De Oranjes: 2007

maandag 31 december 2007

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Nieuwjaar


(Foto:Sander Kok)

dinsdag 25 december 2007

Kersttoespraak Koningin Beatrix

In het duister van de tijden is een licht ontstoken, het licht van Gods liefde. De geboorte van het Kerstkind opent de weg naar een wereld waarin mensen in naastenliefde elkaar aanvaarden. Ieder tijdperk kent eigen uitdagingen en opgaven. Die vragen nieuwe inzichten en inzet voor goede verhoudingen tussen mensen.


In deze tijd wordt onze eigen veilige, vertrouwde en verdraagzame samenleving van dag tot dag op de proef gesteld. Gevoelens van onrust en onzekerheid voeren de boventoon. Het lijkt wel of wij ons bijna spreekwoordelijk zelfvertrouwen hebben verloren.


Gelukkig is hier in de loop der eeuwen veel tot stand gebracht. Het fundament van ons staatsbestel heeft vorm gekregen in democratie en is vastgelegd in recht. Onze democratische traditie houdt meer in dan alleen aanvaarding van de macht van de meerderheid; het gaat ook om respect voor minderheden. De geschiedenis heeft ons geleerd dat tolerantie een basis biedt om spanningen te boven te komen en conflicten te overwinnen. Díe kostbare verworvenheid maakt deel uit van ons culturele erfgoed en blijft een bron van kracht.


Vandaag zien we een neiging tegenstellingen juist te verscherpen. Grofheid in woord en daad tast de verdraagzaamheid aan. Discussies ontaarden in verharde verhoudingen. In zo’n sfeer worden mensen al snel als groep over één kam geschoren en worden vooroordelen als waarheid aangenomen. Daarmee erodeert de gemeenschapszin.


Naast gevaarlijk generaliseren is er nóg een ontwikkeling die onze maatschappelijke verbondenheid bedreigt. Individualisering die doorslaat naar puur egoïsme doet afbreuk aan het algemeen belang. Als we het zicht verliezen op wat ons allen tezamen aangaat, ondermijnen wij onze samenleving.


Een maatschappij die in zichzelf is gekeerd, sluit ook de ogen voor de wijdere wereld, ontloopt verantwoordelijkheid voor gerechtigheid en miskent de noodzaak tot solidariteit.


Spanningen en conflicten zullen zich altijd voordoen en kunnen dan ook niet worden ontkend. Maar in plaats van ze aan te wakkeren, moeten we zoeken naar wegen om ze te beheersen en op te lossen. Over en weer vraagt dat aandacht en begrip voor de angst en onvrede die bij andere maatschappelijke groeperingen kunnen leven. In wat een mens dierbaar is en heilig, ligt zijn grootste kwetsbaarheid. Voorkomen moet worden dat gekwetste gevoelens omslaan in wanhoop en agressie. Waar het op aan komt is dat grieven worden onderkend en ernstig genomen.


De ruimte die nodig is om nieuw vertrouwen op te bouwen begint met het aanvaarden van verscheidenheid. Die is nu eenmaal een gegeven. Van mensen kan niet worden verwacht dat zij allen hetzelfde denken, doen en geloven. Godsdiensten en politieke ideologieën krijgen met recht erkenning en vrijheid. Vereist is wèl dat allen zich houden aan de grenzen van de wet, hoe ze zelf ook in het leven staan. De beginselen die aan onze rechtsstaat ten grondslag liggen gelden overal en voor allen. Die universele waarden moeten dan ook algemeen worden gedragen en verwerkelijkt. Dat dit een langdurig en veeleisend proces is, ervaren we dagelijks.


Samenlevingsproblemen zijn niet op te lossen met simpele recepten voor een geïntegreerde maatschappij. In elk geval wordt een gemeenschappelijke inspanning gevraagd voor discipline in de omgang tussen mensen, het bijstellen van ongenuanceerde oordelen en het doorbreken van negativisme. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is, kan weerstand toch overwonnen worden door toenadering te zoeken tot mensen uit andere tradities en overtuigingen. Dat vergt een instelling van luisteren en leren. Een dialoog wordt mogelijk als allen daadwerkelijk bereid zijn ook éigen zekerheden in de discussie te betrekken.


Sociale vaardigheden en medemenselijk gedrag kunnen door opvoeding en goede voorbeelden worden overgedragen. Wie van kinds af vertrouwen meekrijgt zal ook eerder wantrouwen kunnen overwinnen en gemakkelijker anderen respecteren en ontzien. In de dagelijkse omgang vormen het rekening houden met elkaar, het oog hebben voor wat een ander nodig heeft en het aandacht schenken aan mensen met problemen het cement van een leefbare gemeenschap. Door de betrokkenheid van allen kunnen wij kwetsbaarheid omzetten in kracht.


Aan gemeenschapszin bestaat vandaag meer dan ooit behoefte. Dat geldt ook voor de wereld om ons heen die zozeer roept om vrede en gerechtigheid.


“Gerechtigheid groeit waar vrede is, en wie vrede zaait, zal gerechtigheid oogsten.” Dit woord uit de Bijbel is vandaag niet minder actueel dan twee duizend jaar geleden. Toen werd de boodschap van vrede voor alle mensen op aarde verkondigd. Ook nu vraagt dat de inzet van een ieder. De weg daartoe is die van de naastenliefde; dát is de opdracht van Kerstmis.


Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe.


Foto: Klik hier

Oranje nieuws -25 december 2007

Jarig


Kersttoespraak Koningin Beatrix


Vandaag zal Koningin Beatrix traditiegetrouw haar kersttoespraak houden via radio en televisie. De weliswaar eerder opgenomen toespraak wordt door de NOS tegelijkertijd met de radio uitgezonden om 13.00 uur. Om precies te zijn: Nederland 1 en 2, en via Radio 1.

Ook geïnteresseerd in bijvoorbeeld de kersttoespraken van Koning Albert van België en Koningin Elizabeth van Groot-Brittannië?


Schema:
-12.40 uur-13.00 uur één: Kersttoespraak Koning Albert
-13.00 uur-13.10 uur Ned 1 en 2: Kersttoespraak Koningin Beatrix
-16.00 uur-16.10 uur BBC 1: Kersttoespraak Koningin Elizabeth

zaterdag 22 december 2007

Zomerse fotosessie in December

Vandaag hielden Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima en de prinsesjes, Amalia, Alexia en Ariane een fotosessie in Argentinië. Waar zij de feestdagen door brengen.


Fotoserie! KLIK HIER!


Ri2212229rvddownload


Foto: RVD

donderdag 20 december 2007

Oranje nieuws -20 december 2007

Pieter-Christiaan, Anita en Emma!


Waren het dinsdag Prins Floris en Prinses Aimée die met hun dochter poseerden. Vandaag zijn er foto´s vrijgegeven van het gezin van Prins Pieter-Christiaan!


