De Oranjes: december 2011

woensdag 28 december 2011

Familie van Vollenhoven bezoekt Wereldkerstcircus

Net als vorig jaar bezochten Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven met hun kinderen en kleinkinderen het Wereldkerstcircus in theater Carré in Amsterdam. Dit keer wel ná de kerst.

Nog tot 8 januari kun je voor een duur ticket in het theater genieten van de voorstelling. Het circus bestaat onder andere uit drie Gouden Clownwinnaars van het circusfestival in Monte Carlo. Natuurlijk stond ook de pers er weer bovenop om wat reacties van de van Vollenhoven kindjes los te peuteren. Maar die dachten…wegwezen.. Met hun hoofd zaten ze ook nog bij de vliegende trapeze act en de vele clowns. Bovendien wilden vooral de kleine Magali en Eliane zo snel mogelijk naar huis om in hun bedjes verder te dromen over het Wereldkerstcircus.

Screenshots

zondag 25 december 2011

Kersttoespraak Koningin Beatrix - 2011

"Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur.
Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen ook in Europa en in óns land. Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.

Geen land kan er wél bij varen als mensen alleen zijn gericht op eigen gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie. Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen méé-delen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen. Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving. Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid.

In het Handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord: "De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht." "Duurzaamheid" wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.

Bemoedigend zijn de vele initiatieven om goede voornemens in praktijk te brengen. Zuinig gebruik van energie en water ligt binnen ieders bereik. Kritisch en bewust kopen blijkt het hele aanbod van goederen en diensten te kunnen beïnvloeden. Ondernemers richten zich meer en meer op verantwoorde productie en houden rekening met de gevolgen voor het klimaat. Veel mensen spannen zich in voor natuurbehoud en leren kinderen oog te krijgen voor de onvervangbare schatten van de aarde. Ook voor de verbondenheid tussen landbouw en leefomgeving zetten velen zich enthousiast in. Op al die mogelijkheden kunnen wij elkaar aanspreken. Oude en nieuwe media informeren ons en roepen op om verantwoordelijkheid te nemen, elk op eigen niveau. Wat begint in het klein kan uitgroeien tot een nieuwe cultuur van zorg om de toekomst. Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf.

Al die hoopgevende aanzetten tot verandering vanuit de maatschappij krijgen in het nieuws minder aandacht dan de zorgen om geld en goed. Een diffuus gevoel van onbehagen kenmerkt de vertrouwenscrisis van deze tijd. In het dagelijks werk wordt dikwijls een tekort aan visie en idealen ervaren. Gebrek aan ruimte voor individuele verantwoordelijkheid ontmoedigt eigen inzet. Gevoelens van onmacht roepen boosheid op en afkeer van retoriek en regels. Maar vechten noch vluchten biedt uitzicht op hervorming van structuren en levensstijl. De uitdaging blijft zelf iets te dóen, samen met anderen en in betrokkenheid op de gemeenschap. Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven tot een meer bewuste manier van leven. Dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief. Het zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen. Met kracht van overtuiging, moed en zelfvertrouwen zoeken zij medestanders en inspireren zij hun omgeving met een positief elan.

Mahatma Gandhi zei eens: "De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte". Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. Verbondenheid met de naaste en met de wereld om ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd. Met de boodschap van vrede en welbehagen kan Kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid van deze tijd. Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen.
Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe."

Bekijk hier de video

Foto: RVD

zaterdag 24 december 2011

Verkiezing: Máxima’s mooiste outfit 2011 – stemmingsronde 2Bedankt dat jullie (89 mensen) meegedaan hebben met de 1e stemmingsronde. Uit de 15 kledingstukken zijn er 3 gekomen die met kop en schouders boven de anderen uitstaken. Laat in een reactie op dit logje weten welke van deze 3 je de allermooiste vind!


(Je kunt ze bekijken door erop te klikken)

1: De verjaardagsjurk

2: Het Monaco jurkje

3: De Nova Zembla jurk

Stemmen kan tot 2 januari!

vrijdag 23 december 2011

Kroonprins Willem-Alexander bij uitvaart Václav Havel

Kroonprins Willem-Alexander was vandaag namens zijn moeder aanwezig bij de uitvaartdienst voor de Tsjechische ex-president Havel. Samen met minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal was hij naar Praag gereisd.

