De Oranjes: december 2005

vrijdag 30 december 2005

Operatie Beatrix naar wens verlopen

Bronovo De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de operatie anderhalf uur duurde en naar wens is verlopen. De operatie vond plaats in het Rode Kruis Ziekenhuis. Voor revalidatie gaat Beatrix naar het Bronovo. Hoe lang ze daar moet blijven, hangt af van het genezingsproces. Meniscus In 2002 lag de vorstin ook al in het ziekenhuis voor een operatie aan een knie. Toen werd zij geholpen aan de meniscus in haar rechterknie. bron: RtL nieuws

vrijdag 23 december 2005

CADEAUTJE VAN BEATRIX!

Dit jaar vierde Koningin Beatrix haar 25-jarig regeringsjubileum. Ter dank aan alle fijne wensen en felicitaties werd vandaag een foto vrijgegeven ter dank.
De Koningin poseerde samen met haar zonen, schoondochters en kleinkinderen op het Oude Loo:
Kerstfoto Foto: RVD

dinsdag 20 december 2005

De 2 officiële foto's van doop Luana

RVD

Koningin doopt nieuwe schip van de Zonnebloem

Koningin Beatrix doopt dinsdag het nieuwe vakantieschip van Nationale Vereniging De Zonnebloem bij Merwede Shipyard in Hardinxveld-Giessendam. Ms. de Zonnebloem komt in de plaats van het huidige schip dat volgens de organisatie na 21 jaar trouwe dienst dringend toe was aan vervanging. foto's http://seegerpress-online.de/topixx/data/pre-SEEGER00153015.jpghttp://seegerpress-online.de/topixx/data/pre-SEEGER00153018.jpg   

maandag 19 december 2005

Gravin Luana gedoopt op Huis ten Bosch

Gravin Luana, dochter van prins Friso en zijn vrouw Mabel, is zondag in besloten kring ten doop gehouden. Luana wordt opgevoed "in de geest van de geloofsovertuiging van haar ouders", maar wordt niet ingeschreven bij een kerkgenootschap. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst willen prins Friso en zijn vrouw dat Luana later zelf beslist of en waar zij ingeschreven wordt. De doopplechtigheid had plaats op Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van koningin Beatrix. Voorganger was dichter en vrijzinnig theoloog Huub Oosterhuis, die goed bevriend is met de ouders van de 26 maart in Londen geboren Luana. De doop is bediend volgens de liturgie van de Amsterdamse Studentenekklesia. Oosterhuis koos als uitgangspunt voor de doopdienst een deel uit het Bijbelboek Jesaja, hoofdstuk 65. Voorafgaand aan de doop werden foto's gemaakt van de dopelinge met haar ouders, en met de grootouders en peters en meters:Doopluana2download
Doopluanadownload2

vrijdag 16 december 2005

Maxima bezoekt winnaar appeltjes van oranje

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima heeft vrijdag 16 december in Zwolle een werkbezoek gebracht aan het project Bezoekvrouwen van TRAVERS, winnaar van een Appeltje van Oranje in 2005. Prinses Máxima is beschermvrouwe van het Oranje Fonds. Daarnaast woonde zij op het Provinciehuis een mini-symposium bij over de implementatie van soortgelijke projecten in andere steden. Het project Bezoekvrouwen is in 1993 gestart door TRAVERS, een organisatie voor lokaal welzijn en kinderopvang in Zwolle. In deze stad maakten weinig allochtone vrouwen gebruik van de bestaande instellingen en voorzieningen. .

woensdag 14 december 2005

De koningin bij expositie Indonesie

Koningin Beatrix opent dinsdag de tentoonstelling 'Indonesia: de ontdekking van het verleden' in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De tentoonstelling is een verzameling van 330 kunstobjecten uit het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden en het Nationaal Museum van Indonesië in Jakarta.foto: http://seegerpress-online.de/topixx/data/pre-SEEGER00152454.jpgRVD