Foto´s: KLIK HIER!
Vlag_1


Prins van Oranje opent de tentoonstelling `Verborgen Afghanistan`


PrinsWillem-Alexander verrichtte vanavond in de Nieuwe Kerk te Amsterdam de tentoonstelling 'Verborgen Afghanistan'. De tentoonstelling laat 250 archeologische vondsten zien die afkomstig zijn uit het Nationaal Museum van Kabul. Neef Prins Jaime de Bourbon was ook aanwezig.


Foto´s: KLIK HIER

woensdag 19 december 2007

Oranje nieuws -19 december 2007

Om 9.00 uur vanochtend heeft prins Willem-Alexander de deur van het Glazen Huis in Den Haag gesloten. Gerard Ekdom, Michiel Veenstra en Rob Stenders mogen er voorlopig niet meer uit. De drie dj's vragen met hun actie Serious Request aandacht voor het gebrek aan schoon drinkwater op veel plaatsen op de wereld.
Fotoserie:
KLIK HIER
Img_4133_34a8e545f2a49100990745213b9d730
Foto met dank aan Remco van Oosterom!

Verdere publicatie zonder toestemming verboden


Ijsjes eten in December


Prinses Máxima is samen met Amalia, Alexia en Ariane al in het warme Argentinië. Waar zij uiteindelijk met het hele gezin en de Argentijnse familie de feestdagen zullen doorbrengen. Op onderstaande foto´s zie je de prinsesjes smullen van een ijsje in de ijssalon:


Foto 1
Foto 2


Prins Willem-Alexander voegt zich in dezer dagen ook aan het gezin toe. A.s. zaterdag wordt er een officiële fotosessie gehouden.


Update!
Oma, Maria del Carmen ging met Amalia en Alexia een middagje de stad in!
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7

Grappig om te weten; het blauwe jurkje van Alexia, droeg Amalia 2 jaar terug ook in Argentinië tijdens de fotosessie van haar 2e verjaardag.

Jaaroverzicht 2007 -Quiz

Er is het afgelopen jaar weer van alles gebeurd op Oranje gebied. Daarom een speciale quiz over 2007. Test je kennis, en verhoog je eindstand in het klassement!


In januari wordt de winnaar van dit jaar én de uitslag van zowel de babyQuiz als de Jaaroverzicht quiz bekend gemaakt. Veel succes allemaal!


Uiterlijke inleverdatum is 20 januari 2008!


1. Welke kleur jurk/rok (hoe je het noemen wilt) droeg Prinses Margriet bij de Nieuwjaarsontvangsten in Paleis Noordeinde op 9 januari 2007 en bij welke gelegenheid dit jaar droeg ze die outfit weer?


2. Op welke datum waren Prof. Mr Pieter van Vollenhoven en Prinses Margriet 40 jaar getrouwd?


3. Met welke handeling opende Prinses Laurentien de stemperiode van de Nederlandse Kinderjury op 24 januari?


4. Wanneer bracht Prins Willem-Alexander een werkbezoek aan AMREF Flying Doctors Kenia?


5. Welk kleinkind ontbreekt (nog niet geboren) op de foto t.g.v. Koningin Beatrix 69e verjaardag?


6. Wie waren de peettantes bij de doop van gravin Zaria?


7. Hoe oud is Prinses Mariléne dit jaar geworden?


8. Waaraan werd in februari Prins Constantijn geopereerd?


9. Wat voor oorbellen droeg Máxima bij de opening, tentoonstelling over Prins Maurits in Delft?


10. Hoe oud is graaf Claus-Casimir dit jaar geworden?


11. Hoeveel woog Prinses Ariane bij haar geboorte?


Jaar2007j 


12. Welk Koninklijk lid ontbrak op Koninginnedag dit jaar?


13. Leg uit wat ‘het Appeltje van Oranje’ is


14. Wanneer was prinses Máxima jarig?


15. Wat was het thema van het Staatsbezoek aan Slowakije?


16. Wie reikte, vóór Beatrix de Zilveren Anjers tot in 2004 uit?


17. Hoe noemen Máxima en Alexia het taartje bij Alexia´s 2e verjaardag?


18. Wie zijn de peetouders van Emma van Vollenhoven?


19. In welk paleis hield op 1 september, de Prins van Oranje een feest?


20. Welke activiteit deed Koningin Beatrix op Make a difference day?


21. Welke van Vollenhovens waren dit jaar aanwezig op het het Peter Stuyvesantbal in New York?


22. Naar welke school gaat Amalia sinds 10 december?


Jaar2007


Antwoorden opsturen naar royalfanvivian@hotmail.com


(met dank aan foto´s in de mini-collages van ; Marieke Jansen van Rosendaal, Lydia Troost, Sander Kok, Meijke Kool, Jordi Besemer, Mirjam en Henriette prinsesanita.web-log.nl)

dinsdag 18 december 2007

Oranje nieuws -18 december 2007

Prins Floris en Prinses Aimée gingen samen met hun jonge dochtertje, Magali op de foto!


Bekijk een slideshow van 4 foto´s! KLIK HIER!

zaterdag 15 december 2007

Oranje nieuws -15 december 2007

Prins van Oranje bezoekt twee winnaars Appeltje van Oranje


Prins Willem-Alexander bracht vrijdag in Helmond en Geleen een werkbezoek aan 2 winnaars van een Appeltje van Oranje. De Prins bezocht ’s ochtends een coachingsproject van Stichting Welzijn Helmond. ‘s Middags bezocht de Prins het buurtinitiatief van Stichting Chrysantenveld.


Foto´s: KLIK HIER
Vlag_1


Pieter bij Koninkrijksconcert


Pieter Prof. Mr Pieter van Vollenhoven woonde vanavond in het concertgebouw te Nijmegen het Koninkrijksconcert bij. Naast de heer van Vollenhoven waren ook verschillende mensen van het kabinet, de Eerste en Tweede Kamer en hoogwaardigheidsbekleders van de Nederlandse Antillen en Aruba aanwezig.


(Foto met dank aan Marieke Jansen van Rosendaal, niet recent)


( geen foto´s van gevonden)

vrijdag 14 december 2007

Prinses Mabel verwacht 3e kindje!

Namens Hare Majesteit de Koningin deelt de RVD mee:


Hare Majesteit de Koningin is buitengewoon verheugd mede te kunnen delen dat Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mabel in verwachting is. De geboorte van het derde kind van Prinses Mabel en Prins Friso wordt eind juni 2008 verwacht.
100_04158
Het gezin bij de doop van Ariane in oktober. Er gingen toen al geruchten van een zwangerschap.
Gefotografeerd door Marieke Jansen van Rosendaal!

woensdag 12 december 2007

Oranje nieuws -12 december 2007

Prins van Oranje nieuws:


Prins Willem-Alexander heeft 10 en 11 december een werkbezoek gebracht aan Barcelona. In dit werkbezoek stond de ruimtelijke planning en ontwikkeling centraal. Verschillende organisaties hebben uitleg gegeven en laten zien op welke wijze de stedelijke groei en vernieuwing in de laatste 25 jaar zijn gepland en uitgevoerd op de verschillende schaalniveaus: het grootstedelijk gebied, de stad en de wijken.


