De Oranjes: september 2008

zondag 28 september 2008

Thema: Prinsjesdag , deel 2

In dit deel: Hoe verloopt Prinsjesdag/de Gouden Koets en de Gala Glasberline, route van en naar de Ridderzaal


Even voor enen komen prinses Margriet, Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, prins Constantijn en prinses Laurentien uit paleis Noordeinde en stappen in de Gala Glasberline. Zij gaan op weg naar de Ridderzaal. Als zij daar aankomen, stappen zij uit en wachten op de Gouden Koets met daarin de Koningin, de Kroonprins en zijn vrouw Máxima.Als de klok één uur slaat komt de Koningin, prins Willem Alexander en prinses Maxima uit Paleis Noordeinde. Zij stappen in de Gouden Koets. Onder begeleiding van militairen wordt dan een route gereden die de koningin naar de Ridderzaal moet brengen. Die route is in de loop van de jaren veranderd. Doordat de Gouden Koets tegenwoordig niet meer door de poort tussen Buitenhof en Binnenhof kan, wordt er omgereden. Als de koningin op het Binnenhof is aangekomen wordt het volkslied, het Wilhelmus, gespeeld.


Ten tijde van koningin Wilhelmina reden alleen de Koningin en prins Hendrik naar de Ridderzaal en dan ook vanaf haar woonpaleis Noordeinde. Als prinses Juliana in 1927 18 jaar wordt, rijdt zij ook mee in de gouden Koets. In 1934 als prins Hendrik komt te overlijden, gaan de Koningin en Juliana alleen naar de Ridderzaal in de Gouden Koets. Als prinses Juliana gaat trouwen met prins Bernhard zit ook hij in de Gouden Koets.


Als Juliana Koningin wordt in 1948, neemt zij paleis Lange Voorhout in gebruik als werkpaleis en het Koninklijk paar vertrekt dan vanaf Lange Voorhout naar de Ridderzaal


De Gouden Koets


Deel2foto4


DeeDe Gouden Koets werd in 1898 door de Amsterdamse bevolking aangeboden aan Koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar troonsbestijging in 1898, bedoeld als geschenk bij haar inhuldiging tot koningin op 6 september 1898. Wilhelmina wilde echter geen geschenken ter gelegenheid van haar inhuldiging aannemen, en nam daarom de koets op 7 september 1898 in ontvangst. Koningin Wilhelmina nam de Koets voor het eerst in gebruik op 7 februari 1901 bij haar huwelijk met prins Hendrik. Een maand later werd de koets in Amsterdam gebruikt bij de intocht van het Koninklijk paar. Sinds 1903 maakt het staatshoofd in de regel één keer per jaar gebruik van dit rijtuig, op Prinsjesdag. Normaal gesproken wordt de koets alleen gebruikt tijdens Prinsjesdag. Toch is er incidenteel ook op andere gelegenheden van het rijtuig gebruik gemaakt. Ook bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard in 1937 , van prinses Beatrix en prins Claus in 1966 en bij de doop van prins Willem-Alexander in 1967 werd de Gouden Koets ingezet. Tevens tijdens het huwelijk van Willem Alexander met Maxima. Alleen als het staatshoofd de koets gebruikt, mag deze getrokken worden door acht paarden, vandaar dat bij het huwelijk van Prins Willem-Alexander en Prinses Maxima de koets door zes paarden werd getrokken.


Deel2foto3thumbnail De Gouden Koets werd ontworpen en gebouwd door de gebroeders Spijker, de latere autofabrikant. Het hout van het rijtuig is gedeeltelijk verguld met bladgoud, maar ook gedeeltelijk beschilderd. De koets is gebouwd in Hollandse Renaissancestijl en voorzien van veel symbolische ornamenten. De Gouden Koets wordt getrokken door acht paarden. De koningin wilde graag kunnen staan in de koets. Vandaar de gebogen vorm van de kroonlijst. De hoogte van de koets levert overigens voor de koetsier problemen op bij het manoeuvreren door de nauwe toegangspoorten van het Binnenhof. De koets is een berline op acht veren, getrokken door een achtspan. De koets is geheel verguld en rijk versierd met allegorisch lofwerk en diverse paneelschilderingen van Nicolaas van der Waay. Het interieur is van zijden petit-point-naaldwerk. Dit borduurwerk werd deels verricht door meisjes uit weeshuizen. Aan weerszijden van de staatsiebok is het nationale rijkswapen opgenomen. De bok zelf is bekleed met rood laken. De vier wielen van de koets symboliseren zonnen. Op de kroonlijst van de koets zijn de wapens van de toenmalige 11 provincies van Nederland te zien. Er is een bijkomend wapen van de stad Amsterdam, als schenker van de koets aangebracht.


De Gala glasberline, voorheen gala berline


Galaglasberlinegroot Het Staldepartement beschikt over zes Gala Berlines. De naam komt van Berlijn, de stad waar het rijtuig in 1662 werd ontworpen. Berlines zijn gesloten rijtuigen, geschikt voor vier personen. De rijtuigen zijn zwart en ossenbloedrood gelakt en worden met twee of vier paarden bespannen. De Gala Berlines worden regelmatig gebruikt. Zij vervoeren bijvoorbeeld de buitenlandse ambassadeurs die bij hun aantreden hun geloofsbrieven gaan aanbieden aan de Koningin op Paleis Noordeinde.


De Gala Glas Berline werd in 1836 gebouwd door de firma Pearce & Co in Londen voor de latere Koning Willem II. De Gala Glas Berline is de oudste Koninklijke Berline. Prinses Margriet en Prof. mr. Pieter van Vollenhoven gebruikten de Gala Glas Berline bij hun huwelijk.


Fotolink Gala Glas Berline met Margriet en Pieter op hun huwelijksdag: KLIK HIER


Voor het huwelijk van prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven werden de zijwanden vervangen door glas. Sindsdien vervoert dit rijtuig hen ieder jaar op Prinsjesdag. Deze gala glasberline werd ook gebruikt tijdens het huwelijk van prinses Laurentien en prins Constantijn als volgkoets voor de beide ouders van het bruidspaar op 19 mei 2001 bij het Kerkelijk huwelijk in Den Haag. De binnenzijde is geheel bekleed met rood laken en velours.


Deze koets werd ook gebruikt als volgkoets bij de uitvaarten van zowel Prins Claus in 2002 ( 15 oktober). Ook bij de uitvaarten van zowel Koningin Juliana als bij Prins Bernhard in 2004 werd deze koets gebruikt als volgkoets. Bij de uitvaart van Koningin Juliana op 30 maart 2004 namen in de Gala Berliner de 4 oudste kleinkinderen van elke dochter plaats en wel Kroonprins Willem Alexander, Prins Maurits, Prins Carlos en Bernardo Guillermo. Route van Paleis Noordeinde naar de Katholieke Leergangen te Delft en hierna namen de 4 oudste dochters plaats in de galaglasberliner naar de Nieuwe Kerk.


