De Oranjes: 2010

woensdag 29 december 2010

Bruidsmeisje Amalia achter de schermen

Voordat de Zweedse Kroonprinses Victoria en Prins Daniel konden trouwen, werden er natuurlijk veel voorbereidingen getroffen. Van bloemschikken tot repetities in de kerk. In Zweden verschijnt eind januari een dvd “Det Kungliga bröllopet”Vandaag verscheen er op internet al een fragment waarin Amalia ook te zien is, ze bekijkt met haar peettante Victoria en andere bruidskinderen de kerk:KLIK HIER VOOR HET FILMPJE

zaterdag 25 december 2010

Kersttoespraak Koningin - 2010


Foto: RVD

"
Van het lied dat zojuist gezongen werd, luiden de eerste woorden: "Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan." Het is het licht van Jezus' geboorte. Zijn komst op aarde en de weg die hij is gegaan richten het oog op wat het leven inhoud geeft en waarde. Kerstmis inspireert stil te staan bij wat wij belangrijk vinden. Het zijn dagen van bezinning op vragen waaraan wij aandacht willen geven en op alles waaraan wij hechten voor ons zelf, voor elkaar en voor een toekomst waarin wij kunnen geloven.


Ieder mens heeft behoefte aan een veilige plek en een bestaan in harmonie met anderen; met elkaar maken wij deel uit van één samenleving. Daarom moeten wij zorgen dat de basis sterk blijft en de verhoudingen evenwichtig. Vrees voor onbestemde veranderingen leidt tot onrust en onzekerheid over de toekomst. Dan komt ook het maatschappelijk weefsel onder spanning. Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen. Maar geduld, respect en saamhorigheid kunnen tegenwicht bieden. Het komt aan op maatschappelijke verbondenheid. De uitdaging is steeds elkaar te betrekken bij het oplossen van problemen. Wie zich deelnemer voelt, wordt ook gesterkt in besef van eigenwaarde.


Wie wil meewerken aan begrip en vertrouwen zal bereid moeten zijn eigen vooroordelen onder ogen te zien en zijn handelen te toetsen op de consequenties voor medemensen en de gevolgen voor de samenleving als geheel. Elke gemeenschap is geworteld in sociaal gevoel en vergt verantwoordelijkheid over en weer. Medemenselijkheid, betrokkenheid en solidariteit zijn krachten die binden en in moeilijke tijden houvast kunnen bieden.


Steun wordt ook gezocht in het persoonlijk leven. In de kracht van eigen overtuiging kunnen mensen innerlijke zekerheid vinden. Maar wanneer in het leven de golven hoog gaan is moed nodig om vast te blijven houden aan beginselen. Tegen de stromen in komt het aan op standvastigheid.


Uit verhalen over de Tweede Wereldoorlog kennen we indrukwekkende voorbeelden van persoonlijke moed, toen mensen die zichzelf niet moedig achtten, toch voor hun principes bleven staan. Hun keus had grote gevolgen voor anderen en voor henzelf. Ondanks vrees en vertwijfeling vonden zij tóch de kracht om trouw te blijven aan hun geloof in humane solidariteit.


Die wereld van de oorlog ligt gelukkig ver achter ons. In het geschiedenisverhaal van jongere generaties spelen dan ook andere voorbeelden een rol. Opnieuw zijn er mensen - ver weg en soms dichtbij - die in actie komen waar onrecht heerst. Er is nog altijd moed nodig om sterk te blijven en tegenstand te trotseren. Ook wij kunnen voor de vraag gesteld worden: waar staan we als het aankomt op gerechtigheid?


Het geweten is de toetssteen die de keus bepaalt. Door vanuit beginselen te leren omgaan met goed en kwaad wordt iemands geweten van jongsaf gevormd. Daarin ligt de basis voor persoonlijke overtuiging en standvastigheid. Wie op eigen keuzen wordt aangesproken moet zich niet alleen tegenover zichzelf kunnen verantwoorden maar ook tegenover anderen.


Dagelijks merken we dat over uitgangspunten en verwachtingen ten aanzien van het algemeen belang verschillend wordt gedacht. Het gevaar bestaat dat het gemeenschappelijke wordt verzwegen en verschillen worden uitvergroot. Dan worden muren van vermeende tegenstellingen opgetrokken en verharden standpunten. Maar het is juist belangrijk te zoeken naar wat verbindt en elkaar over en weer te bemoedigen.


Uiteenlopende opvattingen horen natuurlijk bij een open samenleving. We kunnen de verschillen niet ontkennen maar moeten ze zien als startpunt voor maatschappelijke dialoog. Het is niet nodig elkaar te overtuigen om elkaar te verdragen. Dát is de basis van wederzijds respect.


Bemoediging vinden wij evenzeer in het delen van waarden die door de eeuwen heen gestalte hebben gekregen. Die zijn herkenbaar op tal van plaatsen waar mensen vreedzaam met elkaar verkeren en samenwerken. Van oudsher berust dit op verdraagzaamheid, zorgvuldigheid en hulpvaardigheid. Deze principes zijn ook vandaag essentieel. Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Zo heeft Jezus de bekende gulden regel - wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet - pósitief geformuleerd.


Bij de processen die het menselijk leven beheersen zijn wij allen betrokken. In tal van verbanden zijn wij met elkaar verbonden. Door ons te richten op een gemeenschappelijk perspectief kunnen wij trachten angst en argwaan te overwinnen en een goede balans te vinden tussen 'wij' en 'zij'. In de boodschap van geloof, hoop en liefde geeft Kerstmis ons bezieling en bemoediging.


Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest toe."

donderdag 23 december 2010

'Juliana's jaren' - 1925…serie ter gelegenheid van Juliana’s 100e geboortejaar (1909-2009)


1925


In 1925 wordt Juliana uitgenodigd de eerste spade in de grond te steken voor het Juliana-kanaal in Limburg. Na slechts een paar minuten heeft de prinses al een flink gat gegraven en roept spontaan; “Dat ging best! Ik had eigenlijk het hele kanaal wel even kunnen graven.” Bij die publieke activiteit blijft het niet dat jaar.. Net een aantal maanden 16 jaar is ze, als ze met haar ouders aanwezig is op het Amsterdamse IJsclubterrein waar kinderfeesten georganiseerd worden. Na de officiële ontvangst van het Koninklijk gezin wordt het een ontspannen gebeurtenis. Juliana interesseert zich in de spelletjes, en ontfermt zich over de kinderen als een echte moeder, terwijl Wilhelmina en Hendrik ergens formeel staan te praten. In het najaar is het weer tijd voor officiële foto’s.. Het bleken zeer populaire foto’s van Juliana te zijn, want je komt ze zo nu en dan nog overal tegen.. Opvallend is dat ze zich van twee kanten laat zien; met lang los haar, en met een opgestoken kapsel..Of zou een van de twee foto’s toch een montage zijn?:Foto's: RVD

zondag 19 december 2010

FOTOSESSIE IN ARGENTINIË

Zoals eerder vermeld brengen Kroonprins Willem-Alexander, Prinses Máxima en hun dochters de kerstdagen door bij de familie in Argentinië. Omdat vakanties in Argentinië tot op heden niet zonder het ‘geklier’ van de media zijn verlopen, besloten Willem-Alexander en Máxima vandaag een fotosessie te organiseren voor Argentijnse en Nederlandse media om in ruil daarvoor met rust gelaten te worden.


Hoewel er in Nederland een flink pak sneeuw ligt, is het in Argentinië prachtig weer. De fotosessie vond plaats in Villa La Angostura – de plaats waar de broer van Máxima (Martin) een restaurant heeft. Met een prachtig decor – tussen de bloemetjes- en nabij het Nahuel Huapi-meer werd er geposeerd…en dat leverde schattige voorjaarsplaatjes op!De RVD heeft een foto vrijgegeven:


(De 'draden'  zijn regendruppels die zo nu en dan tijdens de fotosessie vielen)KLIK HIER VOOR EEN UITGEBREIDE FOTOSERIE !

zaterdag 18 december 2010

Oranje nieuws – 17 & 18 december 2010

Friso_clausprijs Koninklijke familie bij uitreiking Prins Claus Prijs


Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prins Friso, Prinses Mabel, Prins Constantijn en Prinses Laurentien waren gistermiddag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam aanwezig bij de jaarlijkse uitreiking van de Prins Claus Prijs aan de Algerijnse Barzakh Editions, die de prijs krijgt omdat hij een platform heeft gecreëerd voor een nieuwe generatie van Algerijnse schrijvers. Prins Friso – die samen met Prins Constantijn erevoorzitter is van het Prins Claus Fonds – reikte de prijs uit. 
Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima aanwezig op bijeenkomst zedenzaak


Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima zijn direct na de uitreiking van de Prins Claus Prijs in Amsterdam doorgereisd naar een bijeenkomst voor ouders van kinderen van de zedenzaak.. Dit om met hun aanwezigheid medeleven te tonen en symbool te staan voor de betrokkenheid van de Nederlandse bevolking met deze kinderen en hun ouders.
Magali_aimee_circus Familie van Vollenhoven bezoekt Wereldkerstcircus


Vanmiddag begon in het Koninklijk Theater Carré het t/m 3 januari durende ‘Wereldkerstcircus’ waar een gedeelte van de familie van Vollenhoven naar toe kwam..


Oma Prinses Margriet, Prins Maurits, Prinses Marilène, Lucas, Felicia, Prinses Aimée, Magali, Prinses Anita, Emma, Prins Bernhard, Prinses Annette, Isabella, Samuel en Benjamin zagen verschillende circusacts van het beste wereldniveau voorbij komen. Magali en Samuel genoten van clown Fumagalli, terwijl Isabella – die zelf op turnen zit- geen genoeg kon krijgen van de beste fietsacrobaten uit China en een vliegende trapeze act uit Korea.


Video
Prinses Margriet sluit Glazen Huis
..."Aids wordt vaak onder de aandacht gebracht. Maar het is ook belangrijk dat juist de stille slachtoffers aandacht krijgen. En die stille slachtoffers van aids zijn vaak de kinderen.”