Wa_1 Volgende week woensdag gaat Prins Willem-Alexander drie dj's van 3FM opsluiten in het 'Glazen Huis' op het Plein in Den Haag. De dj's blijven tot kerstavond zonder eten in het Glazen Huis platen draaien om aandacht te vragen voor de grote behoefte aan goed drinkwater in de wereld. De Prins van Oranje, voorzitter van de adviesgroep voor water en sanitaire voorzieningen van de Verenigde Naties, vraagt hier eveneens continu aandacht voor.


(Foto met dank aan Meijke Kool)


Koninklijke familie bij uitreiking Prins Claus Prijs


Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prins Friso, Prinses Mabel, Prins Constantijn en Prinses Laurentien waren vanmiddag in Amsterdam –muziekgebouw aan ´t IJ om precies te zijn- aanwezig bij de uitreiking van de Prins Claus Prijs aan de Congolese choreograaf Faustin Linyekula.


Toespraak van Prins Constantijn: KLIK HIER


Fotoserie: KLIK HIER


Prinsclausprijs
Foto´s met dank aan Marieke Jansen van Rosendaal!royalfotograaf.web-log.nl


Verdere publicatie zonder toestemming verboden

maandag 10 december 2007

Oranje nieuws -10 december 2007

Amalia´s eerste schooldag!


Prinses Amalia is vandaag begonnen aan haar 1e dag op de Bloemcampschool in Wassenaar. Ze werd gebracht door haar ouders, en aan de foto´s te zien kon ze zonder tranen afscheid van hen nemen. De schooldag van Amalia zal er zo uit zien: Kringgesprek, School-tv, knutselen, speelkwartier buiten en dan weer naar binnen om te spelen en te knutselen.


Fotoserie! KLIK HIER! 


Filmpje van de aankomst en het vertrek van de ouders: KLIK HIER


Filmpje van in de school KLIK HIER


Vlag_1


Koningin Beatrix ontving vandaag op paleis Huis ten Bosch kardinaal Simonis. Kardinaal Simonis heeft zaterdag afscheid genomen als aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.


Foto: KLIK HIER

zaterdag 8 december 2007

Oranje nieuws -8 december 2007

Prinses Laurentien hield vandaag in de Jaarbeurs in Utrecht een openingstoespraak op het congres ‘Onze taal, onze toekomst’ van het Genootschap Onze Taal.
Lees hier de toespraak: http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=23811
Fotoserie: KLIK HIER

De site over het heden en verleden van de Oranjes!

Vlag_1


Deze site is gemaakt op beeldschermresolutie: 1024 x 768 pixels. Bij lagere of hogere resolutie is deze website onvolledig of vreemd verdeeld over het scherm te zien.
(Configuratiescherm-Vormgeving-beeldschermresolutie-instellen op 1024 bij 768 pixels)

Nieuwe foto Prins Bernhard Prinses Annette en kinderen! , Prinses Margarita en Tjalling verwachten in augustus een baby!
Fotosessiee

Welkom!


Naast het dagelijkse Oranje nieuws, staat er iedere maand een thema centraal. Dit kan een geschiedenis, maar ook een actueel onderwerp zijn. Op deze pagina staan maximaal 20 logs, de rest kun je op de overzichtspagina vinden. Ook verschijnt er regelmatig een Quiz waar je aan mee kunt doen. Bij een speciale verjaardag of jubileum wordt daar ook aandacht aan besteed d.m.v. een ‘Special’ Ook laat ik , als ik Koninklijke post ontvangen heb dat soms zien in een logje.


Je hoeft je als fan hier niet te vervelen!


Koninklijke groet,
Vivian Valke

vivianvalke@hotmail.com

Vlag_1

Doe mee aan de Kleding-hap quiz ,KLIK HIER!Antwoorden opsturen t/m 25 augustus 2008


Heb jij een mooie Koninklijke foto gemaakt?! (van de Oranjes) en wil je die graag op deze site 'showen'? Stuur de foto(´s) op naar vivianvalke@hotmail.com Foto´s worden -uiteraard met bronvermelding- geplaatst. 

vrijdag 7 december 2007

Prinses Amalia 4 jaar!

Hiep, hiep hoera!!


Aaaamaaal


Prinses Amalia viert vandaag haar 4e verjaardag!
Maandag 10 december zal ze voor het eerst naar school gaan. De Bloemcampschool in Wassenaar.
In de kerstvakantie gaat zij samen met haar ouders en zusjes naar Argentinië. Omdat voorgaande keren de Argentijnse media agressief te werk ging met foto´s maken wordt er een fotosessie gehouden, zodat ze in ruil daarvoor rustig verder vakantie kunnen vieren samen met de Argentijnse familie en vrienden.

Maar zover is het nog niet, Amalia´s eerste –toch wel spannende- schooldag staat eerst nog te gebeuren. Maar vandaag is het vooral genieten van taart, cadeautjes en visite in huize Eikenhorst!


Foto: RVD

dinsdag 4 december 2007

Oranje nieuws -3 & 4 december 2007

Prinses Laurentien nam gisteren het eerste exemplaar van ‘De wereld van Nijntje’ in ontvangst. Foto: KLIK HIER


Prins Willem-Alexander nam maandag en vandaag in het Japanse Beppu deel aan de Asia Pacific Water Summit.Meer informatie: http://www.apwf.org/ 
Op deze bijeenkomst spraken vertegenwoordigers uit 49 landen uit de Asia-Pasific regio over de aanpak van waterproblemen voor hun gebied. Maandag hielde de prins een toespraak. Die is hier te lezen: http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=23782 


Vandaag woont hij de opening bij van het International Year of Sanitation. Willem-Alexander heeft ook een ontmoeting met Prins Naruhito, die tot erevoorzitter is benoemd van de VN-adviesgroep waarvan onze Prins voorzitter is.


Prinses Mathilde en Prinses Máxima nemen overzicht Schilderkunst der Lage Landen in ontvangst 


Prinses Mathilde van België en Prinses Máxima namen vandaag in het Gemeentemuseum te Den Haag De Schilderkunst der Lage Landen in ontvangst. De Schilderkunst der Lage Landen is een driedelig overzicht van de Nederlandse en Belgische schilderkunst van 1400 tot 2000, in chronologisch geordende hoofdstukken.


