De Oranjes: maart 2009

dinsdag 31 maart 2009

Stop..

Hierbij deel ik u mede dat ik stop met het bijhouden van deze web-log.


Het archief zal altijd blijven bestaan dus kunnen jullie daar terecht:


ARCHIEF

maandag 30 maart 2009

Uitvaart Prinses Juliana

Vandaag is het  5 jaar geleden dat Juliana werd bijgezet in de Nieuwe Kerk in Delft. Daarom een uitgebreide terugblik..

Koningin Beatrix arriveerde om 9.00 uur samen met prins Carlos, aan de achterzijde van paleis Noordeinde. De koningin vertrok met haar zussen vanaf het paleis naar het Instituut Defensie Leergangen in Rijswijk. De prinsessen Margriet, Irene, Christina en Bernardo Guillermo, oudste zoon van Prinses Christina, kwamen om 9.10 uur aan op het paleis. Prins Maurits arriveert samen met zijn neef prins Willem Alexander om 9.20 uur. Om 9.40 uur wordt de lijkkoets voorgereden en de kist met het stoffelijk overschot van prinses Juliana wordt de lijkkoets ingedragen. In de vervolgkoets nemen de 4 oudste kleinkinderen van de prinses plaats : de prinsen Willem-Alexander, Carlos, Maurits en de heer Bernardo Guillermo.

Om 9.45 uur vertrok de lijkstoet uit Den Haag naar het Instituut Katholieke Leergangen te Rijswijk. De lijkkoets volgde de volgende route: Heulstraat - Lange Voorhout – Kneuterdijk – Buitenhof – Spui – Rijswijkseweg – Haagweg – dan komen ze Rijswijk binnen – Laan van Hoornwijck – Singel –Poortweg (Instituut Katholieke Leergangen) Om 11.12 uur vertrok de Koningin met haar 3 zussen per auto naar Rijswijk, waar zij om 11.30 uur aankwamen; prins Bernhard en mr. Pieter van Vollenhoven gaan rechtstreeks vanaf Soestdijk naar Delft. Zij vertrekken om 11.40 uur en komen aan in Delft om 12.07 uur.

Rond 10.30 uur komen de buitenlandse gasten aan op vliegbasis Valkenburg zoals o.a. Het Zweeds Koninklijk Paar, Koning Juan Carlos van Spanje, Koningin Noor van Jordanië. Bij de vliegbasis is het verzamelen en alle gasten gaan per bus om 11.00 uur naar het stadhuis van Delft, waar ze worden verwelkomd door prins Johan Friso. De prins en zijn verloofde arriveerde rond 10.50 in het stadhuis te Delft. Koning Albert en Koningin Paola van België arriveren rechtstreeks bij de kerk en gaan na afloop van de dienst meteen terug naar België, omdat ze de Finse President op staatsbezoek hebben.

De rouwstoet kwam aan in Rijswijk bij het Instituut Katholieke Leergangen om 11.22 uur, Om 11.35 uur vertrekt de uitgebreide rouwkoets met in de 1e koets Koningin Beatrix met haar 4 zussen en in de 2e koets de 4 oudste kleinkinderen. Route van Rijswijk (Instituut Katholieke Leergangen) naar Delft: Poortweg - dan rijden ze Delft binnen – Noordeinde – Oude Delft – Nieuwstraat – nieuwe Kerk.


Fotolink: Rouwstoet - Richting Nieuwe kerk..


Om 11.15 vertrekken de overige leden van de Koninklijke Familie per Koninklijke bus vanaf Noordeinde naar Delft, waar zij om 11.40 uur aankomen in het stadhuis. De Nederlandse autoriteiten gaan 11.55 uur te voet over de Markt naar de Nieuwe Kerk. Om 12.00 uur gaan de leden van buitenlandse vorstenhuizen en de leden van de Koninklijke Familie die niet deelnemen aan de rouwstoet van het Stadhuis te voet naar de Nieuwe Kerk. De overige genodigden arriveren tussen 10.30 en 12.00 uur bij de Nieuwe Kerk. De Rouwstoet komt aan om 12.25 uur bij de Nieuwe Kerk.


Fotolink: Prinses Máxima


In de kerk beginnen ze om 12.30 uur met een inleidend orgelspel, als de 4 dochters met Prins Bernhard de kerk binnen lopen. Om 12.32 uur dragen 8 grenadiers de kist met afgemeten passen en onder de tonen van “A toi la gloire“ (U zij de glorie) het Oranjelied bij uitstek de kerk binnen.


Fotolink: Vele bloemen in de kerk - Buitenlandse Koninklijke aanwezigen


De Uitvaartdienst wordt voorgegaan door ds. W. Hudig –Semeijns de Vries van Doesburgh. Dominee Hudig is oncologisch therapeut bij het Helen Dowling Instituut in Utrecht en Vruchtenburg in Rotterdam. Zij was gedurende een aantal jaren op theologisch en spiritueel gebied gesprekspartner van Prinses Juliana. Ouderling van dienst is L. Boersma, ouderlingkerkvoogd van de Nieuwe Kerk. De muziek wordt verzorgd door het Residentie Bach Orkest en het Residentie Bach Koor, de Resurrection Singers, organist Bas de Vroome, en dirigent Jos Vermunt.


Uitvaart_1


Votum en groet: Wij wijden deze dienst aan God, de grond van ons bestaan, uit Wie door Wie en tot Wie alle dingen zijn, uit Wie, door Wie en tot Wie ook Prinses Juliana mocht leven. Genade zij U en vrede van God onze Vader door Jezus Christus. Amen.


Begroeting: Wij zijn hier om afscheid te nemen van Prinses Juliana. Wij denken daarbij in het bijzonder aan diegenen, die hun vrouw, moeder, grootmoeder en overgrootmoeder verloren. Maar naast het verdriet om een dierbaar mens overheerst de dankbaarheid voor een lang en zinvol leven. Prinses Juliana zelf was ervan overtuigd dat sterven geen ondergang is in grauwe vergetelheid of droeve duisternis, maar een overgang naar Licht en geborgenheid in Gods Liefde. Daarom koos zij een wit accent als kleurzetting voor deze dag en zongen wij als eerste lied à Toi la Gloire: U zij de glorie. Het was haar wens om met dit blijde opstandingslied de toonzetting te geven voor deze dienst en u zult ook in de andere door haar uitgezochte muziek deze lichte toon herkennen. Een grote wens van haar was, dat haar dochter Christina zou zingen en het is heel fijn dat zij bereid is om dit te doen op dit voor haar zo emotionele moment. Prinses Christina zocht het lied uit “Its a gift to be simple”: het is een gave om eenvoudig, gewoon, te zijn.


Uitvaart_2


Solozang en orkest
Openingsgebed: God, laat het stil worden in ons. Zo stil, dat wij onze eigen adem kunnen horen, zo stil, dat wij onze eigen hartslag kunnen voelen. Help ons om het imposante gebeuren om ons heen los te laten, en ons te concentreren op haar om wie het werkelijk gaat. Laat ons met onze gedachten zijn bij Prinses Juliana: wie zij was en wat zij voor ieder van ons betekende. Laat ons bewust zijn van haar kwaliteiten, haar karakter, haar eigenaardigheden, de bijzondere mens die zij was. Help ons om hier en nu met respect en warme aandacht aan haar te denken, die zo’n groot deel van haar leven gegeven heeft voor haar land, haar volk. Aan haar, die in alle oprechtheid probeerde om haar taak te volbrengen en U daarmee te dienen. Gij die de bron zijt van alle liefde, laat liefde stromen in ons hart, zo dat wij een kring van warmte en aandacht kunnen zijn om haar heen. Amen


Koor en orkest: Kyrie Eleison uit mis in d-majeur, van Antonin Dvorak Schriftlezing: uit Johannes 14: 1, 2 en 27, 28 Lied: Gezang 293: Wat de toekomst brengen moge; couplet 1, 2 en 4 Overdenking: Niet prijzen, niet loven, stond bovenaan het lijstje aanwijzingen dat Prinses Juliana voor deze dienst gaf. En voor de zekerheid onderaan: géén loftuitingen. De meeste mensen willen niet gewoon zijn, ze willen graag bijzonder gevonden worden. Bij Prinses Juliana was dat anders: iedereen vond haar bijzonder, maar zij wilde graag gewoon zijn. En dit stamt al uit haar vroege jeugd:


Zij vertelde dat ze als klein meisje in een speciaal schoolklasje zat op Huis ten Bosch. Iedere ochtend reed zij er alleen in een koets heen, onder begeleiding van een hofdame. De andere drie meisjes kwamen samen naar de les toe; Prinses Juliana zag ze gezellig kwebbelen en lachen. En zo gingen ze ook weer weg: het prinsesje alleen en de andere meisjes samen. Maar één dag stond de hofdame te praten met een moeder en lette even niet op. De meisjes in de andere koets gebaarden naar kleine Juliana of ze er ook bij kwam, dus stapte zij snel uit haar koets en klom bij de anderen naar binnen. Het was héérlijk vertelde ze: de koetsier maakte een rondje op het plein en ze maakten grapjes en lachten. Ze genoot.


Maar zodra de hofdame het in de gaten kreeg, werd ze uit de koets gehaald. Dit mocht absoluut niet van haar moeder! Toen Prinses Juliana dit verhaal 80 jaar later vertelde, kon zij er nog steeds boos over worden. ,,En ik wist zeker dat het wél mocht van mijn moeder'', zei ze, ,,die vond het fijn als ik plezier had.'' Natuurlijk kunnen wij alle begrip hebben voor de geschrokken hofdame. Zíj moest dit kostbare kind beschermen en bewaken. Maar de beleving van het prinsesje was: ik mag nooit gewoon meespelen met de anderen. Die beleving droeg zij haar leven lang met zich mee. Prinses Juliana was bijzonder, als enig kind en troonopvolger. En dat bracht een bepaalde eenzaamheid met zich mee. Zij heeft hier verdriet van gehad, zoals iedereen die alleen is. Maar in die eenzaamheid heeft zij een eigen kracht ontwikkeld, een eigen waardigheid, een eigen visie, een eigen waarachtigheid.