Václav Havel overleed afgelopen zondag op 75-jarige leeftijd. Hij was de laatste president van Tsjecho-Slowakije en de eerste van Tsjechië, ook was hij schrijver en politicus. Behalve Willem-Alexander , waren nog meer hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. De Franse president Sarkozy, de Amerikaanse minister Clinton en de Duitse bondspresident Wulff waren er onder andere. Qua Koninklijke afvaardiging zaten Kroonprins Filip van België en Groothertog Henri van Luxemburg in de kerk.

dinsdag 20 december 2011

Koningin Beatrix bij feestje gerestaureerde Synagoge

Koningin Beatrix was vanmiddag bij het feestje van de ingebruikname van het gerestaureerde Portugese Synagoge-complex in Amsterdam.

Door de restauratie is het joods cultureel en religieus erfgoed van de Portugees-Israëlietische Gemeente voor het publiek beter toegankelijk gemaakt. De nieuwe schatkamers bevatten collecties ceremoniële objecten van zilver, goud, brokaat en zijde. Ook zijn oude handschriften te bezichtigen uit de joodse bibliotheek Ets Haim - Livraria Montezinos, dat deel uitmaakt van het complex. Koningin Beatrix nam na de viering een kijkje in de bibliotheek en bekeek de eeuwenoude Joodse geschriften.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

zondag 18 december 2011

Prins Pieter-Christiaan rent voor Serious Request

‘Meters voor mama’s'

Sportief en tevens Rode-Kruis bestuurslid. Het lag al bijna in de verwachting dat Prins Pieter-Christiaan mee zou doen aan de actie ‘Meters voor mama’s’ van 3FM Serious Request.

De prins gaf vandaag het startsein voor de estafetteteloop ‘Meters voor mama’s’ en heeft daarna zelf ook wat meters gerend. Zes dagen lang zal de landelijke estafette – die langs Haarlem, Zwolle, Enschede, Apeldoorn en Rotterdam gaat duren. Niet 100% landelijk dus, maar wel een flink eind. Iedereen kan meedoen aan de hardloop – en wandelestafette. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren door familie en vrienden en op die manier geld ophalen voor Serious Request. Als je je behoorlijk verveelt, extreem sportief bent of wat kilo’s af wil vallen: Schrijf je dan in om wat meters mee te rennen.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

vrijdag 16 december 2011

Oranje nieuws 13 t/m 16 december 2011

Koningin Beatrix reikt onderscheiding uit aan vertrekkend ‘Apostolisch Nuntius’

Koningin Beatrix heeft dinsdag op Paleis Huis ten Bosch geluncht met apostolisch nuntius François Robert Bacqué. De man kwam daar om afscheid te nemen.

In 1966 werd hij al priester en tot die tijd is hij altijd verbonden gebleven met bisschoppenconferenties en het Vaticaan. Koningin Beatrix had nog een leuk cadeautje voor hem: Het Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.

Prins Constantijn reikt Prins Claus Prijs uit
In het bijzijn van Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prinses Laurentien, Prins Friso en Prinses Mabel

Dit jaar was het weer de beurt aan Prins Constantijn om de Prins Claus Prijs uit te reiken. Hij doet dit om beurten met zijn broer Prins Friso. Samen zijn ze erevoorzitter van het Prins Claus Fonds. Behalve de broers, waren ook Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prinses Laurentien en Prinses Mabel aanwezig.

