De Oranjes: juli 2008

maandag 28 juli 2008

Nieuwe foto, Bernhard , Annette en kids!

Vandaag gaf de RVD een foto vrij van Prins Bernhard, Prinses Annette en hun kinderen: Isabella, Samuel en Benjamin!
Dit is misschien ook wel de foto die op  het bedankkaartje komt te staan (n.a.v. geboorte Benjamin)


08214816download

Close-ups uit bovenstaande foto:


maandag 21 juli 2008

Prinses Irene en Prinses Christina -thema 18 jarige Oranjes

Deel 5 thema 18 jarige Oranjes

In dit deel: Prinses Irene en Prinses Christina (Marijke) 


Irene Emma Elisabeth wordt als tweede dochter geboren op 5 augustus 1939 en Maria Christina (roepnaam Marijke) als 4e dochter van Koningin Juliana en prins Bernhard op 18 februari 1947. Irene komt uit het Grieks en betekent vrede. Echter die vrede is ver weg. Op 3 september 1939 trekt het Duitse leger Polen binnen. Engeland en Frankrijk verklaren Duitsland dan ook de oorlog. In Den Haag is de Koninklijke familie het middelpunt van een manifestatie. Kunnen zij neutraal blijven. Irene nog maar een paar weken oud, reist met haar ouders en zusje naar Den Haag omdat de Haagse paleizen beter kunnen worden beveiligd. De rijtoer op 30 april 1940 door Den Haag, zal voorlopig de laatste zijn. De 10e mei moet ook Nederland eraan geloven. De Duitsers vallen ook Nederland binnen. Prinses Juliana vertrekt met haar 2 dochtertjes eerst naar Engeland en van daaruit naar Canada, waar zij 5 lange jaren zullen blijven voordat zij op 4 augustus 1945 weer voet op Nederlandse bodem zetten. Het gezin is dan ondertussen uitgebreid met prinses Margriet.Ze gaat in Bilthoven naar de school van Kees Boeke en na de vrije school volgt ze de MMS-opleiding aan het Baarns Lyceum. Ze doet hier haar eindexamen in 1957. Bijna 18 jaar oud, in 1957 behaalt de prinses het diploma van de Middelbare Meisjesschool. In de studiejaren 1957-1958 volgt de Prinses diverse cursussen aan de Universiteit van Lausanne. Vervolgens, van 1958 tot 1962, volgt zij te Utrecht (waar zij met enkele vriendinnen op kamers woont) colleges Spaans en letterkunde. Een oriënterend jaar, waarin ze belijdenis doet en bevestigd wordt als Lid van de Nederlandse Hervormde Kerk.


Prinses Irene viert haar 18e verjaardag op 5 augustus 1957 en krijgt namens de Irene Brigade een tas. Op het bordes van Paleis Soestdijk staat de gehele Koninklijke familie. Zij wordt geen lid van de Raad van State, maar vanaf heden zal zij wel aanwezig zijn bij Prinsjesdagen en indien nodig representieve taken verrichten.

KLIK HIER VOOR FOTO'S
KLIK HIER VOOR FOTO'S


Alleen tijdens Prinsjesdagen en voor haar representieve taken krijgt zij verlof van haar mentor als zij studeert in Utrecht. Ze studeert af in juli 1962 en na een feestje omdat ze geslaagd is, reist ze samen met haar zusje Margriet naar Suriname en de Nederlandse Antillen. In 1963 gaat zij een beroepsopleiding volgen tot tolk Spaans. 8 januari 1964 legt zij de eed af als Tolk Spaans in het bij zijn van haar moeder Koningin Juliana en zuster prinses Beatrix.

