De Oranjes: januari 2010

zondag 31 januari 2010

Oranje nieuws - 28 t/m 31 januari 2010

Máxima reist naar Berlijn voor ‘Responsible Finance Forum”


Prinses Máxima was donderdag in Berlijn om daar deel te nemen aan het internationale “Responsible Finance Forum”.

Gespreksonderwerpen tijdens het forum waren de verschillende rollen van overheden, toezichthouders en bedrijfsleven op het gebied van transparante en verantwoordelijke financiële dienstverlening, consumentenbescherming en financiële educatie. Máxima sprak - als speciale pleitbezorger van de Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki-Moon – met de Duitse parlementaire staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking.
Koningin reikt Erekruis van de Huisorde van Oranje uit
…aan professor F.C. de Ruiter


Koningin Beatrix reikte vrijdag aan professor F.C. de Ruiter het Erekruis van de Huisorde van Oranje uit. De beste man heeft verschillende keren goed werk verricht..hij zorgde voor contraprestaties tijdens staatsbezoeken van de Koningin aan andere landen.


Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Koningin, die tegelijkertijd gevierd werd met de vijfenzestigste verjaardag van Prinses Margriet, organiseerde prof. De Ruiter een voorstelling door studenten van de Nederlandse conservatoria in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. In aanloop naar haar 72e verjaardag dacht Koningin Beatrix aan dat moment terug en vond het tijd worden meneer Ruiters ook eens een cadeautje te geven!


Foto: KLIK
Koningin Beatrix 72 jaar


Koningin Beatrix viert vandaag haar 72e verjaardag! Normaal gesproken wordt er dan gevlagd.. maar op zondag mag er volgens ‘de regels’ geen vlag uit. Dus wordt het 1 februari vlaggen, terwijl de Koningin dan al weer flink wat uren jarig geweest is…


Beatrix_72_1Voor de Koningin is dit verder ook een bijzonder jaar, ze viert haar 30-jarig regeringsjubileum. Omdat ze haar 25-jarig regeringsjubileum al uitgebreid gevierd heeft zal er minder aandacht besteed worden aan het 30 jarig jubileum. De Koningin vindt dat zelf allang best, zij houdt er – hoe sterk ze dan ook over komt – niet van dat ze in het middelpunt van een ‘viering’ staat. Natuurlijk ontkomt ze er vaak niet aan en probeert ze bij ieder jubileum, verjaardag of Koninginnedag zo goed mogelijk haar best te doen dat niet alles om haar draait. Te hopen dat er genoeg ‘afleidingsspektakels’ zijn die de aandacht op haar even niet doen vestigen. Ze houdt van protocol, en zag haar moeder Juliana qua regeren nooit als voorbeeld maar wil ook weer niet teveel ‘gevierd’ worden. En toch hangen we de vlag voor haar uit!


©  RoyalfanVivian
Foto: RVD

donderdag 28 januari 2010

De Ridderzaal

Thema: Kastelen en Paleizen van de Oranjes
In dit deel: De RidderzaalDe Ridderzaal is een gebouw in het Binnenhof van Den Haag. Het gebouw dateert uit de 13e eeuw. In de Ridderzaal wordt jaarlijks sinds 1904 de Troonrede uitgesproken door de Koningin. Thans gebeurt dat op de derde dinsdag van september. De geschiedenis van Den Haag begint met de bouw van het grafelijk kasteel op het Binnenhof. Den Haag is als woonplek wel ouder, maar dan was dat gehucht zo klein dat het nooit in een document is genoemd. Voor zover bekend ook niet onder een andere naam die Den Haag had voordat de graaf er de naam Die Haghe aan gaf. Volgens een oude overlevering zouden de graven hier ergens een jachthuis hebben gehad voordat ze hun kasteel lieten bouwen. Daar is echter geen enkel bewijs voor. Het is weer wel waarschijnlijk dat er hier een middeleeuws hof stond. Dat was een landgoed waar horigen of lijfeigenen op het land van een heer werkten. In 1229 werd het hof, wat eigendom was geweest van een mevrouw Meilendis, door haar erfgenamen, de familie Van Wassenaar verkocht aan graaf Floris IV. Dat dit hof op de plaats van het Binnenhof lag is overigens nog niet bewezen, maar het is wel zeer waarschijnlijk. Het hofgebouw van mevrouw Meilendis zou dan dus het oudst bekende gebouw van het Binnenhof zijn. Onder de Ridderzaal zijn zelfs resten gevonden van een gebouw uit haar tijd. Toen Floris dit hof in 1229 kocht zal hij dit gebouw als woning zijn gaan gebruiken. Mogelijk heeft hij ook plannen gehad om het hofgebouw te verbouwen of uit te breiden, maar veel tijd had hij daar niet voor. Hij was een toernooivechter en zijn sport werd hem in 1234 fataal. Hij werd toen bij een toernooi in het Noord-Franse Corbie gedood.