Na Kroonprins Willem-Alexander in 2007, en Prinses Máxima in 2009 was het vanavond de beurt aan Prinses Margriet om het Glazen Huis – die dit jaar in Eindhoven staat - op slot te doen voor de 7e editie van de actie ‘Serious Request’ van Radio 3FM.


Dit jaar wordt geld ingezameld voor aidswezen in Afrika – in samenwerking met het Rode Kruis. Omdat Prinses Margriet erevoorzitter is van het Rode Kruis was zij de aangewezen persoon om dit jaar de 3 dj’s op de sluiten. Ook vroeg de prinses in ruil voor geld een nummer aan; ‘Mister Blue’ van de aan aids overleden zanger René Klijn. Verder bood Margriet een veilig aan: Ze gaat zélf 2 tot 4 mensen een rondleiding geven door Paleis het Loo en laat dan ook kamers zien die bezoekers normaal gesproken niet mogen bekijken. Inmiddels is al 4000 euro geboden… Rond 20.45 uur was het dan echt zover en sloot Prinses Margriet de 3 djs’s op..

Jarig: De pasgetrouwde Prinses Annemarie viert vandaag haar 33e verjaardag!

woensdag 15 december 2010

Oranje nieuws - 14 & 15 december 2010

Prinses Máxima bij 30-jarig jubileum MS Research


Prinses Máxima was dinsdagavond aanwezig bij de start van de viering van het 30-jarig jubileum van de Stichting MS Research in het theater Castellum in Alphen aan de Rijn. En ondanks de kou, liep ze er zeer zomers bij..


Samen met kinderen met de ziekte MS reikte ze een ‘fellowship’ prijs uit aan de heer van Horssen van de Stichting MS Research voor zijn onderzoek naar zuurstofschade in de hersenen bij mensen met MS. Behalve de prijsuitreiking werd er ook een toneelstuk opgevoerd. Om het 30-jarig jubileum wat ‘officieler’ te maken werd er door Máxima en de kinderen een groot touw uit de knoop gehaald.


Fotoserie (PPE)
Kroonprins Willem-Alexander getuige van eerste uitreiking Hartstichting Wetenschapsprijs


Met een toepasselijke felrode stropdas (in de kleur van het logo) was Kroonprins Willem-Alexander vanmiddag in Den Haag aanwezig bij de uitreiking van de eerste Hartstichting Wetenschapsprijs.


De winnaar, gekozen door een internationaal onafhankelijke jury, heeft een grote wetenschappelijke bijdrage geleverd aan innovaties in de strijd tegen hart- en vaatziekten. De stimuleringsprijs bedraagt 1 miljoen euro, bestemd voor nieuw onderzoek.


Fotoserie (PPE)
Dscb056 Prinses Máxima ontvangt prijswinnaars ‘G20 SME Finance Challenge’


Omdat Prinses Máxima sterk betrokken is bij het bevorderen van toegang tot financiële diensten en financiering voor het MKB wereldwijd ontving ze vandaag de drie prijswinnaars van de ‘G20 SME Finance Challenge’ op Villa Eikenhorst. Helemaal alleen durfden ze niet te komen, dus werd de aanwezigheid wat groter dan 3 personen.


(Foto: RVD)
Mededeling: Mijn hotmailaccount heeft een groot probleem.. ik kan niet in m'n inbox komen en dus geen mailtjes lezen.. Tot dit verholpen is raad ik iedereen aan tijdelijk naar royalfanvivian@hotmail.com  te mailen (ook als je vandaag al een mailtje naar me gestuurd hebt, even opnieuw sturen naar dit adres)

zondag 12 december 2010

Willem-Alexander en Máxima op ‘De Verjaardag van Koning Lodewijk de Enige’

Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren vanmiddag in Rotterdam om de jubileumvoorstelling ‘De Verjaardag van Koning Lodewijk de Enige’ te bekijken.


De jubileumvoorstelling is geschreven door kinderboekenschrijver Koos Meinderts. Het verhaal gaat over de viering van de verjaardag van Koning Lodewijk de Enige die 25 jaar wordt. Spelers waren leerlingen van de Jeugdtheaterschool Hofplein en studenten van de MBO Theaterschool.


Fotoserie (PPE)

vrijdag 10 december 2010

Oranje nieuws – 9 & 10 december 2010

Prinses Máxima opent 25e ‘Resto vanHarte’ restaurant


Prinses Máxima heeft donderdagmiddag in Amersfoort het 25e restaurant van ‘Resto vanHarte’geopend. Dat deed ze door een taart aan te snijden..


Inmiddels zijn op 25 locaties in Nederland ‘Vanharte’ restaurants gevestigd, onder meer in wijkgebouwen en scholen. Bewoners en buurtprofessionals kunnen elkaar tijdens een betaalbare en gezonde drie-gangenmaaltijd informeel ontmoeten – dit allemaal met dank aan het groeiprogramma van het Oranje Fonds.
Prinses Margriet opent ‘Humanity House’


Prinses Margriet was donderdag weer eens in Den Haag om daar het museum ‘Humanity House’ te openen.


In het Humanity House staan menselijke ervaringen centraal. Bezoekers horen, zien en beleven de persoonlijke verhalen achter rampen en conflicten. Zo ontdekken ze hoe het is om tijdens een ramp te overleven en afhankelijk te zijn van noodhulp. Ook Prinses Margriet kreeg een rondleiding.


Fotoserie (PPE)
Prinses Máxima op Microfinancieringspad in Dordrecht


Prinses Máxima bracht vanochtend een bezoek aan Dordrecht en opende daar het nieuwe Microfinancieringsondernemerspunt.


Ook voerde ze nog hele gesprekken met leden van de Raad van Microfinanciering en initiatiefnemers van dit ondernemerspunt. Na het bezoek aan het ondernemerspunt (een winkel) bezocht Máxima een ‘kansenflat’ in een andere wijk – startende ondernemers kunnen daar ruimte huren en begeleid worden om een bedrijf te starten.


Fotoserie (PPE)

Argentijnse fotosessie op komst


Volgende week vrijdag is er nog een kerstviering op de Bloemcampschool en daarna begint voor veel kinderen en voor de prinsesjes kerstvakantie. Het gezin gaat deze kerstvakantie opnieuw naar Argentinië, waar zich al vele irritante mediataferelen hebben afgespeeld. Om deze vakantie eens écht goed uit te kunnen rusten en te kunnen genieten hebben Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima besloten een fotosessie te organiseren bij Villa La Angostura om in ruil daarvoor met rust gelaten te worden door de pers. De fotosessie zal op zondag 19 december plaatsvinden!

dinsdag 7 december 2010

Oranje nieuws – 6 & 7 december 2010

Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima bij 85-jarig jubileum BPV


Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren gisteravond aanwezig bij het 85-jarig jubileum van de Buitenlandse Persvereniging.


Ze kregen bij een speciale feestelijke receptie het jaarboek van de vereniging in ontvangst en lieten zich informeren over het werk van de BPV.  De BPV werd op 14 november 1925 in Den Haag opgericht met als doel de krachten van de buitenlandse pers in Nederland te bundelen en op te komen voor de belangen van buitenlandse journalisten in Nederland.


Fotoserie (PPE)
Prinses Amalia 7 jaar


Amalia_7 Het zijn echte verwendagen voor Prinses Amalia. Zondag kreeg ze veel cadeautjes t.g.v. Sinterklaas, en vandaag zal ze weer verrast worden met een lading cadeautjes, want de prinses viert haar 7e verjaardag!


Zoals eerder gemeld zal tevens vandaag de oude Dakota DC-3 van Prins Bernhard omgedoopt worden tot ‘Prinses Amalia’ – maar of Amalia nu echt zo blij is met dit cadeau en of ze bij de doop van het vliegtuig aanwezig zal zijn is nog maar de vraag.. Bovendien verheugt ze zich veel meer op de traktatie die ze op school uit zal delen, de taart met 7 kaarsjes die ze na schooltijd uit mag blazen, én een barbiepaard met koets (want die had de Sint nog niet aan haar gegeven) hoopt ze vandaag van haar ouders te krijgen..


- Mochten er onverwachts vandaag nieuwe foto’s vrijgegeven worden, die kan ik pas vanavond plaatsen..dan weten jullie dat..

vrijdag 3 december 2010

Oranje nieuws – 1 t/m 3 december 2010

Spullen uit Juliana's collectie worden geveild

Voorwerpen uit de nalatenschap van Koningin Juliana worden volgend jaar op 14, 15, 16 en 17 maart geveild in veilinghuis Sotheby’s in Amsterdam, in opdracht van haar vier dochters (Beatrix, Irene, Margriet en Christina)

De meeste voorwerpen zijn afkomstig uit paleis Soestdijk. Het gaat om gebruiksvoorwerpen, meubilair, servies, zilver en kunstwerken. De opbrengst gaat voor een groot deel naar het Rode Kruis (vanwege Juliana’s jarenlange betrokkenheid met het Rode Kruis) De rest wordt verdeeld over het Prinses Beatrix Fonds (keuze van koningin Beatrix), het Natuurcollege (keuze van prinses Irene), het Rode Kruis (prinses Margriet) en Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours (prinses Christina's keuze). Voorafgaand aan de veiling zijn er vijf kijkdagen voor het publiek, ook wordt er in februari een catalogus uitgegeven.Prinses Margriet en Prinses Mabel ingesneeuwd in Genève

Zowel Prinses Margriet als Prinses Mabel waren allebei in Genève, maar vanwege de vele sneeuwval zaten ze vast..

Margriet was er al van 29 november om de Governing Board van de internationale Federeatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen bij te wonen als vice-voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en lid van de Governing Board. Waarom Prinses Mabel in Genève moest zijn is niet helemaal duidelijk. Ze baalde wel dat ze niet naar Amsterdam kon reizen om bij de Stop Aids now stunt te zijn, en twitterde: “Zo jammer dat ik niet bij @stopaidsnow stunt kan zijn omdat ik ingesneeuwd ben in Geneve. Benieuwd naar de fotos. #wereldaidsdag”Prinses Máxima actief op ‘Back-up dag’ Oranje Fonds

Prinses Máxima was donderdagmiddag te vinden in het Museum voor Communicatie in Den Haag om daar deel te nemen aan de landelijke werkconferentie ‘Back-up’.

