De Oranjes: maart 2013

donderdag 28 maart 2013

Prinses Máxima op Bali voor Inclusive Finance

Prinses Máxima was de afgelopen dagen op Bali voor een bijeenkomst van het High Level Panel, waar thema’s als armoedebestrijding en duurzame bedrijfsvoering centraal stonden.

De prinses werd maandag verwelkomd door de directeur van het Bali International Convention Centre. Een groot en luxe gebouw met veel zalen en een hotel. Voor de prinses was een kamer met balkon gereserveerd, waar ze waarschijnlijk niet vaak heeft kunnen zitten, want er volgden drukke dagen. Zo hield ze bijvoorbeeld een toespraak tijdens een van de bijeenkomsten van het panel. Het panel werd voorgezeten door president Susilo Bambang Yudhoyono uit Indonesia, president Ellen Johnson Sirleaf uit Liberia, (die vorige week nog bij de prinses thuis op de bank zat) en minister-president David Cameron uit Groot-Brittannië. Prinses Máxima sprak over de noodzaak van het sluiten van partnerschappen tussen financiële instellingen, non-profit instellingen en ondernemers om toegang tot financiële dienstverlening te verbeteren. “De noodzaak is duidelijk zichtbaar, maar toch hebben 2,5 miljard mensen geen toegang tot financiële diensten” aldus de enigszins gefrustreerde prinses.

woensdag 27 maart 2013

Oranje nieuws – 24 t/m 27 maart 2013

Prinses Mabel bij Movies that Matter Festival

Prinses Mabel was zondagavond aanwezig bij het Movies that Matter Festival.

Het Movies that Matter Festival laat films en documentaires zien over mensenrechten en menselijke waardigheden. Dit jaar stond de film ‘Tall as the Baobab Tree’ centraal – een film over kindhuwelijken. Prinses Mabel bekeek de film vanwege haar – voormalige – werk voor The Elders. In het verleden woonde ze dit festival ook jaarlijks bij. Meestal in het gezelschap van haar man.

Prinses Margriet opent ‘Drostenburg’

Prinses Margriet opende maandag ‘Drostenburg’ – het nieuwe schoolgebouw van de Mytylschool en de Noteboomschool in Amsterdam.

Foto : © PPE/Nieboer, www.ppe-agency.com
Door de nieuwbouw van de twee scholen bevinden onderwijs en revalidatie zich nu onder één dak. Zo is er een aangepast zwembad gerealiseerd waar zwemlessen en hydrotherapie gegeven kan worden. Hydrotherapie is in het leven geroepen om reumatische klachten te verlichten, maar kan niet op tegen de komst van een prinses. Kinderen leken hun lichamelijke – of meervoudige handicap met/of een chronische ziekte spontaan te vergeten toen de prinses het nieuwe gebouw betrad. Ze werd ontvangen door de wethouder van Amsterdam en twee kinderen die haar vervolgens een rondleiding gaven langs het zwembad, het looplabaratorum, snoezelkamer, mediatheek, en een Computer Advies Team om ICT-middelen aan te meten bij leerlingen die bijvoorbeeld niet kunnen praten, en hen toch te kunnen laten communiceren met andere kinderen.

In de aula verbond de prinses met vier kinderen twee linten met elkaar waardoor Drostenburg officieel geopend was. Tot slot sprak de prinses met ouders en medewerkers over de omgang met hun gehandicapte kinderen en leerlingen.


Koningin Beatrix ontvangt Bondsraadvoorzitter Kretschmann

Koningin Beatrix ontving maandag in de Blauwe Salon van haar woonpaleis Huis ten Bosch de voorzitter van de Bondsraad van de Bondsrepubliek Duitsland – Kretschmann.

Foto : © PPE/Nieboer, www.ppe-agency.com
Eerder op de dag werd Kretschmann al ontvangen door Minister-president Rutte op het ministerie van Algemene Zaken. Daar werd gesproken over de betrekkingen tussen Duitsland en Nederland en de Europese agenda.

Na een lunch in de Statenzaal met genodigden uit de politieke wereld werd hij verwelkomd door de Koningin op Huis ten Bosch, waarna hij weer richting Duitsland terugkeerde.


Prinses Laurentien spreekt op conferentie ‘Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt’


Prinses Laurentien hield dinsdagochtend een openingstoespraak op de conferentie ‘Aansluiting Onderwijs – Arbeidsmarkt’ in Diemen.