Ridderzaal_2 Zijn zoon Willem was nog minderjarig zodat er de eerste jaren niets gebouwd zal zijn. Willem gebruikte het Binnenhof wel, want hij vaardigde in 1242 een oorkonde uit in Den Haag. Hij was nog jong, toen hij tot koning van het Duitse rijk werd gekozen. Het jaar daarop werd hij daadwerkelijk gekroond. Daarna zou hij volgens de kroniekschrijvers meteen naar Den Haag zijn gegaan 'en liet daar goede bouwlieden komen om een koninklijk paleis te bouwen' (regale palacium). Willems bouwplannen zijn niet bekend en we weten ook niet wat hij precies liet bouwen. Een paleis was in deze tijd veel eenvoudiger dan nu, maar moest op tijdgenoten evengoed indruk maken. Men vermoedt dat hij begonnen is met de bouw van de grafelijke woonvertrekken, de gebouwen die we nu nog kennen als Rolgebouw en De Lairessegebouw. Het Rolgebouw werd het eerste gebouwd. Daar kwamen de vertrekken van de graaf zelf. Deridderzaal_3 De vierkante Haagtoren die tegen het Rolgebouw aan staat hoorde daar ook bij. Daar lag zijn eerste kapel en daarboven zou zijn slaapkamer zijn. Of er in dit gebouw een grafelijke ontvangstzaal was is niet helemaal duidelijk. Vaak wordt gezegd dat de Rolzaal de oude grafelijke zaal is geweest, maar bij de grote restauratie van de gebouwen die rond 1900 plaatsvond ontdekte men aanwijzingen dat de zaal vroeger uit twee vertrekken had bestaan. De zaal daaronder moet volgens de restauratiecommissie een mooie zaal zijn geweest en komt dus in aanmerking om de oudste ridderzaal te zijn. Tegen het Rolgebouw werd niet veel later het De Lairessegebouw geplaatst. Hier woonde de gravin. Of deze gebouwen het 'koninklijk paleis' is geweest dat Willem II had willen bouwen lijkt twijfelachtig. Daarom vermoeden veel architectuurhistorici dat hij ook een (nieuwe) Ridderzaal heeft laten bouwen. De restauratiecommissie van 1898-1904 vond onder de Ridderzaal muurresten van een oudere zaal, lager dan de huidige Ridderzaal.


Ridderzaal_4 De naam van de architect is onbekend. Het gebouw is in gotische stijl. De naam Ridderzaal werd pas gebruikt sinds de 19e eeuw.Daarvoor werd het de Grote Zaal genoemd. Behalve naamswijziging van de zaal zijn er in de 19e eeuw ook een aantal bijgebouwen afgebroken. Het houten dak werd in 1860 onder leiding van architect Willem Nicolaas Rose afgebroken en vervangen door een stalen constructie met veel glas. Dit werd twaalf jaar later vervangen door een replica van het originele dak uit de dertiende eeuw. In 1880 zijn tijdens de restauratie het portaal en de twee torenspitsen toegevoegd. In 1907 werd de Ridderzaal weer in gebruik genomen na een grote restauratie waarbij geprobeerd werd het gebouw weer in oude staat te herstellen. Bijna 100 jaar later – in 2006- werd de Ridderzaal opnieuw gerenoveerd. De inrichting van de Ridderzaal ziet er nu grotendeels weer uit zoals architect Cuypers het in 1904 bedoeld had. Op Prinsjesdag 2006 werd het gebouw na de renovatie weer in gebruik genomen.


De troon waar de Koningin haar jaarlijkse troonrede op voorleest is ook van architect Cuypers en dateert uit 1904. Er horen drie kleinere zetels (neventronen) bij voor de gemaal en de meerderjarige opvolgers van het staatshoofd. Tot 1964 waren dat de prinsessen Beatrix en Irene, daarna Beatrix en Margriet. In 1968 werd er een vierde neventroon bijgemaakt voor prinses Christina. Een van de neventronen was dus 'namaak'.Momenteel worden de neventronen niet gebruikt en zijn ze opgeslagen in het grafelijk complex.


Behalve Prinsjesdag wordt zo af en toe ook op andere momenten van de Ridderzaal gebruik gemaakt door de Koninklijke familie. In 1954 tekende Koningin Juliana bijv. het Statuut van het Koninkrijk, en toen Koningin Beatrix 25 jaar op de troon zat in 2005 vond er een Regeringsdiner in de Ridderzaal plaats. Maar ook in 2002 werd er gezellig in de Ridderzaal gegeten, dit t.g.v. het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima enz. enz..Wilhelmina leest de Troonrede voor, Juliana en Bernhard zitten op een ‘neventroon’


(Met dank aan Anja, Foto’s: RVD, Geheugen van NL) 

woensdag 27 januari 2010

Prins Carlos 40 jaar

Prins Carlos viert vandaag zijn 40e verjaardag. Hoewel hij dat jarenlang zonder vriendin aan z’n zij deed, kan hij er nu eindelijk een feestelijker feestje van maken samen met z’n vriendin Annemarie.


Carlos_40_jaarHet belooft voor het stel sowieso een mooi jaar te worden. In augustus trouwen ze in Brussel. Carlos zal op zijn 40e en uitkijkend naar z’n huwelijk ongetwijfeld zo nu en dan eens aan zijn vroegere jaren terugdenken. Hij kan er eigenlijk ook niet omheen draaien dat Carlos Klynstra geen zoon van hem is. Officieel erkent hij hem niet, maar ondertussen gaat ’t ventje steeds meer qua uiterlijk op z’n vader lijken. Carlos Klynstra vierde een week geleden bovendien óók zijn verjaardag, hij werd al weer 13 jaar. Misschien wordt het tijd voor Prins Carlos dat hij nu eindelijk z’n zoon eens gaat erkennen, een mooiere dag als vandaag bestaat daar niet voor!


Het leven begint immers bij 40…


©  RoyalfanVivian
Foto: RVD

dinsdag 26 januari 2010

Oranje nieuws - 26 januari 2010

Willem-Alexander bezoekt conferentie ‘Binding in de Buurt’

Prins Willem-Alexander – beschermheer van het Oranje Fonds- was vanochtend aanwezig bij de conferentie – georganiseerd door het Oranje Fonds- ‘Binding in de Buurt’ in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Reden voor het Oranje Fonds om de conferentie te organiseren is dat vele mensen wekelijks een activiteit in buurtcentra, dorpshuizen of wijktrefpunten bezoeken, maar dat er nauwelijks sprake van contact is tussen de deelnemers van de diverse activiteiten. Willem-Alexander sprak met verschillende organisaties die initiatieven hebben genomen om hun buurtcentrum tot een centrale ontmoetingsplaats te maken, maar het is uiteindelijk aan de mensen zelf of ze er wel zin in hebben..