In 1964 wordt er bekend gemaakt dat prinses Irene in het geheim rooms-katholiek is geworden en trouwt met prins Carel Hugo de Bourbon Parma, die recht op de Spaanse troon meent te hebben. Irene doet afstand van haar recht op eventuele troonsopvolging en trouwt zonder de aanwezigheid van enig familielid in Rome. Het land staat op zijn kop. Haar zus Margriet wordt hierdoor 2e in Lijn van troonopvolging. Haar laatste Prinsjesdag was voor Irene in 1963.Prinses Christina (Marijke):
Na de oorlog wordt er op Paleis Soestdijk op 18 februari 1947 nog een meisje geboren: Marijke. Al snel na de geboorte blijkt dat het prinsesje zo goed als blind is. Prins Bernhard krijgt het advies om eens contact op te nemen met gebedsgenezeres Greet Hofmans. Na overleg met prinses Juliana komt Greet Hofmans bij regelmaat in het paleis. Echter haar gezichtsvermogen verbetert niet. Er ontstaan wel spanningen binnen het gezin van Juliana en Bernhard. Prins Bernhard heeft er al lang spijt van dat hij deze persoon in huis heeft gehaald. Pas in 1956 verdwijnt zij pas uit het leven van Koningin en prins.


De doop van Marijke op 9 oktober 1947 in de Utrechtse Domkerk wordt extra feestelijk omdat haar zusje Margriet niet in Nederland kon worden gedoopt.Een jaar later wordt haar moeder Koningin. Haar lagere schoolperiode is op de Nieuwe Baarnse school. Na haar lagere schoolperiode gaat zij in 1958 studeren aan het Incrementum van het Baarns Lyceum. In de paasvakantie van 1963 laat ze bekend maken dat ze voortaan haar 2e doopnaam gaat gebruiken en wel Christina, Marijke vindt ze een “truttige” naam. Verder besluit de prinses dat ze haar studie zal afmaken aan het Amersfoorts Lyceum. Na de middelbare schoolperiode kiest Christina voor een studie Pedagogiek in Groningen en later in Canada. In New York gaat ze les geven aan de Cadmondschool.


KLIK HIER VOOR EEN FOTO VAN HET GEZIN NA DE INHULDIGING VAN JULIANA


18 februari 1965 wordt zij 18 jaar en als zij besluit om in Canada verder te gaan studeren, krijgt zij haar eigen secretaresse mee en wel Nora de Vlieger, daar haar ouders haar nog er jong vinden. Tijdens Prinsjesdag, Koninginnedag en bij hoogtijdagen in de familie komt ze naar Nederland.


In New York leert de prinses haar man kennen Jorge Guillermo en op 14 februari 1975 wordt de verloving aangekondigd door Koningin Juliana.

Ook zij vraagt net als haar zuster Irene destijds geen toestemming aan het parlement, waardoor ook zij haar rechten op de troon verliest. 28 juni 1975 trouwen zij in Utrecht.


(Tekst: met dank aan Anja van der Steen)


Bekijk ook voorgaande delen:
Willem-Alexander 18 jaar
Beatrix 18 jaar
Juliana 18 jaar
Wilhelmina en haar halfbroers 18 jaar

donderdag 17 juli 2008

Prins Willem-Alexander 18 jaar

Prins Willem Alexander *27-04-1967 wordt geboren als zoon van Koningin Beatrix en wijlen prins Claus. Op het moment dat de kroonprins 18 werd op 27 april 1985, zat hij nog volop in zijn eindexamens van het Atlantic College te Wales.

Deel4foto1
Willem-Alexander, nog lang geen 18, en nog zo onbezorgd en vrij


Tot zijn 18e verjaardag verrichtte Willem Alexander slechts één officiële daad. Daarmee leek het streven van Koningin Beatrix en prins Claus hun zoon zo lang mogelijk buiten de publiciteit te houden, geslaagd. Vanaf de 30e april 1980, de dag dat zijn grootmoeder afstand deed en zijn moeder Koningin werd en Willem Alexander kroonprins, zagen we de kroonprins iets meer in het openbaar. Klik hier voor een foto


1 juli 1981 verrichtte de toen 14 jarige prins zijn eerste officiële daad. Hij opende in het bijzijn van zijn moeder de Willemsbrug in Rotterdam. Het prinsje kreeg als blijk van waardering van de Gemeente Rotterdam een timmerkist cadeau. Hij reageerde zoals het een 14 jarige betaamt heel enthousiast: “Kijk es wat er allemaal inzit, mam”. En daarmee was het openbare optreden van de kroonprins voorlopig weer afgelopen. In 1983 vergezelde hij zijn moeder tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam als plaatsvervanger van zijn vader, die wegens klachten van depressieve aard langdurig in het buitenland verpleegd moest worden. Klik hier voor foto'sWillem-Alexander, in de tijd dat z'n moeder Koningin werd


Een jaar later trad hij voor het voetlicht bij de Herdenking van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft. Klik hier voor foto'sEind mei 1985 keert de kroonprins terug naar Nederland en op 16 juni 1985 hoorde hij dat hij geslaagd was.