Speciaal voor de komst van de prinses – en andere gasten – gaf het OSB Leerorkest een muzikaal optreden. Vervolgens nam Prinses Laurentien het woord, waarna de discussie losbarstte over hoe je als school kunt zorgen dat het onderwijs aansluit op de arbeidsmarkt en het tegelijk een uitdaging blijft voor de leerlingen. Ook onderwerpen als de overstap van het VMBO en het MBO kwamen aan bod. Al deze initiatieven zijn nodig om uitval verder terug te dringen.

Foto : © Stichting Lezen & Schrijven

Koningin Beatrix knoopt cravate ‘Kosovo 1999’ aan vaandel Koninklijke Luchtmacht
“Kort samengevat: de luchtmacht heeft het uitstekend gedaan!“

Bij het Kasteel van Breda heeft Koningin Beatrix vanmiddag tijdens een bijzondere ceremonie het cravate ‘Kosovo 1999’ aan het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht geknoopt. 

Foto's : © Ministerie van Defensie en Screenshots
Voor Prof.mr. Pieter van Vollenhoven – die de ceremonie ook bijwoonde en o.a. met minister Hennis-Plasschaert van Defensie arriveerde – was het zijn eerste openbare optreden na zijn operatie op 15 februari vanwege beginnend hartfalen. Van Vollenhoven draagt zelden een uniform, maar bij deze gelegenheid was dat wel zo toepasselijk. Zijn (verouderde) uniform toont zelfs nog het monogram van Juliana.

Vlak voordat van Vollenhoven plaats had genomen in de tribune, was de Koningin al gearriveerd. In het Kasteel wachtte ze tot het haar beurt was om tevoorschijn te komen. Toen de poort opende speelde het militaire orkest de bekende ‘Marsch van den jongen Prins van Friesland’ en betrad de Koningin  het plein. Na een inspectie van de Luchtmacht begon de Koningin iets te vroeg aan haar toespraak. “Dames en heren” begon ze, terwijl op dat moment door de luidspreker klonk”Mag ik u verzoeken te gaan zitten. Majesteit zal aan haar toespraak beginnen.” Lachend riep de Koningin “Oh sorry…oke..nou goed.. Mag ik nu? Oke” “Dámes en heren van de Luchtmacht, De taak van onze moderne krijgsmacht is niet meer, zoals vroeger, beperkt tot de verdediging van ons volk en ons grondgebied. In de afgelopen decennia is de rol van de krijgsmacht uitgebreid, niet alleen tot de bescherming van de belangen van het gehele Koninkrijk, maar ook tot het bijdragen aan behoud en herstel van vrede en veiligheid elders in de wereld en aan de bevordering van de internationale rechtsorde. Buiten de landsgrenzen treedt de Nederlandse krijgsmacht op met eenheden van andere landen, meestal in VN-, NAVO- of EU-verband. Deze eigentijdse, omvangrijke opdracht, die veel van onze militairen vergt, is in onze grondwet vastgelegd. “ Na een terugblik op de oefening zei ze: “Kort samengevat: de luchtmacht heeft het uitstekend gedaan! “ “De verlening van dit ereteken lijkt mij zeer passend in een jaar waarin het precies honderd jaar geleden is dat ons land begon met wat sindsdien is uitgegroeid tot onze Koninklijke Luchtmacht, die nationaal en internationaal in hoog aanzien staat.

Foto's: © PPE/Nieboer, www.ppe-agency.com

Met veel ceremonieel vertoon werd vervolgens het vaandel naar de Koningin gebracht. Met een dubbele knoop bevestigde ze het cravate (decoratie) aan het vaandel. Op het lint staat ‘Kosovo 1999’ omdat Nederland in 1999 direct betrokken raakte bij de aanvallen op Kosovo. Zo haalde een van de Nederlandse F16's met een raket, een Servische Mig-29 neer. De Servische piloot zou het toen hebben overleefd. Nederlandse F16-vliegers werden tot aan het einde van de operatie, soms zwaar beschoten. Met meer dan 20 F16’s en 250 militairen deed ons land mee aan de operatie ‘Allied Force'. De grote ‘bijdrage’ die Nederlandse militairen in die oorlog geleverd hebben, was reden voor de cravate – bijzonder omdat de Luchtmacht in 1965 voor het laatst zo’n onderscheiding kreeg, voor acties in de Tweede Wereldoorlog. Met een flypast werd het officiële gedeelte afgesloten.