Foto´s:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Maxmathilde

100_0922
Foto´s zijn gemaakt door Marieke Jansen van Rosendaal,  royalfotograaf.web-log.nl
Hartelijk dank!


Hieronder volgen foto´s gemaakt door Josine maximaiscool.web-log.nl
Hartelijk dank!
Maxima4dec


Verdere publicatie is zonder toestemming van de fotograaf verboden

zaterdag 1 december 2007

Oranje nieuws -1 december 2007

Prinses Máxima was vanochtend aanwezig bij de opening van het WOMEN Inc. festival in de Beurs van Berlage te Amsterdam.
Maxima1dec
Foto´s met dank aan Josine en Annemieke,  maximaiscool.web-log.nl & nederlandseroyals.web-log.nl !


Maaax

Royalfanvivian´s december-brief

Dáág allemaal!


Om maar meteen even met het ‘raadsel’ te beginnen. Een hoop mensen hebben een mailtje van mij gehad om de Koningin in maximaal 5 woorden te omschrijven. Ik heb al veel inzendingen binnen, hartelijk dank! Maar wat wil ik er nu precies mee doen? Wel, op 31 januari wordt de Koningin 70 jaar en natuurlijk wordt daar hier op dit weblogje ook aandacht aan besteed. De woorden (hangt af nog van de aantal inzendingen) wil ik gebruiken voor een speciale log. Maar ook zal er namens deze site een felicitatieregister geopend worden, vanaf begin januari, die ik dan eind januari opstuur. Wellicht dat ik een groot aantal leuke woorden/eigenschappen van de Koningin daar ook nog bij toevoeg. Maar meer daarover lees je wel in de Januari-brief.


Laten we ons eens vestigen op de maand december. Behalve een feestmaand, ook een leuke royale maand weer. Want check de agenda maar!


Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven 1 december bij galafeest 75 jaar Havenbedrijf Rotterdam
Prinses Máxima 1 december bij opening Women Inc. Festival
Prins van Oranje op 3 en 4 december bij Asia Pacific Water Summit in Japan
Prinses Mathilde en Prinses Máxima nemen 4 december overzicht Schilderkunst der Lage Landen in ontvangst
Koningin 4 december bij Haagse Burgerschapslezing
Prinses Catharina-Amalia wordt 7 december 4 jaar en gaat op 10 december voor het eerst naar de basisschool
12 december: uitreiking Prins Claus Prijzen 2007 in Amsterdam.
25 december: kersttoespraak koningin Beatrix


Wat betreft deze site, het kan je niet ontgaan zijn, is de afgelopen maand ‘veranderd’ in de zin van dingen afschaffen e.d. door redenen met foto´s. Vannacht heb ik in m´n bed een officiële nieuwe opzet gemaakt. De volgende onderdelen kun je ooit gaan verwachten.


-Thema´s (voorlopig alleen die door Anja gemaakt zijn, wellicht ooit in de verre toekomst door mij weer eentje)
-‘Mijn royalfanleven’ (logs met mijn gebrabbel over wat ik bv. van dát tv programma vond en hoe druk ik het wel niet heb met mn kaartenschrijverij, wat overigens erg meevalt)
-‘Koninklijk verhaal’ (Puuur fictie! Laat dat even duidelijk zijn. Ben van plan m´n fantasie de vrije loop te laten gaan en Koninklijke verhalen te gaan schrijven, met natuurlijk een spannend einde aan ieder deel , zodat de bezoekers niet wegblijven…slijm slijm..)
-Quizzen (die mógen niet ontbreken)
-‘Met het oog op…’ (Bezoekers kunnen ideeën opsturen, waarover zij graag een kort maar krachtig logje zien)


Verder laat ik de categorieën zoals ‘Koninklijke Post’ e.d. natuurlijk ook niet links liggen..


Oproepjes! (en/of reclame)


Heb jij een mooie Koninklijke foto gemaakt?! (van de Oranjes) en wil je die graag op deze site 'showen'? Stuur de foto(´s) op naar vivianvalke@hotmail.com Foto´s worden -uiteraard met bronvermelding- geplaatst. Dit is tevens dé eerste stap in jouw evt. carriére als fotograaf! Dus zowel recente als oude foto´s zijn enorm welkom!


Op 31 januari viert Koningin Beatrix haar 70e verjaardag, omschrijf de Koningin in maximaal 5 woorden en stuur het op naar vivianvalke@hotmail.comHartelijk dank voor je medewerking!


Heb jij een leuk idee voor de serie ‘Met het oog op…’ Aarzel niet en ik ontvang jouw idee graag op het inmiddels bekende emailadres!


2 andere sites van mij zijn eindelijk weer eens een beetje opgeknapt:http://koningshuisgedichten.web-log.nl/ & http://cameralens.web-log.nl/


-einde oproep/reclame-


Vraag je je af, waar blijft de nieuwe quiz? Antwoord, even wachten tot 15 december! Dan hoop ik een speciale quiz te maken met vragen over het Oranje-jaar 2007. Om de uitslag extra spannend te houden wordt de uitslag van de Baby-Quiz tegelijk met de uitslag van de Oranje 2007 quiz bekend gemaakt. Dat zal ergens half januari zijn. Daarna begint iedereen weer met 0 punten!


Het is eigenlijk ontzettend snel gegaan dit jaar heb ik het idee.., niet dat het nu al over is hoor, maar dit is al weer wel mijn laatste mededelingen brief van dit jaar. Natuurlijk komt er heus nog wel een fijne wens aan het einde van dit jaar namens mij , maar zover is het nog niet. Want we hebben de Sint nog !


Ik had het filmpje van de intocht van Sint in Wassenaar bij de prinsesjes al in een eerdere log gepost http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/2007/11/oranje_nieuws_2.html Ik geef nu nog wat links van een aantal leuke foto´s!
Foto 1 
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8


Tip! Weet niet , misschien is de nieuwe er al, maar de Story van vorige week is een aanrader! Veel leuke foto´s! Ook Ariane in de kinderwagen etc.


Hoe sluit ik nou eigenlijk altijd af? Gewoon zoiets?:


Groetjes, RoyalfanVivian


P10008020_1
Prinses Mariléne op Koninginnedag 2007, gefotografeerd door Jordi  Besemer, Hartelijk dank!Verdere publicatie zonder toestemming verboden.

vrijdag 30 november 2007

Oranje nieuws -30 november 2007

Koningin Beatrix & prinses Mabel aanwezig bij congres Wereld Aids Dag


Prinses Mabel heeft vanochtend het Congres Soa*Hiv*Aids geopend met een toespraak over hiv-preventie in de RAI in Amsterdam. Foto´s: KLIK HIER

Koningin Beatrix woonde vanmiddag het middagprogramma bij, en nam daar o.a. het eerste exemplaar in ontvangst van een boek over 25 jaar aidsbestrijding in en vanuit Nederland. Het congres werd georganiseerd door het Aids Fonds, Soa Aids Nederland en STOP AIDS NOW!, het staat dit jaar in het teken van ‘leiderschap’.
Foto´s: KLIK HIER


Koningin bij première Spaanse Rijschool


Koningin Beatrix woonde vanavond in Ahoy in Rotterdam de première bij van de Spaanse Rijschool uit Wenen.

