De Oranjes: december 2007

maandag 31 december 2007

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Nieuwjaar


(Foto:Sander Kok)

dinsdag 25 december 2007

Kersttoespraak Koningin Beatrix

In het duister van de tijden is een licht ontstoken, het licht van Gods liefde. De geboorte van het Kerstkind opent de weg naar een wereld waarin mensen in naastenliefde elkaar aanvaarden. Ieder tijdperk kent eigen uitdagingen en opgaven. Die vragen nieuwe inzichten en inzet voor goede verhoudingen tussen mensen.


In deze tijd wordt onze eigen veilige, vertrouwde en verdraagzame samenleving van dag tot dag op de proef gesteld. Gevoelens van onrust en onzekerheid voeren de boventoon. Het lijkt wel of wij ons bijna spreekwoordelijk zelfvertrouwen hebben verloren.


Gelukkig is hier in de loop der eeuwen veel tot stand gebracht. Het fundament van ons staatsbestel heeft vorm gekregen in democratie en is vastgelegd in recht. Onze democratische traditie houdt meer in dan alleen aanvaarding van de macht van de meerderheid; het gaat ook om respect voor minderheden. De geschiedenis heeft ons geleerd dat tolerantie een basis biedt om spanningen te boven te komen en conflicten te overwinnen. Díe kostbare verworvenheid maakt deel uit van ons culturele erfgoed en blijft een bron van kracht.


Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen. Daarmee erodeert de gemeenschapszin.


Naast gevaarlijk generaliseren is er nóg een ontwikkeling die onze maatschappelijke verbondenheid bedreigt. Individualisering die doorslaat naar puur egoïsme doet afbreuk aan het algemeen belang. Als we het zicht verliezen op wat ons allen tezamen aangaat, ondermijnen wij onze samenleving.


Een maatschappij die in zichzelf is gekeerd, sluit ook de ogen voor de wijdere wereld, ontloopt verantwoordelijkheid voor gerechtigheid en miskent de noodzaak tot solidariteit.


Spanningen en conflicten zullen zich altijd voordoen en kunnen dan ook niet worden ontkend. Maar in plaats van ze aan te wakkeren, moeten we zoeken naar wegen om ze te beheersen en op te lossen. Over en weer vraagt dat aandacht en begrip voor de angst en onvrede die bij andere maatschappelijke groeperingen kunnen leven. In wat een mens dierbaar is en heilig, ligt zijn grootste kwetsbaarheid. Voorkomen moet worden dat gekwetste gevoelens omslaan in wanhoop en agressie. Waar het op aan komt is dat grieven worden onderkend en ernstig genomen.


De ruimte die nodig is om nieuw vertrouwen op te bouwen begint met het aanvaarden van verscheidenheid. Die is nu eenmaal een gegeven. Van mensen kan niet worden verwacht dat zij allen hetzelfde denken, doen en geloven. Godsdiensten en politieke ideologieën krijgen met recht erkenning en vrijheid. Vereist is wèl dat allen zich houden aan de grenzen van de wet, hoe ze zelf ook in het leven staan. De beginselen die aan onze rechtsstaat ten grondslag liggen gelden overal en voor allen. Die universele waarden moeten dan ook algemeen worden gedragen en verwerkelijkt. Dat dit een langdurig en veeleisend proces is, ervaren we dagelijks.


Samenlevingsproblemen zijn niet op te lossen met simpele recepten voor een geïntegreerde maatschappij. In elk geval wordt een gemeenschappelijke inspanning gevraagd voor discipline in de omgang tussen mensen, het bijstellen van ongenuanceerde oordelen en het doorbreken van negativisme. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is, kan weerstand toch overwonnen worden door toenadering te zoeken tot mensen uit andere tradities en overtuigingen. Dat vergt een instelling van luisteren en leren. Een dialoog wordt mogelijk als allen daadwerkelijk bereid zijn ook éigen zekerheden in de discussie te betrekken.


Sociale vaardigheden en medemenselijk gedrag kunnen door opvoeding en goede voorbeelden worden overgedragen. Wie van kinds af vertrouwen meekrijgt zal ook eerder wantrouwen kunnen overwinnen en gemakkelijker anderen respecteren en ontzien. In de dagelijkse omgang vormen het rekening houden met elkaar, het oog hebben voor wat een ander nodig heeft en het aandacht schenken aan mensen met problemen het cement van een leefbare gemeenschap. Door de betrokkenheid van allen kunnen wij kwetsbaarheid omzetten in kracht.