3 juli 1985: Zoals de traditie voorschrijft, installeerde Koningin Beatrix haar 18 jarige zoon als Lid van de Raad van State, het hoogste adviescollege van ons land. Klik hier voor een foto Het werden 20 spannende minuten voor Alexander. Als eerste nam Koningin Beatrix het woord:Het verheugt mijn man en mij in uw midden te zijn teneinde onze oudste zoon. De Prins van Oranje in de Raad binnen te leiden. Ik heb geleerd dat zitting hebben in deze Raad een Recht maar bovenal een voorrecht is. Grote ervaring en eminente kennis van zaken in vraagstukken van Wetgeving en bestuur zijn in dit college verenigd”.
Voor het eerst voerde de kroonprins in het openbaar het woord: “ Ik denk dat mensen in hun leven verschillende keren in een nieuwe periode terecht komen waarin zij opnieuw jong zijn, of in ieder geval onervaren. Met mijn 18e jaar is voor mij zo’n nieuwe fase begonnen”, zo verwoorde de kroonprins zijn gevoelens, nadat Beatrix haar zoon in een openingstoespraak aan de voltallige raad had voorgesteld als “Prins van Oranje”. “Ik dank U allen voor uw aanwezigheid bij deze vergadering. Ik ben blij dat de voorzitter deze bijeenkomst van de raad zelf wil leiden en ook dat mijn vader hierbij wil zijn. Uw aanwezigheid onderstreept het bijzondere karakter dat deze zitting voor mij heeft. Ik besef dat ik nog te weinig van het werk van de Raad van State afweet, maar naarmate deze dag dichterbij kwam, ben ik er wel nieuwsgieriger naar geworden. Daarbij heb ik het voordeel dat er bij mij thuis veel kennis over de Raad van State aanwezig is en uw raad voor mij een vertrouwd begrip is. Als aankomend lid hoop ik in de komende tijd van u allen die in deze raad bent benoemd op grond van lange ervaring in de maatschappij, veel te kunnen leren. De Raad van State is een college waar bijna alle maatschappelijke problemen vroeg of laat op tafel komen. Er is waarschijnlijk geen plaats van waaruit beter te zien is hoe de wetten tot stand komen en hoe ons land wordt bestuurd. Ik ben er dankbaar voor dat ik in dit college een bijzondere positie mag innemen. Wanneer ik zal kunnen beginnen uw vergaderingen regelmatig te bezoeken, hangt af van het verloop van mijn diensttijd en van mijn verdere studie. Ik kan U wel zeggen dat ik zeker van plan ben, evenals mijn moeder dat vele jaren heeft gedaan, de vergaderingen zo dikwijls mogelijk bij te wonen. Om het lidmaatschap van de Raad van State het volle profijt te kunnen trekken voor mijn verdere opleiding, ben ik aangewezen op uw hulp. Ik hoop dat u mij die zult willen geven, en zo besloot Willem Alexander zelfbewust zijn toespraak. Hij woonde zelfs zijn eerste vergadering bij en kon na afloop opgelucht het glas champagne heffen. Zijn eerste optreden zat erop.


17 september 1985 volgde zijn eerste Prinsjesdag.Klik hier voor foto's


Hoewel zijn 18e verjaardag in huiselijke kring al was gevierd, kreeg de prins later in het jaar nog een paar presentjes. Zo werd hem voor het eerst toegestaan zijn eigen vlag te voeren. Vanuit de Nederlandse Antillen kreeg hij zijn eerste uitnodiging voor een buitenlandse reis. En in 1987 was het zover. Samen met zijn ouders vertrok Willem Alexander begin februari voor een bezoek aan het overzeese gebiedsdeel, Het werd een vrolijk en ontspannen bezoek dat 2 weken duurde.