Koningin zijn was voor haar een zware, maar heilige opdracht, waaraan zij moest gehoorzamen, ,,obediëren'' zullen wij straks zingen. Daardoor heeft zij geen gewone moeder kunnen zijn, hoe veel haar dochters ook voor haar betekenden. Dat is voor haar en haar gezin niet gemakkelijk geweest. Prinses Juliana zette zich voor honderd procent in voor haar taak. Ze bereidde zich goed voor op gesprekken en kon puntige, onverwachte, ter zake doende vragen stellen. Zo vormde ze haar eigen mening. Maar zij kon zich nauwelijks voorstellen dat anderen anders dachten. En het was moeilijk om een overtuiging uít haar hoofd te praten.


Achter haar verlangen om gewoon te zijn leefde een oprechte, bescheiden eenvoud: ,,the gift to be simple'', zoals haar dochter Christina zong. Ze kon intens genieten van picknicken met de kinderen of kastanjes zoeken om te poffen, foto's maken van de lentebloemen met haar ,,kiektoestel''. Samen spelletjes doen, zoals scrabbelen, vond zij oer-gezellig, vooral als zij won. Haar grootste hobby was toneelspelen. Je kunt je voorstellen dat iemand die altijd een bepaalde rol moest spelen, het heerlijk vond om een rol te spelen die zij zelf uit kon zoeken. En daarin kon zij de humor leggen, waarvan zij zoveel bezat, zeker samen met haar schoonzoon, Pieter. Soms kon Prinses Juliana ook wat overdrijven in haar zucht naar eenvoud, zeker naar onze moderne maatstaven. Bijvoorbeeld toen ze toastjes met zalm voor haar verjaardag te luxe vond. Gewoon willen zijn betekende een sterke afkeer van hofetiquette en opgelegde vormen en regels, formaliteit. Maar Prinses Juliana hield ook niet van opdringerige informaliteit. Ze schreef: ,,Ik was geneigd het goede in mijn medemens te veronderstellen, maar ik was níet zo dom dat ik ze niet vaak doorzag.''


Wat Prinses Juliana vooral bijzonder maakte, was haar warme hart. De mensen herinneren haar niet zozeer als de koningin op staatsieportretten in openbare gebouwen. Het beeld, dat de diepste indruk maakte, was hoe zij met verwaaide haren onder een fladderend sjaaltje op kaplaarzen in de Zeeuwse klei stond tijdens de Watersnoodramp in 1953. Op haar gezicht stond te lezen hoe intens zij meeleefde en hoe machteloos zij zich voelde. En daarin was zij altijd misschien het meest koninklijk in de diepste zin van het woord: werkelijk betrokken bij haar volk in tijden van nood en verdriet.


Prinses Juliana was een gelovige vrouw met een heel eigen spirituele overtuiging. Deze werd niet bepaald door kerkelijke dogma's of wetten. Vrijheid van godsdienst, verdraagzaamheid waren voor haar vanzelfsprekend. Van haar moeder kreeg ze een stevige christelijke opvoeding en haar vader bracht haar in contact met oosterse, mystieke wijsheid. Ze had een open geest en sprak met groot enthousiasme over haar ontmoeting met de joodse wijsgeer Martin Buber én zij was geïnteresseerd in het Islamitisch Soefisme. Door haar dochters kwam zij in aanraking met moderne spirituele stromingen en ontwikkelde zij zich verder. Zij was ook trouw kerkgangster, maar zij ging het liefst naar verschillende kerkgenootschappen. De bijbelspreuk ,,onderzoekt alles en behoudt het goede'' past uitstekend bij haar. Zij bleef niet zitten in één heilig huisje, maar ging graag op ontdekkingstocht. Zij was ervan overtuigd dat vele wegen leiden naar die ene God. Of, zoals Jezus sprak: ,,het huis van mijn Vader heeft vele woningen''. Toen zij bij het oecumenisch huwelijk van haar kleinzoon ter communie ging was dit niet een gril van een excentrieke oude dame. Communie betekent letterlijk gemeenschap. En gemeenschap tussen mensen van verschillende kerkgenootschappen was haar liefste wens.


De kernpunten van haar geloof waren sociaal, praktisch bezig zijn, en vertrouwen in God. Of, zoals zij zei: ,,het moet hier op de afscheidsdienst over vrede gaan. Vrede tussen mensen, rassen en volken. En dat mensen niet bang moeten zijn voor de dood.'' Vrede. Prinses Juliana heeft het verschrikkelijk gevonden om haar land te moeten verlaten, toen dit in oorlog was. Vanuit Canada heeft zij intens meegeleefd en de gebeurtenissen nauwlettend gevolgd. Na de oorlog heeft zij het als haar belangrijkste taak gezien om waar zij kon aan vrede te werken. Zij heeft dat in vele kerstboodschappen overgebracht. ,,Voor een ieder is het het grootst denkbare voorrecht te mogen medewerken voor vrede op aarde en voor het welzijn der mensen'', sprak zij. En steeds benadrukte zij, dat wij hier allemaal aan moeten meewerken. ,,Wij zijn allen mede-verantwoordelijk.'' De bewapeningswedloop tijdens de Koude Oorlog verontrustte haar zeer.


Ook besefte zij heel goed, dat voor een echte wereldvrede de kloof tussen rijke en arme landen moet worden gedicht en de mensenrechten gerespecteerd.'' Zij was in haar tijd modern in haar opvattingen. Uiteindelijk zou haar inzet voor wereldvrede haar grootste politieke strijd worden, een strijd die zij durfde aan te gaan: ,,Vrede is geen asiel voor gemakzuchtigen. Vrede is de allerhoogste strijd'', sprak zij. Maar deze strijd heeft haar ook veel teleurstellingen gebracht.


In de bijbeltekst die wij lazen zegt Jezus: ,,Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u''. Het is van belang om te weten dat in de tijd van Jezus het woord 'vrede' verschillende aspecten heeft. Allereerst betekende het 'geen oorlog'. Jezus stierf liever zelf dan dat anderen door hem in een gewapende strijd omkwamen. Vrede betekent ook een toestand van heil, heel zijn, wel-zijn. De Griekse godin van de vrede: Eirene - Wij zeggen Irene - werd afgebeeld met een hoorn des overvloeds in haar hand: zij gaf welvaart, gezondheid, geluk. En wanneer een jood sjalom zegt, of een Arabier salaam, dan zeggen ze weliswaar letterlijk vrede zij met u, maar bedoelen dan ook alle goeds, heel aards: een goede oogst, vriendschap, alle vreugde, die het leven bieden kan. Ware vrede in de betekenis van welvaart voor allen, kon er alleen zijn als er sociale gerechtigheid was: minder verschil tussen arm en rijk, een eerlijk rechtsstelsel en zorg voor je naaste. Maar het is duidelijk dat deze ideale toestand van vrede, welvaart en gerechtigheid er niet was in de tijd van Jezus. Het land was bezet en werd uitgebuit, er heerste armoede en onrecht. Daarom projecteerden veel mensen de vrede naar een verre, ideale toekomst: de messiaanse tijd. Of naar een andere wereld: in de hemel zal vrede zijn.


Maar als je de tekst goed en in zijn verband leest, is het onwaarschijnlijk dat Jezus zijn leerlingen hier een verre, gelukzalige toekomst of een bovenaardse, hemelse vrede toewenst. ,,Vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u.'' Jezus spreekt deze woorden, wanneer Hij voor het allerlaatst met zijn leerlingen samen is. Hij waarschuwt hen, dat hij verraden zal worden, gevangen genomen en ter dood gebracht. Wij weten dit in deze lijdenstijd weer heel goed te herdenken, hoe erg dit was. In angst en totale verwarring zitten zijn leerlingen bij elkaar. En juist dan zegt Jezus: mijn vrede geef ik u. Wat kan hij daarmee bedoelen? Het lijkt alsof Jezus er vrede mee heeft dat hij zal sterven. De opdracht van zijn leven is bijna voltooid en hij zal heengaan in verbondenheid met God, de zin van zijn bestaan. ,,Het is volbracht'' waren zijn laatste woorden volgens het evangelie van Johannes. De rechtvaardige wereldvrede is nog niet bereikt, maar de vrede van geworteld zijn in God, staan voor de goede zaak en daar je leven voor willen geven, die vrede, laat hij zijn leerlingen na. Die geeft hun de kracht om in zijn spoor verder te gaan. Ook als Jezus sterft, werkt deze vrede door. En ik hoop zo dat u begrijpt dat het niet gaat om mooie woorden. Voor Jezus was God geen vage theorie. God geschiedde, in Jezus' leven. Licht, liefde en vrede werden werkelijkheid. En ik hoop dat dit ook voor ons geen vage termen blijven, maar dat God moge gebeuren, geschieden, ook in ons leven, wanneer mensen licht brengen, vrede en liefde vormgeven in onze wereld.


Prinses Juliana hoopte op vrede. In twee van haar kersttoespraken zei zij: ,,Als men aan iets goeds werkt, zal er altijd iets goeds uit voortkomen, ook al is het resultaat soms anders dan was verwacht.'' Dit optimistisch vertrouwen stelde haar in staat om tegenslagen te aanvaarden. ,,Wees niet verontrust en bevreesd'', zegt Jezus tegen zijn ontredderde leerlingen. Zijn vrede zal hen dragen door de vele beproevingen die hun te wachten staan, en ook de ultieme beproeving, de dood, hoeven zij niet te vrezen. Zíj zullen een woning vinden bij God, en zullen terugkeren tot hun Vader, uit Wie, door Wie en tot Wie alle dingen zijn. ,,Je ne crains rien'' (ik vrees niets) zongen we. ,,Mensen hoeven niet bang te zijn'', zei Prinses Juliana dikwijls. Zij was ervan overtuigd: Er is geen einde aan het laatste einde, alleen een eeuwig nieuw begin.


Prinses Juliana heeft geen eenvoudig leven gehad. Zij schreef: Veel van mijn verdriet in mijn leven is onbekend en mag dat ook blijven. Het was een mooi, een vol, een waardevol en intens leven. En zij is in vrede gestorven. In de nabijheid van haar man, van wie zij zoveel hield. Omringd door haar kinderen en kleinkinderen, die de grootste vreugde van haar leven waren, zoals zij zelf schreef. Moge haar krachtige, optimistische vertrouwen een voorbeeld zijn voor ons allen. En moge deze door haar volk zogeliefde en op handen gedragen koningin rusten in Gods vrede. Amen.