De gelukkige winnaar van de Grote Prins Claus Prijs is dit jaar Ntone Edjabe. Hij kreeg uit handen van Prins Constantijn de ‘trofee’ wat symbool staat voor maar liefst 100.000 euro. Aan tien andere laureaten was 25.000 euro toegekend. Verschil moet er zijn, want daar hield de prins ook niet zo’n lange toespraak over. Meneer Edjabe krijgt de prijs vanwege zijn opgerichte ‘Chimurenga’ magazine. Een Afrikaans blad over cultuur, kunst en politiek. Het schijnt een belangrijke rol te spelen om taboes in Afrika te doorbreken. Dat was de doorslaggevende reden om in aanmerking te komen voor de Prins Claus Prijs. Omdat het de 15e keer was dat de Prins Claus prijzen werden uitgereikt, had het nog een feestelijk tintje. Het gangpad in de volle zaal van het paleis fungeerde als catwalk. Aparte creaties kleding werden gepresenteerd in een modeshow. Tot slot werd nog een groepsfoto gemaakt met alle winnaars en de Koninklijke familie.Foto's: paleisamsterdam, prins claus fund en screenshot

Koningin Beatrix bij Koninkrijksconcert

Koningin Beatrix was gisteravond bij het zesde Koninkrijksconcert ter gelegenheid van de Koninkrijksdag in Lelystad.

Het doel van het Koninkrijksconcert is de verbondenheid te tonen tussen Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Verschillende artiesten uit vier landen van het Koninkrijk traden op. Het was de eerste keer dat na de opheffing van het land Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010, de eilanden Curaçao en Sint Maarten als land op het Koninkrijksconcert vertegenwoordigd waren.

Prinses Marilène reikt Platina film uit voor Nova Zembla

Prinses Marilène overhandigde donderdag in het Rijksmuseum de Platina film voor Nova Zembla aan regissseur Reinout Oerlemans.

Op 21 november was Prinses Marilène, samen met haar man Maurits, Prins Floris, Prinses Aimée en Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima ook aanwezig bij de première. De platina film werd uitgereikt ter ere van de nu al 400.000 bioscoopbezoekers. Ook is er in het Rijksmuseum een ‘Nova Zembla deel’ ingericht. Spullen die ook in de film gebruikt zijn en een kleine replica van het schip waarmee de ontdekkingsreis over de zee vaarde..

Kroonprins Willem-Alexander en Prins Filip bij conferentie Vlaams-Nederlandse deltagebied
Deltaconferentie met Antwerpse garnalenkroketten

Kroonprins Willem-Alexander was vanochtend al vroeg in Antwerpen waar hij samen met de Belgische Prins Filip in het provinciehuis een conferentie bijwoonde over logistiek in het Vlaams-Nederlandse deltagebied.

De twee prinsen en de heer van Rompuy tekenden het zogenaamde ‘Guldenboek’ en begaven zich vervolgens naar de ‘bioscoopzaal’ van het provinciehuis voor de conferentie. Ondertussen werd de eettafel gedekt, waar Willem-Alexander en Filip samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in het deltagebied en Europese, nationale, regionale, provinciale en lokale autoriteiten een lunch van garnalen kroketten en sandwiches nuttigden.


Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima bij symposium ‘Crisis in Europa’

Vandaag waren Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima voor de tweede keer deze week in het Paleis op de Dam. Ze bezochten het symposium ‘Crisis in Europa’.

Omdat het een onaangekondigd bezoek was, waren er geen fotografen in de gelegenheid nog iets vast te kunnen leggen. Op dit filmpje zijn Willem-Alexander en Máxima kort te zien.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

maandag 12 december 2011

Oranje nieuws – 12 december 2011

Dagje Zuid-Afrika voor Prinses Máxima
In het kader van ‘Inclusive Finance’

Prinses Máxima was speciaal voor een dag naar Zuid-Afrika gereisd om daar vandaag te spreken met ministers, gouverneurs en de centrale bank over het belang van toegang tot financiële diensten.

Sinds haar benoeming als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties – Ban Ki-moon – reist Prinses Máxima vaak de wereld over. Dan kan het ook voorkomen dat de reis veel meer tijd in beslag neemt, dan het bezoek zelf.. Het bliksembezoek aan Zuid-Afrika was kort maar krachtig. De prinses begon haar ‘Inclusive Finance’ dag met minister Gordhan van Financiën en gouverneur Gill Marcus van de South African Reserve Bank. Aan het eind van de middag woonde Máxima een bijeenkomst bij, genaamd: ‘New Faces New Voices’ – een organisatie van vrouwen uit het bedrijfsleven die zich inzetten voor betere toegang tot financiële diensten voor vrouwen en het ontwikkelen van financiële vaardigheden van vrouwelijke ondernemers.

