De Oranjes: september 2014

dinsdag 30 september 2014

Koningin Máxima opent nieuw museum Micropia

In dierentuin Artis heeft Koningin Máxima vanmiddag de opening verricht van museum Micropia. In dit museum wordt de onzichtbare wereld van micro-organismen zichtbaar gemaakt.

Door haar hand in een petrischaal te houden opende de Koningin het museum officieel. Een petrischaal wordt in de biologie en de bacteriologie vaak gebruikt om bacteriekweken mee te verrichten als ze tot op een hoogte van enige millimeters gevuld zijn met een voedingsbodem.

In het nieuwe museum kunnen nu ook bezoekers algen, bacteriën en gisten bekijken door microscopen. Koningin Máxima werd ook rondgeleid door het nieuwe bijzondere museum wat als doel heeft meer inzicht te verschaffen in de microwereld en de kennis over de functie en het nut van microben bij het publiek te vergroten. Een bezoek aan Artis bestaat dus anno 2014 niet alleen meer uit apen en leeuwen kijken.


Koning Willem-Alexander opent nieuw R&D centrum PlantLab

Koning Willem-Alexander was vanavond in Den Bosch voor de opening van het nieuwe R&D-centrum van PlantLab.

PlantLab is gebouwd in De Gruyter Fabriek en is in staat om in klimaatruimten planten te kweken zonder daglicht. Voor de gelegenheid arriveerde de Koning ook toen de zon al verdwenen was, rond 20.00 uur. Na de officiële opening kreeg hij een rondleiding door het PlantLab waar nu een klein gedeelte van is ingericht. De komende jaren volgt de rest van de grootscheepse verbouwing. Ter gelegenheid van de opening waren ook diverse zalen ingericht als eetzaal om alle gasten te voorzien van een diner. Of Koning Willem-Alexander ook nog een vorkje heeft mee geprikt is niet bekend, maar hij was in ieder geval wel erg geïnteresseerd in de techniek om planten overal en op elk moment van het jaar te kunnen laten groeien.

vrijdag 26 september 2014

Koning Willem-Alexander neemt heruitgave ‘Sportalbum 1898’ in ontvangst

Koning Willem-Alexander heeft donderdag een bijzonder boek in ontvangst genomen. Het Sportalbum 1898. Het is een herdruk van het album dat Koningin Wilhelmina in 1898 door de Nederlandse sportwereld kreeg aangeboden als eerbetoon. 

De band tussen de Oranjes en sport is lang. Zo werd er in 1898, ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, een groot nationaal sportfeest georganiseerd. Bij die gelegenheid werd aan Wilhelmina ook het Sportalbum overhandigd. Het album is in de collecties van het Koninklijk Huisarchief altijd bewaard gebleven. Toen de vraag kwam om een heruitgave van het boek te maken, gaf de Koning zijn persoonlijke toestemming. De moderne replica heeft precies dezelfde kaft als het album uit 1898 en is voorzien van een inleidend hoofdstuk over de historische banden tussen de Nederlandse sport en het Koninklijk Huis. De overhandiging van het boek vond plaats op de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven, waar een congres plaatsvond ter ere van het 65-jarige jubileum van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De Koning woonde daar ook een lezing bij over de historische en maatschappelijke betekenis van gemeentelijk sport- en beweegbeleid.


Prof.mr. Pieter van Vollenhoven spreekt op VMT symposium

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven heeft donderdag een toespraak gehouden op het VMT symposium. 

Foto: ©  Anko Stoffels/RVD
Als voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (VMT) vroeg hij aandacht voor zowel inhoudelijke als financiële steun voor het werk van de stichting. “Onze stichting stelt zich ten doel het onderwerp veiligheid kritisch te volgen en daarover – gevraagd en ongevraagd – te adviseren. Daarbij wordt niet alleen de schijnwerper gezet op de sociale veiligheid (de security, bijvoorbeeld de criminaliteitsbestrijding), maar ook op de fysieke veiligheid (de safety, bijvoorbeeld de brandveiligheid, de voedselveiligheid en het terrein van de medische missers). Een kritische waakhond voor het onderwerp veiligheid acht ik zelf zeer noodzakelijk, omdat wij als maatschappij op dit gebied absoluut wel goede voornemens hebben, maar in de praktijk dikwijls zo anders handelen. “ “..” “De veiligheid werd vroeger gezien als een taak van de overheid alleen, maar deze filosofie is nu – nationaal en internationaal – aanzienlijk gewijzigd en burgers, ondernemingen en organisaties zijn hiervoor medeverantwoordelijk geworden. Bij een probleem op het gebied van de voedselveiligheid moet nu dus niet alleen kritisch gekeken worden naar het veiligheidsbeleid van de overheid, maar eveneens naar de rol van de sector zelf. Omdat wij leven in het tijdperk van de zelfregulering, het tijdperk van ‘laat het aan de sector zelf over’, is het de vraag of de sector zelf voldoende initiatief op dit gebied heeft ondernomen. Een ander vraagstuk is: Wat verwacht de samenleving van de politie op het gebied van veiligheid en wat mag men op dit gebied van de burgers verwachten? Soms kunnen de 15 minuten voordat de hulpdienst arriveren heel lang zijn. Wat doen wij met klokkenluiders die ons willen waarschuwen voor misstanden? Moet de overheid zijn onderdanen beschermen voor piraterij of mogen daarbij ook particuliere organisaties worden ingeschakeld? Wat gebeurt er eigenlijk met onze aangiften bij de politie? Wat doen de bijzondere opsporingsdiensten voor taken en hoe verschillen ze van de politie? “ aldus van Vollenhoven.

Prinses Margriet opent zorgcentrum Bethanië in Ede

Prinses Margriet heeft vandaag de opening verricht van een nieuw Woon- Zorg – en Dienstencentrum. Het gebouw heeft de naam ‘Bethanië’ gekregen.

Hoewel de regen enigszins roet in het eten probeerde te gooien van de feestelijke middag die het moest worden, lukte dat niet helemaal. Prinses Margriet liep gewoon onder een doorzichtige paraplu zodat alle bewoners haar toch goed konden zien. Buiten maakte ze ook tijd om een praatje te maken met de oudste bewoonster van 102 jaar. Het rode pakje van de prinses stak mooi af tegen de donkere lucht. Uiteraard wandelde ze vervolgens ook over een rode lóper en zelfs het ‘openingsmateriaal’ was rood. Door een grote rode strik bij de ingang van het gebouw los te halen werd de opening officieel.

Binnen kreeg Prinses Margriet een rondleiding, en bezocht ze diverse afdelingen. Bethanië is een zelfstandig Christelijk zorgcentrum wat thuis biedt aan zo’n 57 ouderen die hulp nodig hebben vanwege beperkingen. Daarnaast zijn in het gebouw dagbesteding De Palmboom en Hospice Ede, De Olijftak gevestigd. Hier kunnen de bewoners met elkaar allerlei activiteiten ondernemen. De prinses nam er een kijkje en sprak in de spelletjeszaal met enkele mensen die de kamer mooi hadden versierd. In de kast stonden namelijk alleen maar foto’s van Prinses Margriet en haar familieleden. Zelfs de tekst van het Wilhelmus hing groot aan de muur, om nog maar eens aan te tonen hoe Koningsgezind ze in het centrum zijn. Toch waren er ook een paar bewoners die meer oog voor de sjoelbak hadden dan voor de prinses.

Familie de Bourbon de Parme bezoekt Parma en Piacenza

De familie de Bourbon de Parme is weer afgereisd naar Italië voor hun jaarlijkse bezoek aan Parma en Piacenza.