Foto's: ©  Marieke, http://royalfotograaf.web-log.nl/ 
Overname verboden!   


Máxima bij uitreiking KNAW Merianprijs

Prinses Máxima was vanmiddag aanwezig bij de uitreiking van de KNAW Merianprijs. De prijsuitreiking vond plaats in het Trippenhuis in Amsterdam en Prof.dr. Naomi Ellemers was de geluksvogel.

De KNAW Merianprijs is dit jaar ingesteld om de zichtbaarheid van vrouwelijke wetenschappers te bevorderen en de deelname van vrouwen in de Nederlandse wetenschap te stimuleren. Het enige nadeel was wel dat de Prinses de prijs niet uitreikte maar een andere professor. Maar als je op een podium staat en Máxima klapt voor je, dan is dat natuurlijk al genoeg om vrolijk van te worden.

Fotoserie: KLIK


Foto's: ©  Marieke, http://royalfotograaf.web-log.nl/ 
Overname verboden!   Foto's: ©  Anneke Visser, http://www.annekevisserfotografie.nl/
Overname verboden!   


Margriet, Constantijn en Laurentien bij uitreiking Routes Award

Prinses Margriet, Prins Constantijn en Prinses Laurentien waren vanmiddag in Brussel aanwezig bij de uitreiking van de Routes Award.

De ECF heeft in 2008 de Routes Award in het leven geroepen omdat zij het van belang vindt denkers en kunstenaars te eren, die het Europese publiek met hun werk raken en aan het denken zetten over de rol die cultuur en culturele diversiteit in onze samenleving spelen. Prinses Laurentien is president van de ECF en heeft in 2007 Prinses Margriet opgevolgd die de functie meer dan 24 jaar bekleedde. De beide Prinsessen hielden ook nog een korte toespraak.

Fotoserie: KLIK

maandag 25 januari 2010

Oranje nieuws - 23 t/m 25 januari 2010

Constantijn heeft nieuwe baan


Prins Constantijn heeft een nieuwe baan. Hij gaat binnenkort werken voor EU-commissaris Kroes en is aangenomen vanwege zijn ervaring op het gebied van telecommunicatie en IT.
Het maakt qua afstand voor de Prins niets uit… want hij werkte al in z’n woonplaats Brussel en blijft daar nu ook gewoon werken.


Pieter doet mee aan ‘Tuinvogeltelling’


Zaterdag telde Prof.mr. Pieter van Vollenhoven vogels tijdens de Nationale ‘Tuinvogeltelling’ in de tuin van Vogelbescherming Nederland.


Hij bekeek ze met een verrekijker en kruiste vervolgens op een papier aan welke vogel hij gezien had. Z’n fotocamera had hij ook maar meegenomen, sommige vogels waren het fotograferen namelijk wel waard.


Fotoserie: KLIK


Máxima spreekt op discussieochtend Microfinanciering


Prinses Máxima was vanochtend een van de sprekers op de bijeenkomst ‘Microfinance: who profits?’, een bijeenkomst die georganiseerd werd door Radio Nederland Wereldomroep.


Behalve de toespraken van Máxima en o.a. minster Koenders werd er gediscussiëerd met zo’n 150 internationale genodigden op de vraag wie van microfinanciering profiteert. Hoewel Prinses Máxima niet meer bij die discussies aanwezig was hoopt ze met haar toespraak wel ’t een en ander aan het denken gezet te hebben. Door haar opvallende verschijning – ze droeg een fel blauw jasje – hield ze in ieder geval wel iedereen wakker.


Fotoserie: KLIK


Koningin bezoekt bijeenkomst “In vrijheid verbonden”


De Koningin was vanmiddag in Utrecht aanwezig bij de bijeenkomst “In vrijheid verbonden” Op die bijeenkomst kwamen mensen van verschillende geloven samen: Boeddhisme, Christendom, Hindoeïsme, Islam, Humanisme en Jodendom.


Er werden toespraken gehouden en van de verschillende geloven plaatsten jongeren hun geloofssymbool op het podium. Koningin Beatrix vond het erg interessant en nam dan ook uitgebreid de tijd om met verschillende mensen te praten.


Fotoserie:KLIK
Mabel opent ‘The Hague International Model Unites Nations’
...en houdt toespraak


Prinses Mabel opende door middel van een toespraak het ‘The Hague International Model Unites Nations’ in Den Haag. Het ‘The Hague International Model Unites Nations’ is een conferentie waar speciaal scholieren vanuit onder andere de Verenigde Staten naartoe zijn gekomen (!)


Deze gehele week vinden er zogeheten ‘commissies’ plaats waarin scholieren in het Engels met elkaar praten over wereldproblemen, al is het nog maar de vraag of het daar wel over zal gaan na de bijzondere toespraak die Prinses Mabel voor ze in petto had. Je wordt immers niet dagelijks toegesproken door een Prinses.
Mabel is momenteel bij haar schoonmoeder op bezoek, maar vliegt vanavond al weer terug naar Londen.


Foto’s:Luister! - Mabel met haar schaduw in het groot

vrijdag 22 januari 2010

'Juliana's jaren' - 1920


..serie ter gelegenheid van Juliana’s 100e geboortejaar.


In de kerstvakantie van 1919/1920 heeft Juliana samen met haar vader een heel bijzonder uitje! Ze gaat voor het eerst van haar leven naar een bioscoop! In Den Haag draait een Schackleton-film, een spannende film over een ontdekkingsreiziger op de Zuidpool.