Prins Willem Alexander’s eerste bezoek zonder ouders betrof een 5 daags bezoek aan Thailand in december 1987. Klik hier voor een foto


Van augustus 1985 tot januari 1987 vervult hij zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. Per 27 april 1990 wordt hij benoemd tot adjudant bij de Koninklijke Marine Reserve. De prins heeft grote belangstelling voor de luchtvaart, hij behaalt diverse vliegbewijzen, waaronder het groot militair vliegbrevet. Sinds de aanvaarding van het koningschap door zijn moeder voert Willem-Alexander de titel Prins van Oranje. Hij vertegenwoordigt met grote regelmaat het koninklijk huis bij officiële gelegenheden in binnen- en buitenland. Klik hier voor een foto


Deel4foto2


(Tekst: met dank aan Anja van der Steen)


Bekijk ook voorgaande delen:
Beatrix 18 jaar
Juliana 18 jaar
Wilhelmina en haar halfbroers 18 jaarzondag 13 juli 2008

Koninklijke aanwinsten - JUNI 2008

Hier dan alsnog de foto met mijn Koninklijke aanwinsten van de maand JUNI. Het is een wat chaotische foto, altijd weer moeilijk alles erop te krijgen.

Dsc00677


Boeken: Juliana regina 1979 , Juliana (leesboek) , Haar werk ging door (boek over Juliana in de 2e wereldoorlog met leuke onbekende foto’s gemaakt door Bernhard van de kinderen) , Oranjebitter (over Margarita en Edwin), Willem-Alexander prins van Oranje, Wilhelmina 40 –jarig regeringsjubileum , Jong leven op Drakensteyn (Fotoalbum van het gezin van Beatrix in jonge jaren)


Tijdschriften: Juliana 1909-1979 70 jaar, Royals, Oranje Boven, Royalty, Vorsten


Koninklijke post: Geboorte Elèonore (België) , Bedankbrief verjaardagen Isabella en Samuel van Vollenhoven, Bedankbrief verjaardagen Maud en Leah (Noorwegen), Bedankkaartje Laurentien, Bedankkaartje n.a.v. Koninginnedag , Bedankkaartje verjaardag Alexia


Verder: Wilhelmina pepermunt (met afbeeldingen van 4 Koninginnen) , button van Koningin Beatrix en verschillende knipsels..(afkomstig uit roddelbladen/kranten) bestemd voor plakboek, collage, of de Koninklijke doos onder m’n bed..

Willem-Alexander en Máxima bij Wereldbank conferentie

Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren vandaag aanwezig bij een conferentie over de Wereldbank in het Hilton Hotel te Amsterdam.
Dit deden ze op uitnodiging van Minister Koenders, die het initiatief nam voor deze 2-daagse bijeenkomst.


Wat is de Wereldbank?:
De Wereldbank is een internationale organisatie die programma’s ter bestrijding van armoede financiert en projecten op het gebied van infrastructuur, zorg en onderwijs. Thema’s in Amsterdam zijn de toekomstige rol van de Wereldbank in fragiele staten, klimaatverandering en de bevordering van duurzame economische groei.


Foto’s: FOTO 1 FOTO 2

vrijdag 11 juli 2008

Fotosessie Landgoed de Horsten

Vanochtend vond de zomerfotosessie plaats met Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima en de kinderen.
Niet in hun eigen tuin maar elders op het landgoed kwam het prinselijk gezin aan te fiets. Amalia en Alexia in de bakfiets bij pappa, en Ariane bij mamma achterop.
De 3 prinsesjes droegen weer identiek dezelfde jurkjes, in een schattige kleur groen.
Er werd gevoetbald door Amalia en Alexia, en lief gezwaaid door Ariane.


Fotoserie: KLIK HIER!


Fotosessie958ob4
Foto: RVD


Screenshots van de tv:
Na afloop van de fotosessie –kinderen werden door kindermeisjes naar huis gebracht- vond een persconferentie plaats, verslaggevers van binnen en buitenlandse media hadden zo de mogelijk het prinselijk paar wat vragen te stellen.


Er werd nader ingegaan op het vakantiehuis dat Willem-Alexander en Máxima laten bouwen in Mozambique. Willem-Alexander zei daarover dat hij zowel in zijn eigen huis als voor de nuttige zaken in de plaatselijke bevolking investeert. De bouw van het vakantiehuis maakt deel uit van een groot project, waar ook een vijfsterrenresort zal worden gerealiseerd. In de toekomst hoopt het gezin reisjes af te wisselen, op vakantie naar Italië gaan blíjft ook traditioneel.