Prins Carlos, die sinds het overlijden van zijn vader in 2010 de naam ‘Hertog van Parma en Piacenza’ heeft overgenomen, reist als hoofd in september altijd naar zijn hertogdommen’ in Italië. Zijn vrouw, Annemarie, kon er helaas niet bij zijn omdat een van de dochters van het stel ziek is. Prins Jaime woont sinds deze maand ook in Italië vanwege zijn functie als Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel in Vaticaanstad. Uiteraard zijn ook vrouw Viktória en dochtertje Zita Clara meeverhuisd. Het appartement in het centrum van Amsterdam verhuurt hij. Wie zich in de prinselijke woning wil vestigen moet echter wel minstens de loterij gewonnen hebben, want de huur bedraagt zo’n 2550 euro per maand. Bij de plechtigheden in het hertogdom zijn verder ook Prinses Margarita en Prinses Carolina met hun echtgenoten aanwezig. Het programma in Piacenza bestaat vooral uit lintjes uitreiken en kerkdiensten. Dat zal morgen, in Parma, niet veel anders zijn.

woensdag 24 september 2014

2007: Prinses Alexia rent weg van de fotoshoot

Koningin Máxima in New York voor Verenigde Naties

Koningin Máxima was de afgelopen dagen in New York, onder andere om haar jaarverslag van haar werk voor de Verenigde Naties te overhandigen aan secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon.

© screenshots  RTV Malacanang
Al voor de vijfde keer kwam de Koningin in september haar jaarverslag overhandigen. Ook dit jaar was Koningin Máxima weer erg actief in haar werkzaamheden. Zo bracht ze onder andere een bezoek aan Ethiopië, Tanzania, India en Turkije om te praten over de manier waarop meer mensen toegang kunnen krijgen tot een lening of spaarrekening. Verder sprak ze op diverse bijeenkomsten, zoals bij de vertegenwoordigers van het IMF.

Het jaarverslag is ook digitaal te bewonderen. In het voorwoord schrijft ze over het gesprek dat ze had met een boer in Ethiopië. Verder worden Máxima's werkzaamheden in het verslag afgewisseld met overzichtsresultaten van inclusieve financiering in verschillende landen.

Tijdens haar bezoek – t/m vandaag – aan New York, heeft de Koningin verder een Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijgewoond. Daar zag ze ook de Spaanse Koningin Letizia, naast wie ze in de zaal zal. Met een aantal vertegenwoordigers uit 193 landen heeft Máxima apart gesproken over inclusieve financiering. Zo werd er een foto gepubliceerd van de Koningin met de Surinaamse presidentsvrouwe Bouterse. Haar omstreden man werd in 1999 in Nederland veroordeeld tot 11 jaar cel wegens drugshandel. De foto werd daarom direct door de media 'pijnlijk' opgemerkt, en zorgde zelfs voor een reactie van de RVD. ''Er zijn zoals gebruikelijk zowel officiële als informele foto's gemaakt'', aldus de woordvoerster van de RVD. ''De betrokken foto is ongezocht gemaakt; de ontmoeting vond plaats als onderdeel van een reeks personen die voorgesteld werden.''

maandag 22 september 2014

Prinses Laurentien bij opening Dutch Green Building Week

Prinses Laurentien heeft vandaag een dialoogsessie geleidt op het openingscongres van de Dutch Green Building Week in Arnhem.

De provincie Gelderland staat de hele week in het teken van duurzaam bouwen, wonen en werken. In de Eusebiuskerk werd een openingscongres georganiseerd, waar diverse sprekers het woord namen. ’s Middags kwam ook Prinses Laurentien om samen met kinderen van diverse scholen uit groep 8 en een aantal besluitvormers te praten over onder andere verduurzaming van scholen. De prinses beval de volwassen mensen goed te luisteren naar de kinderen. “Kinderen zijn de beste onderzoekers, uitvinders, inspecteurs en uitvoerders” aldus de prinses.

zaterdag 20 september 2014

Prinses Beatrix bij viering 125 jaar kerkelijke Unie van Utrecht

Prinses Beatrix woonde vandaag in de Utrechtse Domkerk de zogeheten 'eucharistieviering'bij van het 125-jarig bestaan van de Kerkelijke Unie van Utrecht.

De herdenking is het hoogtepunt van het 31ste internationale congres van Oud-Katholieken. In de kerkelijke Unie van Utrecht zijn namelijk sinds 1889 verschillende zelfstandige katholieke kerken uit Europa met elkaar verbonden. Zo hoopt de Katholieke kerk sterker te staan. Tijdens de viering trad een kinderkoor op en kwamen diverse bisschoppen uit Duitsland, Zwitserland, Tsjechië, Polen en Nederland aan het woord. De prinses, die na afloop nogal wat bloemen overhandigd kreeg, heeft vast genoten.

Foto's: ©  Jordi

Koning Willem-Alexander bij herdenking 70 jaar Operatie Market Garden

Koning Willem-Alexander heeft vandaag de 70e herdenking van de operatie Market Garden bijgewoond. 

De operatie Market Garden in september 1944 was het begin van de bevrijding van Nederland, ondanks dat de operatie mislukte. Vanwege de Poolse bijdrage waren er ook veteranen uit Polen aanwezig en kwam de Poolse president Komorowski naar de herdenking. Voorafgaand aan de herdenking had hij al een ontmoeting met Koning Willem-Alexander die in juni samen met Koningin Máxima nog op staatsbezoek was in Polen. Nadat de dropping van de parachutisten werd nagespeeld, legde de Koning rond 15.00 uur op het Polenplein een krans. Ook waren er diverse toespraken.Prinses Laurentien bezoekt Kids Climate Conference 2014

Net als vorig jaar was Prinses Laurentien ook vandaag weer op de Kids Climate Conference aanwezig.

T/m morgen vindt in Center Parcs Het Heijderbos de Kids Climate Conference 2014 plaats. Een weekend waarin kinderen door middel van diverse activiteiten meer met het milieu bezig zijn. Zo was er de activiteit schoenen verven. Prinses Laurentien had een balletschoen van haar jongste dochter, Leonore, meegenomen. “Ik kan ‘m toch niet meer doorgeven aan een jongere dochter” zei ze. Verder gaf ze een toespraak en leidde ze een inspiratiesessie tussen kinderen en bedrijfsleiders. In de sessie confronteerde ze besluitvormers van Eneco, Post NL, WWF, bouwbedrijf Heijnen en Center Parcs met creatieve kinderoplossingen voor milieuproblemen.

STEMMEN: De mooiste Prinsjesdagjurk van Wilhelmina

Ter gelegenheid van de tweehonderdste Prinsjesdag hoop ik, dankzij jullie, eens te ontdekken wat uit al die jaren nou de allermooiste jurk was. 

We beginnen vandaag met de jurken van Wilhelmina (al ontbreken er uiteraard wel wat jaren waar geen foto’s van zijn en is het wellicht moeilijk om aan de hand van zwart-wit foto’s de kleding te beoordelen) Over twee weken stopt deze ronde en is Juliana aan de beurt. In de uiteindelijke 'finale' strijden alle winnende jurken tegen elkaar en wordt dé mooiste Prinsjesdagjurk allertijden bekend.


Wat haar eigen favoriete jurk is blijkt wel uit bovenstaand overzicht. De jurk die ze in 1919 droeg, liet ze vermaken en droeg ze vervolgens in 1935 én 1939.