Koorzang a capella door Resurrection Singers: Wi tata (Surinaams Onze Vader), van John Nelom Inleiding tot Zegen: Voor wij het lichaam van Prinses Juliana toevertrouwen aan de schoot van de aarde, de schoot van deze kerk, nemen wij afscheid van haar. En wanneer wij afscheid van iemand nemen, dan zeggen wij: vaarwel. In de kerk doen we dat in de naam van God en noemen wij dat een zegen uitspreken, in het latijn ‘bene dicere’, hetgeen letterlijk betekent: het goede toezeggen. Deze zegen wordt uitgesproken in de vorm van de bijbelse, priesterlijke zegen. En u wil ik vragen om met deze zegen in te stemmen door direct erna het opgegeven lied te zingen. Maar ik wil u vooral vragen om in uw hart uw eigen zegenwens voor haar te formuleren, bewust te worden wat ieder van u voor goeds aan haar toewenst. Zo zullen de oude, bijbelse woorden gevuld worden door de kracht van uw intentie, gedragen door de liefde van haar familie en van haar volk. Ik wil u vragen om hiertoe op te staan.


Het lichaam van Prinses Juliana vertrouwen wij toe aan de aarde. Haar geest vertrouwen wij toe aan God, die deze ook gegeven heef.t


Zegenbede: De Eeuwige zegene U en behoede U De Eeuwige doe Zijn aangezicht over U lichten en zij U genadig De Eeuwige verheffe Zijn Aangezicht over U en geve U vrede.


Lied: Gezang 444: Heer ontferm U over haar, couplet 3


Bijzetting in de grafkelder:


Orkest: Peer Gynt, suite: Morgenstimmung, van Edvard Grieg Koor en orkest: Angel of Hope, van Erik Berglund, in een bewerking van Bob Zimmerman Koor: Die winter is vergangen


Gebeden: God, wij danken U dat wij hier in vrede bij elkaar mogen zijn. En wij bidden U: help ons om vrede vorm te geven in deze wereld, tussen volken, rassen, mensen, in ons eigen huis en in ons eigen hart. Geef ons de kracht om te veranderen wat wij kunnen veranderen, het geduld om te aanvaarden wat wij niet kunnen veranderen en de wijsheid om beide te kunnen onderscheiden. God, Wij danken u voor deze mens, Juliana, die in haar leven zich zo heeft ingezet om de boodschap van vrede uit te dragen. Nu Prinses Juliana van ons is heengegaan vragen wij om kracht, in het bijzonder voor haar man, Prins Bernhard, voor haar dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina, haar schoonzoon Pieter en voor de grote familie, die U haar in haar leven gegeven hebt. En wij denken ook aan degenen die haar op Soestdijk zoveel jaren met zoveel toewijding en liefde verzorgd hebben. Troost ook diegenen in ons volk, die oprecht verdriet om haar hebben. En wij bidden in stilte voor die mensen, die lijden door de pijn van een verlies. Wij noemen u namen in de stilte van ons hart.


Stil gebed: En alles wat wij u willen voorleggen vatten wij samen in het gebed dat Jezus ons leerde: Onze Vader: Lied: Gezang 411: Wilhelmus, couplet 15


Uitzending en Zegen:


Gaat dan allen heen in vrede, ieder langs zijn eigen weg, ieder met een eigen levensopdracht, in het besef van onze verantwoordelijkheid, voor de wereld en haar noden, en wetend dat wij gedragen worden door Gods zegen.


De Eeuwige zij vóór u om u de weg te wijzen …achter u om u in de rug te sterken …naast u als goede vriend …om u heen als beschermende mantel …en in u als liefde en vrede Amen.


Koor en orkest: Dona nobis pacem – Geef ons vrede Orgelspel: Wie gross ist des Allmächtigen Güte, koraalvariaties van Felix Mendelssohn-Bartholdy


Uitvaart_3


Video:

http://player.nos.nl/nos/media/flash/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm:5-426910

Koningin Beatrix verlaat met prinses Irene en prins Bernhard om 13.50 uur de kerk, gevolgd door prinses Margriet en prinses Christina. En dan Mr. Pieter, de kleinkinderen en de overige familieleden en genodigden. Prins Bernhard groet het vaandel en gaat per auto rechtstreeks naar paleis Soestdijk. Ook mr. Pieter van Vollenhoven rijdt met prins Bernhard mee naar paleis Soestdijk Met de auto gaan Koningin Beatrix met haar 3 zussen naar paleis Noordeinde. In de volgende auto gaan prins Willem Alexander en prinses Máxima, gevolgd door Prins Constantijn en prinses Laurentien, Prins Johan Friso en verloofde Mabel Wisse Smit. Zij komen aan op paleis Noordeinde om 14.15 uur. De overige leden van de Koninklijke Familie gaan met de Koninklijke bus naar Noordeinde en de Buitenlandse Koninklijke gasten worden per bussen vervoerd naar het Paleis.


De lunch wordt genuttigd op paleis Noordeinde en na afloop gaan Koningin Beatrix en haar 3 zussen en prins Willem Alexander en Prinses Maxima naar prins Bernhard en mr. Pieter op Paleis Soestdijk.


(Tekst: met dank aan Anja van der Steen)

vrijdag 27 maart 2009

RoyalfanVivian in tv-programma 'Helder'!

Helderrr


Gistermiddag stond het programma ‘Helder’ op Nederland 2 in het teken van het Koningshuis. Ik heb –uiteraard- ook gekeken en zag toen m’n site in beeld komen! Ik wordt zelfs al als 19-jarige beschouwd...!


Klik op 'bekijken' om de uitzending te zien. (vanaf 08.04 wordt mijn weblog genoemd en getoond)


donderdag 26 maart 2009

Oranje nieuws - 26 maart 2009

Gravin Luana 4 jaar!


September_2008_luana Gravin Luana viert vandaag haar 4e verjaardag! Luana – dochter van Prins Friso en Prinses Mabel- woont in Londen en zien we niet vaak, maar omdat haar beide ouders vorig jaar hun 40e verjaardag vierden, werden er unieke foto’s vrijgegeven die gemaakt waren in Nederland.

Luana is wel eens in Nederland en logeert dan samen met haar ouders, zusje, nichtjes en neefjes op het Oude Loo in Apeldoorn. Zo ziet ze toch geregeld haar familie en kan oma Beatrix ook van haar in Londen wonende kleinkinderen genieten. Luana en haar knuffel-schaap zijn onafscheidelijk , op de recenste foto’s was hij er niet bij , maar zal hij vast niet ver van haar vandaan hebben gelegen/gezeten..


Log van vorig jaar met foto’s van Luana en haar schaap:
http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/2008/03/oranje-nieuw-13.html


Foto: RVD
Margriet opent symposium '75 jaar Blindheidbestrijding in Nederland'


Prinses Margriet was vandaag in Groningen en opende daar het symposium ’75 jaar Blindheidbestrijding in Nederland’ De vereniging van de Voorkoming van Blindheid – ANVVB- bestaat namelijk 75 jaar. Fotoserie: KLIK

woensdag 25 maart 2009

Oranje nieuws 24 en 25 maart 2009

Laurentien heeft nieuwe functie
...‘Unesco Special Envoy on Literacy for Development.’

Prinses Laurentien was dinsdag in Parijs, niet om de Eiffeltoren te beklimmen, maar om op het hoofdkantoor van Unesco officieel de functie te aanvaarden van Special Gezant Geletterdheid.

Unesco zet zich wereldwijd in voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Hoeveel jaar de Prinses dit werk gaat doen is niet bekend, wel is bekend hoe de officiële titel luidt van de functie: ‘Unesco Special Envoy on Literacy for Development.’ Eind mei zal ze vanuit haar nieuwe functie een toespraak geven bij de opening van een Unesco-conferentie in Brazilië.

Foto: http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=minazintra:41704Foto: ©  PPE/v.d. Werf, www.ppe-agency.com
Laurentien en Constantijn bij ‘The Reader’

Prins Constantijn en Prinses Laurentien waren vanavond in de Mustsee bioscoop van Breda,waar de première plaatsvond van de speelfilm The Reader.

The Reader vertelt het verhaal van de jonge Duitse scholier Michael Berg die een relatie heeft met tramconductrice Hanna. Michael ontdekt dat Hanna graag wordt voorgelezen en dat hun vriendschap daarmee intenser wordt. De hele wereld literatuur komt op deze manier aan bod. En dat literatuur en laaggeletterdheid zijn weer onderwerpen die bij Laurentien passen..

Fotoserie: KLIK


dinsdag 24 maart 2009

'Terugblik-special' afscheid van Juliana.. /overbrenging naar Noordeinde

Een terugblik-special op de dag van de overbrenging van paleis Soestdijk naar paleis Noordeinde, en de dagen die daar op volgden…Nederland kon afscheid nemen van Juliana..


Woensdag 24 maart: overbrenging van het stoffelijk overschot van prinses Juliana van paleis Soestdijk naar paleis Noordeinde, waar zij zal worden opgebaard tot aan de dag van de uitvaart op 30 maart Koningin Beatrix en Prinsessen Irene, Margriet en Christina begeleiden rond 11.00 uur het stoffelijk overschot van hun moeder, Prinses Juliana van Paleis Soestdijk naar Paleis Noordeinde in Den Haag. Rond 12.15 uur wordt de stoet bij Paleis Noordeinde verwacht.


Een groot deel van de 14 kleinkinderen van Juliana stonden op het bordes terwijl de lijkwagen voorreed. Ook mr. Pieter van Vollenhoven, herstellend van een hernia-operatie stond op het bordes. Prins Bernhard verscheen niet op het bordes. De kist met de prinses werd aan de achterzijde van paleis Soestdijk, niet zichtbaar voor het publiek, ingeladen. Er stonden enkele honderden mensen voor het paleis en het bordes was bezaaid met bloemen. De begrafenis auto werd bestuurd door Juliana’s persoonlijke chauffeur. Naast hem zat de tuinman van de prinses. De stoet werd begeleid door motorrijders van de Koninklijke Marechaussee.