Kroonprins Willem-Alexander bij jubileumfeestje De Lotto

Kroonprins Willem-Alexander was vandaag in het World Forum Theater in Den Haag aanwezig bij de bijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Lotto.

De Lotto ondersteunt het werk van 19 goede doelen. Sinds de oprichting in 1961 is er meer dan 1,3 miljard euro via NOC*NSF naar de Nederlandse sport gegaan. Aan overige goede doelen waaronder het Oranje Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Skanfonds, het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg en veertien volksgezondheidsfondsen is sinds de oprichting circa 500 miljoen euro afgedragen.Ter gelegenheid van het jubileum is een speciaal boek gemaakt. Willem-Alexander mocht hier het eerste exemplaar van mee naar huis nemen.


Verder vandaag: Koningin Beatrix ontving vanmiddag op Paleis Huis ten Bosch voor de laatste keer de ambassadeur van de Republiek Libanon; Zeidan Al-Saghir. Ondanks de afscheidsaudiëntie hebben ze nog heerlijk geluncht, met een knipoog naar kerst.

TV tip: Donderdag 15 december wordt van 20.30 uur tot 21.20 uur op Nederland 1 het NOS Oranje Jaaroverzicht uitgezonden.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

vrijdag 9 december 2011

Oranje nieuws – 8 & 9 december 2011

Kroonprins Willem-Alexander zet voet in groene klei
Opening nieuwe fabriekshal Fujifilm

Kroonprins Willem-Alexander bezocht donderdag samen met minister Verhagen de nieuwe fabriekshal van Fujifilm in Tilburg om ‘m vervolgens met een voetafdruk officieel te openen.

De opening van de nieuwe fabriekshal van Fujifilm stond in het teken van duurzaamheid en innovatie. En om het duurzame gedeelte extra te benadrukken bestond de openingshandeling uit een letterlijke ‘green footprint’ De prins en meneer Komori van het Japanse bedrijf zetten allebei hun voetafdruk op groene klei. Na de opening kreeg iedereen – waaronder dus Willem-Alexander – een witte jas voor een rondleiding op de afdeling offsetplaten.

Prinses Máxima bij slotmanifestatie ‘Duizend en één kracht’

Een flinke storm hield ook Utrecht niet rustig. Het weerhield Prinses Máxima er niet van om alsnog zonder jas naar de Central Studios te komen. Voor de kou had ze een wat langere rok aangetrokken. Binnenin de Central Studios vond de slotmanifestatie van het project ‘Duizend en één kracht’ plaats.

Het project ‘Duizend en één kracht’ is in het leven geroepen om allochtone vrouwen te stimuleren actief deel te nemen aan de maatschappij. Duizend en één Kracht komt voort uit afspraken die de voormalige Commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) maakte met een aantal landelijke vrijwilligersorganisaties. PaVEM komt bekend voor.. want Prinses Máxima was hier commissielid van. Veel vrouwen zijn gestimuleerd en zo zijn in de loop der jaren verschillende initiatieven ontstaan. De achttien meest succesvolle initiatieven zijn genomineerd voor de ‘VSB Duizend en één Kracht Sterren’ en gebundeld in een boek. De prinses nam het boek op het podium in ontvangst, temidden van alle ‘winnaars’. Vervolgens bezocht Máxima de speciaal aangeklede ‘markt’. In verschillende kraampjes presenteerden vrouwen hun initiatief. Prinses Máxima nam uitgebreid de tijd met de vrouwen te spreken, al was het met al de volgers achter haar lastig van kraampje tot kraampje te lopen.. Buiten was de wind weer toegenomen. Een handjevol toeschouwers was getuige van een vertrekkende Máxima. Onder hen een klein kind. Met haar bevroren vingers kon ze nog net een door haar moeder gemaakt bord vasthouden met de tekst: Máxima mag ik met u op de foto? De prinses zag het kind van amper 2 jaar niet eens staan, en had de warme auto in het vizier. Logisch.