Centraal stond de inzet van het Oranje Fonds voor het verbeteren van toekomstkansen voor jongeren . Het gaat bijvoorbeeld om huiswerkbegeleiding, mentorprojecten, weekeindscholen, maatjes, stagebegeleiding en coaching. De ‘rondetafelgesprekken’ waren ook letterlijk rond, en ook Máxima deed actief mee en schreef zelfs kantjes vol.Prinses Margriet ontvangt Revalidatie Prijs

Prinses Margriet is blijkbaar toch nog op tijd uit Genève weg kunnen komen, want ze ontving vandaag in Rotterdam de Nationale Revalidatie Prijs 2010 van het Revalidatiefonds vanwege haar inzet voor mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte.

Fotoserie (PPE)Prinses Máxima op Microfinancieringbezoek in Rotterdam

Prinses Máxima bezocht vanochtend als lid van de Raad van de Microfinanciering de Creative Factory en daarna een symposium in het Ondernemershuis in Rotterdam.

In de ‘Creative Factory’ kreeg de prinses een rondleiding en deed mee aan een spel ‘Mad Wish’ – een soort ganzenbordspel maar dan om elkaar met geld te treiteren etc. Het werkbezoek wordt afgesloten in het Ondernemershuis Zuid. RBZ heeft een symposium georganiseerd waar betrokken publieke en private partijen ervaringen uitwisselen over microfinanciering en coaching. Máxima was niet van plan het hele symposium bij te wonen, dus sprak vooraf met enkele mensen..

Foto: Máxima speelt ‘Mad Wish’(ANP) - Fotoserie (PPE)

dinsdag 30 november 2010

Oranje nieuws – 29 & 30 november 2010

Prinses Máxima reikt Prins Bernhard Cultuurprijs uit

Prinses Máxima reikte gisteren in Amsterdam de Prins Bernhard Cultuurprijs 2010 uit, dat deed ze door middel van  het omhangen van een grote houten ketting waarin verschillende onverklaarbare figuren gezaagd zijn.

Behalve de ketting kreeg ‘Het Orkest van de Achttiende Eeuw’ – die dit jaar de prijs won – ook een bedrag van 150.000 euro…dat is niet niks. Het Orkest kwam in aanmerking voor de prijs omdat ze een collectieve topprestatie leveren met hun muziekgezelschap wat al sinds de jaren 80 succesvol is.

Fotoserie (PPE)Prinses Máxima bij slotbijeenkomst Maatjesproject

Het was ijskoud toen Prinses Máxima vanochtend in Nijkerk arriveerde om als beschermvrouw van het Oranjefonds het ‘Beste Maatjes’ project te bezoeken.

De prinses stelde aan de burgemeester – die op haar te wachten stond – voor om snel naar binnen te gaan.. Binnen in ‘Hart van Holland’ vond de slotbijeenkomst plaats van het project, en werden er verschillende toespraken gehouden. Ook Máxima hield een toespraakje nadat ze bloemen en een cheque t.w.v. 500 euro had uitgereikt aan ‘maatjes van het eerste uur’.

Kroonprins Willem-Alexander bij UNSGAB vergadering in Zuid-Korea

Kroonprins Willem-Alexander was de afgelopen dag in Seoul, Zuid-Korea om daar de 15e vergadering voor te zitten van de Adviesraad van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties voor Water en Sanitatie (UNSGAB) Ook voerde hij gesprekken met een panel wat een actieplan heeft opgesteld voor bescherming tegen watergerelateerde rampen.

zondag 28 november 2010

Oranje nieuws - 26 t/m 28 november 2010

Kroonprins Willem-Alexander bezoekt NOS sportredactie
…”Alle Nederlandse pers opgerot” is verleden tijd, band Willem-Alexander en media herstelt..


Een tijdje geleden brachten Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima al een bezoek aan de redacties van NOS journaal en RTL nieuws, vrijdag kwam de prins nog eens terug bij de NOS studio’s om er de sportredactie te bezoeken.


Willem-Alexander is natuurlijk een enorme sportfanaat en lid van het IOC. Bovendien komt hij bij sportevenementen vaak zelf ook even aan het woord – hij wordt dan geïnterviewd door een NOS verslaggever. De banden met de media worden met dit soort bezoeken natuurlijk alleen maar vergroot, en wellicht heeft hij ook wel het gevoel nog iets goed te maken.. Vroeger was hij al niet zo te spreken over de pers..
Prinses Margriet opent tentoonstelling ‘Prinses Marianne, een leven van liefde en kunst’


Prinses Margriet verrichte gisteren in voorburg de opening van de tentoonstelling ‘Prinses Marianne, een leven van liefde en kunst’ omdat dit jaar wordt herdacht dat Marianne (dochter van Koning Willem I) 200 jaar geleden werd geboren.


Tentoongesteld wordt ook een portret van prinses Marianne (1810-1883), geschilderd door de Franse schilder C.J. Begas. Het schilderij, nagenoeg tweeënhalve meter hoog en twee meter breed, werd verpakt in een speciale kist en vorige week vrijdag via de buitenzijde het museum in getakeld. Het schilderij is eigendom van de gemeente Den Haag en normaal gesproken als bruikleen opgenomen in de collectie van Paleis Het Loo. Speciaal voor de expositie 'Prinses Marianne. Een leven van liefde en kunst' kwam het schilderij naar Voorburg.


Fotoserie (PPE)
Emma_4_jaar Emma van Vollenhoven 4 jaar


Emma van Vollenhoven – de dochter van Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita – wordt vandaag 4 jaar en dat is de leeftijd om voor het eerst naar school te gaan!


Binnenkort zal Emma haar eerste stapjes zetten in ‘De Witte School’ in Noordwijk, een bijzondere school waar vanaf groep 1 al Engels wordt gegeven.. Het zal dus niet lang meer duren voordat Emma weet wat ‘Happy Birthday’ betekent..
Foto( RVD)
Koningin Beatrix opent het DeLaMar theater


Koningin Beatrix opende vanmiddag het DeLaMar theater van Joop en Janine van den Ende.


De Koningin kreeg een rondleiding door het opgeknapte gebouw en bekeek aandachtig den fototentoonstelling met foto’s van beroemde fotografen. Ondertussen zaten zo’n 1500 genodigden in de zalen – te wachten op een voorstelling- die via het scherm de rondleiding van Beatrix door het theater mee konden beleven. Na het bezoek van de Koningin konden de genodigden dan eindelijk doen waar ze voor gekomen waren; genieten van een première..Foto's: ©  Robby Hiel,
Overname verboden

donderdag 25 november 2010

Oranje nieuws – 23 t/m 25 november 2010

Koningin Beatrix test veiligheid wijk Bloemhof in Rotterdam


Wanneer de veiligheid niet te garanderen is, is het maar beter een werkbezoek niet vooraf aan te kondigen. Zo ook dinsdag.. Koningin Beatrix bracht een bezoek aan de Rotterdamse wijk Bloemhof om zich te laten informeren over de Rotterdamse veiligheidsaanpak – dat gebeurde in buurthuis Oleander. Om de veiligheidsaanpak te testen wandelde Koningin Beatrix vervolgens – uiteraard niet in haar eentje – door de wijk. Zonder kleerscheuren kon ze daarna weer in de auto stappen, test geslaagd.
Koningin Beatrix opent nieuw hoofdgebouw Faculteit Wiskunde, Natuurkunde en Informatica


Koningin Beatrix opende woensdag het nieuwe hoofdgebouw van de Faculteit Wiskunde, Natuurkunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam.


Terwijl de Koningin op een knop drukte, verschenen er 700 ballonnen en het logo van de UvA. Daarna werden er verschillende toespraken gehouden, en ondertussen liep er ook een ‘verwarde man’ rond die werd opgepakt omdat hij zich vreemd gedroeg; rolde over de grond, had een koffertje bij zich en had kort daarvoor geïnformeerd over de aanwezigheid van de Koningin.


Fotoserie (PPE)
Prinses Margriet bij afscheidsbijeenkomst Pensioen en Uitkeringsraad


Prinses Margriet was woensdag in de Pieterskerk in Leiden aanwezig bij de afscheidsbijeenkomst van de Pensioen – en Uitkeringsraad.


Ondanks dat de kerk ook Pieter heet, wat haar man Prof.mr. Pieter van Vollenhoven niet meegekomen. De afscheidsbijeenkomst hield een overdracht in waarmee er een einde komt aan de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen aan de Sociale Verzekeringsbank vanaf 1 januari.
Prinses Máxima drie dagen in Egypte
…prinses houdt toespraak, bezoekt boeren, en spreekt met ontelbare vertegenwoordigers en ministers


Prinses Máxima was de afgelopen dagen in Egypte voor VN-werkzaamheden.


Woensdag hield ze een toespraak op de Amerikaanse universiteit van Cairo over de vooruitgang die Egypte geboekt heeft bij toegang tot financiële diensten en het belang van armoedebestrijding en ontwikkeling. Daarna bracht ze een bezoek aan boeren op het platteland net buiten de stad. Dinsdag sprak ze al met de presidentsvrouw en de Egyptische ministers van Financiën, Landbouw en Handel en industrie. Ook stonden er tal van ontmoetingen met vertegenwoordigers van banken op het programma.
Kroonprins Willem-Alexander bezoekt de Voedselbank


Kroonprins Willem-Alexander ging vandaag naar de Voedselbank – niet om een voedselpakket op te halen – maar om de locatie in Rotterdam eens te bekijken en een praatje met een aantal vrijwilligers te maken.
Koningin Beatrix te gast op 60-jarig ‘SER’ congres


Koningin Beatrix was vandaag aanwezig bij het congres ‘Veerkracht en vertrouwen’ omdat de raad die het organiseerde (Sociaal-Economische Raad) 60 jaar bestaat. Ter ere daarvan verscheen er ook een jubileumboek waar de Koningin uiteraard de eerste kreeg. De SER werd in 1950 opgericht bij de Wet op de bedrijfsorganisatie, het adviseert het kabinet en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid


Foto (ANP)

dinsdag 23 november 2010

Nieuwe foto gezin Prins Maurits

Prins Maurits en Prinses Marilène vieren deze maand hun 12,5 jarig huwelijk. Samen met hun kinderen Anna, Lucas en Felicia bezochten ze daarom de Efteling, en lieten de volgende leuke foto vrijgeven:Foto: RVD

zaterdag 20 november 2010

PRINSES MARGARITA ZWANGER

Margarita zwanger Terwijl ze zelf druk bezig was om de sleep van de jurk van haar schoonzus Annemarie te dragen, werd bekend gemaakt dat Prinses Margarita in verwachting is van een 2e kindje! Zij en Tjalling – die vandaag ceremoniemeester was – hopen het broertje of zusje voor hun 2-jarige dochter Julia in het voorjaar van 2011 te verwelkomen!