Laat in een reactie weten in welk jaar jij vond dat ze de mooiste jurk droeg! 

donderdag 18 september 2014

Wilhelmina 1880 – 1962: XIV

1946-1950

Tot april 1946 woonde Koningin Wilhelmina uit medeleven met het Nederlandse volk in een huurhuis aan de nieuwe Parklaan in Den Haag. Apeldoorn bleef echter behoorlijk aan haar trekken, dus woonde ze vervolgens nog even in een villa aan de Waldeck Pyrmontlaan in Apeldoorn. Toen ze daar toch ook echt de ruimte van het Loo begon te missen, nam ze weer haar intrek in het paleis. In de periode na de oorlog had de Koningin maar weinig vrije tijd. Haar dagen waren gevuld met openingen, kransleggingen en ontvangsten. Ook reikte ze in juni 1946 de Militaire Willemsorde en andere onderscheidingen uit op vliegbasis Soesterberg.

Foto: © Willem van de Poll/ Nationaal Archief

Een maand daarvoor had ze nog een krans gelegd in het voormalig SS-concentratiekamp Vught. De oorlog liet haar, logisch, niet zomaar los. Prinsjesdag zou voorlopig ook sober gevierd worden, zo besliste ze. En inderdaad, in 1945, 1946 en 1947 zou de Gouden Koets in de stal blijven en ontbraken de militaire pracht en praal. De Koningin arriveerde deze jaren samen met Prinses Juliana en Prins Bernhard met een auto op het Binnenhof.
 Prinsjesdag 1946. Foto: © Thuring/RVD
Koningin Wilhelmina met Koning George VI. Op de achtergrond de paarden.
In september 1946 keerde Wilhelmina ook weer even terug naar Engeland, waar ze al die jaren had gewoond. Ze bracht een staatsbezoek aan de Engelse Koning George VI. Als dank voor de medewerking aan de bevrijding van Nederland schonk de Koningin Engeland 38 zwarte en grijze paarden. Een deel van de Britse Koninklijke familie was erbij toen bij Buckingham Palace de paarden getoond werden. Kort voor haar 66e verjaardag bracht de Koningin nog een bezoek aan Hengelo en Enschede, ontving ze Engelse padvinders op Paleis het Loo en bezocht ze het monument in Zutphen ter nagedachtenis aan de negen slachtoffers die op 31 maart 1945 door een executiepeloton van de Sicherheitsdienst zijn vermoord. Zelfs op haar verjaardag zocht ze weer een ander monument op, het Airborne Division herdenkingsmonument in Park Hartenstein, om daar een krans te leggen. Een paar weken later keerde ze terug om op het Airborne-kerkhof Oosterbeek (bij Arnhem) gesneuvelden te herdenken en een gedenkteken te onthullen. Zowel veteranen als nabestaanden keken vanachter het monument toe. ‘Geheime bezoeken’ waren er ook bij. Zo bezocht Koningin Wilhelmina op 9 oktober 1946 de tijdelijke begraafplaats van Britse soldaten die waren gesneuveld tijdens de bevrijding van de regio Nijmegen. Een fotograaf legde het moment toch vast, en liet de foto publiceren, waar de Koningin niet zo blij mee was. Tot slot bracht Wilhelmina eind ’46 een staatsbezoek aan België waar ze wederom de nodige onderscheidingen uit te delen had.

1947 begon feestelijk met de geboorte van een vierde kleindochter. Op 18 februari werd Maria Christina, met als roepnaam Marijke geboren. Het hield Koningin Wilhelmina echter wel tegen om haar dochter, die net opnieuw moeder was geworden, te vragen of ze haar taak wilde overnemen..

Foto: © RVD

Na de oorlog was Koningin Wilhelmina namelijk oververmoeid geraakt en dacht ze regelmatig over aftreden. Voor de buitenwereld was er weinig van te merken. Ook in 1947 had Wilhelmina weer ontelbaar veel werkbezoeken. Ze was onder andere aanwezig bij de herdenking van de ‘Woeste Hoeve’ waar 117 Nederlanders door de Duitsers zijn vermoord als vergelding voor de aanslag op Generaal Rauter. Op haar verjaardag, 31 augustus, nam ze vanaf het bordes van Paleis Huis ten Bosch de zanghulde van de Christelijke Zang en Oratorium Vereniging in ontvangst. Ook Juliana, Bernhard en de kleinkinderen waren hierbij aanwezig.


Het moet omstreeks deze periode zijn geweest dat Koningin Wilhelmina aan Prinses Juliana gevraagd heeft of ze tijdelijk voor haar wilde regeren. Op 9 oktober 1947 stond alles nog in het teken van de doop van Prinses Marijke in de Utrechte Domkerk. Het was een extra feestelijke dienst en voor de Koninklijke familie bijzonder om na de wat sobere doopdiensten van Irene en Margriet in de oorlog nu ook weer op Nederlandse bodem, in een Nederlandse kerk hun kind te kunnen laten dopen. Een paar dagen later, op 14 oktober 1947 werd Juliana benoemd tot regentes. Behalve vanwege haar gezondheidsproblemen droeg Koningin Wilhelmina haar taak ook over aan haar dochter omdat ze teleurgesteld was in het naoorlogse Nederland, waar de oude politieke tegenstellingen weer in ere werden hersteld. Ze overwoog niet lang meer te wachten met een officiële troonswisseling. Al nam ze weer wel vanaf 1 december het regentschap op zich. In de tussentijd – toen haar dochter even regentes was – was Wilhelmina maar weinig te zien. Ze had dus echt rust genomen, maar was wel even in beeld bij de intocht van Sinterklaas. Sinterklaas kwam in november ’47 onder grote publieke belangstelling naar de Dam. Op het balkon van het paleis stonden ook Koningin Wilhelmina, Prinses Juliana, Prins Bernhard en de prinsesjes. Toen de Sint dichterbij het paleis kwam, wandelde het gezelschap het paleis uit, zodat de prinsesjes hem persoonlijk konden begroeten. Prinses Margriet werd door Bernhard opgetild om het paard een wortel te geven. Wat de prinsesjes niet wisten is dat Wilhelmina zelf ook regelmatig voor Sinterklaas speelde. 


Op 13 december was Koningin Wilhelmina opnieuw op de Dam te vinden waar ze een krans legde bij het herdenkingsmonument. In januari ’48 werden er nieuwe staatsiefoto’s van Wilhelmina gemaakt, waardoor het volk niet de indruk kreeg dat dit het jaar zou worden van de troonsafstand. Maar op 12 mei 1948 kondigde Koningin Wilhelmina haar aftreden aan: “Er is de last van het klimmen der jaren, een achteruitgaan van kracht, weerstands- en arbeidsvermogen, van de krachten welke de geest onontbeerlijk zijn voor het nemen van verantwoorde beslissingen in de diepgaande en ingewikkelde vraagstukken die er in de tegenwoordige tijd maar al te veel zijn. Voor deze nuchtere werkelijkheid ben ik gesteld en ofschoon ik mij steeds bewust ben, dat de mens slechts wikt en god beschikt, meen ik toch in het welbegrepen belang van u allen en het rijk te handelen door het regeringsbeleid toe te vertrouwen aan Juliana, die naast wijs inzicht ook haar leeftijd voor heeft en over jonge frisse krachten beschikt.”".." “Overgroote vermoeienis, die noch mijn werk, noch mijn gezondheid ten goede komt en die onder den druk van de uitoefening van mijn zware taak, geen kans krijgt over te gaan, noopt mij ten tweeden male mijn toevlucht te nemen tot een regentschap" voegde ze aan haar toespraak toe. Per direct nam Prinses Juliana het regentschap weer op zich. Dit zou t/m 30 augustus 1948 duren, zodat Koningin Wilhelmina op haar verjaardag haar 50-jarig regeringsjubileum kon vieren (feitelijk regeerde ze dus iets minder dan 50 jaar). Desondanks is ze met afstand het langstzittende Nederlandse staatshoofd ooit.