Bij de uitvaart van prins Bernhard op 11 december 2004 namen de kleinzonen plaats die vernoemd zijn naar Prins Bernhard en wel Prins Friso, Prins Jaime, Prins Bernhard en Bernardo Guillermo en zij reden vanaf Paleis Noordeinde in Den Haag in een gala berline achter de lijkwagen mee in de stoet. Vanaf het Instituut Defensie Leergangen voegden zich de Koningin, Prinses Irene, Prinses Margriet en Prinses Christina zich met de Galaglasberline in de stoet.


Route van en naar de Ridderzaal:De rijtoer van de Koningin is na de Tweede Wereldoorlog slechts één keer aangepast. Dat was in 1974, toen zich in de Franse ambassade een gijzeling afspeelde. Voormalig koningin Juliana werd toen met de auto vervoerd in plaats van met de gouden koets. Vanaf het Noordeinde vertrekt de Gouden Koets door de Heulstraat naar de Kneuterdijk.


Verder over het lange Voorhout en daarna richting het Binnenhof, waarbij de Korte Vijverberg wordt gepasseerd. De Gouden Koets moet sinds 1925 achterom het het Binnenhof op omdat sinds de straat is opgehoogd, de Gouden Koets niet meer onder de toegangspoort aan de voorkant van het Binnenhof door kan. Onderweg passeert de stoet achtereenvolgens het monument voor Koningin Wilhelmina, het Paleis Kneuterdijk, Hotel des Indes, het Paleis Lange Voorhout, het Kabinet der Koningin op de Korte Vijverberg en het Mauritshuis. Door de Grenadierspoort komt de stoet het Binnenhof op. Hier stappen de koningin en haar gevolg uit bij de Ridderzaal.


Ten tijde van Koningin Juliana zaten Koningin Juliana en Prins Bernhard in de Gouden Koets en als Prinses Beatrix 18 jaar is, neemt zij ook plaats in de Gouden Koets. De 4 prinsessen wilden ook weleens volgen in een open calèche.


Als Beatrix Koningin wordt in 1980 nemen de eerste jaren de koningin en prins Claus plaats in de Gouden koets en prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven volgen in de Gala Glasberline. 1985: Willem Alexander 18 jaar neemt plaats in de Gouden Koets en een jaar later neemt ook prins Johan Friso plaats in de gouden Koets als hij 18 jaar wordt.


In 1988 neemt prins Constantijn plaats in de Gala Glas Berline als hij 18 jaar wordt en mee gaat naar de Ridderzaal. De laatste jaren gaat prins Claus i.v.m. gezondheidsredenen niet meer mee naar de Ridderzaal en dan zitten de 3 zoons in de Gouden koets bij de Koningin. Prinsjesdag 2002 zitten in de gouden Koets de Koningin, Kroonprins Willem Alexander, prinses Maxima (voor het eerst dat zij Prinsjesdag meemaakt en prins Johan Friso. In de Gala Glasberline zitten prinses Margriet, mr. Pieter van Vollenhoven, prins Constantijn en zijn vrouw Prinses Laurentien.


Tijdens Prinsjesdag op 16 september 1974 rijdt de Koningin niet in de Gouden Koets, maar per auto naar het Binnenhof. De auto rijdt ook anders naar het Binnenhof en er staan geen blijde mensen langs de route. Dit kwam door de gijzeling van de Franse Ambassade. Drie leden van het Japanse Rode Leger gijzelden de Franse ambassadeur en tien medewerkers. Ze eisten de vrijlating van de terrorist Yoetaka Foeroeya uit een Parijse gevangenis en een vrije aftocht per Boeing 707 (hij moest met bemanning klaarstaan). Verder eisten ze losgeld van één miljoen dollar. Bij een poging om het gebouw te ontzetten raakten twee agenten gewond. Omdat het gebouw niet zo makkelijk te bestormen is besluit de regering te gaan onderhandelen en waardoor Prinsjesdag somber verloopt en niet zoals gebruikelijk is met de gouden koets.


Fotolink: Juliana komt per auto aan bij de Ridderzaal om de Troonrede voor te lezen: KLIK HIER


De Koningin en de leden van het Koninklijk Huis worden bij de ingang van de Ridderzaal door een commissie ontvangen. De voorzitter van de Verenigde Vergadering kondigt vervolgens de komst van het staatshoofd aan. Dat is voor de aanwezigen een teken om op te staan. De Koningin begeeft zich naar de troon en spreekt de troonrede uit. ‘Leve de Koningin’ Na de laatste woorden van de Koningin roept de voorzitter: "Leve de Koningin". De aanwezigen reageren daarop met een driewerf "hoera". Dit gebeurde voor het eerst in 1897. De jonge Wilhelmina vergezelde toen haar moeder, Koningin-regentes Emma. Met deze uitroepen komt er een einde aan de Verenigde Vergadering. De commissie doet de Koningin en de leden van het Koninklijk Huis uitgeleide. De voorzitter sluit pas daarna de vergadering. Als de Koningin de Ridderzaal verlaat, staat het escorte weer klaar op het Binnenhof. De stoet keert terug naar Paleis Noordeinde


(Met dank aan Anja van der Steen,
1e foto: Marieke:
http://royalfotograaf.web-log.nl/ )

vrijdag 26 september 2008

Oranje nieuws - 26 september 2008

Prinsesjes, gravin en graaf ontdekken Nederland


Ontdekkenederland Koningin Beatrix, Prinses Máxima, Prins Constantijn, Prinses Laurentien, Prinses Amalia, Prinses Alexia, Gravin Eloise en Graaf Claus-Casimir bezochten vandaag ‘CODA’ in Apeldoorn. Waar een tentoonstelling te zien is met de naam ‘De ontdekking van Nederland’ Deze tentoonstelling is ook op kinderen gericht. Op het zelfde moment als de Koningin en haar schoondochters, zoon en kleinkinderen het museum bezochten, waren 2 schoolklassen uit Twello aanwezig.
Zit jij in 1 van deze klassen en was je getuige van dit bezoek, en heb je misschien wel foto’s zitten maken? Stuur ze op naar vivianvalke@hotmail.com
Foto’s worden met naamvermelding geplaatst, maar als je anoniem wilt blijven kan dat ook.


Meer informatie over de tentoonstelling zelf: http://www.coda-apeldoorn.nl/index.cfm/site/Museum/pageid/892F56EF-F20F-9720-1657499FB5615FE1/index.cfm
Máxima bezoekt vernieuwde Stadsschouwburg in Haarlem


Prinses Máxima bezocht vanavond de – na 5 jaar gerenoveerde- vernieuwde Stadsschouwburg van Haarlem.
Er werd een openingsvoorstelling gespeeld door Toneelclub ‘Huis aan de Amstel’ in samenwerking met Theatergroep “Wederzijds’ met als naam: ‘Batte’
En voor het eerst zagen we nu het mooie jurkje waar 4 jaar geleden een jas over heen werd gedragen.


img149/2850/maximahaarlemrs1.jpg
(Screenshots: RoyalfanVivian)

Fotoserie 25 foto’s: ppe-agency.com
Foto: Telegraaf
Fotoserie 6 foto’s: royalimages.nl
Fotoserie 12 foto’s:
haarlemsdagblad.nl
Video:
webregio.tv(Tekst: ©Vivian Valke)

donderdag 25 september 2008

PRINS FRISO 40 JAAR!