Met haar drie schoolgenootjes heeft Juliana een goede band. Het zijn echte vriendinnen voor haar, en ze gaat buiten de lesuren om met hen ook leuke dingen doen en komt via hen weer in contact met andere meisjes wat dan ook weer vriendinnen worden.Het kleine klasje op het Paleis

In een grappig briefje uit 1920 aan een vriendinnetje schrijft ze:

Eigenlijk wilden we wachten tot ’t volgend jaar met je te vragen of je…, maar nu zijn we toch besloten het maar te vragen of je… (word je al nieuwsgierig?) We hebben hier op Het Loo vreselijk veel plezier. Je kunt hier fijn indiaantje spelen en streken uithalen. Onze hut is hier onbereikbaar. Als het regent kun je in de vestibule circusje spelen. Je kunt hier ook tennissen en nog een heleboel ander lolligs doen. Je kunt je hier altijd op morgen verheugen, alles is hier fijn. Je kunt naar de hei en de bossen en de Veluwse wereldsteden. Nu willen we je vragen of je van je Mima en Pipa mag…We hebben hier ook een schommel en een wip en bij slecht weer gaan we koken. En nu zul je het horen..: of je nu van je Mima en Pipa bij ons mag komen logeren? Lie en Bep komen ook, dat is leuk, want dan gaan we een massa kattekwaad uithalen.


Helaas komt er na de zomervakantie al een eind aan de lagere school van Juliana. Haar moeder vond vijf ‘vrolijke lager onderwijs lesjes’ jaren volgen met vriendinnetjes wel genoeg en zorgt nu dat haar dochter privélessen van het middelbaar onderwijs zal gaan volgen. Juliana is dan net 11 jaar. De andere meisjes worden weer naar ‘normale’scholen gestuurd en sindsdien werden de lessen voor Juliana erg saai omdat ze geen klasgenootjes meer had. Toch toont Juliana zich –net als haar moeder- als een vlotte leerling, en worden de lessen af en toe afgewisseld met het meereizen met haar moeder naar verschillende werkbezoeken in het land.Ter gelegenheid van de 40e verjaardag van Wilhelmina vind een bloemen/muziek hulde plaats. Hendrik, Wilhelmina en  Juliana staan hier op de trappen van Paleis Huis ten Bosch. 


©  RoyalfanVivian
Foto's: RVD


Bekijk  ook de jaren :1909 - 1910  - 1911 - 1912 - 1913 - 1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919

donderdag 21 januari 2010

Oranje nieuws 20 & 21 januari 2010

Laurentien leest kinderen voor tijdens Nationaal Voorleesontbijt


De kinderen uit de kleuterklas van de Oscar Romeroschool in Rotterdam zaten vanochtend al vroeg in een kring te wachten op Prinses Laurentien. Er was een mooie paarse Koninklijke stoel neergezet voor de Prinses. Laurentien kwam het boek’De Wiebelbillenboogie’ voorlezen en nam daarmee de officiële aftrap van de Nationale Voorleesdagen.


Op iedere basisschool in het land zullen de leerlingen het een na het andere verhaal voorgelezen krijgen, met als centraal boekDe Wiebelbillenboogie’. Doel van de campagne is het bevorderen van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De kinderen van de Oscar Romeroschool vonden het verhaal heel boeiend en luisterden vol aandacht naar Laurentien. Één mannetje had zelfs het geluk om gedurende de aanwezigheid van de Prinses, op schoot bij haar te zitten. Voor de kinderen was dit waarschijnlijk een van de mooiste momenten uit hun leven, want wie wil er nu niet voorgelezen worden door een Prinses?!


Fotoserie: KLIK


Videofragment:http://s.nos.nl/swf/player.swf


Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander,Prinses Máxima en Pieter van Vollenhoven ontvangen Ambassadeurs


Koningin Beatrix heeft gisteren samen met Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven de deelnemers van de Ambassadeursconferentie ontvangen in het Koninklijk Paleis Amsterdam.


Aan deze jaarlijkse door het ministerie van Buitenlandse Zaken georganiseerde bijeenkomst nemen Nederlandse ambassadeurs, Permanent Vertegenwoordigers bij internationale organisaties en Consuls-generaal deel.


Koningin bezoekt opera ‘Albert Herring’


Koningin Beatrix was vanavond in het Koninklijk Conservatorium in Den Haag aanwezig bij de opera ‘Albert Herring’ een komische kameropera van Benjamin Britten, die in 1947 in première ging. Het gaat over het moederskindje Albert, die in het dorpje Loxborough woont. De Koningin woonde de voorstelling bij ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Onderwijsraad.


Tja wat hebben onderwijs en opera nou met elkaar te maken..? Wel, de Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert onder andere de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over onderwijsbeleid en onderwijswetgeving. De raad heeft dit lustrumjaar verschillende activiteiten opgezet binnen het thema 'het onderwijs koesteren'. Zo zijn de adviezen van de raad vanaf 1919 gedigitaliseerd en is de L-FACTOR uitgereikt aan het project dat er het beste in slaagde leerlingen de rol van leraar te laten vervullen. De uitvoering van Albert Herring door de operaklas is de afsluiting van het lustrumjaar.


Foto's: Koningin heeft er zin in - Zal ik uw jas aannemen? - Smile! - Een bloemetje voor de Koningin


Zussen zetten zich in voor Haïti
…Margriet neemt telefoontjes op bij tv-actie, Beatrix stort geld


Margriet_actiePrinses Margriet heeft vanavond heel wat telefoontjes opgenomen, ze zat namens het Koninklijk Huis en het Rode Kruis in het telefoonpanel van de speciale tv-actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

Ook Koningin Beatrix heeft geld gestort op giro 555.