Op 30 augustus kwam Koningin Wilhelmina alvast per trein aan in Amsterdam waar ze de volgende dag getrakteerd werd in het Olympisch stadion op een theatervoorstelling. Aan het theater met als titel ‘In Neerlands Tuin’ werkten militairen, acteurs, padvinders en sporters mee. Tot slot sprak Koningin Wilhelmina een dankwoord waarin ze ook Emma en Hendrik noemde: “Ik denk aan mijn moeder, aan wie ik zo onuitsprekelijk veel verschuldigd ben, aan haar, de wijze regentes die mij opvoedde en met haar moederlijke liefde en zorg omringde. Ook mijn man was bij het vervullen van mijn taak een grote steun.” Op 3 september, een dag voordat Koningin Wilhelmina officieel afstand doet van de troon, werd op het IJ een grote vlootschouw gehouden. Aansluitend rijdt de Koninklijke familie door de stad om naar iedereen te zwaaien. Ook een dag later is er een rijtoer, maar dan zonder de inmiddels afgetreden Koningin Wilhelmina. In het Paleis op de Dam tekende ze de Akte van Abdicatie. Aansluitend stelde ze de nieuwe Koningin voor op het balkon van het paleis. Toen de oud-Koningin aan het einde van haar toespraak iets te enthousiast “En ik acht me gelukkig met u allen te kunnen uitroepen: Leve de Koningin!’ gevolgd door een driewerf ‘Hoera!’ zei, schoot haar kunstgebit helaas los. Dat was duidelijk te horen aan de ‘volle mond’ waarmee ze ‘hoewra’ riep en zelfs haar dochter nog een kus gaf terwijl ze de grootste moeite moest doen het gebit niet uit haar mond te laten vallen.

© screenshots Beeld en Geluid

Twee dagen later, op 6 september, werd Koningin Juliana ingehuldigd in de Nieuwe Kerk. (lees hier uitgebreid over de inhuldigingsdag van Juliana) Koningin Wilhelmina zat tijdens de plechtigheid naast haar kleindochter Irene en verliet na de feestdag meteen de stad om even tot rust te komen in de ‘Ruygenhoek’ in Scheveningen.

Op 7 oktober stond ze weer volop in de spotlights toen ze van haar dochter het Grootkruis Militaire Willemsorde uitgereikt kreeg. In januari 1949 kwam kolonel van Gulik 7 fotoalbums aan Prinses Wilhelmina aanbieden. In de boeken stonden de resultaten van de ‘lenzenwedstrijd’: 'Onze fotograferende jongens overzee.' Verder werd in 1949 het Koningin Wilhelmina Fonds opgericht (KWF) Prinses Wilhelmina ontving bij haar gouden regeringsjubileum namelijk een nationaal geschenk en besloot het bedrag van ruim twee miljoen gulden te bestemmen voor de bestrijding van kanker. Hierdoor was het Koningin Wilhelmina Fonds een feit. Ze was geen Koningin meer, en had meer vrije tijd dan ooit, maar toch verdween Wilhelmina niet helemaal naar de achtergrond. Zo opende ze in oktober 1949 het ereveld Loenen. Ze zou dus altijd een beetje de ‘oorlogskoningin’ blijven. Ook zette ze zich in voor het Leger des Heils en opende ze een tuinfeest.

Ter gelegenheid van haar 70e verjaardag op 31 augustus 1950 liet Wilhelmina zich fotograferen in Paleis op de Dam. Op een van de foto’s heeft ze haar lievelingshondje Blackie op schoot die aan de hanger van zijn halsband heeft staan: Blackie, Paleis het Loo. Tevens kwam bij het vrijgeven van de foto’s de mededeling dat Wilhelmina haar verjaardag zonder openbare festiviteiten wenste te vieren. Sindsdien is Wilhelmina zich eigenlijk meer en meer gaan ‘terugtrekken’ op Paleis het Loo, maar wat niemand wist is dat ze zich in de jaren ’50 vooral ging bezighouden met het schrijven van een boek. “Eenzaam, maar niet alleen”..Foto's: © Meijboom/RVD

Koningin Máxima spreekt op bijeenkomst van Moneyval

Koningin Máxima was woensdagmiddag in Straatsburg om op de bijeenkomst van Moneyval een toespraak te houden. 

Voorafgaand aan de bijeenkomst bracht de Koningin een bezoek aan de secretaris-generaal van de Raad van Europa, de heer Thorbjørn Jagland en de voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, mevrouw Anne Brasseur. In haar functie als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling was ze vervolgens bij de bijeenkomst van Moneyval bij de Raad van Europa.

Foto: ©  Council of Europe
Moneyval is een internationaal samenwerkingsverband met 33 leden en houdt zich onder andere bezig met het tegengaan van witwassen van crimineel geld. In haar toespraak zei Koningin Máxima allereerst blij te zijn dat ze op deze bijeenkomst aanwezig was. “Als speciale pleitbezorger van de VN voor Inclusive Finance for Development, heb ik gezien hoe werk de sleutel is tot aanpak van de kwestie van financiële inclusie en bij uitbreiding, rechtvaardige groei en ontwikkeling. De inhoud van uw beraadslagingen en acties via Moneyval heeft verstrekkende gevolgen. Bij de Verenigde Naties, worden zaken als deze besproken in het kader van de mondiale ontwikkelingsagenda.” De Koningin zei verder dat financiële inclusie, de bevordering van financiële integriteit en het voorkomen van strafbare kasstromen hand in hand gaan: “Dit is, op voorwaarde dat we het juiste evenwicht vinden tussen veiligheidsmaatregelen en de toegankelijkheid van de formele financiële diensten. Er is een groeiend besef dat de uitvoering van de strenge, starre normen per ongeluk kan veroorzaken dat huishoudens en bedrijven toegang tot of het gebruik van formele financiële diensten hebben. Het kan ook aanbieders ontmoedigen van het leveren van deze diensten aan alle klanten vanwege de hoge kosten die dit voor hen zijn. Het gevolg is dat grote aantallen mensen verbannen worden naar informele oplossingen waarin transacties niet kunnen worden getraceerd en verdachte patronen niet zijn geïdentificeerd. Dit maakt het er alleen maar slechter op.” De financiële criminaliteit bestrijden is dus van groot belang, zo stelt Máxima:  ”Maar we moeten de middelen op een effectieve manier vinden. En ook in verhouding staan tot de risico's, zodat de doelen van financiële inclusie en transparantie niet wordt belemmerd. “”..” 

"Het delen van kennis en het gezamenlijk leren door middel van controle-instanties zoals Moneyval zijn cruciaal in het creëren van een veiligere wereld waarin rechtvaardige economische groei is! “ besloot de Koningin.

Koningin Máxima bij start Werkweek tegen jeugdwerkloosheid

Koningin Máxima was vandaag in Den Haag aanwezig bij het startevenement van de Werkweek tegen jeugdwerkloosheid. 