Prins Friso viert vandaag zijn 40e verjaardag!
Daarom een korte terugblik op zijn leven tot nu toe: Johan Friso Bernhard Christiaan David wordt op 25 september 1968 geboren in Utrecht als tweede zoon van Prinses Beatrix en Prins Claus.
De Prins heeft twee broers, Prins Willem-Alexander en Prins Constantijn. Friso is geboren als Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau en Jonkheer van Amsberg. Zijn vroege jeugd woont de Prins met zijn ouders en broers op Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, provincie Utrecht. In 1980 wordt zijn moeder ingehuldigd als Koningin der Nederlanden. In 1981 verhuist het Koninklijk gezin daarom naar Paleis Huis ten Bosch te Den Haag.

Prins Friso gaat naar de lagere school op de Nieuwe Baarnse School in Baarn.
In dezelfde plaats gaat hij naar het Baarns Lyceum. In 1981 verhuist het Koninklijk gezin naar Den Haag. Daar vervolgt de Prins zijn schoolopleiding aan het Eerste Vrijzinnig Christelijk Lyceum. In 1986 slaagt de Prins er voor het VWO-examen.
Van 1986 tot 1988 studeert Prins Friso Mechanical Engineering aan het College of Engineering van de University of California te Berkeley (VS). Van 1988 tot en met 1994 studeert hij Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit Delft. In 1994 loopt hij stage bij vliegtuigbouwer McDonnell-Douglas, in Californië. In hetzelfde jaar behaalt de Prins zijn ingenieursdiploma. Zijn afstudeerscriptie gaat over de doorlooptijdverkorting van vliegtuigproductie.
Van 1990 tot 1995 studeert Prins Friso ook bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op 25 september 1995 (zijn verjaardag!) slaagt hij voor zijn doctoraal examen. De titel van zijn afstudeerscriptie luidt: The applicability and application of concurrent engineering in commercial aircraft development.
In 1997 studeert de Prins aan het European Institute of Business Administration (INSEAD) te Fontainebleau, Frankrijk, waar hij zijn MBA behaalt.Op 30 juni 2003 wordt de verloving bekend gemaakt van Prins Friso met Mabel Wisse Smit.
Prins Friso en Mabel Wisse Smit trouwen op 24 april 2004 in Delft. Op 26 maart 2005 wordt hun dochter Luana geboren, voluit Emma Luana Ninette Sophie Gravin van Oranje-Nassau van Amsberg. Op 18 juni 2006 wordt hun tweede dochter Zaria geboren, voluit Joanna Zaria Nicoline Milou Gravin van Oranje-Nassau van Amsberg. Het gezin woont in Londen.
De regering besluit om geen toestemmingswet voor het huwelijk in te dienen bij de Staten-Generaal. Dit besluit komt overeen met de wens van het paar zelf. Prins Friso is geen lid van het Koninklijk Huis.

Van oktober 1995 tot december 1996 is Prins Friso in dienst van de firma McKinsey & Company. Van augustus 1998 tot juli 2003 werkte hij bij de investeringsbank Goldman, Sachs International in Londen.
Hij is daar werkzaam in de investment banking divisie. Per maart 2004 is Prins Friso part-time mededirecteur bij TNO Space in Delft. Vanaf oktober 2006 is hij managing director voor Wolfensohn & Company in Londen.
Tevens is Prins Friso samen met Prins Constantijn erevoorzitter van het Prins Claus Fonds en vervult hij een aantal bestuursfuncties en commissariaten.

Friso, gefeliciteerd!


Foto: Jeroen van der Meyde

(Tekst en foto's: RVD)

Máxima op Microverzekeren congres in Zeist

Prinses Máxima was vandaag in Zeist in het conferentiecentrum aanwezig bij een congres ‘Microverzekeren; de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderlinge en coöperatieve ondernemingen’.
Máxima was aanwezig in verband met haar lidmaatschap van de Raad voor de Microfinanciering in Nederland.

Maximazeistt
Foto met dank aan Conny! Overname verboden!


img154/4710/maximazeistme5.jpg
(Screenshots: royalfanvivian)


Fotoserie: 22 foto's

woensdag 24 september 2008

Oranje nieuws - 23 september 2008

Koningin lucht hart bij Kinderpostzegelverkoop


Vandaag bracht een Zuid-Hollandse schoolklas een bezoek aan Paleis Huis ten Bosch. Koningin zou daar namelijk als ‘startsein’ het eerste pakketje postzegels en kaarten bestellen.
Onder een hapje en een drankje na afloop van het bestellen , deelde de Koningin ervaringen uit met kinderen over pesten. Ze zei toen dat ze zelf ook vaak gepest is vroeger op school.
Na het vertrek van de kinderen zwaaide de Koningin hen na, het meisje die de bestelling bij de Koningin afnam, vergat niet het bekende kinderpostzegel stickertje op het kozijn te plakken.


Fotoserie: 22 foto's


Willem-Alexander, Máxima en Laurentien in New York


Prins Willem-Alexander woonde vanaf maandag tot en met donderdag diverse bijeenkomsten bij in het kader van UNSGAB.
Donderdag zal hij ook een toespraak houden voor de ‘Round Table Education and Health’ wat gewijd is aan onderwijs en gezondheidszorg.
23 september woonde hij een bijeenkomst bij met geldschieters voor de viering van 400 jaar Nederland-New York, wat volgend jaar plaatsvindt.


Foto , Willem-Alexander met Miguel d'Escoto Brockmann: Klik hier


Prinses Máxima nam maandag deel aan een ‘high leven panel’ dit gaat over financieringsmogelijkheden in Afrika.
Tevens bij dit bezoek zijn veel ministers meegereisd, zo trad Minister Koenders op als moderator van het panel.
Inmiddels is Máxima weer terug in Nederland. Omdat ze op 24 september in Zeist is om een congres over Microverzekeren bij te wonen.


Fotoserie Máxima bij het Panel, onder toeziend trots oog van haar man in het publiek: Klik hier voor foto's


Prinses Laurentien hield maandag een toespraak over laaggeletterdheid.