Over de kinderen werd ook gesproken.
Amalia heeft het erg naar haar zin op school, en Máxima vertelde dat ze af en toe overblijfmoeder is – die kinders van die school boffen! En ook heeft ze zich aangemeld als ‘luizenmoeder’ Ouders van de Bloemcampschool mogen dus wel op het haar van hun kinderen letten, voordat dé prinses van Nederland luizen bij uw kind ontdekt. De slimme Amalia –weekblad Privé meldde vorige week dat ze na de zomervakantie naar groep 2 gaat- heeft zelf ook al door dat ze een prinses is aldus haar moeder. Maar ze houdt zich er niet zo mee bezig, spelen is leuker. En daar heeft ze groot gelijk in.
Alexia gaat 2 dagen per week naar de peuterspeelzaal tegen haar moeder had ze gezegd: ‘Ik wil ook naar school mammie’ ze moet nog even geduld hebben.., en met Ariane gaat het nu ook goedgezondheidsproblemen lijken gelukkig verleden tijd.


Tegenover een Duitse verslaggever liet Willem-Alexander weten wat hij van zijn Máxima vond: ‘Eine Superfrau, die mich immer verwöhnt’.


Na alle vragen netjes beantwoord te hebben vertrokken ook Willem-Alexander en Máxima richting De Eikenhorst om zich te herenigen met hun kinderen.


Marieke royalfotograaf.web-log.nl was daar getuige van. En maakte de volgende unieke foto!

Fotosessie_wa_en_m_005_3


Overname verboden!

donderdag 10 juli 2008

Oranje nieuws - 10 juli 2008

Fotosessie gezin Prins van Oranje


Gedurende een hele week zijn jullie al op de hoogte van de fotosessie morgenochtend- zie aankondiging bovenaan de site, en agenda -rechts. De fotosessie wordt gehouden in ruil voor de privacy die het stel hoopt te krijgen in hun vakantie.


Gezin In verband met het wisselende weer is nog niet 100% zeker of ook dit jaar uitgeweken zal worden naar de Koninklijke stallen in Den Haag. Waar vorig jaar een fotosessie gehouden werd op de 2e verjaardag van Prinses Alexia, omdat het weer toen ook niet al te best was.. Als alles volgens planning verloopt en het weer meezit, dan zien we morgen een vrolijke fotosessie tegemoet in de tuin van Villa Eikenhorst. En als het gras niet te nat is..wellicht zien we dan weer voetballende prinsesjes..


Willem-Alexander en Máxima kopen Afrikaans vakantiehuis


Wanneer is niet bekend maar Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima hebben plannen een vakantiehuis te kopen op Inhaca, een eiland bij het Zuidoost-Afrikaanse land Mozambique. In de persconferentie, morgenochtend na de fotosessie op landgoed De Horsten, mogen journalisten vragen stellen aan het prinselijk paar. Eén der vragen zal hier dan mogelijk betrekking op hebben.


Voor welk huis de prins als een blok gevallen is , is ook al bekend. Zijn oog zou gevallen zijn op een huis in Ponta Torres, dat is het meest zuidelijke puntje van het eiland Inhaca. De woning wordt tussen de 100.000 en 150.000 euro geschat.

woensdag 9 juli 2008

Prinses Beatrix 18 jaar

Beatrix Wilhelmina Armgard *31-01-1938, dochter van Koningin Juliana en Prins Bernhard werd op 31 januari 1956 18 jaar. Samen met haar zus Margriet fietst zij die dag naar school. Daar aangekomen bleek dat er meer was gebeurd dan alleen maar een jaartje ouder worden; De kroonprinses was staatsrechtelijk meerderjarig geworden. Dat was aanleiding voor de pers om haar op te wachten bij Baarns lyceum.


’s-Middags heeft de prinses vrij gekregen, omdat zij delegaties uit het land ontving op paleis Soestdijk. Ze boden haar geschenken aan, waaronder een zeiljacht. In verband met haar naderend eindexamen en het “buitengewone ongunstige”jaargetijde wordt er gewacht met feestelijkheden. Na de ontvangst is er voor het paleis een hulde van de Ruitervereninging die zij samen met haar ouders in ontvangst neemt.