Volgens het bekende spreekwoord, trekken Nederlanders figuurlijk de broekriem aan als ze moeten bezuinigen. Het initiatief ‘DeBroekriem’ wil vooral het probleem tegengaan die er heerst onder jeugdwerkloosheid. Deze week vind de Werkweek plaats om meer aandacht te vragen voor het probleem door middel van een landelijke tour met tientallen workshops en netwerkgesprekken met gemeenten, bedrijven, scholen, en jongerenorganisaties. Koningin Máxima nam vanochtend ook deel aan zo’n netwerkgesprek tijdens de bijeenkomst van DeBroekriem. Ook bracht ze vervolgens een verrassingsbezoek aan het ‘matchingsevent’ op Het Plein in Den Haag. Hier worden jongeren uit de regio Leiden en Den Haag deze week, in de open lucht, gezellig aan een tafeltje, aan een leerbaan geholpen. Niet alle 122.000 werkloze jongeren zullen na deze week een baan hebben, maar iets is beter dan niets. Zo vind ook Koningin Máxima.  Via het Facebookaccount van het Koninklijk Huis liet ze na afloop weten: “Nederland heeft veel goed opgeleide jongeren die op zoek zijn naar werk. Zij zijn cruciaal voor de toekomst van ons land. In de Werkweek spannen tal van organisaties zich in om deze jongeren op weg te helpen naar een baan, stage of de juiste opleiding. Vaak komen jongeren zelf in actie, zoals ik vandaag zag bij een bijeenkomst van DeBroekriem. Ik vind het goed en belangrijk dat deze initiatieven verspreid en versterkt worden en dat het bedrijfsleven wordt betrokken bij het vergroten van de kansen op werk voor jongeren.”

Prinses Laurentien bezoekt techniekdag in Velsen-Zuid

Prinses Laurentien was vandaag op de techniekdag in Velsen-Zuid om met leerlingen te praten.

De kinderen van de Jan Campertschool hadden al een spectaculaire ochtend achter de rug in het stadion van Telstar. Astronaut André Kuipers kwam langs om samen met de kinderen zelfgemaakte raketten te lanceren. Aansluitend spraken ze met Prinses Laurentien over duurzaamheid, techniek en innovatie. De prinses stelde kritische vragen, maar daar waren de leerlingen wel op voorbereid.

Prinses Margriet bezoekt fotoveiling - en tentoonstelling Rutting 

Prinses Margriet heeft vanmiddag, als erevoorzitter van het Rode Kruis, de tentoonstelling van fotojournalist Raymond Rutting bezocht.

De tentoonstelling is te zien in Museum Hilversum. Vanmiddag werd in het bijzijn van de prinses ook een groot deel van de foto’s geveild. De opbrengst bedraagt maar liefst 29.020 euro en is bestemd voor het project Safe Schools van het Rode Kruis. Fotograaf Raymond Rutting reist al 30 jaar de hele wereld over om het internationale nieuws in beeld te brengen. Zijn werk verscheen onder andere in de Volkskrant, National Geographic, New York Times en The Guardian. Tijdens de expositie The Art of News #2 toont de fotograaf niet alleen zijn nieuws en portretfoto’s, maar ook reis- en natuurfoto’s.

dinsdag 16 september 2014

PRINSJESDAG 2014

Op deze tweehonderdste Prinsjesdag heeft Koning Willem-Alexander voor de tweede keer de Troonrede voorgelezen. De dag die een en al ceremonie is, kent veel vaste tradities. Vandaag werd er een ‘oude traditie’ in ere herstelt. Prinses Beatrix zwaaide naar haar zoons en schoondochters vanuit het raam van het Kabinet van de Koning. Dit deed Koningin Juliana ook regelmatig toen zij geen Koningin meer was.

Omdat Prinsjesdag dit jaar voor de tweehonderdste keer op deze manier ingevuld werd, werden er in Den Haag de afgelopen week al diverse evenementen georganiseerd. De naam ‘Prinsjesdag’ is uiteraard al veel ouder. Eigenlijk was het de verjaardag van stadhouder Willem V, de vader van de latere Koning Willem I. Nadat de leden van de hofhouding in hun rijtuig richting de Ridderzaal vervoerd werden, stapten Prins Constantijn en Prinses Laurentien, met de bekende ‘bladoorbellen’ (ontworpen door Prinses Margarita) in de Gala Glas Berline. Klokslag 13.00 uur verschenen op de klanken van het Wilhelmus Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. Vorig jaar schitterde ze nog in het goud; dit keer had de Koningin gekozen voor een volledig rode jurk van Valentino. Getrokken door acht Friese paarden sloot de Gouden Koets zich aan in de stoet.


Foto: ©  Ministerie van Defensie

Foto: © Adriana

Door de verbouwing van het Mauritshuis kon de route twee jaar lang niet over de Korte Vijverberg. Dit jaar kon dat weer wel, en daarom kon ook Prinses Beatrix - aanwezig op het Kabinet van de Koning -  uit het raampje kijken. Net als de afgetreden Juliana destijds zwaaide ze uitbundig naar haar zoons en schoondochters. Er was zelfs een handkus te ontdekken van de prinses die zelf jarenlang een ‘hoofdrol’ speelde op deze dag.
Foto: © Adriana
Prinses Beatrix was in het gezelschap van onder andere haar voormalige grootmeesteres, Martine van Loon - Labouchère. Opvolgster van mevrouw van Loon is Barones van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael. Deze vrouw, met extreem lange naam, woonde Prinsjesdag voor het eerst bij. Rond kwart over één kwam de Gouden Koets het Binnenhof op waar opnieuw het Wilhelmus klonk. Bij het uitstappen ging het, protocollair, even anders, toen Koning Willem-Alexander besloot om eerder uit te stappen om zijn vrouw uit de koets te begeleiden.Foto: ©  Ministerie van Defensie

Net als vorig jaar was de Troonrede die de Koning voorlas goed te begrijpen. De toespraak, die een kort half uurtje duurde, begon met een verwijzing naar de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne. "Leden van de Staten-Generaal, In de zomer van 2014 bleek andermaal dat vrijheid en veiligheid kwetsbaar zijn - ook in ons deel van de wereld, ook in Nederland. Op 17 juli trof een verschrikkelijk lot de 298 inzittenden van vlucht MH17, onder wie 196 landgenoten. Daardoor wordt de feestelijke traditie van Prinsjesdag dit jaar omgeven door een rouwrand van verdriet. De vliegramp boven Oekraïens grondgebied heeft velen direct geraakt, ook in uw verenigde vergadering, en ons allen diep geschokt. In heel het land waren mensen zichtbaar één, in stilte en rouw. Die betrokkenheid en saamhorigheid bieden troost aan iedereen die een groot persoonlijk verlies moet verwerken."De Koning vervolgde de Troonrede door te stellen dat "conflicten die zich duizenden kilometers ver weg afspelen" in Nederland emoties en reacties oproepen: "De situatie in Noord-Irak, Syrië en Gaza leidt in ons land tot spanningen en tot gevoelens van onmacht en onveiligheid. De haat die elders in de wereld mensen in het verderf stort, mag niet overslaan naar onze straten. Ook in economisch opzicht hebben geopolitieke ontwikkelingen direct hun weerslag op onze samenleving. Een recent voorbeeld zijn de negatieve gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven van de wederzijdse economische sancties van de Europese Unie en Rusland. De veerkracht van de samenleving en de economie wordt door dit alles op de proef gesteld. Om daar tegenwicht aan te bieden, zijn een vaste koers en duidelijke keuzes nodig. De regering is dankbaar dat hiervoor politiek en maatschappelijk draagvlak bestaat, en zij blijft daaraan werken." De Koning ging ook in op de economische situatie in Nederland, die het afgelopen jaar is verbeterd. Volgens de Koning is Nederland op weg naar "structureel herstel en groei van de economie en werkgelegenheid". Daarvoor zijn, zoals de Koning voorlas een aantal zaken nodig, waaronder gezonde overheidsfinanciën, een evenwichtige inkomensverdeling, een goed functionerende arbeids- en woningmarkt en een betaalbare en toegankelijke zorg.
Rond kwart voor twee dronken Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prins Constantijn en Prinses Laurentien even wat in de Koninginnekamer om vervolgens weer in de rijtuigen te stappen voor de terugweg. Uiteraard zat Prinses Beatrix ook toen voor het raam:Het zwaaimoment voor de Oranjefans volgde al vrij snel nadat het Koninklijk paar en Prins Constantijn en Prinses Laurentien bij het paleis gearriveerd waren. Als gekken renden toeschouwers weer naar de hekken voor een goed plekje. Het kleine groepje personen op het balkon zal pas in 2022 groter worden als ook de Prinses van Oranje aanwezig is op Prinsjesdag..