Foto’s, zoekplaatje: Klik , aan tafel: Klik(Laurentien zit links)


Carlos jr. op volksspelen te Hummelo


Al weer even terug, 10 september bezochten de 11-jarige Carlos Klynstra (de buitenechtelijke zoon van prins Carlos) met z’n moeder de volksspelen van Hummelo. Ze werden gesignaleerd bij een opblaasbaar springkussen. Carlos genoot van een krentenbol, hij had vast honger gekregen na de vele activiteiten die er op de volksspelen te doen waren. Ballonnen oplaten, optocht door het dorp etc. Carlos woont met zijn moeder ook in Hummelo. Dat Carlos op zijn vader lijkt, is meer dan duidelijk. Fotolink: 12 foto's
En even vergelijken: Foto van 2 'Carlossen' met in dezelfde leeftijd


(Tekst: ©Vivian Valke © Royalfanvivian)

zaterdag 20 september 2008

Oranje nieuws - 20 september 2008

Máxima bezoekt Burendag in Deventer


Prinses Máxima was vanmiddag in Deventer om de ‘Burendag’ te bezoeken. Burendag is in het leven geroepen door het Oranjefonds, waar Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima beschermpaar van zijn.
Er werden sport en spelfestiviteiten gehouden, en ook werd er in de buurt getuinierd. Onkruid werd vervangen voor nieuwe plantenbakken.
Máxima had veel aandacht voor de kinderen, en kreeg voor 1 van haar eigen meisjes nog een paar laarsjes cadeau.


img300/360/maximaburendagey3.jpg
Foto's met dank aan Mariëtte! http://sieradenmode.web-log.nl/


Foto's : ©  Iris, http://www.fanvanmaxima.nl/ 


OVERNAME VERBODEN!


Fotoserie: 23 foto's


Pieter-Christiaan en Carlos bij adellijk huwelijk te Olst


Prins Pieter-Christiaan en Prins Carlos waren vandaag aanwezig bij het huwelijk dat gesloten werd tussen Maarten van der Hoeven met Henriëtte Hora Siccama des Tombe.
Henriëtte komt uit het oude adellijke geslacht Des Tombe.
Het huwelijk vond plaats in de oude Dorpskerk in Olst, Overijssel. In landhuis Klein Hoenlo werd het feest daarna voortgezet.
Na afloop bezochten de 2 prinsen nog de Olster Jaarmarkt waar Carlos nog een zak oliebollen kocht. Een foto van de aanwezigheid van de prinsen is er niet, wel een foto van het bruidspaar: http://img87.imageshack.us/img87/1298/vrak08092004887849bds9.jpg 


Koningin Beatrix bij viering 150 jaar ‘VORG’


Koningin Beatrix was vanmiddag in de Grote of St. Michaëlskerk in Zwolle aanwezig bij een viering van het 150 jarig bestaan van ‘de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG).
Er werd onder andere een jubileumboek aan de Koningin aangeboden. Op een van de foto’s in de fotoserie is Koningin Beatrix de enige die met haar blauwe hoed ‘eruit springt’


Fotoserie:12 foto's


(Tekst: ©Vivian Valke © Royalfanvivian)

Oranje nieuws - 19 september 2008

Beatrix en Margriet ontvangen Nederlandse medaillewinnaars


Vanmiddag ontvingen Koningin Beatrix en Prinses Margriet de medaillewinnaars van de Paralympische Spelen op Paleis Noordeinde. Nadat een groepsfoto werd gemaakt vertrokken de medaillewinnaars, evenals de winnaars van de Olympische Spelen naar het Stadhuis van Den Haag waar ze op feestelijke wijze werden toegesproken door minister-President J.P. Balkenende.
Margriet had een deel van de Paralympische Spelen bijgewoond, in het kader van haar lidmaatschap van het IPC. Zie log: http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/2008/09/oranje-nieuws-1.html 


Fotoserie: 16 foto's


Koningin….knuffelt en schiet!


Koningin Beatrix heeft vanochtend door middel van een shot met een pistool het startsein gegeven voor de 25e Paleizen-Estafetteloop. Ook prins Pieter-Christiaan deed mee, en kreeg voor hij ging lopen een knuffel van zijn tante. In 1983 is de Paleizen-Estafetteloop begonnen met het overbrengen van een sleutel van Paleis Soestdijk naar Noordeine. Wat steeds meer uitgroeide op een groot sportevenement dat nu nog jaarlijks terugkeerd. Uit verschillende landen nemen er 43 teams mee die uit 7 personen bestaat.
Erg stoer, de Koningin met pistool te zien!

Fotolinks: Daar..gaat..ie..dan..1, 2.. 3..KNAL! Lopen maar!


Fotoserie: 26 foto's


(Tekst: ©Vivian Valke © Royalfanvivian)

vrijdag 19 september 2008

Thema: Prinsjesdag, deel 1: Geschiedenis van Prinsjesdag

In dit deel: Waar komt de naam Prinsjesdag vandaan/geschiedenis van Prinsjesdag, de troonrede en de RidderzaalWaar komt de naam Prinsjesdag vandaan?
Willemv De naam Prinsjesdag dateert uit het einde van de vorige eeuw. In de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden vierde prins-stadhouder Willem V op 8 maart zijn verjaardag. Die de viering werd in de Patriottentijd een uiting van oranje- en prinsgezindheid en kreeg de naam 'Prinsjesdag'. In de patriottische tijd werd Prinsjesdag aangegrepen om demonstraties van Oranjegezindheid te houden. Waarschijnlijk is op grond hiervan later besloten de dag van de plechtige opening van de Staten-Generaal ook Prinsjesdag te noemen. (De patriotten waren een stroming in Nederland die actief was tussen 1780 en 1800 toen handelsbetrekkingen en nieuwe afzetmogelijkheden met de Verenigde Staten in de Republiek en West-Europa een grote rol speelden. De ideeën van de Patriotten zijn ontstaan in christelijk, verlichte kringen om uitgesloten burgers bij bestuur en de politiek te betrekken, om op die manier een andere koers te kunnen varen ten opzichte van Engeland. Daarnaast werd getracht de verlichte en humanitaire ideeën uit Frankrijk in te voeren en aan het heersende absolutisme een halt toe te roepen.)


Wat is Prinsjesdag?
Prinsjesdag is de dag waarop de koning(in) naar het parlement komt om de troonrede voor te lezen. Dat gebeurde voor het eerst op 2 mei 1814. De troonrede werd aanvankelijk uitgesproken ter gelegenheid van de opening van de zitting (vergaderperiode) van de Staten-Generaal. Gewone zittingen begonnen in het najaar en daarnaast kende men buitengewone zitting, die - bijvoorbeeld na verkiezingen - op een ander tijdstip begonnen. Na de Grondwetsherziening van 1983 begint op Prinsjesdag (de derde dinsdag in september) het nieuwe parlementaire jaar. Eerst was Prinsjesdag op de eerste maandag in november, daarna de derde dag in oktober, vervolgens op de derde maandag in september en uiteindelijk werd in 1887 besloten dat het de derde dinsdag in september moest worden en dat is nu nog steeds zo. Het is niet bekend waarom die naam is overgegaan op de jaarlijkse openingsdag van de Staten-Generaal. De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De Staten-Generaal geldt als de Nederlandse volksvertegenwoordiging - een ander woord voor Staten-Generaal is parlement.