(Foto: Screenshot)

dinsdag 19 januari 2010

Oranje nieuws - 19 januari 2010

Prinses Margriet 67 jaar


Margriet_67_2 Prinses Margriet viert vandaag alweer haar 67e verjaardag!
De prinses – geboren in Ottawa- is haar verdere leven ‘verbonden’ gebleven met Canada. De kamer in het ziekenhuis in Ottawa was voor de geboorte tot Nederlands grondgebied verklaard.


Door haar geboorte in Canada is Margriet daar nog altijd de populairste prinses. Margriet werd na de Tweede Wereldoorlog het boegbeeld van de veteranen die Nederland bevrijdden en werkt tot op de dag van vandaag mee aan veel herdenkingen van veteranen en onthuld regelmatig een beeld o.i.d. Maar vandaag viert ze gewoon haar verjaardag ín Nederland en heeft ze geen verplichtingen!


(Archieffoto, Margriet op Koninginnedag '09, © Lea Lindner)


Willem-Alexander en Máxima lunchen met ‘uitblinkers’


Uitblinker_lunchVanmiddag werden weer zo’n 27 mensen uitgenodigd om samen met Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima een lunch te nuttigen op Paleis Noordeinde. Onder de 27 genodigden zijn mensen die een prijs of onderscheiding hebben ontvangen voor hun prestaties in sport, cultuur, journalistiek, wetenschap, horeca en bedrijfsleven.

De Prins en Prinses bieden regelmatig een lunch aan mensen die iets goeds gepresteerd hebben, ze willen d.m.v. een lunch dan hun erkenning en waardering uitspreken. De lunch vond – vanzelfsprekend- zonder camera’s plaats. Wel zijn er foto’s van de aankomst/vertrek van Máxima en Willem-Alexander – met draagband: KLIK


( Screenshot)

vrijdag 15 januari 2010

Willem-Alexander breekt schouder tijdens schaatsen

Een aantal weken geleden kocht onze Kroonprins samen met Prinses Amalia een paar nieuwe goede schaatsen, want hij had zin in een schaatsseizoen! Vandaag kwam daar echter heel triest een einde aan. Samen met Prinses Máxima – die vandaag ook geen verplichtingen had – haalden ze de kinderen om 15.00 uur van school om vervolgens met z’n allen gezellig naar schaatsbaan 'De Uithof' in Den Haag te gaan!

Wa_elfstedentochtWe weten allemaal hoe goed de Prins kan schaatsen – hij deed al eens mee aan de Elfstedentocht- maar dat wil nog niet zeggen dat je niet kunt vallen.. Willem-Alexander is akelig gevallen en vanwege de grote klap was zijn linkerarm uit de kom. Op een of andere manier kon hij z’n arm zelf weer terugduwen, maar helemaal goed voelde het nog niet dus liet hij het even controleren. Toen bleek dat er helaas een breuk in het schoudergewricht was ontstaan, waardoor de Prins nu zo’n 3 tot 4 weken een draagband zal moeten dragen. De RVD meldt verder nog dat er geen wijziging in de openbare verplichtingen zullen zijn.


(Archieffoto Claus en Beatrix omhelzen Willem-Alexander bij finish Elfstedentocht 1986: Screenshot NOS)

Oranje nieuws - 14 januari 2010

Willem-Alexander opent tentoonstelling: ‘Woord en Wapen in dienst van de Nassaus’
…d.m.v. onthulling wapen Rene van Challon


Kroonprins Willem-Alexander opende vanmiddag in de Grote Kerk van Breda de tentoonstelling ‘Woord en Wapen in dienst van de Nassaus’, wat niet helemaal vlekkeloos verliep. Bij de ingang van de kerk vonden wat studenten het nodig voor de aankomst van de prins een kartonnen doos te zetten met als doel iedereen te laten denken dat het een ‘verdacht pakje’ is.


De politie onderzocht het en het werd op tijd voor de aankomst van de Prins weer verwijderd. De opening van de tentoonstelling gebeurde officieel door het wapenbord van Rene van Challon te onthullen - hij was vanaf 1530 de eerste Prins van Oranje en ligt in de grafkelder van de Grote Kerk begraven- , daarna kreeg Willem-Alexander een uitgebreide rondleiding van de tentoonstelling. De tentoonstelling toont verschillende wapenborden, grafmonumenten en kerkinterieurs uit de periode 1637-1813, dit allemaal ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan en de speciale band tussen de Nassau’s en de Bredase kerk.


Fotoserie: KLIK


Koningin betuigt medeleven slachtoffers Haïti


De RVD laat weten dat Koningin Beatrix en minister-president Jan Peter Balkenende hun medeleven hebben betuigd aan de slachtoffers van de zware aardbeving op Haïti. Ze hebben contact opgenomen met de president van Haïti – René Préval.


Het Presidentieel Paleis van de President heeft net als de rest van de gebouwen heel veel schade en is zo goed als ingestort. De materiële schade weegt uiteraard niet op tegen de vele gewonden en – mogelijk duizenden- doden en mensen die nog altijd vermist zijn onder het puin.


Máxima bij uitreiking EBBA Awards
…in zomerjurkje met korte mouwen!


Prinses Máxima was vanavond in Groningen aanwezig bij de uitreiking van de EBBA Awards. Hoewel heel Nederland gek wordt van de kou, heeft Máxima daar duidelijk minder last van. In een felrood zomers jurkje met korte mouwen(!) stapte ze uit de auto om vervolgens door de burgemeester en de Nederlandse winnares, zangers Esmee Denters verwelkomd te worden.