De volgende dag (1 februari) richt zij zich tot het volk om haar dank uit te spreken:


Wat niet kan wachten is haar installatie als Lid van de Raad van State. Dit gebeurt op 7 februari 1956 door haar moeder Koningin Juliana.


Bij die gelegenheid zegt de kroonprinses: “De grondwet verleent mij zitting in de Raad van State. Dat dit een groot voorrecht is, besef ik. Het zal mij de gelegenheid geven in de praktijk iets te leren begrijpen van het ingewikkelde radarwerk van ons regeringsbestel”.


Ook geeft ze aan zich “nog zeer lange tijd” te zullen beschouwen als een leerling. “Ik zal mij bewust van mijn verantwoordelijkheid, trachten een goede leerling te zijn”.


Op 25 februari 1956 wordt de kroonprinses tijdens een diner op het Paleis op de Dam officieel voorgesteld aan diverse Regeringsautoriteiten. Bij hoge uitzondering is ook haar grootmoeder prinses Wilhelmina hierbij aanwezig. Hoe bijzonder de oude Koningin deze gebeurtenis vindt blijkt uit een telefoontje van haar particulier secretaris Thijs Booy: Ik wil u even melden dat ik naar Amsterdam ga voor het officiële diner ter ere van de 18e verjaardag van Trix. Het is een hele gebeurtenis voor me. Het is de eerste keer na mijn aftreden, dat ik weer in de kring van de regering kom.
Het zal ook de laatste keer zijn, maar dit keer kan ik het niet laten. Als voorgangster als grootmoeder moet ik nu acte de presence geven. En het is niet alleen moeten. Ik ga graag. Het is me vreemd te moede me voor het eerst weer te kleden voor een galafestijn – dat hoorde vroeger tot mijn leven – en dan te weten: hierna nooit meer. De laatste keer in mijn bestaan dat ik een diadeem draag. Uiterlijk zal men niets aan me merken tijdens dat diner. Ik heb geleerd me te beheersen en ik heb een hekel aan mensen die zich laten gaan. Er zijn tenslotte ook nog vormen en die heeft een mens te eerbiedigen.. Misschien zullen de autoriteiten na afloop wel thuis zeggen: zij volgde alles heel koeltjes, dat is altijd of bijna altijd van mij gezegd. Ik zal die indruk ook wel maken. Maar ik zeg u, aan die hele grote tafel zal er niemand zo intens bewogen zijn als ik. Niemand zal merken wat ik allemaal zit te denken. Ik beleef mijn 18e verjaardag weer. Mijn vader was er niet meer en ik moest gaan regeren. Mijn kleindochter gelukkiger, haar voorgangster leeft nog en voor haar is de volgende week net als de voriger. Voor mij was die verjaardag de drempel van mijn leven. En vergeet u niet meneer, het was toen unsance dat je als staatshoofd, hoe jong ook, over de zaken, zelfs niet met je moeder niet moet raadplegen.
Het was een toestand: op je 18e verjaardag regeren en niet het recht hebben om je moeder iets op het gebied van het landsbestuur te vragen. Ik zit er vreemd tussen. De enige van onze familie voor wie de rechten en plichten van deze verjaardag geen papier waren. Al die autoriteiten zullen er niets van begrijpen. Toen die 18 werden, waren ze student, ik ging wetten verkennen”.
 


Op 10 maart 1956 werd er een feest in het Paleis op de Dam te Amsterdam gehouden voor leeftijdsgenoten.


2 juni 1956 slaagt de prinses voor haar eindexamen gymnasium eb drie dagen later blijkt dat ze als 18 jarige ook een staatsrechtelijke functie heeft. Ze vervangt haar zieke vader tijdens het staatsbezoek dat het Luxemburgse Vorstenpaar aan Nederland brengt.


Zaterdagmorgen 30 juni 1956 is het eerste officiële bezoek van Prinses Beatrix begonnen. In het Stedelijk Museum werd zij met haar ouders door Burgemeester en Wethouders van de hoofdstad welkom geheten.