In 1814 en 1815 werd de troonrede in de Trèveszaal aan het Binnenhof voorgelezen. In de periode 1815-1830, toen Nederland was verenigd met België en Luxemburg, vond de voorlezing door de koning afwisselend in Brussel en Den Haag plaats. Vanaf 1815 werd de troonrede voorgelezen in de Oude Balzaal aan het Binnenhof, waar de Tweede Kamer vergaderde. In die zaal stond daarom een troon. In Brussel kwam men aanvankelijk bijeen in de Gotische zaal van het stadhuis. Na de afscheiding van België in 1830 vond opening van het zittingsjaar uiteraard alleen nog in Den Haag plaats. Dat gebeurde nog altijd in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Pas in 1906 werd de Ridderzaal, die de jaren daarvoor was gerestaureerd, voor dat doel in gebruik genomen.De Staten-Generaal komen slechts zelden in zijn geheel, in zogenoemde Verenigde Vergadering bijeen. Dit gebeurt in de praktijk slechts voor de jaarlijkse ceremoniële vergadering op Prinsjesdag of bij het behandelen van een wet die de toestemming voor het huwelijk van een lid van het Koninklijk Huis regelt. Daarnaast wordt een nieuwe koning of koningin tijdens een Verenigde Vergadering ingehuldigd. Die inhuldiging dient plaats te vinden in Amsterdam, in de Nieuwe Kerk. Ook bij overlijden van leden van het Koninklijk Huis komen de Staten-Generaal in Verenigde Vergadering ter herdenking bijeen. De voorzitter van de Eerste Kamer zit het dan voor. De Verenigde Vergadering benoemt krachtens de Grondwet de Koning(in) als de troonopvolger ontbreekt of de regent als de Koning(in) tijdelijk niet in staat is om zijn/haar taak uit te oefenen. In 1931 werd Prinsjesdag voor het eerst gefilmd. De eerste microfoon stond naast de troonstoel. De jaarlijkse zitting van het parlement werd niet alleen verlengd door het vroeger te openen, maar ook door later te sluiten. Uiteindelijk reed op maandag, een dag voor Prinsjesdag, de minister van binnenlandse zaken in een hofrijtuig naar de Ridderzaal om de zitting te sluiten.


In 1983 is de zittingsduur van de Staten-Generaal gewijzigd van één jaar naar vier jaar. Vanaf die tijd is Prinsjesdag dus niet meer de officiële opening van het parlementaire jaar. Toch bleef de derde dinsdag van september in de Grondwet staan als de dag waarop de troonrede wordt uitgesproken.


De Troonrede

Elk jaar spreekt de Koning der Nederlanden op Prinsjesdag in de Ridderzaal namens de regering de troonrede uit, waarin de regering de beleidsvoornemens voor het komende jaar verwoordt. Sinds haar troonbestijging in 1980 wordt de troonrede door Koningin Beatrix uitgesproken, daarvoor was het Koningin Juliana. Koningin Wilhelmina heeft niet ieder jaar een troonrede uitgesproken, soms uit angst voor republikeinse rellen binnen of buiten de Ridderzaal, uit onvrede met het optreden van de voorzitter van de Eerste Kamer of om gezondheidsredenen. Ook tijdens de 19e eeuw werd de troonrede vaak door de in de grondwet voorziene commissie "namens de Koning" uitgesproken.


In augustus sturen ministeries de punten op die ze per se in de Troonrede genoemd willen hebben naar het ministerie van Algemene Zaken. Ambtenaren maken hier een tekst van, die de vorst dan inziet. Pas kort voor Prinsjesdag neemt de minister-president de voorlopige tekst uitgebreid door met de koning of koningin. De vorst(in) let hierbij op taalgebruik en de inhoud. De vorst(in) wil wel achter de tekst kunnen staan. Kort voor Prinsjesdag repeteert de koning(in) de tekst een aantal keren voor zichzelf hardop.


Tussen 1815 en 1904 sprak de Koning(in) de troonrede uit in de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Vanaf 1904 is gekozen voor de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag.Sinds 1906 biedt de minister van Financiën op Prinsjesdag ook het koffertje aan. Daarin zitten de voorstellen hoe de plannen betaald gaan worden.


De troonrede bevat hoofdzakelijk beleidsvoornemens over de toestand van het land. Een enkele keer maakt de vorst(in) van de gelegenheid gebruik om meer persoonlijk getinte opmerkingen te maken. Dat was b.v. vaak het geval bij droevige of feestelijke gebeurtenissen in de Koninklijke Familie, die kort tevoren hadden plaatsgevonden. In 1902 en 1987 bedankten resp. Koningin Wilhelmina en Koningin Beatrix voor wensen die zij tijdens ziekte hadden ontvangen. Ook aan Nationale gebeurtenissen, zoals de windhoosramp in Borculo van 1925 en de watersnoodramp van 1953, werden in de troonrede enkele woorden gewijd.


Zo begon Koningin Beatrix in 1999 haar troonrede alvorens zij aan haar troonrede begon:
Mijne Heeren!


Het is Mij aangenaam U bijeen te zien tot hervatting Uwer werkzaamheden. (...)
Op menig gebied is dringend behoefte aan krachtige wetgevende maatregelen.


Zo sprak honderd jaar geleden mijn Grootmoeder tot Uw voorgangers.


Het begin van de troonrede van 2001 n.a.v. de aanslagen in New York:
Leden van de Staten-Generaal,


De afschuwelijke aanslagen één week geleden in de Verenigde Staten hebben vele duizenden onschuldige mensen van het leven beroofd. Onze gedachten zijn bij de slachtoffers en hun nabestaanden, bij het gehele Amerikaanse volk, in diepe verbondenheid en solidariteit. Deze aanslagen tegen de menselijkheid doen ons beseffen hoe kwetsbaar ons aller bestaan is. Zij sterken ons in de overtuiging dat iedere vorm van terrorisme met kracht moet worden bestreden. Nauwe internationale samenwerking is noodzakelijker dan ooit om de fundamentele waarden van vrijheid, democratie en rechtvaardigheid te verdedigen.

Gedeelte van de troonrede uit 1953:
In de worsteling om een snel herstel van de waterkeringen zijn de beste tradities van ons volk gehandhaafd (troonrede 1953)


Recentelijk werden nogal eens historische gebeurtenissen als een soort thema voor de troonrede gebruikt. In 1997 verwees de koningin bijvoorbeeld naar de herdenking in 1998 van de Vrede van Munster van 1648 en in 1986 naar de herdenking van de 450e sterfdag van Erasmus. In 1993 memoreerde de koningin de aandacht voor kwetsbare groepen die de dat jaar overleden Belgische koning Boudewijn steeds had getoond.