De uitreiking vond plaats in de Oosterpoort in Groningen en was bedoeld voor artiesten die beloond kunnen worden doordat hun eerste album succesvol is buiten de eigen landgrenzen, maar binnen Europa. De geluksvogels waren: Esmée Denters (Nederland), Milow (België), Charlie Winston (UK), Peter Fox (Duitsland), Soap&Skin (Oostenrijk), Kerli (Estland), Jenny Wilson (Zweden), Buraka Som Sistema (Portugal), Sliimy (Frankrijk), en Giusy Ferreri (Italië). EBBA is een initiatief van de Europese Commissie (Directoraat-Generaal Educatie & Cultuur), in samenwerking met de European Broadcasting Union. De uitreiking vond plaats op de openingsavond van EuroSonic Noorderslag, Europa's grootste festival en conferentie voor de live muziekindustrie.


Fotoserie: KLIKFoto's: ©  Anneke Visser, http://www.annekevisserfotografie.nl/
Overname verboden!   

woensdag 13 januari 2010

Rixa Ahrens-von Amsberg overleden

Claus_en_rixa_2 Rixa – de 1 jaar jongere zus van Prins Claus – is op 6 januari overleden.


Ze werd geboren op 18 november 1927 in Duitsland. Vlak na haar geboorte vertrok het gezin naar Afrika , waar hun vader Klaus-Georg zo verliefd op was en al eens eerder een plantage had gehad wat hij na het vertrek uit Duitsland in 1928 opnieuw voortzette. De liefde voor Afrika bracht hij ook over op zijn kinderen. Vooral Claus heeft daardoor Afrika altijd graag bezocht. Hij noemde het ook wel een van de gelukkigste jaren van zijn leven. In de loop der jaren kwamen er nog een paar zussen bij – waaronder een tweeling. In 1938 vertrok moeder Gosta alleen met alle kinderen (Sigrid, Claus, Rixa, Margit, Barbara, Thecla en Christina) weer terug naar Duitsland. Rixa – toen 11 jaar – bracht haar schooljaren toen voor het eerst op een Duitse school door. De achtergronden van de zussen van Prins Claus zijn verder niet zo bekend. Wel dat Rixa in 1960 met Peter Ahrens trouwde en met hem twee kinderen kreeg: Jorg en Jenny. De familiebanden tussen de zussen van Claus en de Oranjes zijn altijd hecht geweest en zeker in de periode dat prins Claus ziek was, waren zijn zussen ook veelvuldig in Nederland te vinden. Rixa was gezien haar leeftijd, een jaar jonger dan Claus, zeer hecht met haar enige broer. Bij het overlijden van de Prins waren alle zussen aanwezig en zij begeleidden de Oranjes tot in de Koninklijke grafkelder. Rixa overleed –toch nog onverwachts- op 82-jarige leeftijd. Waarschijnlijk is bij de begrafenis ook schoonzus Koningin Beatrix (met haar zoons) aanwezig.


(Archieffoto RVD: Claus en Rixa in 1952 bij het huwelijk van hun oudere zus Sigrid)

Het Paleis Lange Voorhout

Thema: Kastelen en Paleizen van de Oranjes
In dit deel: het Paleis Lange VoorhoutHet Paleis Lange Voorhout is een voormalig paleis in Den Haag. Zoals de naam al zegt, staat het paleis aan het Lange Voorhout. Het Paleis Lange Voorhout is in 1764 gebouwd door Pieter de Swart voor Anthony Patras die gedeputeerde van Friesland en burgemeester van Sloten was. Patras overleed echter kort na de oplevering van het huis (Huize Patras), waarna het huis in handen van een andere familie kwam. Na de Franse tijd werd het paleisje betrokken door Wilhelmina van Pruisen (weduwe van stadhouder Willem V). In 1845 werd het huis gekocht door koning Willem II en werd het een koninklijk paleis. De broer van Koning Willem II (Prins Hendrik "De Zeevaarder) heeft er gewoond. In de periode van 1901 tot 1934 werd het ook écht bewoond door een deel van de Koninklijke familie. Tegen het einde van het de negentiende eeuw stond het paleis Lange Voorhout veelal leeg, totdat het dan door koningin Emma werd gekocht. Zij liet het intern verbouwen en verfraaien. Zo kwamen er uit andere panden afkomstige beschilderingen, plafondstukken en schoorsteenmantels. Zij was het die het dak liet verhogen en opdracht gaf tot het vergroten van de tuinzaal en de balzaal. Later hielden Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana er officiële ontvangsten. Tot haar dood in 1934 woonde koningin Emma elke winter in het paleis Lange Voorhout in Den Haag, dat ondanks alle verbouwingen meer een fraai woonhuis was dan een koninklijk paleis.

Tijdens de regeerperiode van koningin Juliana was het paleis het begin- en het eindpunt van de stoet op Prinsjesdag en diende het als werkpaleis. Sinds het aantreden van koningin Beatrix is deze functie vanaf 1984 overgenomen door Paleis Noordeinde. Na de dood van koningin Emma heeft het paleis af en toe nog wel een functie gehad, maar de meeste tijd was het niet bewoond. Zo fungeerde het Paleis Lange Voorhout een tijdlang als secretariaat van, toen nog, prinses Beatrix. Ook Koningin Juliana had op Paleis het Lange Voorhout haar secretariaat. Het balkon van het paleis kent behalve de Prinsjesdagen ook andere bijzondere hoogtepunten: Prinses Juliana vierde haar 75e verjaardag in Den Haag. De Koninklijke familie verscheen na afloop van het festijn op het bordes van het paleis. Op 17 februari 1966 gaan Prinses Beatrix en Claus von Amsberg in ondertrouw. Na de ondertrouw gebruikten ze ook het balkon van paleis Lange Voorhout om de mensen toe te zwaaien. En toen op 6 september 1973 Juliana haar zilveren regeringsjubileum vierde stond het balkon vol met kinderen én kleinkinderen.Emma zegt Wilhelmina gedag (in de auto) die bij haar op bezoek is geweest.Prinses Juliana verkocht het paleis in 1991 aan de Staat der Nederlanden. Sinds 1992 is het paleis een museum. Voordat het museum open ging is het paleis verbouwd. Hoewel de betimmering nog wel aanwezig is, is de sfeer en aankleding voorgoed verdwenen. De salon van Emma is in zijn geheel overgebracht naar Paleis Het Loo. Het bijzondere daarvan, is dat deze betimmering oorspronkelijk ook daar vandaan komt. Sinds 1992 werd het paleis door het Gemeentemuseum Den Haag gebruikt als ruimte voor wisselende tentoonstellingen en is het opengesteld voor het publiek. Het voormalige paleis is nu – sinds 2002- een permanent museum, gewijd aan het werk van de wereldberoemde grafisch kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898-1972). Over vier verdiepingen zijn prenten, schetsen en archiefmateriaal te zien, aangevuld met moderne multimedia bewerkingen.