Kroonprins Willem-Alexander bezoekt internet conferentie en ‘Het Dorp’ in Arnhem

Kroonprins Willem-Alexander had vandaag een drukke dag. Vanochtend was hij aanwezig bij de conferentie Freedom Online, en vanmiddag bezocht hij het Revalidatie Medisch Centrum Klimmendaal en de woonwijk Het Dorp in Arnhem.

De conferentie ‘Freedom Online: Joint action for Free Expression on the Internet” werd op donderdagavond al geopend door de special overgevlogen minister van Buitenlandse Zaken uit Amerika: Hillary Clinton. Het doel van de conferentie is een internationale coalitie van landen, bedrijven, internationale organisaties en maatschappelijke organisaties te realiseren. Men wil zich inzetten voor cyberdissidenten en bloggers (hmm..) Hoe interessant hij ook vond, de prins moest haast maken nog op tijd in Arnhem te komen waar mensen van ‘Het Dorp’ al vol verwachting op hem wachtten.

Het Dorp is een van de locaties van zorgorganisatie Siza waar mensen met een lichamelijke of meervoudige handicap wonen. Doel van het bezoek was om te kijken in hoeverre informatie- en communicatietechnologie de zelfredzaamheid van de cliënten kan bevorderen. Willem-Alexander sprak met cliënten en medewerkers over hun ervaringen met het testen van informatie en communicatietechnologie. Dit in zijn rol als Lid van de Raad van Advies van ECP.NL (Platform voor e-Nederland).

© Vivian Kramer - royalfanvivian

woensdag 7 december 2011

Oranje nieuws – 6 & 7 december 2011

Koningin Beatrix overhandigt vaandel Koninklijke Landmacht

Koningin Beatrix overhandigde gisteren een vaandel aan het Korps Militaire Administratie van de Koninklijke Landmacht. Het gebeurde allemaal op het Binnenhof in Den Haag.

Dik ingepakt, hield Koningin Beatrix dinsdagochtend een toespraak voorafgaand aan de overhandiging van het vaandel. Het vaandel symboliseert de verbondenheid met het Koninklijk Huis en de saamhorigheid binnen een korps. Het vaandel wordt binnen de Koninklijke Landmacht gebruikt bij ceremoniële gebeurtenissen zoals beëdigingen, commandowisselingen en herdenkingsbijeenkomsten. Het Korps Militaire Administratie was de laatste eenheid binnen de landmacht die nog niet over een eigen vaandel beschikte.

Werkkamer Prinses Máxima overvol
Twaalf leden van Alumniraad delen ervaringen met prinses

Tegenwoordig ontvangt Prinses Máxima steeds vaker mensen op villa Eikenhorst. Dinsdag zat haar werkkamer vol met de twaalf leden van de Landelijke Alumniraad.

De mensen kwamen de prinses verslag geven over hun ervaringen op de weekendschool en hun inspanningen om een actief netwerk op te bouwen. Zo willen ze op 2 mei volgend jaar een reünie organiseren. Niet zomaar een reünie, maar dat zou dan hét moment moeten worden waarop alle oud-leerlingen van alle negen IMC Weekendscholen samenkomen. Het bezoek aan Prinses Máxima beschouwen ze als de officiële start van het hele ‘project’.

Foto samen met de prinses voor de voordeur

Kroonprins Willem-Alexander ontvangt 25 jaar Officierskruis

Kroonprins Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag – de geboortedag van Koning Willem II- in de Julianakazerne in Den Haag een gesp, behorende bij het Nederlands Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier, ontvangen.

Dit gebeurde ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als officier. Minister van Defensie Hans Hillen overhandigde de gesp aan de prins. De militaire onderscheiding, ook wel het ‘jeneverkruis’ genoemd, wordt uitgereikt aan officieren in de Nederlandse krijgsmacht die ten minste 15 jaar actief zijn. Iedere opvolgende 5 jaar in actieve dienst wordt het getal op de onderscheiding aangepast. Willem-Alexander heeft de reserveofficier rol binnen Defensie (Bij de marine in de rang van commandeur, landmacht in de rang van brigadegeneraal en luchtmacht in de rang van commodore) Vandaar dat hij niet ieder jaar op prinsjesdag hetzelfde uniform draagt, maar ze afwisselt.