Aan gemeenschapszin bestaat vandaag meer dan ooit behoefte. Dat geldt ook voor de wereld om ons heen die zozeer roept om vrede en gerechtigheid.


“Gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten.” Dit woord uit de Bijbel is vandaag niet minder actueel dan twee duizend jaar geleden. Toen werd de boodschap van vrede voor alle mensen op aarde verkondigd. Ook nu vraagt dat de inzet van een ieder. De weg daartoe is die van de naastenliefde; dát is de opdracht van Kerstmis.


Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe.


Foto: Klik hier

Oranje nieuws -25 december 2007

Jarig


Kersttoespraak Koningin Beatrix


Vandaag zal Koningin Beatrix traditiegetrouw haar kersttoespraak houden via radio en televisie. De weliswaar eerder opgenomen toespraak wordt door de NOS tegelijkertijd met de radio uitgezonden om 13.00 uur. Om precies te zijn: Nederland 1 en 2, en via Radio 1.

Ook geïnteresseerd in bijvoorbeeld de kersttoespraken van Koning Albert van België en Koningin Elizabeth van Groot-Brittannië?


Schema:
-12.40 uur-13.00 uur één: Kersttoespraak Koning Albert
-13.00 uur-13.10 uur Ned 1 en 2: Kersttoespraak Koningin Beatrix
-16.00 uur-16.10 uur BBC 1: Kersttoespraak Koningin Elizabeth

zaterdag 22 december 2007

Zomerse fotosessie in December

Vandaag hielden Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima en de prinsesjes, Amalia, Alexia en Ariane een fotosessie in Argentinië. Waar zij de feestdagen door brengen.


Fotoserie! KLIK HIER!


Ri2212229rvddownload


Foto: RVD

donderdag 20 december 2007

Oranje nieuws -20 december 2007

Pieter-Christiaan, Anita en Emma!


Waren het dinsdag Prins Floris en Prinses Aimée die met hun dochter poseerden. Vandaag zijn er foto´s vrijgegeven van het gezin van Prins Pieter-Christiaan!


Foto´s: KLIK HIER!
Vlag_1


Prins van Oranje opent de tentoonstelling `Verborgen Afghanistan`


PrinsWillem-Alexander verrichtte vanavond in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de tentoonstelling 'Verborgen Afghanistan'. De tentoonstelling laat 250 archeologische vondsten zien die afkomstig zijn uit het Nationaal Museum van Kabul. Neef Prins Jaime de Bourbon was ook aanwezig.


Foto´s: KLIK HIER

woensdag 19 december 2007

Oranje nieuws -19 december 2007

Om 9.00 uur vanochtend heeft prins Willem-Alexander de deur van het Glazen Huis in Den Haag gesloten. Gerard Ekdom, Michiel Veenstra en Rob Stenders mogen er voorlopig niet meer uit. De drie dj's vragen met hun actie Serious Request aandacht voor het gebrek aan schoon drinkwater op veel plaatsen op de wereld.
Fotoserie:
KLIK HIER
Img_4133_34a8e545f2a49100990745213b9d730
Foto met dank aan Remco van Oosterom!

Verdere publicatie zonder toestemming verboden


Ijsjes eten in December


Prinses Máxima is samen met Amalia, Alexia en Ariane al in het warme Argentinië. Waar zij uiteindelijk met het hele gezin en de Argentijnse familie de feestdagen zullen doorbrengen. Op onderstaande foto´s zie je de prinsesjes smullen van een ijsje in de ijssalon:


Foto 1
Foto 2


Prins Willem-Alexander voegt zich in dezer dagen ook aan het gezin toe. A.s. zaterdag wordt er een officiële fotosessie gehouden.


Update!
Oma, Maria del Carmen ging met Amalia en Alexia een middagje de stad in!
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7

Grappig om te weten; het blauwe jurkje van Alexia, droeg Amalia 2 jaar terug ook in Argentinië tijdens de fotosessie van haar 2e verjaardag.

Jaaroverzicht 2007 -Quiz

Er is het afgelopen jaar weer van alles gebeurd op Oranje gebied. Daarom een speciale quiz over 2007. Test je kennis, en verhoog je eindstand in het klassement!


In januari wordt de winnaar van dit jaar én de uitslag van zowel de babyQuiz als de Jaaroverzicht quiz bekend gemaakt. Veel succes allemaal!