Foto_1


De stoet verlaat Paleis Soestdijk via de Baarnse zijde, gaat vervolgens over de Amsterdamsestraatweg, over de A1, bij Knooppunt Eemnes de A27 op, volgt dan de A12. In Den Haag vervolgt de stoet de route over de Utrechtsebaan, Zuidhollandlaan, Mauritskade, Parkstraat, Oranjestraat en Paleisstraat naar paleis Noordeinde.


Foto_2


Iets later dan gepland, om 12.35 uur arriveerde de rouwstoet bij Noordeinde. De kist met daarin het lichaam van prinses Juliana werd via de hoofdingang aan het Haagse Noordeinde naar binnen gedragen door leden van de Koninklijke Luchtmacht van vliegbasis Soesterberg. Over de kist lag de Nederlandse vlag gedrappeerd.


Foto_3


De prinses werd opgebaard in de kapel en dan is er een privémoment voor de 4 dochters en hierna begon de dodenwacht. De prinsen Willem-Alexander, Maurits en Floris en schoonzoon Pieter houden de dodenwacht gedurende een half uur en daarna afwisselend door leden van de Koninklijke Marechaussee en Koninklijke Landmacht.


Foto: De kist met het stoffelijk overschot van prinses Juliana in de chapelle ardante op Paleis Noordeinde.


Om 12.45 uur begint er in de Haagse Ridderzaal een bijzondere Verenigde Vergadering van de Staten Generaal. Er volgen verschillende toespraken en tussendoor is er lichte muziek. Van 14.00 tot 19.30 defileren de deputaties langs de baar en kunnen bij het condoleanceregister tekenen in paleis Noordeinde o.a. de ministers van Staat en oud-ministers, de presidenten van het Internationaal Gerechtshof en de Leden van het Corps Diplomatique, de voorzitters van de 1e en 2e Kamer, de rijksministerraad de vicepresidenten en Leden van de Raad van State.


Van donderdag 25 maart tot en met zondag 28 maart was er gelegenheid voor het publiek om afscheid te nemen van Prinses Juliana. In Paleis Noordeinde kon van 9.00 uur tot 22.00 uur gedefileerd worden langs de baar.


Foto: Lange rij mensen bij Noordeinde


Maandag 29 maart: De hekken van paleis Noordeinde gingen dicht om 22.30 uur en de mensen die binnen waren konden nog langs de baar lopen en tekenen, maar hierna niet meer. Maandag was er nog een dag voor de familie, hoewel er niets op het programma stond, zoals bij wijlen prins Claus. Voor hem was er nog een herdenkingsdienst, vlak voor de uitvaart op paleis Noordeinde. Wel ging de Koningin met haar 3 zussen, Irene, Margriet en Christina, haar zoon Willem Alexander en prinses Maxima naar de Nieuwe Kerk te Delft om het een en ander te bekijken en te inspecteren.


Videofragment, Rouwstoet:

http://player.nos.nl/nos/media/flash/nos_video_embed.swf?tcmid=tcm:5-426912

(Met dank aan Anja v.d. Steen)


Dit kun je op deze site nog verwachten over Juliana:

- 30 maart: Terugblik Uitvaart

Vanaf 30 april (haar geboortedag) iedere week een ‘jaar van Juliana’ op 30 april zal gestart worden met het 1e jaar: 1909, dit allemaal in het kader van haar 100e geboortedag.

zondag 22 maart 2009

Pieter-Christiaan 37 jaar!

Pc_37_jaar Prins Pieter-Christiaan viert vandaag zijn 37e verjaardag!
De Prins viert zijn verjaardag thuis in Noordwijk, waar hij samen met zijn vrouw Anita en kinderen Emma en Pieter woont. Deze week werd ook een bedankkaartje gestuurd ter dank aan de felicitaties voor de geboorte van hun zoontje Pieter. Doordat het stel geen toestemming vroeg voor hun huwelijk zijn ze geen leden van het Koninklijk Huis en hebben mede daardoor een anoniem leven. Bij een speciale gebeurtenis in de familie zijn ze altijd van de partij en de kids zijn daarom ook alleen te zien bij een doop. Wanneer de kleine Pieter.jr. gedoopt zal worden is nog niet bekend. Eerst maar eens een ander feestje vieren: de 37e verjaardag van de Prins!


(Foto: RVD)

zaterdag 21 maart 2009

‘Make a Difference Day’ (II)De jarige Claus hoefde zijn verjaardag niet zonder z’n ouders te vieren, hij mocht namelijk mee met ze naar Scheerwolde waar Constantijn en Laurentien meehielpen om een deel van het vakantieweekend van kinderen met een ‘bijzondere achtergrond’ te begeleidden, kinderen kunnen rondracen op bijvoorbeeld een skelter, de jarige Claus had zo ook de dag van z’n leven en mocht op z’n verjaardag lekker skelteren!

Fotoserie: KLIK

Koningin Beatrix was vanochtend bij de stichting Kubes, een organisatie voor blinden en slechtzienden die kunstwerken maken. Ze bekeek kunstwerken die de mensen hadden gemaakt, en voelde eraan om te ervaren hoe het nou is om ze alleen te kunnen voelen en niet te zien.

Fotoserie: KLIK
Foto's ©  Jannemieke, http://www.superkoninklijkeroyals.web-log.nl/ 


Overname verboden!

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven heeft vandaag gewerkt als politievrijwilliger in Venray. Hij deed mee aan 2 verkeerscontroles die door de vrijwillige politie waren georganiseerd.

Fotoserie: KLIK

vrijdag 20 maart 2009

'Make a Difference Day'

Op de Make a Difference Day dagen tonen veel Nederlanders zich maatschappelijk betrokken door zich vrijwillig in te zetten voor verbetering van de leefomgeving. De Koningin en andere leden willen door deel te nemen het werk van de vele vrijwilligers in Nederland ondersteunen en aanmoedigen.

Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren vandaag te vinden in een Speeltuin , ze hielpen mee om Speeltuin de Gagel in Utrecht op te knappen. Willem-Alexander harkte o.a. bladeren om het er wat opgeruimder uit te laten zien, en Máxima schilderde mee aan een wandschildering in het knutselhok van de Speeltuin.Anp9419652

Anp9419655_2 

Anp9419659

<><></> <><></> <><></> <><></> <><></> <><></>
Foto's zijn vrij van rechten en mogen alleen redactioneel gebruikt worden in de context van het geleverde bijschrift.
fotograafjeannette schols
stadUtrecht
landNederland

Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita waren sportief vandaag! Ze begeleidden een sportinstuif in de Sporthal van Almere. Ze deden daar mee aan verschillende spellen, badminton, voetbal….

Fotoserie: KLIK

Fan_van_maxima Foto's ©  Iris, http://www.fanvanmaxima.nl/

Overname verboden!

Prins Bernhard en Prinses Annette waren vanavond in Dokkum om daar mee te helpen een maaltijd voor te bereiden voor mantelzorgers die zieke familieden/of gezinsleden verzorgen.

Foto’s: KLIK

Prins Floris en Prinses Aimée hadden de meest ‘spannende’ activiteit van vandaag. Zij deden in Rozenburg mee aan een oefening van de Vrijwillige Brandweer. In normale kleding kwamen ze aan – voor het eerst zien we nu de zwangere buik van Aimée!- Maar al gauw trok het stel net zo’n brandweerpak aan als de overige brandweerlieden. Er werden branden gesticht die geblust moesten worden,en er liep een ‘nep-slachttoffer’ onder het bloed rond. Doordat de activiteit ’s avonds plaatsvond, zijn de foto’s extra ‘cool’

Voor foto’s : KLIK HIER

'Terugblik-special' : Juliana 5 jaar overleden

Vandaag is het 5 jaar geleden dat Juliana overleed. We blikken terug op deze trieste dag…20 maart 2004:


Officielejuliana


In de vroege zaterdagochtend van 20 maart 2004 ( en om precies te zijn om 05.50 uur) overlijdt Prinses Juliana op paleis Soestdijk in haar slaap met aan haar zijde haar man prins Bernhard en haar 3 dochters Koningin Beatrix en de prinsessen Irene en Margriet. Haar 4e dochter prinses Christina kwam net aan op Schiphol, toen zij het nieuws te horen kreeg en ging vandaar uit naar paleis Soestdijk. De prinses is 94 jaar geworden. Ze overleed aan de gevolgen van longontsteking. Kort na het overlijden werd prinses Juliana gebalsemd. Balsem is een stof die ze over het lichaam smeren dat het niet zo snel vergaat. Dit had ze zelf besloten. Haar moeder bijvoorbeeld wilde niet gebalsemd worden omdat zij naar de Heer wilde zoals ze was.


Om 10.00 uur in de ochtend spreekt minister-president Balkenende de Nederlandse Bevolking toe via radio en televisie: 'Omringd door haar directe familie, is Prinses Juliana thuis op Paleis Soestdijk overleden. Ze was al langere tijd ziek. In haar verliezen we een warme en betrokken vrouw, een moeder van ons allen. Op dit moment van verdriet richt ik mij namens het kabinet tot haar man, Prins Bernhard. Tot haar kinderen, Koningin Beatrix, Prinses Irene, Prinses Margriet en Prinses Christina. Tot haar schoonzoon de heer Pieter van Vollenhoven. En tot haar klein- en achterkleinkinderen, voor wie Prinses Juliana een lieve oma was. Wij wensen hen kracht toe bij dit verlies en leven - ieder op eigen manier - met hen mee.' 'Prinses Juliana was gedurende 32 jaar onze Koningin, van 1948 tot 1980. Zij was een Koningin die haar hart en ziel legde in alles wat zij deed. Haar moeilijke taak in een veelbewogen tijd vervulde zij met grote plichtsbetrachting. Kenmerkend was haar menselijke benadering van het koningschap. Daarmee wist zij het hart te winnen van velen in onze samenleving.'


Foto: Balkenende spreekt Nederlanders toe 


De 1e condoleances die binnenkomen zijn die van Koning Albert II en Koningin Paola van België. Al vrij snel volgen condoleances van het Noorse Koninklijk paar, de president van Suriname en premier Godet van de Nederlandse Antillen, Koningin Elisabeth II van Engeland en van president Rau van Duitsland. De Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin, mr. P.W. Waldeck, heeft om 14.00 uur in Baarn officieel aangifte gedaan van het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana der Nederlanden.