De Koningin kreeg applaus toen ze weer verdween om nog even wat te drinken in het kasteel wat eeuwen tot de Oranjes behoorde en vanaf 1826 door Koning Willem I ter beschikking werd gesteld als Koninklijke Militaire Academie.

Foto's : © Screenshots Ministerie van Defensie

Prinses Margriet doopt tulp in jubilerend Artis

Dierentuin Artis bestaat 175 jaar en draagt al sinds 1852 het predicaat Koninklijk. Ter gelegenheid van het jubileumjaar is er een speciale tulp gekweekt: ‘Tulipa Natura Artis Magistra’. Prinses Margriet kwam de tulp vandaag officieel dopen.

Foto : © Screenshot NOS
Artis kan sinds de oprichting – 175 jaar geleden – regelmatig rekenen op Koninklijke bezoekers. Juliana kwam er als baby al om de eendjes te voeren. Ook zijn er vele openingen door leden van de Koninklijke familie verricht. Zo opende Prins Bernhard samen met zijn kleinzoons Maurits en Bernhard jr. in 1974 het olifantenverblijf. Vanwege het 150-jarig jubileum in 1988 bezochten Koningin Beatrix en Prinses Juliana het Planetarium, in 2004 opende Prinses Máxima de Pampa (verblijf voor de Zuid-Amerikaanse dieren) en in 2006 opende Prinses Margriet – die sinds 2002 beschermvrouwe van Artis is- het Vlinderpaviljoen.

Met de kamelen op de achtergrond doopte de prinses de Tulipa Natura Artis Magistra die speciaal voor Artis gekweekt is. De gele tulp heeft een oranje hartje en kan bij volledig openen (met dank aan de zon) een diameter van 12 centimeter halen. Liefdevol sprenkelde de prinses water over de tulpjes, waarna er luid geapplaudisseerd werd. De kamelen verkozen daarop snel het hazepad. Ook maakte de prinses een rondje door het park en kregen sommige dieren de eer om uit haar hand te eten:

Foto : © Josée Zwaga
Omdat de oudste dierentuin van Nederland regelmatig voorkomt in verhaaltjes als Dikkertje Dap, Jip en Janneke en Pinkeltje is – ter gelegenheid van het jubileum – het boek ‘Hoera, we gaan naar Artis!’ samengesteld. Alle oude en nieuwe verhalen en liedjes zijn in het boek te vinden. De prinses kreeg ook een exemplaar mee naar huis. De kans is dus groot dat haar kleinkinderen binnenkort voorgelezen worden uit dit leuke boek.

                                                                                                                                                                                                                                                           Foto's : © Josée Zwaga

Overig kort nieuws: 

 - Gravin Luana vierde gisteren (26 maart) haar 8e verjaardag.

 - Op 1 april  zal de volledige lijst van de Koninklijke gasten vrijgegeven worden die op 30 april bij de inhuldiging van Koning Willem-Alexander zullen zijn.

 - Spaanse media beweren dat de Zweedse Prinses Victoria, Prins Daniel en dochtertje Estelle op vakantie zijn in Spanje mét het gezin van de Prins van Oranje.

zondag 24 maart 2013

Inhuldiging Koning Willem III

Formeel was Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk – zoals hij voluit heette – al Koning sinds 17 maart 1849 (toen zijn vader overleed) maar zijn inhuldiging vond zo’n twee maanden later plaats – op 12 mei.

Per trein arriveerden Koning Willem III en zijn vrouw Sophie, met hun twee zonen Willem en Maurits op die bewuste zaterdagochtend op het station van Amsterdam. Daar werden ze door middel van een optocht te paard naar het Koninklijk Paleis begeleid. Vanuit de Glazen Koets kregen ze een beeld van de vele versierde huizen. Publiek verdrong zich om iets van de stoet mee te krijgen. Gelukkig had dit geen – zoals bij de inhuldiging van Koning Willem II – dodelijke gevolgen. Het Wilhelmus werd gespeeld toen Koning Willem III, Koningin Sophie en de prinsjes de Dam betraden. Hoewel Koningin Sophie meteen het paleis binnen ging, nam de Koning nog uitgebreid de tijd om te schutterijen de groeten.Kort daarna verscheen het Koninklijk gezin op het balkon van het paleis, waar ze luid werden toegejuicht. Zelfs toen ze allang weer uit beeld waren verdwenen, bleven de mensen schreeuwen van vreugde.