Dit verklaard ook weer meer de wens van Margarita om op landgoed de Horsten te gaan wonen; een groter huis met – wat ze in Amsterdam niet hebben – een tuin, zodat hun kinderen daar fijn kunnen spelen…En wellicht wordt het gezin t.z.t. nog wel groter..


(Foto: Screenshot)

HUWELIJK CARLOS EN ANNEMARIE

…Het Kerkelijk huwelijk in Brussel


Vandaag was het dan eindelijk zover. In de mooie Abdij ter Kamperen in Brussel gaven Prins Carlos en Prinses Annemarie voor de 2e keer elkaar het jawoord, maar dan in de kerk. Op 12 juni waren ze al voor de wet getrouwd in Wijk bij Duurstede, en de geplande huwelijksdatum – 28 augustus – ging niet door vanwege het overlijden van Prins Carlos Hugo. In plaats van een huwelijk vond er nu op die bewuste 28 augustus de bijzetting plaats van Carlos’ vader.


In het recentste interview met tijdschrift Royals vertelde Carlos wederom over zijn huwelijksaanzoek: “Het gebeurde op 2 september 2009. Ik wou Annemarie verrassen en ik dacht bij mezelf dat ze nooit aan die datum zou denken, want het was de verjaardag van onze kennismaking. Ik had ’s avonds een picknick georganiseerd bij een meer in het park van Paleis het Loo. Ze was zo verwonderd dat ze me meteen vroeg: ‘Weet je het wel zeker?’
Annemarie vertelt: “Het was net volle maan, die avond. Hij heeft mij een ring gegeven en we hebben champagne gedronken. Daarna hebben we met zijn tweetjes gegeten bij het meer.”


Screenshot_annemarie Aan het begin van de middag arriveerden de gasten, de Koninklijke familie was volledig aanwezig – Prins Constantijn en Prinses Laurentien hadden zelfs hun kinderen ook nog meegenomen. Verder was de Belgische Prins Lorenz als enige buitenlandse Koninklijke gast – in eigen land- aanwezig. Prins Constantijn en Tjalling ten Cate hadden een bijzondere rol; Constantijn trad officieel op als ‘getuige’ hoewel de hele Koninklijke familie dat onofficieel ook wel was.. en Tjalling was de ceremoniemeester.. Toen de gasten in de kerk zaten en ook de bruidegom Carlos met z’n moeder Irene gearriveerd was, kwam Annemarie met haar vader in een mooie oude auto aanrijden. Het stel had al eens aangekondigd een ‘duurzaam’ huwelijk te willen, daarom was bijvoorbeeld de sluier van de jurk van papier gemaakt.. Omdat zo’n witte jurk nogal gauw vies wordt waren er twee bruids’meisjes’ om de 4 meter lange sleep te dragen, Prinses Margarita en de zus van Annemarie: Constance Mensink-Gueltherie van Weezel. De jurk is gemaakt door de Belgisch-Nederlandse couturiers Devos en Hoffman, en de papieren sluier door Isabelle de Borchgrave. Annemarie droeg verder een diadeem dat onderdeel was van een cadeau van Koningin Emma aan Koningin Wilhelmina in 1896. In 2001 zijn de oorspronkelijke smaragden van het diadeem vervangen door vijf parels – sindsdien hebben we ‘m ook al meerdere keren op Prinses Máxima’s hoofd zien schitteren.


De kerkdienst werd geleidt door oud-bisschop van Rotterdam en tevens goede vriend van de Koninklijke familie, Philippe Bär, die bij de kinderen van Constantijn en Laurentien even het vermoeden deed wekken Sinterklaas te zijn met zijn grote gouden mijter. Na allerlei voorgelezen teksten en muziekstukken – die in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans én Italiaans werden voorgedragen- kwamen dan eindelijk de ringen in beeld, Prinses Carolina mocht ze overhandigen. Natuurlijk hadden Prins Carlos en sinds nú Prinses Annemarie kort daarvoor elkaar het jawoord gegeven. Na de dienst vlogen de gasten snel naar buiten waar ze met rijst klaarstonden om over het bruidspaar te gooien toen die kussend de kerk uitkwamen. Na de plechtigheid reisden de gasten voor een hapje en een drankje af naar Château de la Hulpe, iets buiten Brussel. Het bruidspaar reed daar naartoe in een oude Bentley. En ze leefden nog lang en gelukkig..


FOTOSERIE


Enkele wazige screenshots van helaas alleen de aankomst (dus niet het bruidspaar samen) Maar ja foto's genoeg als je op bovenstaande fotolink klikt :)


 


Foto's: © Jannemieke, http://royalpost.punt.nl/
Overname verboden

vrijdag 19 november 2010

Oranje nieuws – 18 & 19 november 2010

Koningin, prins en prinses ontvangen Duitse Bondspresident
..en worden uitgenodigd volgend jaar op Staatsbezoek te komen


“Mijnheer de Bondspresident, Het is voor mij een groot genoegen U hier welkom te mogen heten. Het is een compliment aan Nederland dat U ons land al zo kort na de aanvang van Uw presidentschap bezoekt. U onderstreept hiermee de bijzondere betrekkingen die tussen onze landen bestaan. Ik verheug mij er nu reeds op Uw bezoek te reciproceren.” Zo begon Koningin Beatrix haar toespraak gisteren – in het Duits dan wel – aan Bondspresident Wulff van Duitsland.


De man bezocht niet alleen de Koningin maar ook minister-president Rutte na de lunch op Paleis Noordeinde. Bij de lunch waren ook Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima aanwezig, en na de mooie toespraak van de Koningin nodigde de Bondspresident de Koningin én Willem-Alexander en Máxima uit om volgend jaar van 12 t/m 15 april op Staatsbezoek in Duitsland te komen. Diezelfde middag werd er nog een persbericht over naar buiten gebracht, daarin staan nog twee andere Staatsbezoeken vermeld: Op uitnodiging van Sultan Qaboos bin Said al-Said brengt de Koningin op 6 en 7 maart een staatsbezoek aan Oman. Aansluitend op 9 en 10 maart vindt op uitnodiging van Emir Hamad bin Khalifa Al-Thani het staatsbezoek aan Qatar plaats. Ook in deze landen zullen Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima de Koningin vergezellen.


De volledige toespraak van de Koningin (RVD)- Samen op de foto (ANP) -Koningin tijdens haar toespraak (ANP)
Pieter_2_jaar Pieter jr. van Vollenhoven 2 jaar


Pieter van Vollenhoven jr. – zoon van Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita- wordt vandaag 2 jaar! En dat is niet de enige verjaardag in huize van Vollenhoven, want volgende week viert zijn oudere zus Emma haar 4e verjaardag.


Verder zou dit wel eens de laatste – of een van de laatste – verjaardagen in Noordwijk kunnen zijn.. Pieter-Christiaan is een beetje aangestoken door zijn broer Floris en nicht Margarita om zich ook op landgoed de Horsten te vestigen.. Maar omdat dat allemaal niet zo voorspoedig verloopt i.v.m. het bezwaar tegen de Koningin die enkele boerderijen wil laten slopen op hetzelfde landgoed, en de langdurige verbouwing van de woningen voor het gezin van Floris en het gezin van Margarita duurt een vestiging van Pieter-Christiaan en gezin wellicht nóg wel langer en kan het best zijn dat Pieter zijn 10e verjaardag ook nog gewoon in Noordwijk viert.
Koningin Beatrix en Prins Willem-Alexander krijgen ‘Kroondomein het Loo’


Kroondomein_het_loo Vanmiddag kregen Koningin Beatrix en haar zoon Kroonprins Willem-Alexander op Paleis Huis ten Bosch bezoek van de schrijvers Jan Neefjes en Hans Bleumink, ze kwamen het eerste exemplaar van het boek ‘Kroondomein het Loo’ overhandigen.


"Het viel me op dat de koningin veel verstand heeft van Het Loo", meldt Neefjes. "Het was leuk om te zien dat ze heel betrokken is bij het kroondomein. Ze kent het gebied heel goed." Vanaf 24 november is het boek ook in de boekhandels te koop. Het boek wordt zo beschreven:


”Op 27 november 1684 koopt stadhouder prins Willem III voor 90.000 carolusguldens het oude jachtslot Het Loo. Het is het begin van de nauwe band tussen het Huis Oranje-Nassau en de Veluwe – een band die tot op de dag van vandaag bestaat. Sinds stadhouder Willem III hebben tien generaties Oranjes hun hart verpand aan Het Loo, met zijn parken, boerengehuchten, eeuwenoude bossen en uitgestrekte heidevelden, om er te jagen, te galopperen of te schilderen. Kroondomein Het Loo vertelt het bewogen verhaal van de Oranjes en Het Loo: van de jachtpartijen van koning-stadhouder Willem III, de romantische natuurwandelingen van prins Willem V en de militaire oefencampagnes van koning Willem III, tot de Pruisische bosbouwwegen van prins Hendrik, de ‘dansende’ beuken van koningin Wilhelmina en het natuurvolgende bosbeheer van koningin Beatrix. Dit boek is niet alleen een boeiende biografie van een koninklijk landgoed, maar schetst ook een verrassend portret van de Oranjes.”
Prinses Margriet opent ‘Margriet Winterfair’


Margiet_winterfair Prinses Margriet heeft vanmiddag de Winterfair van het tijdschrift Margriet (haar naamgenoot) geopend in de Jaarbeurs in Utrecht. De Margrietfair werkt samen met het Rode Kruis, waar al het ingezamelde geld van de fair naartoe gaat.