Rond 16.00 uur verliet Koningin Beatrix paleis Soestdijk en gaat naar paleis Huis ten Bosch, waar zij o.a. Willem-Alexander en Máxima op de hoogte zal brengen in Oostenrijk van het overlijden van prinses Juliana. Zij keren zondag 21 maart terug van vakantie en gaan dan naar paleis Soestdijk. Tot en met woensdag 24 maart is de prinses opgebaard in haar werkkamer. De naaste familie heeft dan de gelegenheid om afscheid van haar te nemen.


Koningin Beatrix gaat deze zondag ook naar het Haagse Bronovo ziekenhuis, waar om 00.37 uur haar 1e kleinzoon is geboren; het 2e kind van prins Constantijn en prinses Laurentien: Claus-Casimir.


Duizenden belangstellenden komen in een indrukwekkend defilé langs het hek van paleis Soestdijk om een laatste eer aan de overleden prinses te geven. De honderden boeketten worden door scouts verplaatst naar het bordes, op verzoek van de Koninklijke Familie als verwijzing naar de bloemenhulde die de prinses ten tijde van Koninginnedag jaarlijks kreeg.


Foto's: Bloemen aan het hek - Bordes vol met bloemen 


In een speciale uitgave van de Staatcourant gaf Koningin Beatrix melding van het overlijden van prinses Juliana:


“Met grote droefheid geef ik kennis dat mijn geliefde moeder heden vredig is gestorven. Mijn familie en ik voelen ons gesterkt door de gedachte dat velen dit grote verdriet met ons delen.


Beatrix”


(met dank aan Anja van der Steen!)
Dit kun je op deze site nog verwachten over Juliana:


Witte20roos- 23 maart: Terugblik overbrenging naar Noordeinde, herdenking en afscheid
- 30 maart: Terugblik Rouwstoet en Uitvaart

Vanaf 30 april (haar geboortedag) iedere week een ‘jaar van Juliana’ op 30 april zal gestart worden met het 1e jaar: 1909, dit allemaal in het kader van haar 100e geboortedag.

Sterfdag 2 Koninginnen..

Vandaag 20 maart, is het 5 jaar geleden dat Juliana overleed, en 75 jaar geleden dat Emma overleed.


Wegens deze 'ronde getallen' , een terugblik-special op de overlijdensdag van Juliana, zie log: http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/2009/03/terugblik-speci.html


En een foto van Emma met de 10-jarige Juliana:


Emma_en_juliana

Foto: H.Deutmann/ansichtkaartMeer informatie over Emma: http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/2008/03/emma-van-waldec.html 


woensdag 18 maart 2009

Oranje nieuws , 16 – 18 maart 2009

Kroonprins bij Wereld Water Forum in Istanboel


Kroonprins Willem-Alexander ( voorzitter Adviesraad voor Water en Sanitatie) is vanaf maandag 16 maart in Istanboel. Hij blijft daar nog tot donderdag. De Prins is daar om het 5e Wereld Water Forum bij te wonen.


Op het Wereld Water Forum is het alles behalve rustig. Op Koninklijk bloed gebied is er naast onze kroonprins nog de Japanse Prins Naruhito te vinden en Vorst Albert van Monaco. Alle Prinsen werden welkom geheten door de President van Turkije, Abdullah Güll. Verder zijn er zo’n 20.000 regeringsvertegenwoordigers en waterdeskundigen , het Nederlandse bedrijfsleven is met ruim 200 bedrijven vertegenwoordigd.


Foto’s: Willem-Alexander en President Abdullah - Met de Iraakse President in gesprek ( Talabani) - 'Staatsieportret' v.l.n.r.: Prins Willem-Alexander, President Jelal Talabani (Irak), Prins Albert (Monaco) , President Abdullah Guhl (Turkije) - Met nog iets meer mensen op de foto - Lol tussen Prins en de Presidenten - Alexander maakt een foto 


Marilène bezoekt Tefaf beurs in Maastricht


Tot zondag 22 maart vindt in Maastricht de 22e editie van de Tefaf Kunst – en antiekbeurs plaats. Prinses Marilène was maandag bij de opening aanwezig.


Op de beurs zijn allerlei kunstwerken te zien, van een gewoon schilderij tot een spinnenweb in een glazen vitrine. Van echte bloemen tot een chique ingerichte kamer met sierlijke lijsten aan de muur.


Aan eten ontbrak het ook niet, want geregeld kwam een schaal langs met o.a.: heldere bouillon van bospaddestoelen, een aardappelsoepje met truffel, een bitterbal van eend met pruimencompôte, framboise macarons met een crème van Parmezaanse kaas, oesters, diverse sandwiches met pastrami, zalm, gerookte kip e.d. Als Marilène dit allemaal genomen heeft zal Maurits ’ s avonds vermoedelijk wel een keertje alleen met Anna, Lucas en Felicia gegeten hebben en lag Marilène bij te komen op de bank.Koningin bezoekt gehandicaptenzorg organisatie in Veldhoven


Dinsdagmiddag 17 maart was Koningin Beatrix in Veldhoven om gehandicaptenzorgorganisatie Severinus te bezoeken.
Ze had staatssecretaris mevrouw dr. M. Bussemaker ook uitgenodigd het werkbezoek bij te wonen.


Tijdens een gesprek werd o.a. duidelijk gemaakt hoe Severinus is omgegaan met het groter worden van de organisatie. Enkele cliënten hadden daarna de dag van hun leven, want de Koningin bezocht – na haar gesprek- enkele woningen.


Foto's: KLIK


Koningin opent Keukenhof
Tulp geniet van Champagne..


Koningin Beatrix opende vandaag de 60e editie van de internationale bloemententoonstelling Keukenhof in Lisse.


Dit jaar hangt er in het park het thema: ‘USA, New Amsterdam – New York, 400’ Het is namelijk 400 jaar geleden alweer dat New Amsterdam veranderde in ‘New York’. Er is een Amerikaanse tuin aangelegd, een bloembollenmozaïek van het Vrijheidsbeeld en vele andere Amerikaanse kenmerkende objecten. Je zou denken dat alleen bij officiële opening van een schip een doop kan plaatsvinden, maar waarom zou de champagne ook niet over een stel bloemen gegiet kunnen worden? De Koningin had de eer om champagne over de ‘Spring Garden’ tulp te gieten en daarmee was de 60e jubileumeditie van de Keukenhof officieel geopend.


Foto’s:KLIK


Ter gelegenheid van de jubileumeditie, een terugblik aan foto’s van Oranjes en de Keukenhof, door de jaren heen:


Juliana en dochters (1950) - Op 2 mei 1962 brengen koningin Juliana en prins Bernhard een bezoek aan de Keukenhof in Lisse. Dit in verband met de viering van huin 25-jarig huwelijksfeest. Onder de gasten o.a. koningin Farah en de Sjah van Perzië, koning Olav, koningin Elisabeth en prins Philip - Willem-Alexander en Máxima (2001) - Tussen de bloemetjes - Willem-Alexander opent de 59e editie (2008) - Willem-Alexander plant de Willem-Alexander tulp (2003) - Margriet opent de Keukenhof (2005) 
Pieter reikt prijs voor beste foto uit


Prof.mr. Pieter van Vollenhoven reikte vanavond de vakjuryprijs uit aan de winnaar van de ‘Gelders Nieuwsfoto 2008’ De vakjury nomineerde 30 foto`s van de 135 inzendingen voor de prijzen. Alle ingezonden foto`s waren het afgelopen jaar in het nieuws en hebben een Gelders nieuws-item als onderwerp.


Foto’s: KLIK© RoyalfanVivian

zaterdag 14 maart 2009

Koninklijke musical bij Drakensteyn - 1978

Deze bijzondere foto's ! zijn afkomstig uit het privé-archief van een voormalig Polygoon-medewerker. Toen in 1978 Prinses Beatrix en Prins Claus niet thuis waren , grepen enkele familieleden waaronder: Prinses Irene en Prins Carlos, Prinses Christina, Pieter van Vollenhoven en toen nog Koningin Juliana de kans om in het geheim een musical op te nemen , dit ter ere van het koperen huwelijk van Beatrix en Claus.


Bijdrakesteijn_860


Het Polygoonjournaal aan het werk met de koninklijke acteurs.


Alssinterklaas_860


Man met snor en hoed: Carlos de Bourbon, met voor hem Christina (links) en Irene (rechts). Achter de mijter gaat Pieter van Vollenhoven verborgen, met naast hem Juliana.


Juulco_860


De man met snor: Carlos de Bourbon met voor hem een zittende Juliana, rechts van hem in witte trui Prinses Irene en Christina op de stoel voor Irene.


De overige personen op de foto behoren waarschijnlijk tot de hofhouding.


(Vrij Nederland)

donderdag 12 maart 2009

Oranje nieuws - 12 maart 2009

Koningin opent gerenoveerd ministerie van Financiën


Koningin Beatrix opende vandaag het vernieuwde en grondig gerenoveerde ministerie van Financiën. Er is nu een wintertuin, atrium en dubbele gevel aangebouwd. Ook is er een binnentuin aan het Korte Voorhout. Reden van de renovatie was dat het gebouw dan beter aansluit bij de Haagse binnenstad.


Foto’s: KLIK


Benjamin 1 jaar!


Cakje Benjamin wordt vandaag al weer 1 jaar! Hij werd – logisch- een jaar geleden geboren, in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam.
Grote zus Isabella en broer Samuel waren erg blij met de komst van een klein broertje om mee te spelen. Veel Koninklijke familieleden waren aanwezig toen de kleine Benjamin op 2 november gedoopt werd. Het jongetje leeft – evenals zijn ouders- in anonimiteit in Amsterdam, en we weten daarom ook niet hoe hij er momenteel uit ziet , maar dat hij stoer is , dat staat vast:Het gezin, zomer 2008
Máxima houdt openingswoord op conferentie in Washington


Prinses Máxima was vandaag in Washington en opende daar met een openingstoespraak de conferentie “Measurement , Promotion, and Impact of Access tot Financial Services’. Máxima sprak onder meer over toegang tot financiële diensten en vroeg om aandacht voor structurele gegevensverzameling.