(Met dank aan Anja, foto’s: RVD)

zondag 10 januari 2010

Koningin dineert in Wenen

…aandacht voor samenwerkende universiteiten en daarna lekker eten!

Geen eenvoudig bakje friet met een kroket van de Haagse snackbar op deze koude zondagavond voor Koningin Beatrix.. want onze Koningin had een Oostenrijks diner in Wenen! Het speciale diner – waar o.a. prins Hassan van Jordanië en talrijke mensen uit de Oostenrijkse politiek aanwezig zijn – werd georganiseerd door het ‘Trilateral Academic Centre for European Studies’, een studiecentrum voor Israëlische, Palestijnse en Jordaanse studenten.

Voorafgaand aan het diner spraken verschillende sprekers onder wie dus ook de Jordaanse Prins. Het Trilateral Academic Centre for European Studies is een samenwerkingsverband van universiteiten in Israël, Jordanië en Oost-Jeruzalem. Studenten uit de drie gebieden kunnen aan dit centrum een leergang Europese Studies volgen. Het doel van deze studie is hen meer te leren over de Europese Unie en tegelijkertijd contacten en wederzijds begrip op te bouwen. De Duitse overheid ondersteunt het project. De deelnemende studenten volgen hun lessen aan de Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf. Nadat iedereen vol aandacht naar de toespraken had geluisterd en de sprekers eindelijk klaar waren met hun speech kon er plaatsgenomen worden aan de chique gedekte tafels..

Het voorgerecht was een Knoblauchrahmsuppe , een romige knoflooksoep met kleine croutons. Door de hoeveelheid knoflook hoeft de Koningin morgenochtend bij het wekelijks overleg met Willem-Alexander, Máxima en medewerkers van het hof niet meer te vertellen wat voor soep ze op heeft. Nog nagenietend van de heerlijk smakende soep werd het hoofdgerecht alweer geserveerd: ‘Bauernschmaus’ – een schotel met worstjes, hamsoorten, spek en een aardappelgerecht. Het toetje was een overheerlijke ‘Kaiserschmarren’ - een met rozijnen gebakken pannenkoek, die in stukjes, bestrooid met poedersuiker wordt geserveerd met een compote.
Inmiddels is de Koningin alweer op weg naar huis – maar wellicht is ze nog even voorbij ‘De Hofburg’ geweest (het winterpaleis ten tijde van keizer Franz Joseph en keizerin Sissi) In de avond is zo’n paleis natuurlijk nog mooier om te zien dan overdag.

vrijdag 8 januari 2010

Schipholpech voor Máxima

Maxima_schiphol Prinses Máxima heeft woensdag úren op Schiphol gezeten.. Ze wilde naar New York vliegen - waarschijnlijk voor een privébezoek of onofficieel werkbezoek.


Na de Nieuwjaarsontvangsten op Paleis op de Dam had Máxima net nog genoeg tijd om het vliegtuig te halen. Alle haast was voor niets geweest toen bleek dat door de hoeveelheid sneeuw de vlucht niet door zou gaan.
De Prinses en de andere passagiers besloten toch nog maar even te wachten, want uiteindelijk kwam er het bericht dat het vliegtuig alsnog zou vliegen! Máxima had net een goede plek in het vliegtuig opgezocht toen iedereen weer werd opgeroepen het vliegtuig te verlaten.. dit keer vanwege een technisch probleem. Volgens RTL Boulevard heeft ze daarna 5 uur(!) moeten wachten totdat ze eindelijk alsnog naar New York kon..


(Archieffoto Máxima: Anneke Visser. Foto hal: schiphol.nl)

woensdag 6 januari 2010

Nieuwjaarsontvangsten in Paleis op de Dam

…eindelijk weer op de traditionele plek!


Gisteren en vandaag vonden de traditionele Nieuwjaarsontvangsten plaats, en dit keer weer eens in het Paleis op de Dam. Vanwege de restauratie aan het Paleis ontving de Koningin de laatste paar jaren iedereen in Paleis Noordeinde.


Dinsdag werden Nederlandse genodigden ontvangen door Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prof.mr. Pieter van Vollenhoven en Prinses Margriet. Via de hoofdingang van het Paleis kwamen – uit het zicht van camera’s- de leden van ’t Koningshuis naar binnen. Daarom zijn er van dinsdag geen foto’s. Binnen worden nooit foto’s gemaakt van de Nieuwjaarsontvangsten.
Vandaag was er de nieuwjaarsreceptie voor buitenlandse diplomaten, de leden van het Corps Diplomatique en internationale organisaties. Ook vandaag werden fotografen op afstand gehouden, maar toch zijn er nog wat foto’s: KLIK

zaterdag 2 januari 2010

Het Paleis op de Dam

Thema: Kastelen en Paleizen van de Oranjes
In dit deel: Het Paleis op de DamHet Koninklijk Paleis op de Dam is een paleis op de Dam in de binnenstad van Amsterdam. Het werd gebouwd tussen 1648 en 1665 als stadhuis, en is ontworpen door architect Jacob van Campen.