Gedeelte uit de troonrede van 1993:
Leden van de Staten-Generaal,

Verbondenheid tussen mensen en aandacht voor het kwetsbare; in dit teken stond het leven van Koning Boudewijn, van wie wij dit jaar afscheid hebben moeten nemen. Zijn boodschap was er een van bemoediging en hoop, en zijn oproep was voor het kwetsbare op te komen. Dat sprak ons allen bijzonder aan. In de wereld om ons heen is de verbondenheid tussen mensen vaak moeilijk terug te vinden.


Gedeelte uit de troonrede van 1997:
Leden van de Staten-Generaal,

De fundamenten van onze samenleving liggen vast in onze staatsstructuur, onze parlementaire democratie en het respect voor grondrechten van mensen. In het komende jaar zal hieraan bijzondere aandacht worden gewijd in de herdenkingen van de erkenning van Nederland als aparte stat met de Vrede van Munster, de grondwet van 1848, die de grondslag legde voor onze parlementaire democratie, en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Door de inzet en het werk van generatie op generatie is veel tot stand gebracht. Op ons allen rust nu de plicht onze bijdrage te leveren en te werken aan de toekomst. Van harte spreek ik de wens uit dat u uw verantwoordelijke taken met toewijding en grote inzet zult vervullen, in het vertrouwen dat velen met mij u wijsheid toewensen en om zegen voor u bidden.


De Ridderzaal
Elk jaar wordt de troonrede voorgelezen in de Haagse Ridderzaal. Het gebouw werd rond 1280 gebouwd, waarschijnlijk in opdracht van graaf Floris V van Holland voor het uitoefenen van zijn regeringstaken. Vandaar uit bestuurde hij zijn land. Daarna werd het gebouw tot in de zeventiende eeuw gebruikt voor allerlei belangrijke bijeenkomsten. Daarna werd het eigenlijk verwaarloosd. Er kwamen marktkraampjes in en men organiseerden er loterijen. Aan het begin van de negentiende eeuw was het een soort kazerne en verpleegde men er gewonde soldaten. De gotische troon staat pas sinds het begin van de twintigste eeuw in de Ridderzaal. Dat gebeurde na een grondige restauratie. Pas aan het einde van de negentiende eeuw is men het gebouw gaan restaureren. Het was koningin Wilhelmina die er in 1904 voor het eerst de Troonrede kon voorlezen. In 2006 is de Ridderzaal opnieuw gerenoveerd. Het bovenste gedeelte van het gebouw en de twee (36 meter hoge) ronde torens zijn de oudste onderdelen van de huidige Ridderzaal. Het portaal en de twee torenspitsen dateren van 1880. De beroemde fontein, met het beeld van Willem II, is in 1885 geschonken door Jhr. Victor de Stuers en 86 andere inwoners van Den Haag als dank voor de restauratie van de Ridderzaal. De tekst op de fontein luidt : Ter nagedachtenis aan den Graaf van Holland, Koning Willem II, den begunstiger der Stedelijke wijsheden, den beschermer der Kunst, den stichter der kastelen van 's Gravenhage en Haarlem.Graafv Graaf Floris V wordt geboren op 24-06-1254 en groeit op onder de voogdij van zijn oom Floris en zijn tante Aleid, de zuster van zijn vader. Zijn ouders waren Graaf Willem II van Holland en Elisabeth van Brunswijk. Op 2 jarige leeftijd werd hij Graaf van Holland en Zeeland, nadat zijn vader een half jaar eerder was vermoord. Op 12 jarige leeftijd werd Floris in 1266 officieel meerderjarig verklaard en hij kon nu zelf regeren. 2 jaar later trouwt hij in Parijs met Beatrijs van Vlaanderen. Dat huwelijk was al in 1256 vastgelegd. Uit dit huwelijk werden 9 kinderen geboren, namelijk Willem, Otto, Dirk, Floris, Jan I, Machteld, Beatrix, Elisabeth en Margaretha. Zeven kinderen overleden jong, alleen dochter Margaretha, verloofd met Alfons van Engeland, en zoon Jan werden volwassen. Ook kasteel Muiderslot zou gebouwd zijn in opdracht van Graaf Floris V. Floris V werd in de omgeving van het Muiderslot op 27-06-1296 vermoord.


Op Prinsjesdag komen tegen half één de leden van de Eerste en Tweede Kamer de Ridderzaal binnen. Zij zitten direct tegenover de troon en vervolgens verdeeld over het rechter- en linkervak. De ministers en staatssecretarissen nemen links van de troon plaats. Achter hen zitten de leden van de Raad van State, het belangrijkste adviescollege van de regering. Deze aanwezigen bevinden zich in de zogeheten enceinte, die gemarkeerd is met een eenvoudige houten afscheiding. Binnen deze symbolische afscheiding ‘vergadert’ het parlement. In het gebouw van het ministerie van Algemene Zaken bevindt zich de Trêveszaal. Ook deze ligt aan de zijde van de Hofvijver. De zaal is genoemd naar het Twaalfjarige Bestand (Trêve, wapenstilstand) dat daar in 1697 tot stand kwam.


(Met dank aan Anja van der Steen)


© Royalfanvivian

Oranje nieuws - 18 september 2008

Máxima opent ‘Euroskills 2008’


Euroskills Gekleed in een prachtig wit pak met zwart topje en bijpassende zwarte oorbellen was Prinses Máxima vandaag in Ahoy Rotterdam te vinden waar ze de opening van ‘EuroSkills 2008’ opende. Dit is een groot evenement voor vakmensen in Europa , het gaat dan voornamelijk over jonge vakmensen die d.m.v. dit evenement kennis maken met beroepsuitoefening in andere landen.
Fotoserie: 13 foto's


Prins van Oranje houdt toespraak op Filipijnen


Prins Willem-Alexander was vandaag op de Filipijnen, in Cebu – dit verklaart dus ook zijn afwezigheid gisteren bij het diner: http://royalfanvivian.web-log.nl/royalfanvivian/2008/09/koningin-beatri.html
Hij hield een toespraak op een zogeheten ‘rondetafelconferentie’ die voor de 8e keer gehouden werd. En is opgericht om onder andere milieuproblemen in Azië aan te pakken.


De toespraak van de prins is via de volgende link te lezen: http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=26348

En op deze foto: http://www.koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=26354 steken Willem-Alexander, Olivia la O' Castillo (boardmember van UNSGAB), en de voormalig president van de Filipijnen Fidel Ramos een duim omhoog. Reden dat ze het eens zijn met elkaar, dat de conferentie geslaagd is, en/of dat de toespraak van Willem-Alexander zoveel teweeg kan brengen.
Bravo!