Zo kunnen jongeren en ouderen die in een sociaal isolement zitten een week op vakantie..Maar grotendeels zal het geld wel bij het Rode Kruis blijven omdat mensen die in een sociaal isolement zitten geen zin hebben in vakanties met anderen. Na de officiële opening liep de prinses ook nog een rondje over de fair, waarna ze te gast was in ‘Villa Margriet’ voor een Hight Tea en om te spreken met lezeressen van tijdschrift Margriet en vrijwilligers van het Rode Kruis.


Fotoserie (PPE)
Prinses Máxima dineert op Kasteel Wittenburg


Prinses Máxima dineerde vanavond niet huis, maar op Kasteel Wittenburg in Wassenaar omdat daar het ‘InterServiceDiner’ was georganiseerd door serviceclub ‘Ladies Circle Wassenaar’.


Bij het diner waren leden van alle serviceclubs uit Wassenaar aanwezig: de Rotary Club Wassenaar, Rotary Club Wassenaar-Wetering, Rotary Club Wassenaar-Ter Horst, Soroptimist International, Lions Club Wassenaar-Duin, Lions Club Wassenaar en de Ronde Tafel. En omdat Máxima ook een vrouwelijke inwoner is van Wassenaar, kon ze niet ontbreken..

woensdag 17 november 2010

Oranje nieuws – 16 & 17 november 2010

Bernardo, Eva en Isabel Guillermo
...Wie waren dat ook alweer?

Ruim een jaar geleden stond Bernardo Guillermo – oudste zoon van Prinses Christina – eindelijk weer eens in de spotlights, hij trouwde in aanwezigheid van veel Koninklijke familieleden met zijn vriendin Eva in Brooklyn/New York, waar het stel ook altijd al woonde. Een aantal maanden eerder hadden ze al een dochter gekregen: Isabel, die tijdens de huwelijksplechtigheid gedoopt werd. Daarna werd het weer stil.. Gelukkig is Bernardo actief op internet en zo duiken er wel eens foto’s op.. Isabel (inmiddels 1,5 jaar) heeft nu krulletjes en hetzelfde boevenkopje als haar vader destijds.

Prinses Laurentien’s ‘Mister Finney’ nu ook in Spanje te koop

Ook in Spanje is vanaf dinsdag het kinderboek ‘Mr Finney en de wereld op zijn kop’ te koop. Prinses Laurentien was erbij toen de Catalaanse editie van het voorleesboek werd gepresenteerd in een boekwinkel, en poseerde daarna nog even trots met haar boek en de bijbehorende Mr. Finney knuffel.

Mr Finney en de wereld op zijn kop verscheen eind vorig jaar en is het eerste kinderboek van Laurentien. In het boek gaat het 'vis-mens' Mr Finney op wereldreis om antwoorden te vinden op de vragen van kinderen hoe wij omgaan met de aarde. Het is een idee van Laurentien zelf, die hoopt dat het boek volwassenen en kinderen beweegt met elkaar gaan praten over thema's als klimaatverandering en duurzaamheid. Gouden Penseel-winnaar Sieb Posthuma maakte de illustraties. In het voorjaar wordt er ook een Spaanse editie uitgebracht, maar voor het zover is verschijnt er eerst in februari in Nederland het tweede deel: “Mr. Finney en de andere kant van het water’.

Foto (EPA)Koningin Beatrix reikt Groot Erekruis in de Huisorde van Oranje uit

Dinsdag heeft Koningin Beatrix weer eens het Groot Erekruis in de Huisorde van Oranje uitgereikt – aan mr. F.W. Kist.

De man kreeg de bijzondere onderscheiding omdat hij van 1983 t/m 1986 Algemeen Secretaris van de Koningin was en van 1987 t/m 1998 Grootmeester van ‘het Huis van Hare Majesteit de Koningin’, ook werd hij vanaf 1999 Kanselier der Huisorden.. Een grote bekende dus van de Koningin, en het lag dan ook al in de verwachting dat hij de onderscheiding zou krijgen.Prinses Margriet vergadert met vertegenwoordigers van opleiding ‘Global Health’

Met een schaaltje speculaasjes en pepernoten vergaderde Prinses Margriet gisteren in Maastricht bij de Adviesraad van de masteropleiding ‘Global Health’ – een gezamenlijke opleiding van Universiteit Maastricht en Mc Master University in Canada.

Natuurlijk kon Margriet – als erevoorzitter van de Adviesraad Global Health- én haar goede band met het land Canada niet ontbreken. Van beide scholen waren er dan ook vertegenwoordigers aanwezig. De raad komt regelmatig bij elkaar om de inhoud en opzet van de opleiding bij te sturen…dat is wel nodig ook, want in maar liefst 1 jaar tijd worden studenten opgeleid tot professionals die in staat zijn om de internationale dimensies op het gebied van gezondheid, ziekte en ziektepreventie te doorgronden.

Prinses Máxima bij Global Savings Forum in Seattle

Maxima_global_savingsforum Prinses Máxima – de speciale pleitbezorger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon - was gisteren en vandaag in Seattle om daar deel te nemen aan het Global Savings Forum. De Bill & Melinda Gates Foundation organiseert dit internationale forum. Het echtpaar Gates is voorzitter en beschermpaar van de stichting.

De prinses verzorgde samen met Melinda Gates de introductie van het forum en besprak op interactieve sessies de ontwikkelingen op het gebied van ‘haar’ onderwerp ‘Inclusive finance’ (toegang tot financiële diensten, tegen een redelijke prijs, voor iedereen die dit nodig heeft). Prinses Máxima ziet toegang tot financiële diensten als sparen, leningen en verzekeringen als belangrijk middel voor lage inkomensgroepen om de levensstandaard te verbeteren. Het is een middel om mensen trots, waardigheid en perspectief op een beter bestaan te geven. Zo kan spaargeld een buffer vormen tegen onvoorziene gebeurtenissen als ziekte, werkloosheid en natuurrampen en biedt het de mogelijkheid om te investeren in een onderneming of de kinderen. Vandaag was Máxima aanwezig bij een paneldiscussie en diverse workshops over vormen van sparen. En vanavond/morgen is ze weer fijn thuis en kan ze zien hoe het zit met het spaargedrag van haar dochters; zouden ze hun chocolademunten en pepernoten die iedere nacht in hun schoen gestopt worden meteen opeten of sparen..Koningin Beatrix bezoekt Maasvlakte 2 in Rotterdam

Beatrix_maasvlakte Bijna onherkenbaar – maar ze was het toch echt – bracht Koningin Beatrix vanochtend een bezoek aan Maasvlakte 2 in Rotterdam. Ze wilde wel eens te weten komen hoe het zit met het economisch herstel van de haven en de aanleg van de Maasvlakte.

Ook liet ze zich informeren over de bouw van de kade voor de eerste containerterminal en de aanleg van de zeewering. Koningin Beatrix is altijd erg betrokken geweest bij dit project, in 2009 onthulde ze bijvoorbeeld de toekomstige havens op de Tweede Maasvlakte; Prinses Amaliahaven, Prinses Alexiahaven en de Prinses Arianehaven…Als de prinsesjes wat ouder zijn en ook officiële verplichtingen krijgen, zullen ze er vast nog eens op bezoek komen. Misschien dragen ze dan wel hetzelfde jasje als de Koninigin vandaag aan had..Koningin Beatrix bij opera “Ça Ira Moed’

Vanavond was de Koningin opnieuw in Rotterdam, maar ze had zich wel even omgekleed.. In het nieuwe Luxor Theater woonde ze de opera “Ça Ira Moed’ bij wat naar aanleiding van de moord op Dirk Post opgevoerd werd.

Zijn vader behoort ook tot de cast, en de opbrengst van de voorstelling is dan ook bestemd voor de landelijke stichting ‘TegenZinloosGeweld’. Ça Ira Moed vertelt het verhaal van onderdrukte bevolkingsgroepen en hun vrijheidsstrijd. De thema’s vrijheid, gelijkheid, passie en hoop komen in de voorstelling aan bod. Na de voorstelling ontmoette Koningin Beatrix de cast en ging met hen op de foto: Klik (ANP)


Foto's: © Abel Fris

dinsdag 16 november 2010

GROOT-BRITTANNIË : VERLOVING WILLIAM & KATE

...Verlovingsring van wijlen Diana..


William kate verloofd ‘BREAKING NEWS’ vanuit het Britse Koningshuis!; Prins William en Kate Middleton zijn verloofd en zullen volgend jaar in de lente/zomer in Londen trouwen.


"De prins van Wales is verheugd om de verloving tussen prins William en mejuffrouw Catherine Middleton aan te kunnen kondigen," zo meldt het Britse paleis Clarence House in een verklaring. William ontmoette zijn vriendin op de St. Andrews universiteit in het Schotse Fife, waar zij een huis deelden. Ze zijn inmiddels acht jaar samen en daarom vond Prins William het tijd worden om tijdens de vakantie in Kenia – afgelopen oktober – Kate ten huwelijk te vragen. Vanmiddag was er een persconferentie/fotomoment. Daarbij werd ook duidelijk dat Prins William de verlovingsring van zijn moeder Diana aan Kate gegeven heeft.. :Foto: The British Monarchy


Vanavond is er om 20.00 uur op BBC1 een interview met het verloofde stel te zien!

maandag 15 november 2010

De asymmetrische jurkjes van Prinses Máxima

In 2004 zagen we Prinses Máxima voor het eerst in een asymmetrisch roze japon bij het huwelijk van Kroonprins Frederik en Prinses Mary van Denemarken. Vooral de laatste jaren lijkt de prinses steeds vaker te kiezen voor deze bijzondere soort jurk die maar 1 schouder heeft..