In de Nieuwe Kerk – waar tribunes waren gebouwd – zat het op dat moment ook al flink vol. Na een lunch in het paleis begaf de Koning – gehuld in de mantel – zich naar de kerk. Omdat de mantel slechts 9 jaar daarvoor nog gerestaureerd was voor de inhuldiging van Koning Willem II hoefde er nu niets aan veranderd te worden. De Koningin nam met haar zoons plaats in de Koninklijke tribune naast het troonpodium. Met de volgende woorden richtte de Koning zich tot de regering:

  “Mijne Heeren! Leden der Staten-Generaal! Door Mijne geboorte en de grondwet , na het afsterven van Mijnen onvergetelijken Vader, tot den Koninklijken Troon der Nederlanden geroepen, heb Ik onmiddellijk de Regering aanvaard en dit plegtig aan al Mijne beminde onderdanen bekend gemaakt. Thans is het oogenblik daar, dat Ik, voor het oog van den Almagtige, die het lot van Koningen en Volken in handen heeft, Mij, onder inroeping van Zijnen Heiligen Naam, aan Mijn edel, trouw en ordelievend Volk zal verbinden. Hoog is de betrekking waarin Ik geplaatst ben. Zwaar zijn de pligten die op Mij rusten. Ook den Koningen kleven menschelijke zwakheden aan, en daarom behoeven zij instellingen en zelfstandige voorlichting, dat de Kroon een brandpunt blijve dat weldadigen gloed verspreidt. Dit Volk, dat een der eerste is geweest om uit deze duisternis, het geweld en de verdrukking der middeleeuwen orde en vrijheid en waarborgen voor het behoud van beide te voorschijn te roepen, heeft ook thans weder, naar de behoefte des tijds, zijne instellingen herzien en bevestigd. Koning en Volk , Oranje en Nederland hebben met kalmte dit gewillig werk volbragt, en de onberekenbare voorregten van rust en vrede zijn het deel van den dierbaren Nederlandschen grond gebleven. Indien wij het oog slaan op de beroeringen, die een groot deel van Europa teisteren, op de vernietiging der bronnen van bestaan en welvaart, die zulke treffende lessen geven, laat ons dan Gode dankbaar zijn, die het dierbaar Vaderland heeft behoed, en sluiten wij ons naauwer en naamver aaneen, opdat wij Zijnen zegen mogen waardig blijven. Laten wij ons dagelijks afvragen, of wij onze pligten als Nederlanders jegens het Vaderland, Ik als Koning, Gij, Mijne Heeren! als Vertegenwoordigers des Volks, allen hebben vervuld, en die Regter, die in ons binnenste is, dien niemand verloochenen kan, zal ons den weg wijzen tot handhaving der eer, lot bevordering van het belang des Lands. Onze rustige houding in deze bewogen tijden heeft ons niet slechts behoed voor groote rampen: zij heeft ook het aanzien des Rijks vermeerderd; want zij heeft de bewondering van alle beschaafde volken tot zich getrokken. Ik verbind Mij aan een Volk , grooter in deugden dan in het bezit van een uitgestrekt grondgebied; krachtiger door eensgezindheid dan door zielenlal. Het is eene grootsche roeping, Koning van zulk een Volk te zijn."


Na deze hoogdravende woorden legde de Koning met luide stem de volgende traditionele eed af: “Ik zweer aan het Nederlandsche Volk , dat Ik de Grondwet van het Rijk steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer, dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied des Rijks met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren ; dat Ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de regten van alle Mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de algemeene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten ter Mijner beschikking stellen zoo als een goed Koning schuldig is te doen. Zoo waarlijk helpe Mij God Almagtig!” “Koning Willem III is ingehuldigd, Leve de Koning!” klonk het gelijktijdig uit duizenden monden in de kerk. Vervolgens werd er nog eens flink op een trompet geblazen, waarna de Koning feestelijk uit de kerk naar het paleis liep waar hij vervolgens nog vijf dagen verbleef om allerlei mensen te ontvangen.