(Tekst: ©Vivian Valke © Royalfanvivian)

woensdag 17 september 2008

Oranje nieuws - 17 september 2008

Aan tafel met Máxima en de Koningin


Etenmaximabeatrix
Koningin Beatrix en Prinses Máxima aten vanavond samen met vertegenwoordigers van het Internationaal Gerechtshof, het Iran-Verenigde Staten Claims Tribunaal, het Internationaal Straftribunaal voor het Voormalig Joegoslavië, het Internationaal Strafhof, het Permanent Hof van Arbitrage, het Bijzonder Gerecht voor Sierra Leone, het Bijzonder Tribunaal voor Libanon en de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens. Een tafel vol dus.
Koningin Beatrix en Prinses Máxima hadden zelf het diner aangeboden, wat er op de menukaart stond is niet bekend gemaakt..
Dit diner wordt overigens eens in de 3 jaar georganiseerd.
Reden van de Prins van Oranje,’s afwezigheid is niet bekend. Misschien at hij liever iets van de afhaal samen met Amalia, Alexia en Ariane thuis op de Eikenhorst.
(Archieffoto: Marieke: royalfotograaf.web-log.nl)


Annette opent rondreizende ‘Energie’ tentoonstelling in Almere


Prinses Annette was vandaag in Almere om een rondreizende tentoonstelling te openen. Genaamd de ‘HVC-Arttour’
Op die tentoonstelling zijn 32 kunstwerken te zien met als thema ‘Energie’ gemaakt door kunstenaars met een verstandelijke beperking. Annette was de aangewezen persoon deze tentoonstelling te openen, omdat zij zelf in Amsterdam in de gehandicaptenzorg werkt.
img246/8376/annette17septemberka4.jpg
(Screenshots: RoyalfanVivian)

Fotoserie: 21 foto'sKoningin Beatrix vlucht uit de werkelijkheid

Koningin Beatrix
was vandaag in Amsterdam om daar het Huis van Aristoteles te openen. Dat is een nieuw kindermuseum.
Het museum biedt kinderen tot 8 jaar allerlei activiteiten aan die te maken hebben met creativiteit en fantasie.
Het museum heeft dan ook een fantasie-stad: ‘Heldenstad’ waar ook Koningin Beatrix vandaag een kijkje kwam nemen. ‘Fantasiehelden’ zoals: Pluk van de Petteflet, Hodja, Dolfje Weerwolfje, Anansi, Kikker en andere ‘helden’ uit voorleesverhalen wonen in deze stad.
Er is de mogelijkheid voor kinderen om mee te spelen in een verhaal, en daar had de Koningin ook wel zin in.
Op een balkon van de Petteflet had ze een mooi uitzicht, misschien vond ze het nog wel mooier dan het voor haar zo bekende Paleis Noordeinde balkon waar ze gisteren nog op stond.


img227/1249/koninginkindermuseumnl7.jpg
Kindermuseum170908_033

Kindermuseum170908_040
Foto's met dank aan Robby Hiel!

OVERNAME VERBODEN!


(Tekst: Vivian Valke)

dinsdag 16 september 2008

PRINSJESDAG - 2008

Koningin Beatrix verliet vanmiddag om 13.00 uur haar werkpaleis Noordeinde om per Gouden Koets naar het Binnenhof te gaan, en daar in de Ridderzaal traditiegetrouw de Troonrede voor te lezen.

Eerst verschenen Prof.mr. Pieter van Vollenhoven , Prinses Margriet, Prins Constantijn en Prinses Laurentien die met de Galaglasberline vervoerd werden.
Prinses Margriet was in het aquablauw, en droeg als hoofddeksel een blauwe verentooi. Laurentien had een witte jurk aan met daaroverheen een beige jas voorzien van gekleurde bloemen details. In haar haar droeg zij een soort bloemachtige hoofdversiering, eveneens in de kleur beige. De kleuren van de bloemen op de jas, waren tevens de kleuren van de jurken van Máxima en Margriet.
Toen zij vertrokken waren, verschenen Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima en Koningin Beatrix.
Prinses Máxima was gekleed in een paarse jurk met bijpassende paarse hoed, die opgevrolijkt werd met paarse roosjes aan de rechtervoorzijde van de hoed. De roosjes werden ondersteund door groen – nep -  blad. Voor een herfstachtige tint.
De Koningin had een beige majesteitelijke jas aan, met bijpassende ronde volle hoed, de parels en de kleur nagellak maakten het geheel af.

Heenwegprinsjesdag
Foto's met dank aan Marieke! http://royalfotograaf.web-log.nl/


Achter de koets volgde een feestelijke stoet. Leden van de hofhouding, politie te paard , muziekkorps en diverse afdelingen van het leger zorgden dat het échte Prinsjesdag-gevoel weer aanwezig was.
De route ging via het Lange Voorhout en de Korte Vijverberg naar het Binnenhof, waar werd gestopt voor de Ridderzaal. Toen de Gouden Koets arriveerde op het Binnenhof werd traditiegetrouw het Wilhelmus gespeeld.
Bij aankomst van de Koningin in de Ridderzaal werd zij op deftige manier ontvangen.


(Screenshots: RoyalfanVivian)

Daarna kon zij beginnen aan het voorlezen van de Troonrede, wat al sinds 1904 gebeurd – en gelukkig voor Beatrix niet allemaal door haar is uitgesproken.
Na het voorlezen van de Troonrede vertrok de Koningin + de aanwezige leden van het Koninklijk Huis naar de ‘Koninginnekamer’ waar o.a. de Koningin even wat moest drinken voor de droge keel die zij ontvangen had na het lezen van de Troonrede.


(Screenshots: RoyalfanVivian)


Helemaal opgefrist en opgeklaard vertrok de Stoet weer richting Paleis Noordeinde. Waar traditioneel vanaf het balkon nog even gezwaaid werd naar de toegestroomde Oranjefans.

img242/303/balkonsceneprinsjesdagub6.jpg
Foto's met dank aan Marieke! http://royalfotograaf.web-log.nl/(Screenshots: RoyalfanVivian)

Img_1344

Img_1350

Img_1357

Img_1362

Img_1376

Foto's met dank aan Sander Kok!


Daarna vertrokken ze 1 voor 1 met af en toe nog een zwaai en een knipoog door de balkondeuren het Paleis weer in. Na een hapje en een drankje, en hun Prinsjedag-outfits omgewisseld te hebben voor 'dagelijkse kleding' verdween de Koninklijke familie langs de achterzijde van Noordeinde in auto's , op weg naar huis..

img232/6199/weggaanjc1.jpg
Foto's met dank aan Sander Kok!