Foto´s:

http://www.anp-photo.com/search.pp?page=1&ShowPicture=6697717&pos=1 
http://www.anp-photo.com/search.pp?page=1&ShowPicture=6697718&pos=2
http://www.anp-photo.com/search.pp?page=1&ShowPicture=6697720&pos=4
 

donderdag 29 november 2007

Oranje nieuws -29 november 2007

Prins Constantijn spreekt op Europese conferentie VNG


Prins Constantijn hield vanmorgen een toespraak op de Europese ‘ Equal Opportunies for Alle, Citizenship and Human Capital in a Diverse Europe’ Meer informatie: KLIK HIER
De conferentie werd georganiseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De bijeenkomst had te maken met het Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen.


Prins van Oranje reikt Erasmusprijs 2007 uit aan Hongaarse filmmaker Péter Forgács


Prins Willem-Alexander reikte vandaag in Paleis Noordeinde de Erasmusprijs uit aan de Hongaarse filmmaker en mediakunstenaar Péter Forgács. Het thema van de Erasmusprijs is dit jaar: ‘Cultuur en historisch bewustzijn’ Koningin Beatrix en Prinses Máxima waren ook aanwezig.


Foto´s:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4


Prinses Máxima bij slotavond jubileumjaar Wereldomroep


Prinses Máxima was vanavond aanwezig in het Concertgebouw in Amsterdam bij de jubileumviering van ‘RNDW60! Hear the World’ van Radio Nederland Wereldomroep. De feestelijke avond met muzikale impressies uit alle windstreken was het sluitstuk in een reeks van programma´s en evenementen waarmee de Wereldomroep dit jaar stil staat bij zijn 60-jarig jubileum.


Fotoserie!: KLIK ALSJEBLIEFT, JE WEET NIET WAT JE MIST!

woensdag 28 november 2007

Fotoreportage Prinses Laurentien in Zuidbroek

Vorige week donderdag heb je al kunnen lezen in dit logje http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/2007/11/oranje_nieuws_2_2.html dat Prinses Laurentien samen met staatssecretaris mevrouw S.A.M. Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de brede School in Zuidbroek aanwezig was bij een feestelijke start van Spraak Makend, het taalprogramma voor peuters in Oost-Groningen.


Omdat ik de volgende fotoreportage met jullie wil delen heb ik er een extra log van gemaakt. De foto´s zijn gemaakt door fotograaf in Groningen, Jur Bosboom, Hartelijk dank voor de prachtige foto´s! 


Verdere publicatie is zonder toestemming verboden.


Jur_0020
Jur_0077
Jur_0085
Jur_0087

Jur_0170

Jur_0290   

Oranje nieuws 28 november 2007

Dsc00050_1 Emma van Vollenhoven, dochter van Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita wordt vandaag 1 jaar! Hartelijk gefeliciteerd! Emma Francisca Catharina van Vollenhoven zoals ze voluit heet werd 28 november 2006 geboren in Amsterdam en op 25 augustus 2007 gedoopt in de kapel van Paleis het Loo in Apeldoorn. Recent was zij aanwezig met haar moeder bij de doop van Prinses Ariane.


(Foto: RVD)


De naam Emma is vernoemd, naar Koningin-moeder Emma (1858-1934) haar dochter Wilhelmina is vandaag precies 45 jaar geleden overleden. Daarom een korte terugblik foto´s op het leven van Wilhelmina (1880-1962)


Kleine Wilhelmina


Wilhelmina als jong meisje


Ze was dol op paarden


Met haar poppen


Emma en een 10-jarige Wilhelmina in rouwkleding (Willem III overleed in 1890)


Inhuldiging als Koningin op 18-jarige leeftijd 


Huwelijk met Hendrik


In 1909 werd ze de gelukkige moeder van Juliana 


Mooi statieportret 


Radiotoespraak in de 2e Wereldoorlog


Op de fiets


Wilhelmina op latere leeftijd


Vlag_1


Prins Willem-Alexander opende vanochtend in Arnhem het Sport en Innovatie Centrum. Het nieuwe centrum is opgezet door NOC*NCF, en bundelt zoveel mogelijk kennis op het gebied van sport en innovatie. Fotogalerij: KLIK HIER!

dinsdag 27 november 2007

Oranje nieuws, 26 en 27 november 2007

Prins Willem-Alexander woonde maandagavond een benefietconcert bij in het Zaantheater te Zaandam. Dat werd gehouden ten behoeve van het Hoge Nood Fonds van Simavi. De Prins hield ook een toespraak, die is te lezen via deze link: KLIK HIER!


Ook Prinses Máxima was erbij, ze zag er práchtig uit!


Foto´s:


KLIK HIER
KLIK HIER
EN HIER KLIKKEN..
NOG MAAR EENK KEERTJE KLIKKEN 
EN HET TOETJE..


Enkele citaten uit zijn toespraak:


’Sanitatie, een woord dat volgens de Van Dale in het Nederlands niet eens bestaat!’


‘Duurzame sanitatie, in combinatie met schoon drinkwater, levert niet alleen de best denkbare vorm van preventieve gezondheidszorg op, maar is ook een onschatbare bijdrage aan de kans om iedereen naar school te laten gaan, alleen al omdat de meisjes niet meer kilometers per dag met water voor hun familie hoeven te zeulen en tijd hebben voor onderwijs.’


‘In het komende jaar gaan we alles op alles zetten om de bewustwording van het belang van duurzame sanitatie te vergroten.’


‘Had ik U trouwens al verteld dat ik ook marine officier ben geweest??? Daarover een andere keer meer!’


‘En dan nog even dat woord sanitatie, als U allen gewoon in Uw spellingcheck ‘toevoegen’ aanklikt, verdwijnt het rode lijntje en bestaat het woord de facto in het Nederlands ook!’