KIJK LIVE: Prinsjesdag 2014

Vanaf 12.30 uur op NPO 1 of via deze livestream.

maandag 15 september 2014

Gravin Eloise bij galavoorstelling van het Nationale Ballet

Gravin Eloise was zondag aanwezig bij de galavoorstelling van het Nationale Ballet. 

Met een feestelijke galavoorstelling luidt het Nationale Ballet jaarlijks het nieuwe seizoen in. Over de rode loper arriveerden dan ook veel bekende Nederlanders. Plots verscheen ook Gravin Eloise, de oudste dochter van Prins Constantijn en Prinses Laurentien. Ze was echter niet in het gezelschap van haar ouders, maar liep tussen de Amerikaanse ambassadeur Timothy Broas en zijn partner. Koning Willem-Alexander ontving de ambassadeur in maart nog op Paleis Noordeinde ter overhandiging van zijn geloofsbrieven. Mogelijk was Eloise toen toevallig ook op het paleis en klikte het met deze man. In haar rokje en glitterpanty zag de oudste kleindochter van Prinses Beatrix er zelf ook een beetje als een balletdanseres uit. Ze zal dus wel genoten hebben van de voorstelling waarin hoogtepunten uit ‘Het Zwanenmeer’ voorkwamen.

Koning Willem-Alexander beëdigt Minderhoud tot staatsraad

Koning Willem-Alexander heeft vandaag de heer mr. E.A. Minderhoud tot staatsraad van de Raad van State beëdigt.

De beëdiging vond plaats in de Balkonzaal van Paleis Noordeinde, de zaal die inmiddels ook wel de bijnaam ‘eedzaal’ kan krijgen. Morgen zal de Koning met zijn familieleden gebruik van de zaal maken op weg naar het balkon voor de traditionele zwaaisessie op Prinsjesdag.

Prinsessen bekijken modeshow Addy van den Krommenacker

De prinsessen Aimée en Margarita zijn behoorlijk fan van de kleding die Addy van den Krommenacker ontwerpt. Ze woonden al diverse modeshows bij, en kregen nu zelfs Prinses Margriet zover om mee te gaan. 

Maandagavond vond in het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam de presentatie van de lente – en zomercollectie 2015 plaats. De prinsessen zaten op de eerste rij en hadden goed zicht op alle jurken die door de  modellen gepresenteerd werden. Zelf dragen Prinses Aimée en Prinses Margarita ook regelmatig een outfit die door Krommenacker is ontworpen. Ook mocht hij al eens een bruidsjurk ontwerpen voor Prinses Carolina. Over zijn Koninklijke opdrachten heeft hij inmiddels al wat keren opgeschept in het tv-programma Blauw Bloed. Nu ook Prinses Margriet mogelijk aan zijn lijstje wordt toegevoegd, kan hij z’n geluk vast niet op.

OPROEP: FOTO’S PRINSJESDAG

Sta jij dit jaar (on)bewust langs de Koninklijke route en krijg je het voor elkaar wat mooie foto’s van de koetsen met inhoud en/of de bordesscène te maken? Ze zijn hartelijk welkom op 

De foto’s worden uiteraard met vermelding van naam geplaatst. Mochten er ineens door verschillende mensen heel veel foto’s opgestuurd worden, dan wordt een selectie gemaakt en is het mogelijk dat jouw foto’s niet gebruikt worden voor het Prinsjesdag verslag. Ze blijven natuurlijk wel bewaard voor andere toekomstige artikelen.

Met Koninklijke groet,
RoyalfanVivian

zondag 14 september 2014

Koninklijk paar bij viering tien jaar Protestantse Kerk in Nederland

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben in De Fontein in Nijkerk vandaag de viering van het tienjarige bestaan van de Protestantse Kerk in Nederland bijgewoond. 

De Koning en Koningin zingen mee
De PKN is op 1 mei 2004 ontstaan vanuit de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Om het tienjarige jubileum van die ‘verbondenheid’ te vieren, vond er in De Fontein in Nijkerk de viering met als thema ‘Vieren en Verbinden’ plaats. Hoewel De Fontein in de verste verte niet op een kerkgebouw lijkt, vinden er toch wekelijks kerkdiensten plaats. Rond drie uur arriveerden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima voor de dienst die behandeld werd door dominee Plaisier. Hij las Bijbelteksten voor die afgewisseld werden met films over de PKN en muziek van onder anderen Anita Meijer, musicalspeler René van Kooten en Ernst Daniël Smid met zijn dochter Coosje. Buiten stonden veel  toeschouwers die van de gelegenheid gebruik maakten om de hofauto eens van heel dichtbij te bekijken. 

Pas tegen half vijf kwam het Koninklijk paar weer naar buiten. Na al het commentaar over de toespraken van de Koning, kan vanaf vandaag in ieder geval niet meer gezegd worden dat hij geen aandacht aan het thema ‘godsdienst’ besteed.

vrijdag 12 september 2014

Koninklijk paar brengt streekbezoek aan de Kop van Noord-Holland

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben vandaag een streekbezoek gebracht aan de Kop van Noord-Holland.

Exact om 10 uur arriveerde het paar in Den Oever, waar ze hun tweede streekbezoek begonnen. Eerder dit jaar waren ze al eens op streekbezoek in de Achterhoek. De provincie stelt voorafgaand aan zo’n bezoek een programma samen waarbij de Koning en Koningin een indruk wordt gegeven van actuele ontwikkelingen, problemen en mogelijkheden in de uitgekozen regio. Kinderen van een plaatselijke basisschool zongen het lied ‘Gekker zonder stekker’ toen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima arriveerden op de Oostkade in de haven.  Een lied wat gaat over het veelvuldige gebruik van stroom en of het niet wat minder kan. Terwijl de Koning en Koningin verder wandelden langs de haven kregen ze uitleg over de toeristische ambities van Den Oever. Zo is er het project ‘Waddenpoort’ wat de plaats een economische en toeristische oppepper moet geven. Tot slot bezocht het Koninklijk paar een waterkrachtturbine, bedoeld voor het opwekken van duurzame energie uit rivier – en getijdenstromen, die in deze regio worden vervaardigd voor wereldwijde export. Op de Afsluitdijk kwam de Koninklijke bus in beeld die klaarstond voor de lange rit naar Den Helder. Uiteraard stonden ook hier veel mensen die graag nog even naar de Koning en Koningin wilden zwaaien. De Koningin, die regelmatig een creatie van modehuis Natan draagt, droeg vandaag wel een heel bijzondere jurk. Haar vrolijke jurk was wederom afkomstig van Natan, maar ontworpen door een kind die voor ‘Make a Wish’ een dagje mocht meelopen met Edouard Vermeulen en deze jurk voor Koningin Máxima ontwierp. Dat het ontwerp zeker in de smaak viel bij de Koningin, bleek dus wel vandaag.