Foto: Defensie

Prinses Amalia 8 jaar 
Prinses Amalia viert vandaag haar 8e verjaardag.
De prinses kijkt ieder jaar uit naar deze tijd. Want twee dagen voor haar eigen verjaardag, is het pakjesavond. Geen gebrek aan cadeautjes dus. Wat ze niet van de Sint krijgt (voor zover ze daar nog in gelooft) kan ze op haar verjaardag verwachten. Toen Amalia met haar moeder de traktaties maakte, konden Alexia en Ariane er maar moeilijk afblijven… Gelukkig zitten ze ook op de Bloemcampschool, en kunnen ze er nog wel eentje meepikken als ze grote zus Amalia in de gang tegenkomen. Vanmiddag is de school dicht en zal het feestje van de prinses waarschijnlijk ook plaatsvinden. Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima hebben speciaal vrij genomen om in ‘besloten huiselijke kring’ met vriendjes/vriendinnetjes, en later vandaag familie de 8e verjaardag van hun dochter te vieren.


Prinses Margriet op vrijwilliger pad
Van het jubileumfeestje in Lunteren tot de ‘meer dan handen’ awards in Amsterdam

Prinses Margriet was vanmiddag bij het jubileumfeestje van de Stichting Allegoeds in Lunteren, en vanavond getuige bij de uitreiking van de ‘meer dan handen awards’ in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Dit alles omdat het de Nationale dag van de vrijwilliger is, en Margriet zich beschermvrouw Stichting Landelijke Unie van Vrijwilligers mag noemen.

Bij de Stichting Allegoeds was het vanmiddag feest. De stichting zet zich al ruim 40 jaar met behulp van vrijwilligers in voor mensen die hulp, zorg en aandacht nodig hebben. Over aandacht hebben de mensen die vanmiddag bij het feestje in Groepshotel het Bosgoed aanwezig waren nooit meer te klagen. Niemand minder dan Prinses Margriet kwam een nieuw logo van de stichting onthullen en schudde vervolgens ook nog eens enkele handen.

Vanavond was de prinses in Amsterdam te vinden. In het kader van de Nationale dag van de vrijwilliger werden een aantal mensen met een ‘meer dan handen award’ vereerd. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner reikte de prijzen uit aan mensen en organisaties die men uit vond blinken in vier categorieën; Passie, Verbinding, Competentie en Innovatie. De prijs ‘meer dan handen award’ bestaat uit 5.000 euro (!) Hoewel de winnende vrijwilligers die eigenlijk in hun vrijwilligeractiviteit moeten stoppen, kunnen ze het vast met de feestdagen ook goed gebruiken. Met een beetje pech zijn ze hun vrijwilligerstaak in het nieuwe jaar zelfs volledig vergeten.

Verder vandaag: Koningin Beatrix ontving op Paleis Noordeinde geloofsbrieven van de ambassadeur van de Republiek Angola, Republiek Colombia en de Federale Democratische Republiek Ethiopië. Het ging er zoals altijd met de geloofsbrief-middagen weer koninklijk aan toe. Galarijtuigen werden van stal gehaald, en enkele rijders te paard brachten de ambassadeurs naar het paleis.

maandag 5 december 2011

De Oranjes en Sinterklaas


…De jarenlange liefde van de Koninklijke familie voor Sinterklaas


Vanavond krijgen er flink wat kinderen in Nederland cadeautjes van Sinterklaas.. Ook de prinsesjes van Villa Eikenhorst. Prinses Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane hebben trouw iedere avond hun schoentje gezet en liedjes gezongen. Ieder jaar gaan ze naar de intocht in Wassenaar of in Scheveningen. Daarnaast komt de Sint ieder jaar naar de Bloemcampschool. Zie hier een filmpje van het bezoek aan de school in 2009. Vanaf de 40e seconde komen, Máxima, Amalia en Alexia in beeld.Koningin Juliana en Prins Bernhard bezochten altijd met hun dochters de intocht in Amsterdam. De prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Marijke werden altijd erg verlegen zodra de grote man met de mijter hen naderde om een handje te geven. Op Paleis Soestdijk werd pakjesavond altijd groots gevierd. Lange tijd kon oma Wilhelmina verkleedt de rol van Sinterklaas vervullen. Marijke noch Beatrix had door dat dit oma was…