Paleis_op_de_dam2 Van Campen liet zich inspireren door de Romeinse bestuurlijke paleizen. Voor de machtige burgemeesters van Amsterdam, die zich de consuls van een nieuw Rome waanden, werd een nieuw Capitool gebouwd. Het stadhuis van Jacob van Campen is Nederlands belangrijkste historische en culturele monument van de Gouden Eeuw. De zilveren troffel, die in 1648 bij het leggen van de eerste steen werd gebruikt, wordt tentoongesteld in het Rijksmuseum. De burgemeesters hadden nog een andere reden om een nieuw stadhuis te laten bouwen. In 1648 werd de Vrede van Munster getekend en dit betekende het einde van de 80 jarige oorlog tussen Nederland en Spanje. Voor deze Vrede was het moeilijk om handel te drijven, omdat oorlog veel tijd en geld in beslag nam. Na het sluiten van de Vrede kon Amsterdam weer geld gaan verdienen met de handel. De burgers vierden dagenlang feest en het nieuwe stadhuis werd een herinnering aan de Vrede die weer voor goede tijden ging zorgen. In het stadhuis werkten burgemeesters, rechters, secretarissen en de vroedschapraad. En naast een werkplek was het ook een ontmoetingsplaats voor de Burgers van Amsterdam. Vroeger had Amsterdam niet één maar vier burgemeesters. Deze machtige bazen van de stad vergaderden wekelijks in het burgemeestersvertrek.


In 1795 kwamen de Fransen ons land binnenvallen onder leiding van Keizer Napoleon.De broer van Napoleon, Lodewijk werd onze nieuwe Koning. Deze koning ging op zoek in Amsterdam naar een woning. Hij zag het stadhuis en wilde er een paleis van maken en zijn wil was wet. De Amsterdammers moesten eruit en de Koning veranderde hun kantoren voor Koninklijke slaapkamers en eet- en balzalen.


De galerijen werden door houten wanden in vertrekken verdeeld. Aan de voorzijde werd een balkon aangebracht. Beeldhouwwerken die stoorden werden achter doeken verborgen. Uit deze periode stammen ook de fraaie empire meubelen die in het paleis te zien zijn. Dit is de grootste collectie van deze meubelen buiten Frankrijk. In 1810, toen Nederland werd ingelijfd bij Frankrijk, werd het zelfs tijdelijk een Keizerlijk Paleis. In deze Franse tijd werd het balkon aan de Damzijde aangebracht. Het was trouwens koning Lodewijk Napoleon die in dit gebouw een Koninklijk Museum creëerde, dat de basis vormde voor het latere Rijksmuseum.

In 1813 werd het door Koning Willem I als stadhuis even teruggegeven aan Amsterdam. Het stadsbestuur zag echter op tegen weer een verhuizing en de onderhoudskosten van het gebouw, maar wilde bovendien graag de Vorst aan de stad binden. Het stadsbestuur liet de zaak op zijn beloop en zo is sinds 1815, na de Slag bij Waterloo en het Congres van Wenen het paleis op de Dam in Amsterdam het Koninklijk Paleis van het Nederlandse koningshuis.


Paleis_op_de_dam_4 In de 20e eeuw werd het gebouw meermalen gerestaureerd. De verbouwingen van Lodewijk Napoleon werden, voor zover het de onderverdeling van de galerijen betrof, ongedaan gemaakt, en het werd in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Sinds de restauratie in 1960 is het gebouw beperkt opengesteld voor het publiek. Vanaf september 2005 was het paleis gesloten voor het publiek voor weer een restauratie van het interieur, die tot juni 2009 duurde. Daarbij werd asbest verwijderd dat bij de vorige restauratie is aangebracht. Ook werden de technische installaties vervangen, waarbij (heel omstreden) een deel van een keizerlijke trap, een helende aanvulling (in beton met marmer bekleed) van de restauratie uit de jaren 1930-'60, moest sneuvelen. Bij de opening op 13 juni 2009 vertelde burgemeester Cohen dat de trap echter al een eeuw geleden zou zijn verdwenen. De slaapkamers voor het personeel tijdens staatsbezoeken werden gemoderniseerd en de interieurs van de gastenverblijven op de tweede verdieping werden weer opgeknapt. Dit laatste ten behoeve van de Koninklijke gasten, die incidenteel in het gebouw verblijven. De kosten van deze restauratie waren begroot op 67 miljoen euro. Het paleis werd op 13 juni 2009 heropend door Koningin Beatrix. Het gebouw is nu ook weer voor het publiek te bezoeken.


En na de officiële opening kan vanaf nu het Paleis ook weer gebruikt worden bij onder meer staatsbezoeken, voor de Nieuwjaarsrecepties van de Koningin en voor andere officiële ontvangsten. De uitreiking van de Erasmusprijs, de Zilveren Anjer, de Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst.Op de momenten dat de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis geen gebruik maken van het Paleis, wordt het gebouw door de Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam opengesteld voor het publiek. In de zomermaanden vindt er traditiegetrouw een tentoonstelling plaats die een historisch of kunsthistorisch aspect van het gebouw belicht. Na de jaarlijkse uitreiking van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst in oktober zijn de geselecteerde kunstwerken voor het publiek te bezichtigen. Vele mooie historische gebeurtenissen vonden plaats in het Paleis en op het balkon.. de troonsafstand van verschillende Koningen, Koninginnen.. , en niet te vergeten: het ‘toetje’ van de huwelijksdag van Willem-Alexander en Máxima..(Met dank aan Anja, Wikipedia, Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam , Foto's: Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam, RVD)


Bekijk uit dit thema ook:
Het Kasteel van Breda - Schloss Laurenburg en Kasteel Dillenburg