Link naar Troonrede: http://koninklijkhuis.nl/content.jsp?objectid=26259
Link naar fotoserie: KLIK HIER


(Tekst: Vivian Valke © Royalfanvivian)


OVERNAME VERBODEN!

maandag 15 september 2008

Informatie Prinsjesdag 2008


Informatie_prinsjesdag_2008
Morgen is het weer zo ver, de jaarlijkse 3e dinsdag van September staat weer voor de deur. PRINSJESDAG!
Ook dit jaar weer rijdt de Koningin in een Koninklijke rijtoer naar het Binnenhof in Den Haag en leest daar de Troonrede voor. Waar de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar in staan. Behalve de aanwezigheid van Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prins Constantijn, Prinses Laurentien, Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven zijn ook ministers, staatssecretarissen, vertegenwoordigers van het Corps Diplomatique en de Hoge Colleges van Staat (Raad van State, Algemene Rekenkamer, Nationale Ombudsman, Kabinet der Koningin, Hoge Raad van Adel en Kanselarij der Nederlandse Orden) aanwezig in de Ridderzaal.


Vanaf 13.00 vertrekt de rijtoer vanaf Paleis Noordeinde en zal de zéér mooie Koninklijke route rijden: Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk, Lange Voorhout, Toernooiveld en de Korte Vijverberg naar het Binnenhof waar de koets stopt voor de Ridderzaal.
Rond 14.00 uur vertrekt de Koningin weer met de Gouden Koets langs dezelfde route terug naar Paleis Noordeinde, waarna ze op het balkon van Paleis Noordeinde zal verschijnen.


De samenstelling van de Stoet:
(met dank aan RVD)


- Koninklijke Militaire Kapel
- Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers en Adjudant
- Vaandelwacht Garderegiment Grenadiers en Jagers
- Ere-Compagnie Garderegiment Grenadiers en Jagers (Grenadiers)
- Bereden standaardwacht der Koninklijke Marechaussee
- Ere-escorte der Koninklijke Marechaussee
- Bereden standaardwacht der Cavalerie
- 1e Peloton Cavalerie Ere-escorte
- Een rijknecht-majoor met twee rijknechts te paard
- Eerste rijtuig Ceremoniemeester: drs. W.N. Cosijn Kamerheer: drs. F.L.M. Houben
- Tweede rijtuig Grootmeester: drs. M. Hennis Grootmeesteres: mevrouw mr. M.L.A. van Loon-Labouchere
- 1e Peloton Ere-escorte Korps Landelijke Politie Diensten
- Galaglasberline Z.K.H. Prins Constantijn H.K.H. Prinses Laurentien H.K.H. Prinses Margriet Professor mr. Pieter van Vollenhoven Escorterende Adjudanten van H.M. de Koningin: Kltz ir. A.S. de Kleijn (rechts) Lkol P. de Ruiter (links)
- 2e Peloton Ere-escorte Korps Landelijke Politie Diensten
- Stalmeester: Kolonel der Koninklijke Marechaussee G.E. Wassenaar
- Gouden Koets H.M. de Koningin Z.K.H. de Prins van Oranje H.K.H. Prinses Máxima Escorterende Adjudanten van H.M. de Koningin: Lkol mr. J.C. Groenheijde (rechts) Lkol E.P.L.M. Hermans (links)
- Adjudant-Generaal, tevens Chef Militaire Huis van Hare Majesteit de Koningin: Luitenant-generaal A.J.G.M. Blomjous
- 2e Peloton Cavalerie Ere-escorte


(Screenshots bovenaan: van vorig jaar)


Prinsjesdag op tv: morgen, Nederland 1: 12:30-16:00 uur

zondag 14 september 2008

Prinses (Maria) Carolina

Deel 4 thema: 'Kinderen van prinses Irene'


Deel4foto2


De ouders van prinses Maria Carolina, prins Carel Hugo van Bourbon Parma en Prinses Irene en zijn op 29 april 1964 getrouwd in Rome. Zij heeft al 2 oudere broers namelijk de prinsen Carlos en Jaime en 1 oudere zuster prinses Margarita.


In het Radboudziekenhuis te Nijmegen wordt op 23 juni 1974 een meisje geboren die de volgende namen meekrijgt: Maria Carolina Christina. Als prinses Irene het ziekenhuis mag verlaten gaat ze logeren op paleis Soestdijk, voordat ze terugkeren naar Frankrijk.


Fotolink: Baby Carolina


Ze wordt gedoopt op 21 juli 1974 in het kasteel van Lignières in Frankrijk. Hierbij traden prins Claus en prinses Christina als peten op, waarbij prinses Christina bij deze gebeurtenis zong.


Fotolink: Doop Carolina


Prinses Carolina was zes jaar oud toen haar ouders besloten te gaan scheiden. Ze trok met haar moeder, haar broers en zus in bij haar grootouders op Paleis Soestdijk, later in de witte villa vlak bij paleis Soestdijk en weer later naar een villa in Wijk bij Duurstede. Ondanks de scheiding tussen haar ouders bleef haar vader toch contact houden met de Koninklijke familie. Prins Carlos Hugo is nog regelmatig te zien bij verschillende gebeurtenissen in de familie.Fotolink: Carolina in 1977 en 1978


Terug in Nederland als haar ouders gescheiden zijn, gaat zij naar de Internationale School te Eerde bij Ommen. Prinses Carolina is samen met haar broers en zus in 1996 bij Koninklijk Besluit ingelijfd bij de Nederlandse Adel. Hierdoor mogen de kinderen van prinses Irene voortaan als prinsen en prinsessen uit het Huis De Bourbon de Parma deel uitmaken van de Nederlandse adel. Omdat zij deel zijn van de Koninklijke Bourbon-Parma's hebben zij tevens het predicaat "Koninklijke Hoogheid". Ze zijn hierdoor hoger in rang dan de kinderen van prinses Margriet.


Fotolink: In de tuin van Paleis Soestdijk, 1993


1,2 en 3 september 1996: Prins Carel Hugo brengt met zijn 3 kinderen een officieel bezoek aan hun stamland Parma. Zie ook en meer in themadelen:Kinderen van Prinses Irene


Fotolink: Carolina met broer en vader


Prinses Carolina studeerde in Amsterdam en Harvard politicologie. Ze heeft een succesvolle carrière bij de Verenigde Naties. Ze is hiervoor werkzaam geweest in het hoofdkantoor in New York en daarna in probleemgebieden zoals Eritrea, Gaza (Palestina) en Atjeh (Indonesië) na de Tsunami. Deze toegewijde prinses is momenteel werkzaam vanuit Genève. Ook studeerde zij politieke wetenschappen in Amsterdam.


Prinsescarolina Prinses Carolina is met grote regelmaat te zien bij grote Oranje-gebeurtenissen. In 2001 was zij zelfs een van de bruidsmeisjes bij het huwelijk van haar neef prins Constantijn en ministersdochter Laurentien Brinkhorst. Bij de doop van hun dochtertje Eloise van Oranje-Nassau van Amsberg trad prins Carolina als een van de peten op.Bij de uitvaarten van haar opa en oma ontbrak zij - vanzelfsprekend- ook niet, en tevens was zij aanwezig bij het verjaardagsfeest van neef Willem-Alexander in 2007


Fotolink: Recente foto's


(Met dank aan Anja van der Steen,
Foto: Screenshots en RVD)


© Royalfanvivian