Schouderjurkjes Juni 2006 was het de beurt aan een zomers kort jurkje in oranjetinten bij de presentatie van de Koning Willem I prijs in Den Haag. Het jurkje werd wederom ‘vastgehouden’ met 1 schouderband..de andere kant was waarschijnlijk aan de binnenkant met dubbelzijdig tape aan haar huid bevestigd, want de kwetsbare/slappe schouderband aan de linkerkant zou anders nooit de andere helft omhoog gehouden kunnen hebben. Een bijzonder exemplaar was het zijden jurkje wat ze in april 2009 droeg bij de première van Mapenzi Tamu, een gedurfd jurkje met cape – en uiteraard 1 schouder bloot. Toen Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima in september 2009 New York bezochten verscheen de prinses in veel verschillende originele outfits. Ook hier kon de ‘one-schoulder-dress’ niet ontbreken. Zwart is stijlvol, maar kan ook te saai worden als er geen ‘extra’s’ aan toegevoegd zijn. Máxima’s avondjurk op de 2e dag van het bezoek had een schouder rechts, en er was een zwarte spin als broche gebruikt (nep uiteraard) De jurk was verder ook niet recht, het had een leuk gedrapeerde voorkant wat het eventuele ouderwetse effect volledig deed verdwijnen. Voorafgaand aan het officiële bezoek aan New York trouwde Bernardo Guillermo met zijn Eva.. bij dit huwelijksfeest droeg Máxima een lange asymmetrische japon in groen/paarse bloemetjesprint met ruches.


Toen in april van dit jaar de Deense Koningin 70 werd, werd dat uitbundig gevierd met allerlei Koninklijke vrienden waaronder natuurlijk onze Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima. Het feest betrof een eet- en dans feest in één, en daarom had Máxima een lange galajurk aan in blauwe- rozen print – met 1 schouder. Haar recentste asymmetrische jurk was een fel roze, gedragen bij een theatervoorstelling tijdens het korte bezoek aan Shanghai, mei 2010. Enkele maanden later droeg ze het flitsende jurkje opnieuw bij de feestavond voorafgaand aan de huwelijksdag van de Griekse Prins Nikolaos en Tatiana. Omdat het er nu te koud voor is (en nóg meer voor de betreffende blote schouder) , zal het nog wel even duren voordat we Prinses Máxima weer in een asymmetrische jurk zien.


Klik hier voor alle asymmetrische jurkjes van Prinses Máxima..Wat is jouw favoriete jurkje? (Foto's,PPE)

zaterdag 13 november 2010

Prinsesjes bij intocht Sinterklaas in Scheveningen

Amalia sint Ondanks de slechte weersvoorspelling besloten Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima toch met hun dochters naar de Sinterklaasintocht op de Boulevard van Scheveningen te gaan kijken.

Veel andere opties zijn er ook niet, want als de Sint volgende week in woonplaats Wassenaar arriveert, zijn Willem-Alexander en Máxima aanwezig bij het huwelijk van Prins Carlos en Prinses Annemarie in Brussel. Rond 12.30 uur kwam de stoomboot aan, en ondanks dat Prinses Amalia (en Prinses Alexia) misschien niet meer in Sinterklaas geloven zongen ze enthousiast liedjes. Amalia en Ariane hadden weer een pietenmutsje op, en Alexia had een leuk mijterdiadeempje opgezet. Na de aankomst van Sinterklaas en een hand vol pepernoten van Zwarte Piet liep het gezin met de massa mensen mee naar de pier waar verschillende optredens waren. Wederom hadden de prinsesjes een ontmoeting met Mary Poppins die ze in het publiek tegenkwamen (in september waren ze met Máxima al eens naar de musical geweest) Ook had het gezin nog een korte ontmoeting met Sinterklaas, was het vorig jaar Amalia die met hem op de foto ging...nu was het de buurt aan Ariane! Prinses Amalia poseerde nog wel even met een Zwarte Piet..

Fotoserie (PPE)- Video van (vooral een enthousiast Ariaantje) bij verwelkoming Sinterklaas op het podium
Nog een kort videofragment, Amalia schreeuwt 'Sinterklaaaas' (wel even het geluid van je pc harder zetten) :
http://www.westonline.nl/swf/player.swf

donderdag 11 november 2010

Oranje nieuws - 10 & 11 november 2010

Minister-president Rutte op bezoek bij Willem-Alexander en Máxima


Minister-president Mark Rutte liet gisteren enkele foto's vrijgeven op internet van zijn 'kennismakingsbezoek' als nieuwe minister-president aan Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima bij hen thuis op Villa Eikenhorst. De foto's laten zien dat het er vrolijk en ontspannen aan toe ging:Koningin roept “Oh” en “Au!” na stootje
…Koningin Beatrix bij premiére Prins Claus Concert


Koningin Beatrix bezocht gisteravond de première van het Prins Claus Concert in de Oosterpoort in Groningen.


Na het concert kletste de Koningin met een drankje nog wat met de dirigent, solisten, en studenten van het conservatorium. In drukte bots je nogal eens tegen elkaar op, en zo gebeurde het dat de directeur van de Oosterpoort per ongeluk tegen de schouder van Beatrix stootte. De Koningin draaide vervolgens om en riep “Oh” daarna besefte ze zich natuurlijk dat stoten pijn doet en zei “au”
Prof.mr. Pieter van Vollenhoven bezoekt de Brabanste Waterlinie


Prof.mr. Pieter van Vollenhoven inspecteerde in het kader van de officiële opening van de reconstructie van het verdedigingswerk gisteren in Bergen op Zoom een deel van de herstelde Brabantse Waterlinie.


De West Brabantse waterlinie is een van de oudste van Nederland. Het herstel van het zuidelijke deel van de linie behelst onder meer het weer zichtbaar en beleefbaar maken van de forten De Roovere en Pinssen en een liniewal daartussen. Het uiteindelijke resultaat levert een boeiend gebied op waar cultuurhistorie, natuur, water en recreatie als vanzelfsprekend samengaan.


Foto (koninklijkhuis.nl)
Kroonprins Willem-Alexander bezoekt conferentie ‘De Kracht van de Sport’


Kroonprins Willem-Alexander bezocht vandaag de conferentie ‘De Kracht van Sport’ georganiseerd door het Oranje Fonds.


Op de conferentie spraken verschillende sprekers over hun ervaringen met sport en daardoor mensen in contact met elkaar te brengen. Er werden eigenlijk voornamelijk de voordelen van sport besproken, en de prins kreeg een leuke knalgroene bal mee naar huis waar de prinsesjes inmiddels waarschijnlijk al mee gevoetbald hebben..


De prins in gesprek met vertegenwoordigers (ANP)- Met de groene bal (ANP)
Prinses Laurentien en Prins Carlos bij kinderversie ; Dag van de Duurzaamheid


Het meestal al piekerig/wildachtige kapsel van Prinses Laurentien kreeg vandaag in Amsterdam nog eens extra volume door de wind.. Samen met Prins Carlos was ze op de ‘Dag van de Duurzaamheid’ aanwezig om met kinderen te praten over een duurzame toekomst.


Carlos is oprichter van de organisatie ‘INSID’ en weet dus wel over dit onderwerp mee te praten.. Laurentien combineerde dat dan weer door op kinderlijke manier haar boek ‘Mr Finney en de wereld op zijn kop’ voor te lezen.


Fotoserie (PPE)

dinsdag 9 november 2010

Oranje nieuws – 8 & 9 november 2010

Prinses Marilène opent Ronald McDonald sportcentrum


Prinses Marilène opende maandag samen met Marco van Basten en Ed Nijpels het eerste Ronald McDonald sportcentrum voor kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte.


In het bijzijn van sporters en genodigden werd een grote opblaasbare voetbal losgelaten waar 400 ballonnen uit tevoorschijn kwamen. Daarna werden nog verschillende sportdemonstraties door de kinderen gegeven. Tevens was dit de eerste keer sinds tijden dat Prinses Marilène weer eens een publieke activiteit had..


Fotoserie (PPE)
Prinses Máxima bezoekt Ondernemersstartpunt Hardenberg


Prinses Máxima was vanochtend in Hardenberg om daar het Ondernemersstartpunt voor startende ondernemers met een microkrediet te bezoeken. Het startpunt bestaat sinds 2008 en is opgericht om het ondernemersschap onder inwoners van Hardenberg te stimuleren.Prinses Máxima opent nieuwe dierengeneesmiddelen -fabriek


Na haar bezoek aan Hardenberg, was Prinses Máxima kort voor haar tweede bezoek vandaag thuis om nog even een ketting en andere oorbellen in te doen.


In Boxmeer opende de prinses vervolgens een nieuwe dierengeneesmiddelen bedrijf wat zich bezighoudt met onderzoek, ontwikkeling en de productie van vaccins. Door een druk op de knop bracht Prinses Máxima de machines van de fabriek aan het draaien, en ook kreeg ze een rondleiding door de fabriek waar ze verschillende flesjes ‘verterinaire’ vaccins bekeek.


Foto (ANP)
Koningin Beatrix opent nieuwe Scaldiahaven van Zeeland Seaports
"Vlissingen is het hart van bedrijvigheid vannacht"


Koningin Beatrix was vanmiddag in ’t Zeeuwse land aanwezig..Ze arriveerde per helikopter op het afgesloten terrein voor het vervolgens ‘besloten’ feestje; de opening van de nieuwe Scaldiahaven in Vlissingen-Oost van havenbedrijf Zeeland Seaports.


In de Scaldiahaven is 85 miljoen euro geïnvesteerd, echt goedkoop was het dus niet..De Koningin draaide aan een wiel, waarna er een tekst verscheen met een nieuw couplet van het Bløf-lied ‘Aan de kust’. In de originele versie van het lied wordt de indruk gewekt dat de gang van zaken in de Vlissingse haven moeizaam is: “Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar een vracht. En die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Gedenkt de goede tijden van zuiverheid en kracht” Nu zong de Zeeuwse Koorschool: “Vlissingen is het hart van bedrijvigheid vannacht. De haven in beweging Vol nijverheid en kracht. Vakkundig wordt de lading in veiligheid gebracht. Betrouwbaarheid, betrokkenheid, heeft ons zo ver gebracht.
En vergeet het niet, ’t is de Zeeuwse kracht die je hier ziet."