Zo’n half uurtje na vertrek uit Den Oever arriveerde de Koninklijke bus in Den Helder, de marinestad waar Koning Willem-Alexander bijna 30 jaar geleden zijn dienstplicht vervulde. Het Koninklijk paar kreeg een presentatie van het bedrijf Tocardo over getijdenturbines en bezocht daarna de voormalige marinewerf Willemsoord. Willemsoord wordt momenteel omgevormd tot nieuwe stadswijk van Den Helder. Op een maquette, die door het Koninklijk paar uitgebreid bekeken werd, is te zien hoe de stad zich wil ontwikkelen en er in de toekomst uit wil gaan zien. Bij de Boerenverdrietsluis onthulde de Koning een speciale sluitsteen die het startsein gaf voor de restauratie van de sluis. Tijdens het onthullen van de sluitsteen, plaagde de Koning de pers een beetje. Hij lichtte het doek zo op dat hij de steen kon zien, maar de media in het persvak niet. “Heel mooi” grapte hij, waarna hij vervolgens toch maar het volledige doek er af haalde.

© screenshots RTV Noord-Holland
Bij de Boerenverdrietsluis stapten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ook nog aan boord van de historische reddingsboot ‘Prins Hendrik’ die zijn naam dankt aan Koningin Wilhelmina. Koningin Wilhelmina doopte het schip namelijk in 1951 en vernoemde het naar haar overleden man, die altijd nauw betrokken was bij de reddingsmaatschappij. Vanaf het water kregen de Koning en Koningin ook een stukje Willemsoord te zien, maar ze hadden ook oog voor elkaar. De Koning haalde zijn telefoon tevoorschijn en maakte foto’s van de kade, én van Koningin Máxima. Één van de foto’s werd kort daarna op de Facebook pagina van het Koninklijk Huis gepubliceerd.
Foto: © Z.M. Koning Willem-Alexander
Tijdens de boottocht werden de Koning en Koningin toegezongen door zo'n tweehonderd kinderen met het lied 'Den Helder kust de zee'.  Ook het Koninklijk paar was in het bezit van de tekst. Vooral Koningin Máxima zong enthousiast mee. Daarna kregen de kinderen een groot applaus van de voorbijvarende Koning en Koningin.

Rond lunchtijd werd het bezoek aan Den Helder afgesloten met een rondetafelgesprek over krimp en kansen in de regio. Tijd om ook wat te eten was er niet. Een glaasje water kon er nog net in, en in de busrit naar Warmenhuizen aten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hun broodje op. In Warmenhuizen werd een bezoek gebracht aan versfabriek Vezet. Vezet is de grootste groente – en fruitverwekende fabriek van Europa, die dit jaar 100 jaar bestaat. Het Koninklijke bezoek ervaart het bedrijf dus als hoogtepunt van hun jubileum. Tijdens de rondleiding werd met docenten en leerlingen gesproken. Een leerling kon het niet laten om tegen de Koningin te zeggen: “In het echt ziet u er nog mooier uit”. “Oh, ik dacht dat u iets ging zeggen over de groente” reageerde Máxima vervolgens lachend. De Koning, die inmiddels een eindje verderop aan een tafeltje zat draaide zich om en zei “Ze eet alleen maar verse groente!”. Met andere woorden; daarom ziet zijn vrouw er zo goed uit. Mede door de gezelligheid in het bedrijf liep het bezoek van het Koninklijk paar een half uur uit en vertrokken ze pas na kwart over drie weer richting huis.

Koningin Máxima vliegt mee in een F-16

Tijdens een werkbezoek woensdag aan vliegbasis Volkel heeft Koningin Máxima meegevlogen in een F-16. 

Doel van het onaangekondigde bezoek van Koningin Máxima was inzicht krijgen in de activiteiten van de vliegbasis en het proces rondom de organisatie van een F-16 vlucht. Kenmerk hiervan is de nauwe samenwerking tussen diverse afdelingen op de vliegbasis. Koningin Máxima werd ontvangen door de Commandant Luchtstrijdkrachten, Luitenant-generaal Alexander Schnitger en door de Commandant van vliegbasis Volkel, Kolonel Peter Tankink. Ze kreeg onder andere een rondleiding bij het 313-squadron waar ze sprak met vliegers, ondersteunend personeel en technici over hun werkzaamheden. Ook werd ze geïnformeerd over de recente verplaatsing van vijf F-16 vliegtuigen naar de Baltische staten om daar het luchtruim te bewaken. Tot slot doorliep de Koningin het proces van een vluchtvoorbereiding waarna ze zelfs deelnam aan een trainingsvlucht.

Foto: © Ministerie van DefensiePrinses Beatrix ontvangt jubileumboek Alouette helikopter

Prinses Beatrix heeft woensdagmiddag op Paleis Noordeinde een fotoboek in ontvangst genomen van de Koninklijke Luchtmacht. 

De Koninklijke Luchtmacht heeft een fotoboek uitgebracht over 50 jaar Alouette helikopter. De Alouette is sinds 1964 in gebruik bij de Luchtmacht en onder meer bekend als 'search and rescue' helikopter, maar is ook voor de leden van de Koninklijke familie geen onbekend voertuig. Wekelijks worden zij met zo'n helikopter over het land gevlogen, waarna ze op een of ander sportveld overstappen in de auto. Vrijdag zal Prof.mr. Pieter van Vollenhoven aanwezig zijn bij de officiële viering van 50 jaar Alouette III.

Koning Willem-Alexander bezoekt Koninklijke Militaire School Luchtmacht

Na Koningin Máxima en Prinses Beatrix, kon ook Koning Willem-Alexander onmogelijk geen aandacht aan de Koninklijke Luchtmacht besteden. Hij bezocht daarom donderdag de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) op vliegbasis Woensdrecht. 

Op de vliegbasis kreeg hij een rondleiding door de JMG (Joint Meteorologische Groep) . De taak van de JMG is het leveren van meteorologische ondersteuning aan alle krijgsmachtonderdelen waar ter wereld deze zich ook bevinden. Daarna bezocht de Koning de EMVO (Elementaire Militaire Vliegeropleiding). Naast leerlingen van de Koninklijke Luchtmacht volgen ook leerlingen van de Koninklijke Marine hier de elementaire en voortgezette vliegopleidingen. Verder sprak Koning Willem-Alexander met vertegenwoordigers en maakte hij ook kennis met de aanwezige honden. Een van de honden ging er eens goed voor zitten om met de Koning op de foto te staan:


Foto's: © Ministerie van Defensie

Koningin Máxima bezoekt Stichting Laluz en Pensioenseminar

Koningin Máxima heeft donderdag de Stichting Laluz bezocht – deelnemer van het Oranje Fonds Groeiprogramma. Aansluitend bezocht ze in Bussum het DNB Pensioenseminar.

De Stichting Laluz koppelt opdrachten van ideële organisaties aan professionals die op vrijwillige basis opdrachten voor deze organisaties uitvoeren. Koningin Máxima sprak tijdens haar bezoek met vertegenwoordigers over de aanpak en organisatie van hun initiatief. Enkele deelnemende organisaties en professionals vertelden haar over hun ervaringen. Zo was er een team van professionals aanwezig dat voor de Hartstichting een wervingsplan voor vrijwilligers schreef. Tot slot ging de Koningin met alle medewerkers en deelnemers van de stichting op de foto. In Bussum, bij theater ‘Spant!’ om precies te zijn, lag inmiddels de rode loper uit voor de komst van de erevoorzitter van platform Wijzer in geldzaken. Toen Koningin Máxima eenmaal over de loper wandelde, werd ze halverwege staande gehouden door een vrouw die haar een kaartje wilde geven en niet netjes achter de afzetpaaltjes was blijven staan.