Uiterlijke inleverdatum is 20 januari 2008!


1. Welke kleur jurk/rok (hoe je het noemen wilt) droeg Prinses Margriet bij de Nieuwjaarsontvangsten in Paleis Noordeinde op 9 januari 2007 en bij welke gelegenheid dit jaar droeg ze die outfit weer?


2. Op welke datum waren Prof. Mr Pieter van Vollenhoven en Prinses Margriet 40 jaar getrouwd?


3. Met welke handeling opende Prinses Laurentien de stemperiode van de Nederlandse Kinderjury op 24 januari?


4. Wanneer bracht Prins Willem-Alexander een werkbezoek aan AMREF Flying Doctors Kenia?


5. Welk kleinkind ontbreekt (nog niet geboren) op de foto t.g.v. Koningin Beatrix 69e verjaardag?


6. Wie waren de peettantes bij de doop van gravin Zaria?


7. Hoe oud is Prinses Mariléne dit jaar geworden?


8. Waaraan werd in februari Prins Constantijn geopereerd?


9. Wat voor oorbellen droeg Máxima bij de opening, tentoonstelling over Prins Maurits in Delft?


10. Hoe oud is graaf Claus-Casimir dit jaar geworden?


11. Hoeveel woog Prinses Ariane bij haar geboorte?


Jaar2007j 


12. Welk Koninklijk lid ontbrak op Koninginnedag dit jaar?


13. Leg uit wat ‘het Appeltje van Oranje’ is


14. Wanneer was prinses Máxima jarig?


15. Wat was het thema van het Staatsbezoek aan Slowakije?


16. Wie reikte, vóór Beatrix de Zilveren Anjers tot in 2004 uit?


17. Hoe noemen Máxima en Alexia het taartje bij Alexia´s 2e verjaardag?


18. Wie zijn de peetouders van Emma van Vollenhoven?


19. In welk paleis hield op 1 september, de Prins van Oranje een feest?


20. Welke activiteit deed Koningin Beatrix op Make a difference day?


21. Welke van Vollenhovens waren dit jaar aanwezig op het het Peter Stuyvesantbal in New York?


22. Naar welke school gaat Amalia sinds 10 december?


Jaar2007


Antwoorden opsturen naar royalfanvivian@hotmail.com


(met dank aan foto´s in de mini-collages van ; Marieke Jansen van Rosendaal, Lydia Troost, Sander Kok, Meijke Kool, Jordi Besemer, Mirjam en Henriette prinsesanita.web-log.nl)

dinsdag 18 december 2007

Oranje nieuws -18 december 2007

Prins Floris en Prinses Aimée gingen samen met hun jonge dochtertje, Magali op de foto!


Bekijk een slideshow van 4 foto´s! KLIK HIER!

zaterdag 15 december 2007

Oranje nieuws -15 december 2007

Prins van Oranje bezoekt twee winnaars Appeltje van Oranje


Prins Willem-Alexander bracht vrijdag in Helmond en Geleen een werkbezoek aan 2 winnaars van een Appeltje van Oranje. De Prins bezocht ’s ochtends een coachingsproject van Stichting Welzijn Helmond. ‘s Middags bezocht de Prins het buurtinitiatief van Stichting Chrysantenveld.


Foto´s: KLIK HIER
Vlag_1


Pieter bij Koninkrijksconcert


Pieter Prof. Mr Pieter van Vollenhoven woonde vanavond in het concertgebouw te Nijmegen het Koninkrijksconcert bij. Naast de heer van Vollenhoven waren ook verschillende mensen van het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer en hoogwaardigheidsbekleders van de Nederlandse Antillen en Aruba aanwezig.


(Foto met dank aan Marieke Jansen van Rosendaal, niet recent)


( geen foto´s van gevonden)

vrijdag 14 december 2007

Prinses Mabel verwacht 3e kindje!

Namens Hare Majesteit de Koningin deelt de RVD mee:


Hare Majesteit de Koningin is buitengewoon verheugd mede te kunnen delen dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel in verwachting is. De geboorte van het derde kind van Prinses Mabel en Prins Friso wordt eind juni 2008 verwacht.
100_04158
Het gezin bij de doop van Ariane in oktober. Er gingen toen al geruchten van een zwangerschap.
Gefotografeerd door Marieke Jansen van Rosendaal!

woensdag 12 december 2007

Oranje nieuws -12 december 2007

Prins van Oranje nieuws:


Prins Willem-Alexander heeft 10 en 11 december een werkbezoek gebracht aan Barcelona. In dit werkbezoek stond de ruimtelijke planning en ontwikkeling centraal. Verschillende organisaties hebben uitleg gegeven en laten zien op welke wijze de stedelijke groei en vernieuwing in de laatste 25 jaar zijn gepland en uitgevoerd op de verschillende schaalniveaus: het grootstedelijk gebied, de stad en de wijken.