(Tekst; RFV met dank aan RVD)


Vlag_1


Prins van Oranje aanwezig bij ARK-congres ‘Maak ruimte voor klimaat’ 


Prins Willem-Alexander was vanmiddag aanwezig bij het congres ‘Maak ruimte voor klimaat’ van het Nationaal Programma Adaptie Ruimte en Klimaat in Zeist. Hij hield daar wederom een toespraak: KLIK HIER


Citaat: ‘We kunnen het ons niet veroorloven om de effecten van klimaatverandering te onderschatten. De creativiteit, kennis en ervaring die Nederland rijk is, moeten we ten volle benutten om onze delta klimaatbestendiger maken. We kunnen daarbij ook leren van andere landen. En we kunnen onze kennis en kunde inzetten in andere delen van de wereld. Want kwetsbare delen van de wereld moeten eveneens in staat worden gesteld om hun regio’s klimaatbestendig maken. Ik haal nogmaals graag IPCC voorzitter Pachauri aan: "Today, the time for doubt has passed." Dat geldt ook voor ons. Aan de slag dus voor een klimaatbestendig Nederland. ‘


Fotoserie: KLIK HIER


(Tekst; RFV met dank aan RVD)

zaterdag 24 november 2007

Oranje nieuws -23 november 2007

Koningin neemt boek ‘Paleis Europa’ in ontvangst 


Koningin Beatrix nam vandaag geflankeerd door Prinses Máxima en Prins Willem-Alexander het 1e exemplaar van het boek ‘Paleis Europa’ in ontvangst. Dat werd overhandigd door de redacteuren Leonard Ornstein en Lo Breemer. Koningin Beatrix heeft zelf het voorwoord voor het boek destijds geschreven.


Foto´s:
KLIK HIER
EN KLIK HIER


(Tekst: 100% RFV, met dank aan informatie van de RVD)

donderdag 22 november 2007

Oranje nieuws -22 september 2007

Prinses Laurentien bij start Gronings taalproject voor jonge kinderen


Prinses Laurentien was vandaag samen met staatssecretaris mevrouw S.A.M. Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de brede School in Zuidbroek aanwezig bij een feestelijke start van Spraak Makend, het taalprogramma voor peuters in Oost-Groningen. Mevrouw de staatssecretaris had de prinses voor dit evenement uitgenodigd en ze hapte.


Fotocollectie: KLIK HIER!


Koningin Beatrix bij viering jubileum Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid


Koningin Beatrix was vandaag samen met minister-president mr. Dr. J.P. Balkenende aanwezig bij de viering van het 35-jarig bestaan van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Deze viering werd gehouden in de Nieuwe kerk te Den Haag. De Koningin nam de eerste publicatie van het boek: ‘op steenworp afstand’ in ontvangst. Dat is een boek over de geschiedenis van een eeuw adviescolleges over wetgeving en bestuur.


Fotoserie: KLIK HIER!


(Tekst: 100% RFV, met dank aan informatie van de RVD)
Denhaagbeatrix

woensdag 21 november 2007

Oranje nieuws -21 november 2007

Prinses Laurentien neemt Molukse bloemlezing 'Wonder en Geweld' in ontvangst


Prinses Laurentien nam vandaag het eerste exemplaar van de bloemlezing Wonder en Geweld in ontvangst. Dat gebeurde in het Moluks Historisch Museum in Utrecht, de overhandiging vond tevens plaats op de 20e Molukse Onderwijsdag van de Stichting Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers.
Meer informatie over die Stichting?:
http://www.lsem.nl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Fotoserie: http://ppe-agency.com/show.php?zoektype=2&search=21-11-2007 Utrecht


(Tekst: 100% RFV, met dank aan informatie van de RVD)


Vlag_1


Prins van Oranje en Prinses Máxima bij startsein 'International Year of Sanitation 2008'


Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima woonden vandaag in New York in aanwezigheid van Secretaris-Generaal van de VN, Ban Ki-Moon het startsein bij van het ‘International Year of Sanitation 2008’ Willem-Alexander is voorzitter van de VN-adviesgroep Water en Sanitaire Voorzieningen en hield daarom ook een toespraak die je kunt lezen via de volgende link: http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=23708 


Een foto-impressie van vandaag: http://ppe-agency.com/show.php?zoektype=2&search=21-11-2007 New York


(Tekst; 100% RFV, met dank aan informatie van de RVD)

dinsdag 20 november 2007

Oranje nieuws -20 november 2007

Beatrix en Margriet vieren gezamenlijk verjaardag

Margrietbeatrix Op 31 januari wordt Koningin Beatrix 70 jaar, eerder op 19 januari viert Prinses Margriet haar 65e verjaardag.Het leek de twee leuk, gezien hun mooie leeftijden een uitgebreider feestje te geven dan voorgaande jaren. Ze bieden op 1 februari 2008 familie en vrienden een matinee aan van muziek en dans in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Meer Margriet en Beatrix nieuws:

Prinses Margriet is momenteel in Genève aanwezig bij verschillende bijeenkomsten van de Federatie van Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maan-verenigingen. De prinses leidt de delegatie van het Nederlandse Rode Kruis en zal zelf ook het woord nemen. Eén van de belangrijke thema’s is klimaatverandering en de gevolgen voor de noodhulpverlening. Prinses Margriet is nog t/m 30 november in Genève.

(Tekst: 100% RFV, met dank aan informatie van de RVD, Foto Beatrix en Margriet op Prinsjesdag, met dank aan Marieke Jansen van Rosendaal)

Koningin opent het Oosterbaken

Koningin Beatrix verrichte vandaag de opening van de woontoren in het Oosterbaken, in Hoogvliet. Met 33 verdiepingen en een hoogte van 99 meter is dit het hoogste gebouw van de Rotterdamse deelgemeente. Met hoogtevrees kun je dus het beste maar niet op verdieping 33 je leventje lijden.

Met een simpele druk op de knop werd het gebouw officieel geopend.
En met een simpele druk op deze link kun je dat zien: http://www.anp-photo.com/search.pp?page=1&ShowPicture=6638194&pos=2 

De volgende prachtige foto´s zijn gemaakt door Gert-Jan, www.royalgertjan.web-log.nl Hartelijk dank! Voor deze en meer mooie foto´s zie zijn site!
Koninginbeatrixhoogvliemh1
Koninginbeatrixhoogvlievi8


(Tekst: 100% RFV, met dank aan informatie van de RVD)

EN UNIEKE BEELDEN VANUIT WASSENAAR! Máxima ging zaterdag met haar dochtertjes bij de intocht van Sinterklaas kijken:

Filmpje: http://www.story.nl/artikelen/nieuwsgossip/2692

zondag 18 november 2007

Oranje nieuws –weekoverzicht

Wat er deze week is gebeurd en gedaan, kunt u in onderstaand overzicht zien staan.


Vlag_1


Prinses Máxima bezoekt scoutinggroep De Mohicanen


Prinses Máxima bracht 10 november een bezoek aan Scoutinggroep De Mohicanen in Den Haag. Ze sprak er met vrijwilligers en jongeren, ook kreeg ze een rondleiding door het clubhuis. Bekijk hier een serie van 14 foto´s: http://www.mohicanen.nl/index.php?option=com_wrapper&Itemid=150 


Prinses Máxima aanwezig bij Raiffeisenlezing


Prinses Máxima was maandagmiddag bij de Raiffeisenlezing van Rabobank Nederland aanwezig, de lezing werd gehouden door Prof. Dr. Yunus, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 2006. Eerder op de dag had Koningin Beatrix hem al ontvangen. Vorig jaar kreeg de man in Middelburg een onderscheiding uitgereikt voor zijn verdiensten op het gebied van microfinanciering en armoedebestrijding.