Op het Pensioenseminar stond het thema ‘De deelnemer in beeld’ centraal. Een enigszins vage titel, maar met als doel het belang van pensioenbewustzijn bij de consument te vergroten. Kennis over pensioenen is een belangrijk onderdeel van financiële zelfredzaamheid, zo zei ook Koningin Máxima al in diverse toespraken.


Prinses Laurentien lanceert campagne ‘Taal maakt gezonder’

Prinses Laurentien heeft donderdag de campagne ‘Taal maakt gezonder’ gelanceerd.

De campagne is een initiatief van de Verenigde EersteLijns Organisaties (VELO) en Stichting Lezen & Schrijven en gaat 64.000 eerstelijnszorgverleners helpen om meer laaggeletterde patiënten door te verwijzen naar taalscholing. Op de bijeenkomst hield de prinses ook een toespraak, waarna ze het eerste exemplaar ontving van het wachtkamerboekje ‘Taal maakt gezonder’. Het boekje is een van de materialen van de campagne die zorgverleners kunnen inzetten om lees- en schrijfproblemen bespreekbaar te maken in hun dagelijks werk. Naar verwachting ligt het dus binnenkort in alle wachtkamers in Nederland.

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven bij viering 50 jaar Alouette III

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven woonde vandaag op vliegbasis Gilze-Rijen de viering bij van 50 jaar gebruik van de Alouette III helikopter door de Koninklijke Luchtmacht.

De Alouette is onder meer bekend als ‘search and rescue’ helikopter. De jubileumbijeenkomst stond in het teken van een reünie voor vliegers, technisch- en logistiek personeel die de afgelopen 50 jaar betrokken zijn geweest bij de Alouette. Het ging om (oud) lucht- en landmacht personeel en medewerkers van de Marine Luchtvaartdienst. Naast de reünie is er een foto-expositie en zijn er drie Alouette III helikopters uit België en Portugal die meewerkten aan een zogenaamde Fly-In.

Kort nieuws:
- Een handjevol ambassadeurs bood woensdag, traditiegetrouw, geloofsbrieven aan. Dit keer zijn daar weer eens foto’s van verschenen. Eerder zagen we dit al aan het begin van het Koningschap van Koning Willem-Alexander.

- Koning Willem-Alexander heeft donderdag het Groot Erekruis in de Huisorde van Oranje uitgereikt aan de heer Leeuwenburg. Hij kreeg de onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning per 1 juni 2014.

donderdag 11 september 2014

Nieuwe foto's Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven

De RVD heeft vandaag nieuwe portretfoto's vrijgegeven van Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven. De foto's zijn op 25 augustus in Apeldoorn gemaakt.


Foto's: ©  Anko Stoffels/RVD

woensdag 10 september 2014

10-jarige troonopvolgers op één foto

...Vier generaties die in één foto allemaal 10 jaar zijn. Lijken ze op elkaar?
Foto's: © Franz Ziegler, Rineke Dijkstra, Meijboom, Prins Claus/RVD

dinsdag 9 september 2014

Koningin Máxima ontvangt directeur-generaal van WTO

Koningin Máxima heeft maandag Roberto Azevedo, directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ontvangen. 

De ontvangst vond plaats op Villa Eikenhorst, nadat Azevedo eerder op de dag al op bezoek was gegaan bij premier Rutte en minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling had de Koningin uiteraard genoeg gespreksstof om met de man over te praten.

Prinses Laurentien opent Taalhuis in Den Haag

In de Bibliotheek aan het Spui in Den Haag heeft Prinses Laurentien maandag, op Wereldalfabetiseringsdag, het Taalhuis geopend.

De outfit van de prinses, inclusief de ketting en oorbellen matchte goed bij het decor (logo van Week van de Alfabetisering en de groene ballonnen). Samen met wethouder Joris Wijsmuller van Stadsontwikkeling, Wonen Duurzaamheid en Cultuur, wethouder Ingrid van Engelshoven, van Onderwijs en Dienstverlening, en twee taalambassadeurs gaf Prinses Laurentien op het podium een letterlijk startschot van het Taalhuis én de Wereldalfabetiseringsdag. Het Taalhuis organiseert cursussen voor iedereen die de Nederlandse taal beter wil leren lezen, schrijven en spreken. Bij de opening was ook schrijver Paul van Loon aanwezig. De prinses gaf hem een hartelijke omhelzing. De twee kennen elkaar inmiddels goed, en op 5 oktober zullen ze het boek ‘De Sprookjessprokkelaar’ presenteren wat ze samen hebben geschreven.

Foto's: ©  royalduo 

Koninklijk paar ontvangt president van Myanmar

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben vandaag afzonderlijk van elkaar de president van Myanmar ontvangen. 

President Thein Sein is samen met een meegereisde delegatie twee dagen in Nederland. Vandaag stonden voor hem twee Koninklijke audiënties en een bezoek aan minister-president Rutte op het programma. In haar hoedanigheid van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling, ontving Koningin Máxima de man vanochtend op Villa Eikenhorst. Gisteren werd al in de woonkamer geposeerd voor de foto’s met de directeur-generaal van Wereldhandelorganisatie. Wellicht viel daarom nu de keus op de hal.

Na een bezoek aan de minister-president, arriveerde de Myanmarese president dinsdagmiddag bij Paleis Noordeinde, waar hij door Koning Willem-Alexander ontvangen werd. De foto’s werden gemaakt in de balkonzaal. Hier had de Koning kort daarvoor nog dr. Mito Croes tot lid van de Raad van State van het Koninkrijk voor Aruba benoemd. De focus van het bezoek van de Myanmarese delegatie aan Nederland ligt op watermanagement en tuinbouw. Aangezien watermanagement geen onbekend onderwerp is voor de Koning, werd het vast een gezellige ontmoeting nadat de fotografen de zaal verlaten hadden.

Koning Willem-Alexander bij uitreiking NWO-Spinozapremies 

Koning Willem-Alexander heeft vandaag in de Nieuwe Kerk in Den Haag de uitreiking van de NWO-Spinozapremies bijgewoond. 


Het was haasten na de ontvangst van de president van Myanmar om nog op tijd bij de Nieuwe Kerk te komen. De koning keek bij aankomst dan ook enigszins gestrest op zijn horloge, maar een voordeel van staatshoofd zijn is dat men altijd op je wacht en de uitreiking van de NWO-Spinozapremies dus nog niet was begonnen. Dit jaar reikte NWO de Spinozapremies voor de 20 keer uit aan vier laureaten (genomineerde wetenschappers). Sander Dekker, staatssecretaris van OCW, reikt de onderscheidingen uit aan experimenteel natuurkundige Dirk Bouwmeester, archeoloog Corinne Hofman, milieutechnoloog Mark van Loosdrecht en trekvogelecoloog Theunis Piersma. Met een bedrag van maar liefst 2,5 miljoen euro is de NWO-Spinozapremie de hoogste onderscheiding die er in Nederland bestaat. Daar kwam dit jaar dus ook nog eens een Koninklijke ontmoeting bovenop.

Prinses Margriet bezoekt Universiteit Twente

Prinses Margriet heeft vandaag een bezoek gebracht aan de Universiteit Twente samen met een delegatie van het Rode Kruis.

De prinses bezocht de faculteit ITC om kennis te maken met het softwareprogramma Ilwis waarmee informatie over land en water kan worden verwerkt, onder meer met 3D-beelden. Het Rode Kruis is geïnteresseerd in het softwarepakket om over de hele wereld in te zetten bij rampen en in gebieden met verhoogde risico’s.