Koningin Sophie blikte in een brief aan een vriendin later terug op de inhuldiging: “De inhuldiging in Amsterdam is uitstekend verlopen. Ik zag er goed uit en hij ook. Het is gebruikelijk, dat de Koning en Koningin niet tegelijk arriveren. Toen ik alleen binnenkwam met mijn twee jongens, werd ik uitbundig toegejuicht. Bij mijn vertrek kwamen er mensen van hun zitplaatsen naar mij toe, een oude man kuste de zoom van mijn japon en riep: “Oh u bent even mooi als goed!” Wat ik hier schrijf lijkt erg ijdel en dwaas, maar u weet hoe weinig demonstratief Nederlanders zijn, daarom betekent dit heel veel. Mijn Koning gedroeg zich voortreffelijk, sprak zijn rede duidelijk en waardig uit. Alles bij elkaar hebben wij een goede indruk gemaakt."

Willem III zou uiteindelijk bekend staan als Koning Gorilla. Hij kon vaak woest worden op de ministers. In zijn privéleven had hij affaires en ondertussen conflicten met zijn zoons. Hij kwam altijd driftig, egoïstisch en boos over maar schonk ons land uiteindelijk samen met zijn laatste – en veel jongere vrouw – Emma wél een troonopvolgster: Wilhelmina.

Foto's : © Nationaal Gevangenismuseum 

vrijdag 22 maart 2013

Prinses Máxima in Rome voor Inclusive Finance

“Het is geweldig om terug te zijn, na slechts twee dagen. Dit keer niet om het hoofd van de katholieke kerk te ontmoeten, maar de top van de landbouw” 

Foto's : © Screenshots IFAD
Slechts een dag was ze in Nederland, na de inauguratie van Paus Franciscus I, maar donderdag vloog Prinses Máxima weer naar Rome waar ze t/m vandaag bij verschillende bijeenkomsten aanwezig was in het kader van inclusieve financiering.

Donderdag bezocht de prinses een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de FAO, IFAD en WFP. Omdat het thema ‘Inclusieve Financiering, uitdagingen en kansen voor de in Rome gevestigde voedselorganisaties’ was, was het natuurlijk onmogelijk dat de prinses géén toespraak zou houden. “Het is geweldig om terug te zijn, na slechts twee dagen. Dit keer niet om het hoofd van de katholieke kerk te ontmoeten, maar de top van de landbouw” “..” “De reden dat ik hier ben is niet alleen om te pleiten hoe u financiële diensten als voordeel kunt gebruiken in uw werk, maar ook om van u te leren hoe de financiële sector verbeterd kan worden.” aldus de prinses. De prinses ging verder in op het belang van goede toegang tot financiële diensten voor de landbouwontwikkeling en vermindering van armoede op het platteland.

Vandaag sprak Prinses Máxima met hóge functionarissen van de Food and Agriculture Organization (FAO), het International Fund for Agricultural Development (IFAD) en het World Food Programma (WFP). As speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voerde ze diverse discussies over inclusieve financiering voor ontwikkeling. Ook ontmoette ze de heer da Silva – directeur-generaal van o.a. de FAO – om met hem het een en ander te overleggen over de financiering van landbouwontwikkelingsprojecten voor voedselproductie in ontwikkelingslanden.

Oranje nieuws – 19 t/m 22 maart 2013

Prinses Margriet en Prinses Laurentien bij uitreiking ECF Princess Margriet Award

Sinds Prinses Laurentien in 2007 het ‘president van de ECF’ stokje van Prinses Margriet overnam, is Margriet altijd nog wel aanwezig bij de jaarlijkse uitreiking van de ECF Princess Margriet Award in Brussel. Ook de Belgische Prinses Astrid was er dit keer weer bij. 

De ECF (European Cultural Foundation) zet zich al bijna 60 jaar in voor culturele samenwerking in Europa. Met de toekenning van de ECF Princess Margriet Award worden denkers, kunstenaars en activisten geëerd die het Europese publiek met hun werk raken en aan het denken zetten over de rol die cultuur en culturele diversiteit in de samenleving spelen.

Na de openingsspeech van Prinses Laurentien, reikte Prinses Margriet de prijzen uit die dit jaar naar het kunstenaarsduo Dan en Lia Perjovchi (Roemenië) en de Israëlische dirigent Yoel Gamzou gingen.

Foto's : © PPE/Nieboer, www.ppe-agency.com

Prinses Máxima ontvangt Liberiaanse president en bezoekt Nieuwe Kerk

President Johnson Sirleaf van Liberia is deze week in Nederland vanwege de internationale Wereld Water dag. Vorig jaar november werd ze tijdens een bezoek aan Nederland al eens ontvangen door Koningin Beatrix, maar afgelopen woensdag was ze welkom op Villa Eikenhorst; bij Prinses Máxima. 