Foto’s: Toespraak - Máxima tijdens haar toespraak - Máxima (leuk jasje!!)

woensdag 11 maart 2009

Oranje nieuws 10 en 11 maart 2009

Artiesten aan de Koninklijke tafel!


Een aantal zangers at gisteren – 10 maart- eens op een plek wat niet iedereen na kan vertellen, Rapper Brainpower, De Dijk-zanger Huub van der Lubbe en cabaretier Freek de Jonge mochten gisteren aanschuiven bij niemand minder dan Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima.
Het prinselijk paar had de 3 ‘talenten’ uitgenodigd omdat ze verschillende prijzen hebben gewonnen. Niet dat ze ergens een bingootje gewonnen hebben, maar echt prijzen om trots op te zijn zoals ‘popprijs’ en ‘oeuvreprijs’. Brainpower gaat de boeken in als de 1e hiphop-artiest die bij Willem-Alexander en Máxima mocht eten.


Máxima opent de deur in nieuw gebouw Hogeschool Utrecht


Prinses Máxima opende dinsdag – 10 maart- op de Uithof het nieuwe gebouw van de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht.
Daarna maakte de Prinses kennis met diverse onderdelen van de faculteit en sprak met leerlingen. Door het openen van een deur op een podium was de Faculteit Educatie officieel geopend.


Foto’s: KLIK© Marieke, http://www.royalfotograaf.web-log.nl/


Overname verboden!


Laurentien omhelst Paddington en neemt hem mee naar huis
..prinses presenteert pakket: 'het begint met lezen'.

Prinses Laurentien was net als Máxima in Utrecht, zij presenteerde het startpakket: ‘Het begint met lezen’ in het Spoorwegmuseum.
'Het begint met lezen' is een startpakket voor medewerkers in de kinderopvang, dat gericht is op leesbevordering bij kinderen. Daarnaast biedt het pakket handvatten om laaggeletterdheid bij ouders en collega`s bespreekbaar te maken en aan te pakken.


Fotoserie: KLIK

Koningin opent Verkade fabriek


Het water liep haar in de mond toen Koningin Beatrix vandaag bij het Zaans museum was om daar het nieuwe Verkade Paviljoen te openen.
Ze werd welkom geheten door ‘de meisjes van Verkade’ en bezocht vervolgens het museum. Daar is een fotocollectie te zien van ongeveer 8000 foto’s, de Koningin zal die wel niet allemaal bekeken hebben want ze had veel meer interesse in een chocoladereep. Op een machine/band kreeg ze te zien hoe zo’n reep een chocoladelaagje krijgt. Het Verkade Paviljoen werd officieel geopend door het laten luiden van een zogenoemde ‘prikklok’


Foto's: KLIK

zondag 8 maart 2009

Oranje nieuws - 7 maart 2009

Annette opent huis voor gehandicapte kinderen in Dorst


Prinses Annette was zaterdag in het Brabantse Dorst om daar een woon – en zorgcomplex voor meervoudig gehandicapte kinderen te openen. Kinderen in de leeftijd van 9 tot 16 jaar kunnen in het huis komen wonen. Samen met de 8 kinderen die er gaan wonen opende ze het huis officieel door een lint door te knippen. Ook nam de prinses een kijkje in een paar kamers van de kinderen. Annette heeft een warm hart voor gehandicapte kinderen. Ze werkt zelf in de gehandicaptenzorg bij de Stichting AGO in Amsterdam. Ze is daar begeleidster op een kunstwerkplaats. Door middel van dit zorg huis kunnen kinderen toch nog in een dorpse omgeving wonen en hoeven de ouders geen kilometers te rijden naar een of andere verre stad.


Fotoserie: KLik


Dsc00801


Annette_d


© Dagmar: http://allesoverhetkoningshuis.web-log.nl/


Overname verboden!


Prinses_annette_in_dorst_020


Annette_m


© Mirjam, http://prinsesanita.web-log.nl/


Overname verboden!
Pieter bij herdenking vliegtuigcrash


Pieter van Vollenhoven was zaterdag aanwezig bij de herdenking van de vliegtuigramp 2 weken geleden. Met hem waren nog ruim 700 mensen die de herdenking bij woonde. Nabestaanden, overlevenden, hulpverleners en medewerkers van Schiphol.

zaterdag 7 maart 2009

Oranje nieuws - 5 en 6 maart 2009

Willem-Alexander in Zweden


Prins Willem-Alexander was donderdag 5 maart samen met Minister Cramer op werkbezoek in Zweden , in de Zweedse stad Malmö werden verschillende locaties bezocht waar mensen milieuvriendelijk en energiezuinig bouwen.


Video: http://www.regering.nl/Actueel/Video_s/2009/maart_2009/Minister_Cramer_en_prins_Willem_Alexander_bezoeken_Malm_Zweden


Fotolinks: Bij een huisje.. - Bezoek aan een school lokaal - Even naar Máx bellen - Prachtige foto!
Máxima in Mill en Venlo
..projectjes van Oranjefonds bezoeken


5 maart bezocht beschermvrouw prinses Máxima weer 2 projecten van het Oranje Fonds. Ze bezocht eerst de Senioren hobby club in Mill. Deze stichting heeft van het Oranje Fonds een financiële bijdrage ontvangen uit het programma Actief ouder worden. Daarna reisde Máxima door naar Venlo. het project Boy 4-ever heeft vorig jaar een appeltje van Oranje gewonnen en kon dus onmogelijk worden overgeslagen.


Foto: http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=minazintra:41487Laurentien opent expositie ‘Lees’


Prinses Laurentien opende vrijdag 6 maart de expositie ‘Lees’.Wat gaat over leren lezen. Enkele kinderen werden in een prinsessenstoel gezet en mochten naast de prinses een boekje voorlezen. Ook liet Laurentien samen met heel wat kinderen ballonnen op, dit ter officiële opening van de expositie. Foto: http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=minazintra:41506Willem-Alexander en Máxima beleven Poolavontuur opnieuw


W_a_maxima_middelburg Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren vrijdag 6 maart in Middelburg om daar het slotevenement van het vierde International Polar Year bij te wonen. De expositie ‘Poolbelevenis’ is georganiseerd door de Nederlandse Organistatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. De organisatie die hen ook uitnodigde naar Antarctica te gaan. Ze maakten in het abdijcomplex een bezoek langs verschillende onderdelen, en luisterden voorafgaand naar toespraken in de Nieuwe Kerk.


Fotoserie:Klik


Royalfanvivian was er bij, zie log: http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/2009/03/koninklijk-mome.html


©   RoyalfanVivian

KONINKLIJK MOMENT: Willem-Alexander en Máxima in Middelburg!

Vandaag kwamen Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima naar Middelburg om het 4e ‘International Polar Year’ te bezoeken. Zie voor verder nieuwsbericht, log: http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/2009/03/oranje-nieuws-2.html


Ook ik – royalfanvivian- was erbij, en niet zo zeer om foto’s te maken (die kun je achteraf toch wel zien ) maar een blik en een zwaai van de Prins en Prinses zou ik al voldoende vinden. Ze kwamen keurig op tijd om 13.50 aan , voorafgaand vlogen in de lucht al helikopters,in een van hen bevonden zich Willem-Alexander en Máxima. Bij aankomst kregen ze bloemen aangeboden vanuit het publiek tegenover hen. Daarna liepen ze steeds verder weg langs het publiek en kwamen helaas achterlangs de auto weer terug om de kerk in te gaan… Voordat ze de kerk ingingen trok Máxima de sjaal van zich af. Dat was best een leuk moment om te zien, daaronder droeg ze het rode jurkje –met korte mouwen!- wat ze al eens eerder gedragen heeft vorig jaar. Ook bij de kerk kregen ze een bloemetje en poseerden ze voor de persfotografen, omdat allerlei mensen van beveiliging e.d. voor m’n neus ging staan had ik moeite met ze te zien en ze te fotograferen – allemaal bewegende foto’s.. maar ben gelukkig niet zo heel klein en als ik op m’n tenen ging staan kon ik net boven een verslaggever heen kijken…


Toen ze de kerk in waren, en daarna op het afgesloten abdijcomplex de poolexpositie bekeken ben ik met een Koninklijk tijdschrift ergens gaan zitten. Nog even genoten van de fotosessie in Lech en de reis naar Oman en de Verenigde Arabische Emiraten…maar dit keer met nog een heerlijker gevoel..namelijk dat deze Prins en Prinses enkele meters van mij verwijderd waren..


Het vertrek liep wat uit maar ik stond dit keer precies recht tegenover de deur van de kerk. Toen die op een gegeven moment openging zag je een ‘powerpoint’ aan foto’s van poolonderzoek en ook wat dieren zoals zeehonden. Deze voorstelling hebben Willem-Alexander en Máxima o.a. ook bekeken. Toen ze uit de kerk kwamen zag ik ze eindelijk eens van dichtbij en van top tot teen. Mijn camera had ik overbelast met teveel klikken en die gaf ineens aan dat de batterijen op waren (bleek achteraf nog gewoon vol te zijn) ik moest dus op het moment dat Willem-Alexander mijn kant op kwam om links in de auto in te stappen mijn camera verwisselen voor de camera van m’n mobiele telefoon. Dit heb ik gedaan zonder naar het apparatuur te kijken, want de prins was namelijk op nog geen meter afstand en zwaaide daarna nog (is wel even wat belangrijker dan een stomme camera)… dit heb ik helaas dus niet op foto , maar wel in herinnering. Daarna stapten ze in de auto en vertrokken weer….


Lang in de kou geweest, van 12.15 tot 16.00 uur , maar voor Máxima en Willem-Alexander had ik het graag over. En wist ik ook eens hoe het is om het zo koud te hebben , net als zij ervaren hebben op Antarctica..


Hieronder nog wat bewogen en mislukte foto’s die ik nog heb weten te redden uit m’n camera’s..