Koningin Beatrix opent Rembrandtjaar

In aanwezigheid van koningin Beatrix wordt vandaag in het Stedelijk Museum De Lakenhal te Leiden de tentoonstelling Rembrandts Moeder, Mythe en Werkelijkheid geopend. Met de expositie wordt de aftrap gegeven van het herdenkingsjaar Rembrandt 400, een jaar waarin met bijzondere tentoonstellingen en evenementen in Leiden, Amsterdam en Den Haag wordt gevierd dat Rembrandt van Rijn 400 jaar geleden in Leiden is geboren. Koningin Beatrix is beschermvrouw van het Rembrandt-herdenkingsjaar. Mythe of realiteit? Het Stedelijk Museum De Lakenhal toont aan de hand van 42 schilderijen, 22 etsen en 3 tekeningen niet alleen de mythe rond Rembrandts familieleden, maar ook zijn fascinatie voor het weergeven van ouderdom. Al in de 17de eeuw werden familieleden van Rembrandt herkend in Rembrandts schilderijen. Voor veel van deze identificaties blijken historische gronden te bestaan, terwijl andere lijken te zijn voortgekomen uit een levendige fantasie. Wordt op de doeken met de naam 'Rembrandts moeder' wel werkelijk Rembrandts moeder geportretteerd? Romantische behoefte Op de grote Rembrandt-tentoonstelling van 1898 in het Stedelijk Museum Amsterdam werd een vijfde van de geëxposeerde werken geïdentificeerd als portretten van Rembrandts naaste familieleden. Tegenwoordig zijn die oude identificaties niet langer gangbaar. Een aantal werken draagt - eerder uit nostalgisch oogpunt - nog wel de titel 'Rembrandts vader' of 'Moeder van Rembrandt', maar volgens kunsthistorici zijn die titels het resultaat van een romantische behoefte om Rembrandt te zien als schilder die zich als geen ander liet inspireren door zijn eigen, liefst huiselijke omgeving. In de tentoonstelling wordt vooral het raadsel rond de oude bijbellezende vrouw onderzocht, die vaak door Rembrandt is geportretteerd en al vanaf de 17de eeuw wordt aangeduid als zijn moeder. De meningen over de identificatie van de vrouw lopen tot vandaag de dag uiteen.

woensdag 7 december 2005

Nijntje op website Koninklijk Huis

Ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Catharina-Amalia der Nederlanden op woensdag 7 december heeft nijntje een plaats gekregen op de website over het Koninklijk Huis. Op de kinderpagina's van www.koninklijkhuis.nl staat vanaf vandaag een interactieve nijntje stamboom. Het doel van deze stamboom is kleine kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het Koninklijk Huis. De stamboom is op de verjaardag van Prinses Catharina-Amalia vanaf de homepage te bereiken door op een nijntje tekening met een taart met twee kaarsjes te klikken. Behalve de verjaardag van Prinses Catharina-Amalia is ook het samenvallen van het 25-jarig Regeringsjubileum en het 50-jarig jubileum van nijntje de aanleiding voor de feestelijke samenwerking met Dick Bruna. bron:(koninklijkhuis.nl)

zaterdag 3 december 2005

Laurentien opent de Onderwijs en Handicap markt

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden opent vrijdag 2 december in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht de Onderwijs en Handicap Markt. De markt geeft informatie aan leerlingen, studenten, ouders, docenten en andere belangstellenden over leren en studeren met een handicap of chronische ziekte.foto´s:http://seegerpress-online.de/topixx/data/pre-SEEGER00151834.jpghttp://seegerpress-online.de/topixx/data/pre-SEEGER00151837.jpgMisschien voelt ze de baby al

vrijdag 2 december 2005

Laurentien bij congres 100 jaar Kinderwetten

Laurentien is donderdagmiddag 1 december in de Vrije Universiteit Amsterdam aanwezig geweest bij het congres 100 jaar Kinderwetten. Met de invoering van de Kinderwetten in 1905 werden de fundamenten gelegd van ons huidige kinderbeschermingssysteem en vonden belangrijke vernieuwingen van het jeugdstrafrecht plaats.


Tijdens het congres werd teruggeblikt op ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg en jeugdcriminaliteit in de afgelopen eeuw en werd gediscussieerd over mogelijke beleidsdoelen in de toekomst. De minister van Justitie Donner en de staatssecretaris van VWS, mevrouw Ross-van Dorp, hielden tijdens het congres een toespraak. Daarnaast stonden onder meer een jongerenpanel, een interactief casusoverleg en een informatiemarkt op het programma. Het congres werd georganiseerd door het ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Defence for Children International Nederland, MOgroep, Amsterdams Centrum voor Kinderstudies, Vrije Universiteit Amsterdam en Vereniging voor Familie- en jeugdrecht

Vlaginstructie verjaardag Prinses Catharina-Amalia

Minister-president Balkenende heeft de algemene vlaginstructie voor het uitsteken van de vlag van rijksgebouwen opnieuw vastgesteld. Als gevolg van de gewijzigde instructie wordt ieder jaar op 7 december, de verjaardag van H.K.H. Prinses Catherina-Amalia, de vlag met oranje wimpel gevoerd op de hoofdgebouwen van de rijksoverheid en van de diensten, instellingen en andere publiekrechtelijke lichamen die ressorteren onder de rijksoverheid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft provincies en gemeenten verzocht de nieuw vastgestelde vlaginstructie te volgen. De minister van Buitenlandse Zaken heeft een soortgelijk verzoek gedaan aan de buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen en internationale organisaties in Nederland. Voor particulieren, bedrijven en instellingen geldt een dergelijke instructie niet. Desgevraagd wordt hen geadviseerd deze vlaginstructie te volgen.

donderdag 1 december 2005

Prinses Laurentien in verwachting!

Prinses Laurentien is in verwachting!
Laurentien en haar man prins Constantijn, jongste zoon van koningin Beatrix, verwachten hun derde kind in de loop van de maand juni.