Wa_1 Volgende week woensdag gaat Prins Willem-Alexander drie dj's van 3FM opsluiten in het 'Glazen Huis' op het Plein in Den Haag. De dj's blijven tot kerstavond zonder eten in het Glazen Huis platen draaien om aandacht te vragen voor de grote behoefte aan goed drinkwater in de wereld. De Prins van Oranje, voorzitter van de adviesgroep voor water en sanitaire voorzieningen van de Verenigde Naties, vraagt hier eveneens continu aandacht voor.


(Foto met dank aan Meijke Kool)


Koninklijke familie bij uitreiking Prins Claus Prijs


Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prins Friso, Prinses Mabel, Prins Constantijn en Prinses Laurentien waren vanmiddag in Amsterdam –muziekgebouw aan ´t IJ om precies te zijn- aanwezig bij de uitreiking van de Prins Claus Prijs aan de Congolese choreograaf Faustin Linyekula.


Toespraak van Prins Constantijn: KLIK HIER


Fotoserie: KLIK HIER


Prinsclausprijs
Foto´s met dank aan Marieke Jansen van Rosendaal!royalfotograaf.web-log.nl


Verdere publicatie zonder toestemming verboden

maandag 10 december 2007

Oranje nieuws -10 december 2007

Amalia´s eerste schooldag!


Prinses Amalia is vandaag begonnen aan haar 1e dag op de Bloemcampschool in Wassenaar. Ze werd gebracht door haar ouders, en aan de foto´s te zien kon ze zonder tranen afscheid van hen nemen. De schooldag van Amalia zal er zo uit zien: Kringgesprek, School-tv, knutselen, speelkwartier buiten en dan weer naar binnen om te spelen en te knutselen.


Fotoserie! KLIK HIER! 


Filmpje van de aankomst en het vertrek van de ouders: KLIK HIER


Filmpje van in de school KLIK HIER


Vlag_1


Koningin Beatrix ontving vandaag op paleis Huis ten Bosch kardinaal Simonis. Kardinaal Simonis heeft zaterdag afscheid genomen als aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.


Foto: KLIK HIER

zaterdag 8 december 2007

Oranje nieuws -8 december 2007

Prinses Laurentien hield vandaag in de Jaarbeurs in Utrecht een openingstoespraak op het congres ‘Onze taal, onze toekomst’ van het Genootschap Onze Taal.
Lees hier de toespraak: http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=23811
Fotoserie: KLIK HIER

De site over het heden en verleden van de Oranjes!

Vlag_1


Deze site is gemaakt op beeldschermresolutie: 1024 x 768 pixels. Bij lagere of hogere resolutie is deze website onvolledig of vreemd verdeeld over het scherm te zien.
(Configuratiescherm-Vormgeving-beeldschermresolutie-instellen op 1024 bij 768 pixels)

Nieuwe foto Prins Bernhard Prinses Annette en kinderen! , Prinses Margarita en Tjalling verwachten in augustus een baby!
Fotosessiee

Welkom!


Naast het dagelijkse Oranje nieuws, staat er iedere maand een thema centraal. Dit kan een geschiedenis, maar ook een actueel onderwerp zijn. Op deze pagina staan maximaal 20 logs, de rest kun je op de overzichtspagina vinden. Ook verschijnt er regelmatig een Quiz waar je aan mee kunt doen. Bij een speciale verjaardag of jubileum wordt daar ook aandacht aan besteed d.m.v. een ‘Special’ Ook laat ik , als ik Koninklijke post ontvangen heb dat soms zien in een logje.


Je hoeft je als fan hier niet te vervelen!


Koninklijke groet,
Vivian Valke

vivianvalke@hotmail.com

Vlag_1

Doe mee aan de Kleding-hap quiz ,KLIK HIER!Antwoorden opsturen t/m 25 augustus 2008


Heb jij een mooie Koninklijke foto gemaakt?! (van de Oranjes) en wil je die graag op deze site 'showen'? Stuur de foto(´s) op naar vivianvalke@hotmail.com Foto´s worden -uiteraard met bronvermelding- geplaatst. 

vrijdag 7 december 2007

Prinses Amalia 4 jaar!