Sint en Piet kwamen ook vaak op bezoek. Op Kasteel Drakensteyn was hij altijd welkom. Zelfs toen Willem-Alexander en z’n broers allang niet meer in hem geloofden. De prinsen sloegen net als hun moeder nooit een intocht over. Ze probeerden zoveel mogelijk pepernoten te verzamelen. Niet om op te eten, maar om elkaar onderling thuis mee te bekogelen.. Prins Willem-Alexander heeft zelfs een keer voor een klasgenoot als surprise de Groene Draeck nagemaakt. (in mini-versie) ‘Grootmammam’ Juliana – die graag toneel speelde – genoot al heel haar leven van het Sinterklaasfeest. Zie hier een fragment van de prinses in de jaren ’80. Ze zingt: ‘De zak van Sinterklaas’ en vierde pakjesavond het liefst met al haar kinderen en kleinkinderen samen op Soestdijk. Prins Pieter-Christiaan is zelfs twee keer zwarte piet geweest tijdens de intocht op tv.De Koninklijke familie zal dit traditionele feest waarschijnlijk nog generatie na generatie blijven vieren. Want Sinterklaas en de Oranjes hebben ook 1 grote overeenkomst die hen blijft verbinden: ze blijven áltijd bestaan ;)

Foto's: Screenshots, RVD, Gera - haagsallerlei.nl, sinterklaasindenhaag.nl

zondag 4 december 2011

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Feest tussen 2013 en 2015

Afgelopen woensdag heeft het Nationaal Comité ‘200 jaar Koninkrijk’ de opzet voor de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 2013 bekend gemaakt.

Op 30 november 2013 beginnen de festiviteiten. Er wordt maar liefst bijna twee jaar feest gevierd, tot oktober 2015. Vijf grote nationale festiviteiten vinden plaats in Den Haag, Maastricht, Zwolle en Amsterdam. Verder nodigt het comité andere organisaties en instellingen uit zich met eigen initiatieven aan te sluiten bij de nationale evenementen. Uiteraard zal niet iedere gemeente hier gehoor aan geven.. De feesten duren bijna twee jaar, omdat Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau op 30 november 2013 naar Nederland terugkeerde en in 1815 ingehuldigd werd als Koning Willem I.

Programma, voor zover nu in grote lijnen bekend:

  • 30 november 2013: Start van de festiviteiten met de nagespeelde landing van de latere Koning Willem I op het Scheveningse strand. (mogelijk vertolkt Kroonprins Willem-Alexander deze rol)
  • 29 maart 2014: In Den Haag wordt aandacht besteed aan de grondwet en grondrechten.
  • 5 september 2014: In Maastricht wordt de internationale oriëntatie van ons land centraal gezet. Hier zal een programma worden georganiseerd dat inhoudelijk en feestelijk ingaat op de de politieke, zakelijke en culturele verbindingen.
  • April 2015: Zwolle vraagt aandacht voor actief burgerschap, voor vrijwilligers en het verenigingsleven.
  • 26 september 2015: In Amsterdam vind een feestelijke slotmanifestatie plaats.
De website van 200 jaar Koninkrijk: http://www.200jaarkoninkrijk.nl/

© Vivian Kramer - royalfanvivian

vrijdag 2 december 2011

Prinses Laurentien neemt 1e exemplaar ‘Omgaan met laaggeletterdheid binnen de huisartspraktijk’ in ontvangst

” Ik hoop van harte dat u en uw collega’s in het hele land dit initiatief, en deze toolkit als instrument, omarmen.... Wij hopen dat het onderdeel wordt van uw dagelijkse werk, en niet gezien wordt als iets ernaast.”