1 juli 1956: feestelijk neemt de prinses haar zeiljacht:”de groene Draek” in ontvangst. Foto klik hier

Prinses Beatrix gaat Sociologie, Rechten, Staatsrecht, volkenrecht en Moderne Algemene geschiedenis studeren in Leiden. Ze verhuist dan ook van Soestdijk naar Leiden en zij gaat wonen aan het Rapenburg 45.


12 september wordt de prinses geïnstalleerd als beschermvrouwe van het Nationale Fonds ter bestrijding van Kinderverlamming, dat haar naam krijgt: Het prinses Beatrix fonds Na afloop verschijnt de prinses met haar ouders op het balkon van paleis Lange Voorhout: Foto's klik hier


Prinses Beatrix is afgestudeerd in Leiden 7 juli 1961.

(Tekst door Anja van der Steen)


Bekijk ook voorgaande delen:
Juliana 18 jaar
Wilhelmina en haar halfbroers 18 jaar

dinsdag 8 juli 2008

'De kleding-hap Quiz'

Aangezien er veel vraag is naar 'iets met kleding' dacht ik, eens een andere quiz dan anders. Dus geen vragen dit keer, maar 30 'hapjes' uit kleding van de Oranjes. Herken jij ze? Aarzel niet en stuur voor 25 augustus je antwoorden op naar royalfanvivian@hotmail.com
Je ontvangt een bevestiging als je antwoorden goed zijn aangekomen en verwerkt zullen worden.
Succes!


Voor de uitslag van de Paleis Soestdijk Quiz: Klik HIER!

zaterdag 5 juli 2008

Oranje nieuws - 5 juli 2008

Laurentien bij Strangerfestival


Prinses Laurentien was donderdagavond aanwezig bij het ‘Strangerfestival’ in de Westergasfabriek in Amsterdam. Het festival zal 3 dagen in beslag gaan nemen. Vandaag dus de laatste dag. Er zijn o.a. workshops over video en film, debattrainingen, masterclasses en een show waarin de StrangerAwards werden uitgereikt.


Foto: http://ppe-agency.com/500px/Jul2008/PPE08070391.jpg


Lunchen met Willem-Alexander en Máxima


Gisteren nuttigden Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima hun lunch samen met 28 genodigden. Dit vond plaats op Paleis Noordeinde, waar Willem-Alexander en Máxima hun lunch georganiseerd hadden. De 28 genodigden zijn niet zonder reden uitgenodigd. Ze hebben allemaal recentelijk een prijs of andere onderscheiding ontvangen voor hun prestaties zoals in de sport, cultuur, journalistiek, zorg, vrijwilligerswerk of bedrijfsleven. Of ze überhaupt een hap door hun keel hebben gekregen is niet bekend.

Royalfanvivian's - juli brief

Hallo Royalfans!


Een ontzettend late juli-brief. Maar er is dan ook zeer weinig te vermelden en mede te delen heb ik het idee.


Binnenkort is er een fotosessie met Willem-Alexander, Máxima en de kinderen!


En ja verder zullen er niet tot zeer weinig nieuwsupdates komen, omdat de vakantie is aangebroken voor de Oranjes. Uiteraard ligt deze site niet stil, van het thema ’18-jarige Oranjes’ verschijnen nog een aantal delen deze maand. En ook komt er binnenkort weer een nieuwe quiz. En zo nu en dan verschijnt er wellicht toch ineens weer Oranje nieuws.


Dan een oproep..:
Wil jij op de foto met je Koninklijke verzameling? En zie je het zitten dat die foto wordt gepubliceerd in het tijdschrift ‘ZIN’ En ben je in de leeftijd van 35-55, stuur dan een mailtje naar fotograaf Clemens Rikken: clemensfoto@tiscali.nl 
Einde oproep


De Oranjefans die vakantie hebben, wens ik een prettige vakantie toe! En natuurlijk ook de groeten aan alle zielige Oranjefans die geen vakantie hebben..!
Ik hoop dat jullie ook deze maand weer van m'n site kunnen 'genieten'


Koninklijke groet,


Royalfanvivian


p.s. morgen hoop ik een foto te plaatsen van m’n nieuwe aanwinsten + Koninklijke post van de maand juniWilhelmina als jong meisje

vrijdag 4 juli 2008

Oranje nieuws - 3 juli 2008

Beatrix en Pieter vieren 125-jarig bestaan ANWB mee


Koningin Beatrix was woensdagmiddag 2 juli samen met Prof. mr. Pieter van Vollenhoven op het landgoed Clingendael in Wassenaar aanwezig bij de viering van het 125-jarig bestaan van de ANWB. Foto’s: KLIK