Hiep, hiep hoera!!


Aaaamaaal


Prinses Amalia viert vandaag haar 4e verjaardag!
Maandag 10 december zal ze voor het eerst naar school gaan. De Bloemcampschool in Wassenaar.
In de kerstvakantie gaat zij samen met haar ouders en zusjes naar Argentinië. Omdat voorgaande keren de Argentijnse media agressief te werk ging met foto´s maken wordt er een fotosessie gehouden, zodat ze in ruil daarvoor rustig verder vakantie kunnen vieren samen met de Argentijnse familie en vrienden.

Maar zover is het nog niet, Amalia´s eerste –toch wel spannende- schooldag staat eerst nog te gebeuren. Maar vandaag is het vooral genieten van taart, cadeautjes en visite in huize Eikenhorst!


Foto: RVD

dinsdag 4 december 2007

Oranje nieuws -3 & 4 december 2007

Prinses Laurentien nam gisteren het eerste exemplaar van ‘De wereld van Nijntje’ in ontvangst. Foto: KLIK HIER


Prins Willem-Alexander nam maandag en vandaag in het Japanse Beppu deel aan de Asia Pacific Water Summit.Meer informatie: http://www.apwf.org/ 
Op deze bijeenkomst spraken vertegenwoordigers uit 49 landen uit de Asia-Pasific regio over de aanpak van waterproblemen voor hun gebied. Maandag hielde de prins een toespraak. Die is hier te lezen: http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=23782 


Vandaag woont hij de opening bij van het International Year of Sanitation. Willem-Alexander heeft ook een ontmoeting met Prins Naruhito, die tot erevoorzitter is benoemd van de VN-adviesgroep waarvan onze Prins voorzitter is.


Prinses Mathilde en Prinses Máxima nemen overzicht Schilderkunst der Lage Landen in ontvangst 


Prinses Mathilde van België en Prinses Máxima namen vandaag in het Gemeentemuseum te Den Haag De Schilderkunst der Lage Landen in ontvangst. De Schilderkunst der Lage Landen is een driedelig overzicht van de Nederlandse en Belgische schilderkunst van 1400 tot 2000, in chronologisch geordende hoofdstukken.


Foto´s:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Maxmathilde

100_0922
Foto´s zijn gemaakt door Marieke Jansen van Rosendaal,  royalfotograaf.web-log.nl
Hartelijk dank!


Hieronder volgen foto´s gemaakt door Josine maximaiscool.web-log.nl
Hartelijk dank!
Maxima4dec


Verdere publicatie is zonder toestemming van de fotograaf verboden

zaterdag 1 december 2007

Oranje nieuws -1 december 2007

Prinses Máxima was vanochtend aanwezig bij de opening van het WOMEN Inc. festival in de Beurs van Berlage te Amsterdam.
Maxima1dec
Foto´s met dank aan Josine en Annemieke,  maximaiscool.web-log.nl & nederlandseroyals.web-log.nl !


Maaax

Royalfanvivian´s december-brief

Dáág allemaal!


Om maar meteen even met het ‘raadsel’ te beginnen. Een hoop mensen hebben een mailtje van mij gehad om de Koningin in maximaal 5 woorden te omschrijven. Ik heb al veel inzendingen binnen, hartelijk dank! Maar wat wil ik er nu precies mee doen? Wel, op 31 januari wordt de Koningin 70 jaar en natuurlijk wordt daar hier op dit weblogje ook aandacht aan besteed. De woorden (hangt af nog van de aantal inzendingen) wil ik gebruiken voor een speciale log. Maar ook zal er namens deze site een felicitatieregister geopend worden, vanaf begin januari, die ik dan eind januari opstuur. Wellicht dat ik een groot aantal leuke woorden/eigenschappen van de Koningin daar ook nog bij toevoeg. Maar meer daarover lees je wel in de Januari-brief.


Laten we ons eens vestigen op de maand december. Behalve een feestmaand, ook een leuke royale maand weer. Want check de agenda maar!


Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven 1 december bij galafeest 75 jaar Havenbedrijf Rotterdam
Prinses Máxima 1 december bij opening Women Inc. Festival
Prins van Oranje op 3 en 4 december bij Asia Pacific Water Summit in Japan
Prinses Mathilde en Prinses Máxima nemen 4 december overzicht Schilderkunst der Lage Landen in ontvangst
Koningin 4 december bij Haagse Burgerschapslezing
Prinses Catharina-Amalia wordt 7 december 4 jaar en gaat op 10 december voor het eerst naar de basisschool
12 december: uitreiking Prins Claus Prijzen 2007 in Amsterdam.
25 december: kersttoespraak koningin Beatrix


Wat betreft deze site, het kan je niet ontgaan zijn, is de afgelopen maand ‘veranderd’ in de zin van dingen afschaffen e.d. door redenen met foto´s. Vannacht heb ik in m´n bed een officiële nieuwe opzet gemaakt. De volgende onderdelen kun je ooit gaan verwachten.


-Thema´s (voorlopig alleen die door Anja gemaakt zijn, wellicht ooit in de verre toekomst door mij weer eentje)
-‘Mijn royalfanleven’ (logs met mijn gebrabbel over wat ik bv. van dát tv programma vond en hoe druk ik het wel niet heb met mn kaartenschrijverij, wat overigens erg meevalt)
-‘Koninklijk verhaal’ (Puuur fictie! Laat dat even duidelijk zijn. Ben van plan m´n fantasie de vrije loop te laten gaan en Koninklijke verhalen te gaan schrijven, met natuurlijk een spannend einde aan ieder deel , zodat de bezoekers niet wegblijven…slijm slijm..)
-Quizzen (die mógen niet ontbreken)
-‘Met het oog op…’ (Bezoekers kunnen ideeën opsturen, waarover zij graag een kort maar krachtig logje zien)


Verder laat ik de categorieën zoals ‘Koninklijke Post’ e.d. natuurlijk ook niet links liggen..


Oproepjes! (en/of reclame)


Heb jij een mooie Koninklijke foto gemaakt?! (van de Oranjes) en wil je die graag op deze site 'showen'? Stuur de foto(´s) op naar vivianvalke@hotmail.com Foto´s worden -uiteraard met bronvermelding- geplaatst. Dit is tevens dé eerste stap in jouw evt. carriére als fotograaf! Dus zowel recente als oude foto´s zijn enorm welkom!


Op 31 januari viert Koningin Beatrix haar 70e verjaardag, omschrijf de Koningin in maximaal 5 woorden en stuur het op naar vivianvalke@hotmail.comHartelijk dank voor je medewerking!


Heb jij een leuk idee voor de serie ‘Met het oog op…’ Aarzel niet en ik ontvang jouw idee graag op het inmiddels bekende emailadres!


2 andere sites van mij zijn eindelijk weer eens een beetje opgeknapt:http://koningshuisgedichten.web-log.nl/ & http://cameralens.web-log.nl/


-einde oproep/reclame-


Vraag je je af, waar blijft de nieuwe quiz? Antwoord, even wachten tot 15 december! Dan hoop ik een speciale quiz te maken met vragen over het Oranje-jaar 2007. Om de uitslag extra spannend te houden wordt de uitslag van de Baby-Quiz tegelijk met de uitslag van de Oranje 2007 quiz bekend gemaakt. Dat zal ergens half januari zijn. Daarna begint iedereen weer met 0 punten!


Het is eigenlijk ontzettend snel gegaan dit jaar heb ik het idee.., niet dat het nu al over is hoor, maar dit is al weer wel mijn laatste mededelingen brief van dit jaar. Natuurlijk komt er heus nog wel een fijne wens aan het einde van dit jaar namens mij , maar zover is het nog niet. Want we hebben de Sint nog !


Ik had het filmpje van de intocht van Sint in Wassenaar bij de prinsesjes al in een eerdere log gepost http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/2007/11/oranje_nieuws_2.html Ik geef nu nog wat links van een aantal leuke foto´s!
Foto 1 
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8


Tip! Weet niet , misschien is de nieuwe er al, maar de Story van vorige week is een aanrader! Veel leuke foto´s! Ook Ariane in de kinderwagen etc.


Hoe sluit ik nou eigenlijk altijd af? Gewoon zoiets?:


Groetjes, RoyalfanVivian


P10008020_1
Prinses Mariléne op Koninginnedag 2007, gefotografeerd door Jordi  Besemer, Hartelijk dank!Verdere publicatie zonder toestemming verboden.