Prinses Laurentien nam vandaag in de Ridderzaal als bestuursvoorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven het eerste exemplaar van de nieuwe toolkit ‘Omgaan met laaggeletterdheid binnen de huisartspraktijk’ in ontvangst.

Het boek is bestemd voor huisartsen, zodat ze patiënten met laaggeletterdheid beter kunnen herkennen en doorverwijzen. Iedere huisarts in Nederland krijgt volgend jaar dit toolkit toegestuurd. De overhandiging van het boek aan de prinses vond samen tegelijk plaats met het 65-jarig bestaan van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) Prinses Laurentien hield na het in ontvangst nemen van het boek ook nog een toespraak. In haar toespraak verwijst ze naar youtube. Een filmpje met het verhaal van een kind dat opgroeit met ouders die niet kunnen lezen en schrijven.


Foto’s: Stichting Lezen & Schrijven

© Vivian Kramer - royalfanvivian

donderdag 1 december 2011

Officieel bezoek president Mali, 29 november – 1 december 2011

De president van Mali is een paar dagen op officieel bezoek in ons land geweest. In het volle programma zaten ook wat koninklijke ‘onderdelen’

Op dinsdagochtend werd hij verwelkomd door Koningin Beatrix met een welkomstceremonie op het achterplein van Paleis Noordeinde. ’s Middags had de man vooral ontmoetingen met leden van de Tweede Kamer en woonde hij een bijeenkomst bij over grensoverschrijdend waterbeheer. Zo’n drukke middag bezorgd een rammelende maag. Pas rond 20.30 uur kon er gedineerd worden. Eerst moesten er officiële foto’s gemaakt worden van de president, zijn vrouw, Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima in de bibliotheek van Paleis Noordeinde. Terwijl de serveersters al klaar stonden met het voorgerecht, hielden zowel de president als de Koningin een Franse toespraak. In haar toespraak maakt Koningin Beatrix af en toe een persoonlijke opmerking. Prins Claus en Prinses Máxima komen er in voor. Het Frans gaat haar ook goed af.

Woensdagochtend – kinderen net naar school gebracht – ging rond 9 uur de bel bij Villa Eikenhorst. Prinses Máxima –die alleen thuis was – liet de president met zijn vrouw binnen. Volgens het draaiboek zou het een onderonsje worden over ‘financial inclusion’. Wel anderhalf uur duurde het bezoek aan Prinses Máxima. Ze arriveerden met hun delegatie nog net op tijd in Rotterdam waar mevrouw Touré het Sophia Kinderziekenhuis bezocht, en haar man naar de GGD ging. In Den Haag werd later op de middag samen met Koningin Beatrix het International Institute of Social Studies bezocht. Hier hield de president van Mali een lezing. Tot slot kon de president s’avonds ook nog wat kletsen met minister-president Rutte op het Catshuis.

Vanochtend namen de president van Mali en zijn vrouw afscheid van Koningin Beatrix, waarna ze richting Brabant vertrokken. In Den Bosch bezocht mevrouw Touré het Lilliane Fonds en haar man de Universiteit van Wageningen. In Restaurant van de Toekomst werd een lunch genuttigd. Textielfabriek Vlisco in Helmond werd ook nog gelukkig gemaakt met een bezoekje, en toen was het toch echt tijd om te gaan. Vanaf de luchthaven Rotterdam vertrok het stel weer richting huis.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

Prinses Margriet bij conferenties Rode Kruis in Genève

24 november t/m 1 december 2011

Prinses Margriet - erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en bestuurslid van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen - was de afgelopen week (24 t/m 1 december) in Genève bij de jaarlijkse vergaderingen van de Internationale Federatie van Rode Kruis – en Rode Halve Maanverenigingen. Margriet woonde verschillende bijeenkomsten bij en nam deel aan een conferentie. Op de conferentie werd gesproken over de ontwikkeling van het oorlogsrecht en de toekomst van hulpverlening.

© Vivian Kramer - royalfanvivian