Middelburg


Het was weer een mooie dag in het leven van RoyalfanVivian!

donderdag 5 maart 2009

Ski-ongeluk Prins Pieter-Christiaan

Prins Pieter-Christiaan is maandag gewond geraakt tijdens het skiën in Oostenrijk. Hij heeft gekneusde ribben overgehouden aan een val. En is met een helikopter naar het ziekenhuis in Innsbruck vervoerd. Dinsdagavond mocht hij weer naar huis.

woensdag 4 maart 2009

Koninklijke aanwinsten - januari & februari 2009

In de afgelopen 2 maanden heb ik het volgende aan m'n verzameling toegevoegd:


Vorsten, Royalty, boek: Jacoba van Beieren, boek: Het einde van een sprookje, boek: Charles prince of Wales, Royal Story, Speciale krant bijlage huwelijk W-A en Máxima, Krantenknipsel abdicatie Juliana, Grote foto uit de krant huwelijk W-A en Máxima, liggend blauw boek: Anna van Saksen, Royalty, Royals, Oranje Boven, Vorsten, De post (foto's Boudewijn en Fabiola) , Paris Match (speciaal over huwelijk Irene en Carlos) ,Wilhelmina pepermunt blik met afbeeldingen kroonprinselijk gezin  , Royals en nog een Royals.. en nog 2 posters maar die hangen nog niet aan de muur dus heb ik nog niet gefotografeerd..


Sdc10030

dinsdag 3 maart 2009

Oranje nieuws - 3 maart 2009

Willem-Alexander bezoekt revalidatiecentrum Militairen


Kroonprins Willem-Alexander was vandaag in Doorn en bezocht daar het Militair Revalidatie Centrum. Er is een nieuwe vleugel gebouwd aan het revalidatiecentrum en Willem-Alexander – compleet in luchtmacht uniform - opende die officieel. Na de opening vertrok hij niet, maar sprak hij met revaliderende militairen die gewond geraakt zijn in bijv. Afghanistan. En de prins kreeg een demonstratie voorgeschoteld van het innotieve revalidatieapparaat.Screenshots

Máxima spreekt op bijeenkomst ‘Global Alliance for Banking on Values’


Prinses Máxima hield vandaag een toespraak tijdens de bijeenkomst ‘Global Alliance for Banking on Values’. In de Triodos Bank in Zeist. Ook prinses Irene was aanwezig, zij zat tussen de aanwezige politici, academici en topbestuurders uit het internationale en Nederlandse bankwezen. Máxima was niet de enige die de mensen toesprak, ook de heer Steiner (directeur-generaal van het VN programma UNEP ) hield een praatje.


Fotolinks: In gesprek - Voor de bank  - Luisteren naar een toespraak (Irene, rechts)


Toespraak van Máxima (in Engels) :  http://www.nieuwsbank.nl/en/2009/03/03/s020.htm 

maandag 2 maart 2009

Royalfanvivian's maart brief

Hallo Oranjefans!


Laten we daarom maar meteen overschakelen naar de agenda van de maand maart:
Prinses Máxima en Oranje Fonds op bezoek in Venlo en Mill , donderdag 5 maart
Prins van Oranje en Prinses Máxima bij afsluiting vierde International Polar Year in Nederland, 6 maart Prinses Annette opent 7 maart zorgwoning in Dorst
Prinses Máxima opent gebouw Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht 10 maart
Prinses Laurentien presenteert 10 maart startpakket ‘Het begint met lezen’
Koningin opent woensdag 11 maart in Zaandam het nieuwe Verkade Paviljoen van het Zaans Museum Koningin opent gerenoveerd ministerie van Financiën Donderdag 12 maart , Korte Voorhout, Den Haag Koningin opent 18 maart 60ste editie Keukenhof
Prof.mr. Pieter van Vollenhoven reikt 18 maart vakjuryprijs ‘Gelders Nieuwsfoto 2008’ uit
Koningin en leden Koninklijke Familie doen mee met Make a Difference Day , 20 en 21 maart
Prins Constantijn en Prinses Laurentien 25 maart bij première speelfilm The Reader
Prinses Margriet bezoekt 31 maart werkconferentie Zorg in Friesland


Een drukke agenda! Ook leuk dat we de van Vollenhovens weer eens gaan zien. Zoals Annette die een zorgwoning opent, en dan is er nog de Make a difference day, mogelijk dat daar ook weer wat van Vollenhovens aan mee doen.


Nog 4 mensen zijn er nodig om de Pollvraag die er inmiddels al eeuwen op staat tot een einde te brengen. Bij 100 stemmen is namelijk de volgende vraag aan de beurt. Weet je ook een leuke vraag voor de Poll? Je kunt hem insturen op deze pagina: http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/polluitslagen.html


Het overzicht wat ik altijd plaats van mijn Koninklijke aanwinsten in die maand komt in het vervolg om de 2 maanden. Omdat er vorige maand ook geen sprake is geweest van een overzicht zal ik alle aanwinsten van januari en februari bij elkaar gooien en op de foto zetten. Van de week volgt er nog wel een fotootje van denk ik. Ook het overzicht van Koninklijke post heb ik gewijzigd, plaatste ik voorheen alleen ‘bijzondere kaarten’ waar een foto bij zat, en iedere maand een foto-overzicht van alle ontvangen kaarten/brieven, nu wordt ik iets actiever en scan gewoon aan het einde van de week alles in wat ik die week ontvangen heb, ’t zij met of zonder foto… ik ‘discrimineer’ er niet langer meer in. Zonder foto zijn ze net zo waardevol..


Tot slot wens ik iedereen weer een mooie Koninklijke maand toe, en mocht je eens langs de kant staan en een oranje fotograferen…, je foto’s mogen áltijd op vivianvalke@hotmail.com aanmeren!


Met Koninklijke groet,

RoyalfanVivianClaus-Casimir, de enige kleinzoon van de Koningin viert deze maand al weer zijn 5e verjaardag!

zondag 1 maart 2009

Bijzondere prestaties, vlieghobby en gewoontes

Deel 4 thema: 'Vorstelijke merkwaardigheden'.


In dit deel: De bijzondere prestaties van de Oranjes, , de vlieghobby van de Oranjes, enkele gewoontes zoals o.a. de anjers van prins Bernhard en Koning Willem II die lang de hand schudde.


Bijzondere prestaties


De zangcarrière van prinses Christina


Christina_cd_foto_1 Na haar lagere schoolperiode volgt zij eerst haar studie aan het Baarns Lyceum en later maakt zij deze af aan het Amersfoorts Lyceum. Ook volgt zij cursussen aan de Horst in Driebergen en zij studeert Pedagogiek aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1965 besloot ze zich buiten Nederland verder te bekwamen. Ze ging eerst naar Canada waar ze een zangopleiding volgde aan een conservatorium in Montreal. Hierna besloot Christina zangles te gaan geven aan kinderen in New York. Prinses Christina is bij diverse gebeurtenissen in de Koninklijke Familie opgetreden als zangeres. Bij de doop van prinses Carolina en haar eigen zoon Nicolas, maar ook bij het huwelijk van haar neef prins Bernhard jr. en bij de uitvaart van haar ouders.In 1990 verleende de prinses haar naam aan een stichting voor jonge musicerende kinderen en jongeren. Het Edith Stein Concours heette van af toen Prinses Christina Concours.Ze heeft 2 cd's opgenomen. In 2000 een kerstalbum en in 2002 The me nobody knows. Voor deze laatste cd had ze ook een nummer opgenomen met Rob de Nijs. De opbrengsten van de verkoop gingen naar het Prinses Christina Concours en de slachtoffers van de aanslagen van 11 september.Bij bijzondere gebeurtenissen is prinses Christina er doorgaans bij, zoals bij het jaarlijkse Koninginnedagconcert in paleis Noordeinde.


De schilderkunst van Prinses Wilhelmina.


Na haar aftreden in 1948 trekt zij zich terug op paleis Het Loo en gaat zij dingen doen die ze altijd al heeft willen doen zoals b.v. schilderen. En haar aandacht ging vooral uit naar landschappen schilderen. Enkele schilderijen van Wilhelmina:


Schilderijen_wilhelmina_foto_2


Ook Koningin Beatrix is creatief. Onder leiding van Katinka Bruyns, haar lerares, heeft de vorstin op Drakensteyn een aantal plastieken gemaakt. Een ervan staat in het Centrum 1945 in Oegstgeest. Thema: een verzetsstrijder die twee kameraden opricht. Ook Jantje Beton, het bekende symbool van het Nationaal Jeugdfonds, is een creatie van onze Koningin.Bernhard en het Wereld Natuur Fonds


11003_foto_3 Sinds 1950 president van het Wereld Natuur Fonds, heeft prins Bernhard zich internationaal doen kennen als voorvechter voor het behoud van het Natuurlijk milieu en bescherming van bedreigde diersoorten. Voor dit doel legde de prins inmiddels 75 reizen over de gehele wereld af. Hij riep een wereldomvattende organisatie in het leven die op regeringsniveau opereert, waardoor tal van beschermende maatregelen en projecten worden uitgevoerd.


Sophie (1818-1877), koningin der Nederlanden, vrouw van Koning Willem III; geboren prinses van Württemberg


Koningin20sophie20der20nederlanden0 Deze in literatuur, muziek, kunst en geschiedenis geïnteresseerde koningin had sterke Franse Sympathieën en omringde zich door een reeks opmerkelijke tijdgenoten als Ranke, Macaulay, Motley, Listz, Mohl en Renan. Sophie werkte zelf onder andere mee aan de beroemde “Revue des deux mondes”. In het juninummer van 1875 stond het artikel van de Koningin “Les derniers Stuarts”. Impressions et pensees d’une reine”. In verband met het 300 jarig bestaan van de Leidse Universiteit (1875) zette de Koningin veelbesproken feesten op touw en kreeg zij de erenaam “Koningin onder de aristocratische geesten”.Zij was een regelmatig bezoeker van Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio te Den Haag. De schilder, etser en lithograaf Andreas Schelfhout maakte zich bij haar populair door tijdens zijn bezoeken aan haar hof haar echtgenoot te parodiëren. Koningin Sophie was sinds 1871 beschermvrouw van de Algemeen Nederlandsche Vrouwenvereniging Arbeid Adelt van Betsy Perk en de Dierenbescherming. In 1873 stelde zij een prijs beschikbaar voor een loterij ten behoeve van de bouw van de Vondelkerk, toen deze na financiële tegenslagen was stilgelegd.


Toeval of herhaling van de geschiedenis?