Foto's: ©  Arnoud Lievense, http://www.arnoudlievense.nl/
Overname verboden
Prins Constantijn en Prinses Laurentien bezoeken World Press Photo tentoonstelling


Prins Constantijn en Prinses Laurentien waren vanavond aanwezig bij de opening van de World Press Photo tentoonstelling 2010 in het Musée du Cinquantenaire in Brussel.


Prins Constantijn is beschermheer van World Press Photo en reikt jaarlijks de World Press Photo prijs uit. Zo ver is het nog niet, deze internationale wedstrijd is met de tentoonstelling pas van start gegaan. De tentoonstelling is namelijk over ongeveer 100 verschillende locaties op de wereld te zien en uiteindelijk rolt er dan een winnaar uit.. Constantijn en Laurentien hebben vast ook al hun ‘eigen’ favoriete foto gezien en wellicht hun stem op uitgebracht.

zondag 7 november 2010

Oranje nieuws – 5 t/m 7 november 2010

Prins Constantijn weer even terug naar school


Werknemers van de Europese Unie – dus ook Prins Constantijn – moesten vrijdag hun vroegere middelbare school bezoeken om met leerlingen te praten over de Europese Unie.


Constantijn was dus weer even op het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag waar hij plotseling voorafgaand aan een aardrijkskundeles voor de klas stond… Leerlingen die in het lokaal zaten wisten niet hoe snel ze foto’s moesten maken en sms’en dat Prins Constantijn bij hen voor de klas stond. Nadat de leerlingen gekalmeerd waren, kon Constantijn eindelijk doen waar hij voor gekomen was; praten over de EU.


Fotoserie (PPE)
Kroonprins Willem-Alexander opent nieuw onderzoeksinstituut Universiteit Twente


Kroonprins Willem-Alexander bracht vrijdag een bezoek aan het MESA + NanoLab van de Universiteit Twente om zich te laten informeren over de wijze waarop in die regio wordt gewerkt aan de ontwikkeling van economie.


In een wit pak – wat wel wat weg heeft van een mummy – ‘opende’ de prins aansluitend een nieuw onderzoeksinstituut van de Universiteit. In deze ‘cleanroom’ bekeek hij onder andere glaschips, waar alleen met handschoenen aan naar gekeken mocht worden. Gelukkig kon hij ’s avonds gewoon zonder handschoenen een lekkere zak eetbare chips opentrekken..


Fotoserie (PPE)
Prinses Máxima bezoek Startersdag Kamer van Koophandel


Prinses Máxima bezocht gisteren de Startersdag van de Kamer van Koophandel in Den Haag wat in het teken van microfinanciering stond.


Ze bezocht o.a. de informatiebeurs, en luisterde naar ondernemers met ervaringen in microfinanciering. Ook reikte ze een naambord uit aan de Kamer van Koophandel voor het kenmerk ‘Microfinancierings- ondernemerspunt’.


Fotoserie (PPE)
Beatrix_lantarenfestival Koningin Beatrix opent nieuw film -en muziektheater


Koningin Beatrix was gisteravond in Rotterdam om het nieuwe film – en muziektheater ‘LantarenVenster’ te openen.


Het nieuwe theater biedt jaarlijks zesduizend filmvertoningen en ruim honderd concerten aan. Het nieuwe gebouw in Rotterdam heeft vijf filmzalen van verschillende grootte. Daarnaast is er een 'multifunctionele zaal' met een grote speelvloer die geschikt is voor concerten, filmvoorstellingen, congressen en radio- en televisieprogramma's.


Fotoserie (PPE)
11 ruiten Paleis Noordeinde ingegooid


Zaterdagnacht heeft een 21-jarige man uit Zeist 11 ruiten van Paleis Noordeinde ingegooid, dat deed hij met bakstenen…Gelukkig kon het vreemde wezen al vrij snel aangehouden worden door de politie – na tips van getuigen. Er is flink wat schade aangericht, zie hier een van de foto’s..: KLIK (ANP)
Koningin Beatrix bij dienst 375-jarig bestaan Joodse Gemeente Amsterdam


Ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de Joodse Gemeente in Amsterdam woonde Koningin Beatrix vandaag een ceremoniële dienst bij in de RaW Aron Schuster Synagoge, samen met nog wat hoogwaardigheidsbekleders.


In 1995 was ze ook al bij een jubileum aanwezig en ook dit keer was de kerk erg blij met haar komst: “Uw aanwezigheid hier geeft uw betrokkenheid bij onze gemeenschap aan en geeft blijk dat het Huis van Oranje ons een warm hart toedraagt en ons beschermt.” Aldus Chanan Hertzberger.


Foto (ANP)

vrijdag 5 november 2010

‘Zie ginds staan de Oranjes’ Quiz

…Quiz over de viering van Sinterklaas in de Koninklijke familie
Volgende week komt Sinterklaas weer in Nederland aan (:p) Ook dit jaar zullen de prinsesjes vast weer naar de intocht gaan kijken.. In Scheveningen (volgende week) of in Wassenaar (een week later) Deze nieuwe quiz is daarom ook in Sinterklaassfeer.. Op onderstaande vragen kan alleen met 'ja' of 'nee' geantwoord worden - lekker makkelijk! Voor ieder goed antwoord deel ik 1 punt uit, er zijn dus in totaal 10 punten te verdienen. De antwoorden kunnen t/m 27 december 2010 opgestuurd worden naar royalfanvivian@hotmail.com

Succes!

1 Speelde Koningin Wilhelmina vroeger voor Sinterklaas?

2 Had Prinses Alexia bij de Sinterklaasintocht van 2009 een blauwe veer op haar pietenmuts?

3 Gingen Koningin Juliana en Prins Bernhard en hun dochters meestal naar de Sinterklaasintocht in Den Haag?

4 Prins Bernhard kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog op 5 december 1941 bezoek van Sint en Piet, klopt het dat hij een pakje sigaretten cadeau kreeg?

5 Is de Sinterklaas op onderstaande foto Prof.mr. Pieter van Vollenhoven?


6 Stond een papegaai altijd hoog bovenaan Juliana’s verlangenlijstje?

7 Heeft Prins Willem-Alexander vroeger tijdens de Sinterklaasintocht Zwarte Piet wel eens bekogeld met pepernoten?

8 Bij de Sinterklaasintocht vorig jaar in Scheveningen gingen er veel beveiligers met het Koninklijk gezin mee; was een van de beveiligers verkleed als Zwarte Piet?

9 At Prinses Ariane in plaats van pepernoten rozijntjes tijdens de Sinterklaasintocht van 2008?

10 Kwam bij de aankomst van Sinterklaas in 2006 het volledige Koninklijke gezin kijken?

KLIK HIER VOOR DE UITSLAG VAN DE PRINSESSENJURKJES QUIZ !

donderdag 4 november 2010

Oranje nieuws – 4 november 2010

Máxima spreekt op ‘Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering’ conferentie


Zondag sprak Willem-Alexander al op de conferentie ‘Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering’ en vandaag was het de beurt aan Prinses Máxima om als speciale pleitbezorger voor ‘Inclusive Finance for Development’ een aantal kantjes tekst op te lezen.


Ook Kofi Annan (voormalig secretaris-generaal van de VN) was aanwezig en hield een toespraak. Vlak voor de toespraken waren de twee druk in gesprek, en vergeleken ze hun toespraken wat uiteindelijk allebei ging over het belang van een goede toegang tot financiële diensten. De conferentie duurt nog t/m morgen, maar er zal geen Koninklijk bloed meer bij aanwezig zijn..


Fotoserie (PPE) - Toespraak
Deltacongres Kroonprins Willem-Alexander opent eerste Deltacongres


Kroonprins Willem-Alexander opende vandaag in het Circustheater in Den Haag het eerste Nationale Deltacongres waar de voorzitter van de Nederlandse Academie van Wetenschappen vervolgens het Deltaprogramma presenteerde.


Het Deltaprogramma - een nieuw Deltaplan - heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde te houden. Daarbij spelen veel aspecten een rol, zowel op het gebied van leefomgeving en economie als op het vlak van natuur, landbouw en recreatie. En natuurlijk kon de prins bij zo’n belangrijk onderwerp niet ontbreken.


Fotoserie (PPE)
Prinses Máxima luistert naar ‘pensioenbewustzijn debat’
...als erevoorzitter van Centiq, wijzer in geldzaken


Prinses Máxima kon in Den Haag blijven, want vanmiddag was ze aanwezig bij een bijeenkomst over pensioenbewustzijn van werknemers – dit in haar (nieuwe) functie als erevoorzitter van Centiq, Wijzer in geldzaken.


De bijeenkomst vond plaats in de Caballero fabriek – een voormalige sigarettenfabriek, waar vandaag iets totaal anders ‘gefabriceerd’ werd dan een sigaar.. Zogenaamde ‘partners’ en ‘professionals’ uit de pensioenwereld gingen met elkaar in debat onder toeziend oog van de prinses. Er werd veel gediscussieerd over de verantwoordelijkheid van pensioenuitvoerders en van werknemers om het bewustzijn van pensioen te verhogen – wat uiteraard alleen gebeuren kan als iemand z’n werk zó leuk vind dat ie vergeet dat hij/zij de pensioenleeftijd al behaald heeft. Tijdens het in eerste instantie saaie debat, kon gelukkig toch nog gelachen worden: Zie foto (ANP)
Prinses Margriet op ‘BioFarmind’ symposium


Prinses Margriet was vandaag bij een symposium ter gelegenheid van het 12,5 jarig jubileum van de organisatie ‘BioFarmind’ – een medisch biotechnologische bedrijfstak van Nederland. Op het symposium reikte Margriet vervolgens de eerste BioFarmind Innovatie Awards uit.