Máxima bij viering 10 jaar Statuut van Rome


Prinses Máxima was vandaag in het Vredespaleis in Den Haag. Ze woonde daar de viering bij van het 10 jaar Statuut van Rome. Máxima was gekleed in het zilver, met de bekende glimmende rok. Dit zal –helaas- voor zover bekend voorlopig de laatste activiteit van Máxima in het openbaar zijn. (op de zomerfotosessie na) Foto’s: KLIK

Maaxx
Foto met dank aan Gera Nieland ! www.haagsallerlei.nl
Overname verboden!


Willem-Alexander bezoekt voormalig vliegbasis Twente


Kroonprins Willem-Alexander heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan de voormalige vliegbasis Twente. Hij werd daar geïnformeerd door vertegenwoordigers van projectorganisatie Vliegwiel Twente Maatschappij. Over het samen werken tussen de gemeenschappelijke bedrijven van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede.


Beatrix bezoekt tentoonstelling Koningin Emma in Bad Arlosen


Ter gelegenheid van de 150e geboortedag van Koningin Emma bezocht Koningin Beatrix vandaag de tentoonstelling over het leven van haar overgrootoma in Museum Bad Arolsen in Duitsland. De plaats waar Emma opgroeide.


Foto’s: KLIK

woensdag 2 juli 2008

Oranje nieuws - 1 juli 2008

Maurits en Mariléne bij huwelijk Reinout Oerlemans 


Prins Maurits en Prinses Mariléne waren zaterdag aanwezig bij het huwelijk van televisieproducent Reinout Oerlemans en oud-wielrenster Daniëlle Overgaag. In besloten kring gaven zij elkaar het jawoord, in aanwezigheid van o.a. hun vrienden, Maurits en Mariléne: Foto’s van Maurits en Mariléne: KLIK


Vervolgens werd er in hun huis in Laren een receptie gehouden waar Maurits en Mariléne ook voor waren uitgenodigd. De gasten moesten verschijnen in ‘Amerika stijl’ en die boodschap nam vooral Prins Maurits zeer serieus..,
foto’s: KLIK!


Willem-Alexander in Egypte

Prins Willem-Alexander was maandag, 30 juni in Egypte, Sharm el-Sheikh. Hij sprak daar de Afrikaanse staatshoofden en regeringsleiders toe over water en sanitatie. En dat is niet omdat hij prins is of uit brutaliteit, maar omdat hij toevallig voorzitter is van de Adviesraad voor Water en Sanitatie, afgekort:’Unsgab’ Sanitaire voorzieningen zijn een wereldwijd probleem en dagelijks sterven meer dan 5000 kinderen door gebrek aan zulke voorzieningen. In Afrika sterven elk jaar een miljoen mensen aan watergerelateerde ziekten.
Lees de toespraak: http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=25897 


Koningin doopt cruiseschip 


Koningin Beatrix doopte vandaag het cruiseschip ms. Eurodam. Het enorme schip lag speciaal voor de officiële doop bij de cruiseterminal in Rotterdam. Koningin Beatrix was gekleed in een vrolijke outfit. De –inmiddels bekende- oorbellen kleurden er mooi bij. Aan foto’s te zien werd het schip gedoopt d.m.v. de bel waaraan Koningin Beatrix trok. Elders zie ik foto’s van een fles champagne. Maar die 2 samen – Beatrix en champagne- heb ik nog niet kunnen ontdekken.. Het schip is overigens wel 28, 5 meter lang en 32, 2 meter breed! Een erg luxe schip van alle gemakken voorzien: Restaurants, ontspanningsruimtes, sportruimtes, bioscoop en theater..

De volgende foto’s met veel dank aan Francine koninklijkegezinnen.punt.nl


001

De volgende foto met dank aan Naomi de Keizer!:
Dscf0108

De volgende foto's met dank aan Marieke ! royalfotograaf.web-log.nl :


Overname verboden!

Voor meer foto’s:
KLIK