Foto van Máxima met prof. Dr. Yunus: http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=23614 Foto van Koningin Beatrix met prof. Dr. Yunus op Paleis Huis ten Bosch: http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=23609 


Koningin bij jubileumviering Kadaster


Koningin Beatrix was dinsdagmiddag in de Ridderzaal in Den Haag aanwezig bij een jubileumviering van het Kadaster. Wat dit jaar zijn 175-jarig bestaan viert. Tijdens de viering stond het belang van grondbezit als basis voor welvaart en welzijn centraal.
Wat is het Kadaster? http://www.kadaster.nl/ 
Bekijk een fotoserie van deze gelegenheid: http://ppe-agency.com/show.php?zoektype=2&search=13-11-2007 The Hague


Koningin 13 bij 14de Balletgala Dansersfonds '79


Van Den Haag naar Amsterdam, want Koningin Beatrix was die avond aanwezig bij het 14e balletgala van Stichting Dansersfonds ’79 in het Muziektheater. De avond werd opgedragen aan Joop van de Ende. Koningin Beatrix vond ik er persoonlijk prachtig uitzien!
Fotoserie: http://ppe-agency.com/show.php?zoektype=2&search=13-11-2007 Amsterdam


Prinses Máxima spreekt over microfinanciering in Moskou


Prinses Máxima was 14 november in Moskou als lid van de VN-Adviseursgroep. Ze sprak daar op een conferentie over microfinanciering.


Interesse in de toespraak? http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=23662 


Prins van Oranje voorzitter dialoog over water en sanitaire voorzieningen in Latijns-Amerika


Prins Willem-Alexander was vrijdag 16 november in Bogotá, Colombia. Hij woonde daar een bijeenkomst bij van de VN-adviseursgroep met de Interamerican Development Bank en vertegenwoordigers van Zuid-Amerikaanse landen. Hij hield daarbij een toespraak: http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=23682 
Bekijk een fotoserie: http://web.presidencia.gov.co/fotos/2007/noviembre/16/foto2.html 


Prof.mr. Pieter van Vollenhoven, Prins Maurits en Prinses Marilène bij 26e editie Peter Stuyvesantbal


Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven was samen met Prins Maurits en Prinses Mariléne afgelopen vrijdagavond in New York. Ze waren daar aanwezig bij de 26e editie van het Peter Stuyvesantbal. Dat is een bal die jaarlijks georganiseerd wordt door de Netherlands-America Foundation , waar Pieter beschermheer van is.
Meegenieten doe je via de volgende link: http://ppe-agency.com/show.php?zoektype=2&search=16-11-2007 New York


Prinses Máxima opent station Amsterdam Bijlmer ArenA


Prinses Máxima opende zaterdagmiddag het Station Amsterdam Bijlmer ArenA. Het station is grondig verbouwd de afgelopen jaar en mag zich nu een van de 10 grootste stations van Nederland noemen.


Fotoserie: http://ppe-agency.com/show.php?zoektype=2&search=17-11-2007 Amsterdam


De volgende mooie foto´s zijn gemaakt door 'Amaliaatje' ! Hartelijk bedankt!


2522sa8_1
2560mw7


(Tekst: 100% RFV, met dank aan informatie van de RVD)

vrijdag 16 november 2007

We herstarten de motoren

Eerder dan ik zelf had verwacht begin ik weer met m´n website. Het archief is nog niet helemaal op orde, maar daar is op dit moment niet echt haast voor nodig. De reden dat ik eerder begin, is door al die vele lieve berichten op het vorige logje, maar vooral in m´n mail! Ik had dit echt nooit verwacht. Wie verwacht er nou dat een enorm aantal mensen dagelijks aan mijn simpele weblogje gekluisd zit om al het actuele nieuws te volgen. Er bestaan toch zo veel betere sites! Ik zag in de statistieken altijd wel dat er veel bezoekers waren geweest op een dag. Maar vaak dacht ik dan dat iemand per toeval even op mn weblog is geweest, omdat ik er bij google uit kwam rollen of op de startpagina van web-log.
Dus jullie berichten hebben me echt goed gedaan. Hartelijk bedankt allemaal!
Nou komen er niet meteen 80 logs op of zo.., Maar ik dacht zal alvast even bekend maken dat ik vanaf dit weekend weer actueel ben. Morgen of vanavond nog plaats ik weer een nieuw bedankkaartje die ik gekregen heb.. En dan maak ik a.s. zondag een overzicht van wat de Oranjes deze week allemaal beleefd hebben.
Over andere onderdelen moet ik nog goed nadenken. Die zogenaamde ‘columns’ waar ik het de vorige keer over had gaan door. Moet er nog even een leuke titelnaam voor bedenken. Omdat ik het moet doen met de foto´s van de RVD en de foto´s die jullie mij mailen (zelf gemaakte) kán de serie ‘Terugbladeren in het fotoboek’ en andere specials niet meer doorgaan. Dát vind ik als geschiedenisfan eigenlijk nog wel het ergst.., Maar ja, ik zal er aan moeten wennen. En ook weet ik wel dat ik het een stukje minder leuk vind energie te stoppen in m´n website dan voorheen. Hoe dan ook: Actueel zal ik altijd proberen te blijven.
Het zal er voor jullie misschien soms wel saai uitzien, zelden foto´s. Alleen maar tekst met verwijzingen naar fotolinks. Toch hoop ik dat er begrip voor is, en dat mijn vaste bezoekers niet voorgoed vertrekken… Als dat wel zo is, dan begrijp ik dat..
Met een groet en een Koninklijke traan, Vivian, die weer hoopt verder te gaan
Aimée op Koninginnedag, gemaakt door Hester Sikkema, Hartelijk dank!

maandag 12 november 2007

Tijdelijke stop en nieuwe opzet website

Goeieavond allemaal,

Hierbij kom ik even vertellen dat ik voor korte tijd even stop met m´n weblog.

Dit om allerlei redenen, maar ook voornamelijk om de tijd die ik aan m´n site kan besteden, volledig aan m´n archief wil wijden. Die is grotendeels al leeg, i.v.m. ANP foto´s, maar andere foto´s die er nog wel staan en ik geen toestemming van heb gaan weg. Tevens wil ik de mensen die dit lezen en ook een weblog hebben, waarschuwen dat je vroeg of laat in de problemen komt als je op de verkeerde manier aan het webloggen bent, op alles wat een ander maakt zitten auteursrechten.
De foto´s die ik nog wel plaats, zijn alleen foto´s waar ik toestemming van heb gekregen. Dus de zelfgemaakte foto´s die jullie mij opsturen. Ze zijn dus nog steeds welkom! Mogen ook oudere zijn, die kan ik gebruiken voor nieuwsberichten of logjes zoals deze.