Fotoserie (PPE)

woensdag 3 november 2010

Oranje nieuws - 2 & 3 november 2010

Kroonprins bezoekt ‘Logistiek Centrum Woensdrecht’


Prins Willem-Alexander was gisteren te vinden in Woensdrecht waar hij een werkbezoek bracht aan ‘Logistiek Centrum Woensdrecht’ – een van de centrale plaatsen binnen de Defensie Materieel Organisatie.


Hij werd er geïnformeerd over de verschillende kerntaken van het centrum zoals het onderhoud en de logistiek van de F-16, Chinook, Cougar een Apache helikopter en het PC-7 opleidingsvliegtuig.Foto: RVD
Prinses Máxima bezoekt ‘Face2Face’ project op Bonhoeffer College


Leerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede die gisteren spijbelden, zullen daar flink van gebaald hebben. Prinses Máxima bracht namelijk een onaangekondigd werkbezoek aan de school in het kader van het project ‘Face2Face’ van het Oranjefonds.


Dit project biedt mentorbegeleiding aan jongeren die moeilijk mee kunnen komen in het voortgezet onderwijs. Bovendien wil het project een poging doen om het opleidingsniveau en de stagemogelijkheden te versterken. Een techniek lokaal waar op dat moment geen les was bood uitkomst voor het gesprek wat de prinses met leerlingen en mentoren had. De gelukkige leerlingen worden ook allemaal ondersteund door het project en hadden daardoor deze onvergetelijke ontmoeting met de prinses. Zo erg is het dus nog niet om ‘moeilijk mee te komen’.Foto’s: BC Enschede
Koninginnedag 2011 in Limburg


De Koninklijke familie heeft eindelijk ’t zuiden van het land weer eens ‘ontdekt’. Na Zeeland, is volgend jaar op Koninginnedag Limburg aan de beurt. De plaatsen Weert en Thorn zullen het  decor zijn voor hopelijk weer een vlekkeloze dag.
4 van Vollenhovens op verjaardagsfeest René Froger


Zanger René Froger werd 50 jaar en dat moest dinsdag groots gevierd worden in theater Carré met een jubileumconcert waar bekende Nederlanders liedjes van hem zongen. Onder de aanwezigen waren ook Prof.mr. Pieter van Vollenhoven, Prins Bernhard, Prinses Annette en Prinses Anita.


Op een of andere manier is de zanger erg bevriend geraakt met de van Vollenhovens – hij is bijvoorbeeld ook regelmatig aanwezig als er een van Vollenhoven kindje gedoopt wordt. Helaas kwamen Pieter, Bernhard, Annette en Anita hun stoel niet af om op te treden..


Foto: KLIK
Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven openen historisch ‘feestje’


Vandaag gaven Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven het startsein voor het ‘Historisch Belevenis Netwerk’ in Nijmegen.


Het netwerk biedt bezoekers aan om (inter)actief kennis te maken met de geschiedenis en cultuurhistorie van de regio Nijmegen. In totaal komen drie historische periodes aan bod: de Romeinen/Bataven, het Hertogdom van Gelre en Operatie Market Garden. Helaas waren Margriet en Pieter niet historisch gekleed..Foto: RBT – rechtenvrij
Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima lunchen met ‘uitblinkers’


Vandaag stonden de deuren van Paleis Noordeinde weer open voor de regelmatig terugkerende ‘uitblinkerslunch’ aangeboden door Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima aan mensen die ergens in uitgeblonken hebben.. sport, cultuur, journalistiek, gezondheidszorg, onderwijs, landbouw etc.. Wat de ongeveer 27 ‘uitblinkers’ voorgeschoteld kregen is wederom niet bekend.

maandag 1 november 2010

Prinses Máxima bij conferentie ‘The Future of Banking’

Prinses Máxima was vandaag aanwezig bij de conferentie ‘The Future of Banking’ van de Nederlandse Financieringsmaatschappij (FMO) voor Ontwikkelingslanden in Den Haag.

Hoewel Máxima op de FMO conferentie ‘Be Social, Make Profit’ in april een toespraak hield, kwam ze vandaag niet aan het woord. Wel luisterde ze aandachtig naar de toespraken die gehouden werden door mensen met zeer aparte namen zoals: Nanno Kleiterp, Lamido Sanusi en Adjiedj Bakas. FMO is de internationale ontwikkelingsbank van Nederland en  investeert risicodragend kapitaal in bedrijven en financiële instellingen in ontwikkelingslanden die (nog) geen toegang hebben tot de gangbare bronnen van vreemd en/of risicodragend vermogen.

zondag 31 oktober 2010

Oranje nieuws - 30 & 31 oktober 2010

Pieter van Vollenhoven bij jubileumconcert Urker Mannenkoor


Zaterdagavond was Prof.mr. Pieter van Vollenhoven in de Gereformeerde Bethelkerk in Urk aanwezig bij een jubileumconcert van het Urker Mannenkoor ‘Hallelujah’.


Het koor bestaat al 100 jaar en heeft ter gelegenheid daarvan een cd uitgebracht waarvan Pieter het eerste exemplaar mee naar huis mocht nemen..


Fotoserie (PPE)
Veel Koninklijk bloed bij première Soldaat van Oranje
…Koningin Beatrix, Prinses Irene, Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita


En terwijl Prof.mr. Pieter van Vollenhoven in een Urkse Kerk zat betraden maar liefst 4 leden van de Koninlijke familie in Katwijk de Oranje loper voor de première van de nieuwe musical ‘Soldaat van Oranje’ – Koningin Beatrix, Prinses Irene, Prins-Pieter-Christiaan en Prinses Anita waren erbij.


De musical is gebaseerd op het waargebeurde verhaal uit de Tweede Wereldoorlog van de oorlogsheld Erik Hazelhoff Roelfzema (1917-2007) en vind plaats in een speciaal gebouwde theaterhangar op een oude vliegbasis in Katwijk.


Fotoserie (PPE)
Willem-Alexander spreekt op conferentie over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering
…In het gezelschap van zijn vrouw


Vandaag sprak Kroonprins Willem-Alexander op de openingsdag van de internationale Conferentie ‘Landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering’ in Den Haag. Ook Prinses Máxima kwam mee, maar dan vooral om te luisteren en de kleur beige te promoten..


Zij is namelijk aanstaande donderdag aan de beurt en zal dan spreken als VN-adviseur voor 'Inclusive Finance for Development' van Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon over het inmiddels bekende onderwerp; financiële diensten. Vandaag was het dus eerst de beurt aan de prins die als voorzitter van de VN-Adviesraad voor Water en Sanitatie (UNSGAB) sprak. De nog t/m 5 november durende conferentie is er niet voor de lol maar heeft als doel te laten zien dat landbouw een bijdrage kan leveren aan voldoende voedsel in 2050 en het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Tijdens de conferentie wordt besproken hoe voor negen miljard mensen voldoende voedsel aanwezig is in 2050, de zorg voor een leefbare aarde en het tegengaan van klimaatverandering. Want het lijkt nog ver weg, maar voor je ’t weet is het zover.


Willem-Alexander aan het woord  - Zwaaien

zaterdag 30 oktober 2010

Oranje nieuws – 28 & 29 oktober 2010

Kroonprins Willem-Alexander slaat ‘Waterland Vijfje’


Kroonprins Willem-Alexander verrichte gisteren in Utrecht de eerste slag van het ‘Waterland Vijfje’ – een munt wat symbool staat voor de band tussen Nederland en het water.


De grens tussen land en water staat centraal in het ontwerp van de munt. Op de voorkant staat de afbeelding van Koningin Beatrix en de daarbij behorende tekst, en de andere kant geeft de scheiding tussen hoog en laag Nederland weer.


Fotoserie (PPE)
Koningin Beatrix viert feest met 65-jarig CPB


Koningin Beatrix was donderdagmiddag bij de viering van het 65-jarig jubileum van het CPB (Centraal Planbureau)


Het Centraal Planbureau maakt “onafhankelijke economische analyses en prognoses voor de regering, het parlement en maatschappelijke organisaties”. Een onmisbaar bureau dus..


Fotoserie (PPE)Foto's: © Gera, http://haagsallerlei.nl/

Overname verboden
Willem-Alexander met Zweedse Victoria bij viering 50 jaar Zweedse Kamer van Koophandel voor Nederland
…in ’t gezelschap van Carlos en Annemarie


Donderdag kwam de Zweedse Kroonprinses Victoria naar Nederland om de gehele dag in de Hotels van Oranje aanwezig te zijn bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Zweedse Kamer van Koophandel voor Nederland, in Noordwijk.


In de ochtend was ze daar al samen met o.a. Prins Carlos (die ook een van de vele sprekers was) en zijn vrouw Annemarie. Pas ’s avonds verscheen ook onze Kroonprins Willem-Alexander om de receptie en het gala bij te wonen. De Zweedse Kamer van Koophandel voor Nederland is 50 jaar geleden opgericht als een netwerkorganisatie om zakelijke samenwerking tussen Zweden en Nederland te bevorderen en te ondersteunen. Ongeveer 150 bedrijven zijn lid van de Zweedse Kamer van Koophandel in Nederland. Na het festijn vertrokken Willem-Alexander en Victoria in dezelfde auto, want Prinses Victoria bleef gezellig een nachtje op Villa Eikenhorst logeren. (Kon ze haar peetkind en tevens bruidsmeisje ook weer eens zien)


Fotoserie (PPE)Foto's: © Dagmar, http://allesoverhetkoningshuis.web-log.nl/
Overname verboden
Duinsche hoeve Kroonprins Willem-Alexander opent Duinsche Hoeve


Prins Willem-Alexander was vandaag in Rosmalen om daar de Duinsche Hoeve te openen ( een gasthuis dat persoonlijke zorg en aandacht biedt aan mensen in hun laatste levensfase).


Door middel van het onthullen van ’t kunstwerk ‘Perpetuum’ – een ijzeren bak wat wel wat wegheeft van een oude badkuip– werd het huis officieel door de prins geopend. Ondanks de ‘simpele’ uitstraling heeft het object wel een bijzondere betekenis; het symboliseert het voortdurende begin en einde van de levensloop.


(screenshot)