Het gezin van Koningin Juliana en Prins Bernhard was een meisjesgezin, ze kregen 4 dochters: Beatrix, Irene, Margriet en Christina Het gezin van Koningin Beatrix en Prins Claus was een jongensgezin, ze kregen 3 zonen: Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn. Het gezin van Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima is weer een meisjesgezin. Ze hebben tot nu toe 3 meisjes: Amalia, Alexia en Ariane.


Gezinnen


Ook ziet men dat er telkens tussen de troonopvolgers 29 jaar zit, behalve tussen Willem Alexander en zijn dochter Amalia. Wilhelmina is geboren op 31 augustus 1880; haar dochter Juliana wordt 29 jaar later op 30 april 1909 geboren. Weer 29 jaar later wordt op 31 januari 1938 Beatrix geboren en weer 29 jaar later haar zoon Willem Alexander op 27 april 1967. Dit gaat niet op voor zijn dochter Amalia, want dan zou zij in 1996 geboren moeten worden en Amalia is geboren op 7 december 2003.


De vlieghobby van de Oranjes:


Van Prins Bernhard en Prins Willem Alexander weten we dat ze hun vliegbrevet hebben en dat ze bij regelmaat hebben gevlogen. Minder bekend is dat Pieter van Vollenhoven in 1967 zijn vliegopleiding Klein Militair Brevet heeft gehaald op de vliegbasis Gilze Rijen. Of hij vaak en regelmatig vliegt, daar is weinig over bekend.


In 1941 - toen Prins Bernhard in Groot-Brittannië bij de Royal Air Force (RAF) werd opgeleid tot vlieger - was de Spitfire het standaard jachtvliegtuig van de RAF. In de zomer van 1940 had dit toestel, samen met de Hawker Hurricane, furore gemaakt tijdens de Slag om Engeland. Prins Bernhard heeft tijdens de oorlogsjaren diverse keren met een Spitfire gevlogen. Mede op zijn initiatief werd in juni 1943 een Nederlandse Spitfire-eenheid, het 322 (Dutch) Squadron, opgericht. Gedurende de oorlogsjaren was deze eenheid met de Spitfire uitgerust. Het 322 Squadron maakt als oudste eenheid nog steeds deel uit van de luchtmachtorganisatie. Momenteel is deze eenheid met de F-16 uitgerust, het jachtvliegtuig waarmee de Koninklijke Luchtmacht sinds 1979 opereert. Na het behalen van zijn vliegbrevet heeft de Prins meer dan 50 jaar zijn vliegvaardigheid onderhouden en bleef de vliegerij tot op zeer hoge leeftijd een van zijn grote passies. Bernhard wordt in Engeland hoofd van de Koninklijke Nederlandse Militaire Missie, behaald zijn militair vliegbrevet (de liefde voor het vliegen gaat nooit meer over) en krijgt de rang Honorary Air Commodore bij de Royal Air Force. De regering bevordert hem in 1942 tot schout-bij-nacht en generaal-majoor, in 1943 tot viceadmiraal en luitenant-generaal. Als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten, een functie die hij vanaf 1944 bekleedt, oogst hij alom waardering. Winston Churchill schijnt ooit over hem te hebben gezegd: "Ik ken er één die echt van de oorlog heeft genoten, en dat is Bernhard." Met het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard ( 1 december 2004) is een boegbeeld van de luchtmacht heengegaan. Zijn betekenis ligt niet alleen in het groot aantal vlieguren en het groot aantal verschillende typen waarop hij gevlogen heeft, maar ook in wat hij betekend heeft in de opbouwfase van de luchtmacht. Zo heeft de Prins in Engeland een grote rol gespeeld in het tot stand komen van een eerste Nederlandse luchtmachtsquadron in de R.A.F. Op 12 juni 1943 werd op de vliegbasis Woodvale het 322 Dutch Spitfire Squadron opgericht. Niet alleen bij 322 squadron, nu een F-16 squadron op Vliegbasis Leeuwarden, maar ook bij andere vliegende eenheden van de Koninklijke Luchtmacht bleef de Prins een regelmatige gast.


Tijdens de uitvaart van Prins Bernhard op 11 december 2004 brengen vier gevechtsvliegtuigen boven de Markt in Delft een militair eerbetoon aan de prins.


Prins Willem-Alexander vliegt ook erg graag. In 1985 behaalde hij het brevet privévlieger tweede klasse en in 1987 het vliegbewijs B-3op de vliegbasis van Eelde. In 1989 behaalde de Prins de aantekening op het beroepsbrevet die noodzakelijk is om zware meermotorige vliegtuigen te mogen vliegen. Tijdens zijn stage bij de Koninklijke Luchtmacht haalde hij het Groot Militair Brevet. Sinds 2001 heeft hij een B-1 brevet, het ATPL, (Airline Transport Pilot License). Dit heeft men nodig om grote verkeersvliegtuigen te mogen vliegen, wat het hoogste niveau is van piloot zijn. Een dergelijk brevet kan behaald worden na minstens 1500 vlieguren, 195 extra speciale vlieguren en intensieve theoriegedeelte. Na zijn afstuderen in 1993 behaalt de Prins het groot militair vliegbrevet bij het 334 Transportsquadron van de Koninklijke Luchtmacht. "Mijn fascinatie voor vliegen is ooit begonnen toen ik van mijn grootvader altijd in de cockpit mee mocht kijken en ik toen ben ik het zelf gaan doen. En ik vind het een heerlijke ontspanning voor mij. De enige plek waar ik zit zonder ministeriële verantwoordelijkheid, waar ik verantwoordelijk ben voor de veiligheid van het vliegtuig, van mezelf en van mijn passagiers. Het is een bezigheid waar je je totaal los kan koppelen van wat dan ook. Want je moet er honderd procent geconcentreerd zijn. Als ik een foute knop indruk, is er geen mens die dat recht zet."


In de zomervakantie van 1989 vliegt de prins als vrijwilliger voor de medische hulporganisatie Amref, ook wel bekend als de Flying Doctors. Hij beleeft daar de tijd van zijn leven. Aan deze prachtige tijd zou voortijdig een eind zijn gekomen toen zijn moeder een rapport onder ogen kreeg waarin vermeld stond hoe gevaarlijk de vliegomstandigheden in de binnenlanden van Afrika wel niet zijn. Dat weerhoudt Alexander er echter niet van om ook vorig jaar, tijdens een bezoek aan Amref/Flying Doctors, waarvan hij inmiddels het beschermheerschap heeft overgenomen van zijn prins Bernhard, weer zelf de stuurknuppel ter land te nemen.


Fotolinks Oranjes en vliegtuig:
Prins Bernhard stapt uit het vliegtuig - Bernhard in een Hurricane (1941) - Bernhard in de Spitfire cockpit - Bernhard verlaat de Dakota PH-PBA (1959) - Vliegende Hollander ( op de cover van een Luchtmacht tijdschrift) - Willem-Alexander en Máxima stappen uit de PH-KBX - Alexander als piloot - Amalia klimt het vliegtuig in


De anjer van Prins Bernhard:


De zilveren anjer:


Regent en bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds hebben in 1950 de Zilveren Anjer ingesteld ter gelegenheid van de tiende herdenking van de zogeheten Anjerdag van 29 juni 1940 en het tienjarig jubileum van het op 10 augustus 1940 opgerichte fonds. De financiële basis van de onderscheiding werd gevormd door het legaat van wijlen geheim agent Thijs Taconis. De Zilveren Anjer werd tot aan het overlijden van Prins Bernhard in december 2004 elk jaar door de prins uitgereikt. Hare Majesteit de Koningin heeft deze taak van haar vader overgenomen. De Zilveren Anjer kan elk jaar aan maximaal vijf personen worden verleend. Alle voorwaarden die verbonden zijn aan een Koninklijke onderscheiding zijn ook van toepassing op de Zilveren Anjer. De Zilveren Anjer is een eerbetoon en geen prijs. Er is geen geldbedrag aan verbonden.


De Koningin reikt de zilveren Anjer uit zie foto: http://www.koninklijkhuis.nl/dsc?s=obj&c=getobject&objectid=25761&ext=image.jpg


De witte anjer


Witte_anjer De in 2004 overleden Prins Bernhard en zijn witte anjers waren tot het einde onafscheidelijk. De Prins droeg sinds de jaren twintig van de vorige eeuw bij elke gelegenheid een witte anjer op de borst. Hij heeft vast niet vermoed welke symbolische betekenis de anjer in de tweede wereldoorlog zou krijgen. De Witte anjer is het symbool van het prins Bernhard Fonds. Dit is een cultureel fonds geworden na de bevrijding in 1945 met de prins als voorzitter. Het heeft 15 verschillende regionale afdelingen, de Anjerfondsen. Ieder jaar wordt er aan een aantal personen die bijzondere dingen hebben gedaan op het culturele vlak, als onderscheiding, de zilveren anjer toegekend. Tegenwoordig wordt door veteranen als symbool een witte anjer gedragen op de Nederlandse Veteranendag. Dit als eerbetoon naar Prins Bernhard.


Bij zijn afscheid van Soestdijk naar Noordeinde hadden bijna al zijn kleinkinderen een anjer op hun jasje. Zelfs op zijn kist lag een anjer


Nog een vorstelijke merkwaardigheid: Koning Willem II (1792-1849) die lang de hand schudde. Deze koning had de gewoonte hooggeplaatste zo lang de hand te schudden, dat deze werkelijke door elkaar geschud moet hebben gevoeld. (Keizer Frans Jozef van Oostenrijk, de man van Keizerin Sissy, schudde daarentegen nooit de hand. Hij gaf de voorkeur aan een lichte buiging dan aan een hand te geven)


Koninklijke memoiresschrijvers zijn o.a.: Frederik Hendrik (1584-1647), Prins van Oranje. Van hem zijn bekend “Memoires de Frederic Henri “ (1733) Wilhelmina (1880-1962), koningin der Nederlanden schreef: “Eenzaam maar niet alleen” in 1959


Verklaarde de Olympische Spelen voor geopend: Prins Hendrik (1876-1934), gemalin van Koningin Wilhelmina. Namens de Koningin werden de negende Olympische spelen op 28 juli 1928 in het Olympisch stadion van Amsterdam geopend door prins Hendrik.


(Met dank aan Anja , foto's: RVD, kunst.nl)