De ‘klap’ dat ik ook logs verwijderd heb waar veel werk inzat heb ik gisteravond gekregen. Ben overhaast bezig geweest, en daarom zijn ook mijn ‘kostbaarste’ logs weg.Eigen schuld dikke bult.., hoe dan ook, het heeft me wel wat verdrietig gemaakt.


Nu vragen jullie je vast af, wat gaat er nu gebeuren?

Wel, ik neem eerst een tijdje rust. Niet dat ik m´n website zat ben, want dan had ik hem al lang verwijderd.

Nee, ook om andere redenen stop ik er gewoon even mee.

Bij ‘terugkomst’ gaat het volgende veranderen:
-Alle tekst schrijf ik voortaan zelf, geen gekopieer meer van nieuwssites.

-Foto´s worden niet geplaatst, alleen die jullie naar me opsturen!.(wel zal ik linken naar fotosites)

-Thema´s komen voorlopig niet, zo wel dan zonder foto´s

-Ik zal meer mijn eigen mening in logs schrijven, je kunt daarbij denken aan af en toe een onderwerp waarover ik schrijf (soort column)

-Quizzen blijven

Als ik weer met m´n site verderga, zal ik al het nieuws wat er in de tussentijd gebeurt is kort samengevat in een log vermelden.

Hopelijk is er begrip voor de verandering. Ten slotte ben ik ook geen officiële website.Vriendelijke groet van,

RoyalfanVivian


zaterdag 10 november 2007

Oranje nieuws -9 november 2007

Prinses Máxima bij opening nieuwbouw Da Vinci College en start Leerpark Dordrecht


Prinses Máxima was vanmiddag aanwezig bij de officiële opening van de nieuwbouw van het Da Vinci College in Dordrecht. Met de opening werd ook de start van het Leerpark Dordrecht gemarkeerd.


Deze prachtige foto´s zijn gemaakt door Jordi Besemer, Hartelijk dank!
Maxdordrecht
Maxdordrecht2
Maxdordrecht3

vrijdag 9 november 2007

Amalia, Alexia en Ariane, nét echt!


Corry´s hobby is babypoppen maken van een Australische klei ‘Modeline’
Ze maakt babypoppen op bestelling, of maakt ze na van een foto. Ze zijn helemaal met de hand gemaakt, en dus niet met behulp van mallen of ander hulpmiddel gemaakt. Echt zeer knap dus!Ik mag van haar, Amalia, Alexia en Ariane als baby laten zien. Voor veel meer leuke babypoppen kun je naar Corry´s site: www.babypoppen.nl ook Gravin Eloise is er te zien!
Babypoppen
En Ariane!
Ariane

donderdag 8 november 2007

Oranje nieuws -8 november 2007

Prinses Máxima houdt toespraak op jubileumcongres NVVK

Prinses Máxima woonde vandaag in de Grote Kerk in Den Haag het jubileumcongres bij van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet, NVVK.

De Prinses hield tijdens het congres een toespraak over microfinanciering.
Die toespraak kun je
HIER lezen.

In de NVVK zijn gemeentelijke kredietbanken en schuldhulpverlenende organisaties in Nederland verenigd. De NVVK behartigt sinds 1932 de belangen van alle aangesloten leden op het terrein van kredietverlening aan particulieren, schuldhulpverlening en budgetbeheer. De vereniging treedt op als intermediair tussen de leden, de politiek en maatschappelijke organisaties.

Fotoserie:
KLIK HIER!
07031601

(Bron: RVD,
foto: NU)

woensdag 7 november 2007

Oranje nieuws -7 november 2007

Koningin brengt streekbezoek aan Hoeksche WaardKoningin Beatrix ging vandaag een kijkje nemen in de Hoeksche Waard, sinds kort een Nationaal Landschap. De koningin bezocht alle vijf gemeenten in de Waard: Oud-Beijerland, Binnenmaas, Cromstrijen, Strijen en Korendijk.

Bij het zogenoemde streekbezoek werd aandacht besteed aan de aanwijzing van de Hoeksche Waard tot Nationaal Landschap, de economische binding van het eiland met de omliggende regio’s, de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en de leefbaarheid voor de inwoners.

Het bezoek begon in het centrum van Oud-Beijerland. In het Oude Raadhuis praatte Beatrix met vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden en maatschappelijke organisaties over de positie van de Hoeksche Waard in relatie tot de Rotterdamse regio en Zuid-Holland-Zuid.
De verstedelijking en de bedrijvigheid van onder andere de Rotterdamse Haven grenzen aan dit Nationale Landschap. In het gesprek kwam onder meer de vraag aan de orde of en zo ja, hoe 'stad en land' elkaar kunnen versterken.
Beatrix7novemberAansluitend ging de koningin naar Maasdam, gemeente Binnenmaas, voor een bezoek aan Campina Maasdam. Vervolgens praatte Beatrix in Strijensas in basisschool De Hooistoof met leerlingen die betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling en de oplevering van het natuurgebied Oeverlanden Hollandsch Diep.

Foto´s:
Verschillende toetjes proeven onder het toeziend oog van keurmeesters
Een leerling van de basisschool "De Hooistoof" geeft uitleg over de natuur en de streek

’s Middags bezocht de koningin Klaaswaal in de gemeente Cromstrijen. Ze onderhoudt zich met vertegenwoordigers van de commissie Hoeksche Waard, maatschappelijke organisaties op het eiland, het waterschap en de provincie over de vraag: hoe houden we het eiland leefbaar voor jong en oud?
009

Tot slot ging de koningin naar Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk. In deze kern bezoekt de Koningin de multifunctionele boerderij Dorpzigt. In de Eendrachtshoeve wordt het streekbezoek feestelijk besloten.(Bron: RVD, foto´s boven: NUfoto)De Prins van Oranje woonde vanavond in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de eerste ‘Admiraalslezing’ bij. De lezing werd gehouden door prof. dr. Paul Kennedy, director International Strategic Studies aan de Universiteit van Yale.


Deze eerste admiraalslezing werd georganiseerd door de Koninklijke Marine en het bestuur van de Stichting 400 jaar Michiel de Ruyter. De lezing is één van de afsluitende evenementen van het herdenkingsjaar rondom de 400e geboortedag van Michiel Adriaenszoon de Ruyter.
Foto´s:http://ppe-agency.com/show.php?zoektype=2&search=07-11-2007 Amsterdam

(Bron: RVD)