Het bezoek aan Nederland, werd door de president en de prinses aangegrepen om eens een rustig VN-gesprek te voeren over de ontwikkelingsagenda. De post-2015 ontwikkelingsagenda is het vervolg op de millenniumdoelen voor de wereld die in 2000 door de lidstaten van de Verenigde Naties met elkaar zijn afgesproken en in 2015 aflopen. Bovendien is Sirleaf co-voorzitter van het ‘High Leven Panel on the Post-2015 Development Agenda’ van de Verenigde Naties. Zaken als het belang van wereldwijde toegang tot financiële diensten werden besproken; om die reden gaat Prinses Máxima volgende week ook naar Bali. Ze spreekt dan tijdens een bijeenkomst van het panel over de noodzaak van het sluiten van partnerschappen tussen financiële instellingen, non-profit instellingen en ondernemers om de toegang tot financiële dienstverlening te verbeteren.

Kort nadat Sirleaf en haar gevolg de Eikenhorst – waar via deze foto weer een mooi beeld van de kamer verkregen wordt– verlaten had, kwamen de prinsesjes thuis van school. Na de lunch vertrok Prinses Máxima  op ‘geheimzinnige missie' naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het is niet bekend waarom de prinses een bezoek bracht aan de kerk, maar dat zal voor de hand liggend íets met 30 april te maken hebben. Naar verluidt bleef ze ruim een uur in de kerk. Mogelijk heeft ze op de valreep ook nog even de tentoonstelling Indianen bekeken die vervroegd – vanwege de troonswisseling – op 1 april a.s. stopt.

Prins van Oranje bezoekt Science Park Amsterdam

Als lid van de Raad van Advies van ECP  Platform voor de informatiesamenleving bezocht de Prins van Oranje woensdag het Science Park in Amsterdam.

De prins kreeg een lunch aangeboden, maar moest – terwijl hij een broodje at – opletten wat er in korte tijd allemaal gezegd werd over de omvang en relevantie van de internetinfrastructuur in Amsterdam. Het AMS-IX (Amsterdam Internet Echange) is het grootste internetknooppunt ter wereld. Tijdens de bijeenkomst werd ook een debat gevoerd over de groeifactoren en eventuele obstakels voor de Nederlandse internetinfrastructuur en mogelijke toekomstscenario’s voor de digitale economie. Ondertussen werd een schaaltje bonbons van het Amsterdamse Puccini Bomboni op tafel gezet, waar de prins maar moeizaam zijn ogen van kon houden. Gelukkig was hij – toen hij op stond voor de aansluitende rondleiding – in de gelegenheid er eentje te pakken.

Genietend van de hazelnootvulling werd hij ingelicht over het innovatieve en duurzame AM3 Science Park datacenter. Aansluitend werd het SURFsara bezocht. In dit ‘High Perfomance Computing center’ demonstreerden drie jonge onderzoekers hun werk op een multifunctionele video muur. Dit om aan te tonen hoe simulaties en animaties het inzicht helpen te vergroten in omvangrijke databestanden. De directeur van AMS-IX was achteraf zeer verheugd en trots over de getoonde belangstelling van de prins, bijna trotser dan het feit dat ruim 550 nationale en internationale netwerken zijn aangesloten op het internetknooppunt van AMS-IX.

Koningin Beatrix opent expositie Frans Hals

Foto's : © PPE/v.d. Werf, www.ppe-agency.com
Koningin Beatrix heeft vandaag de jubileumexpositie ‘Frans Hals. Oog in oog met Rembrandt, Rubens en Titiaan’ geopend.

Voordat de Koningin de tentoonstelling opende– door het in ontvangst nemen van een speciale tentoonstellingscatalogus –kreeg ze een rondleiding. Het werk van de Haarlemse schilder is voor deze tentoonstelling speciaal overal ter wereld vandaan gehaald; Het Prado in Madrid, het Louvre in Parijs en diverse particuliere collecties. Toen de Koningin weer vertrok en in de auto wilde stappen, riep een mens uit het publiek “Majesteit, bedankt voor alle jaren. En geniet in gezondheid”, waarop ze terecht antwoordde: “Ik ben nog niet weg!”.

Overig kort nieuws: 

 - Graaf Claus-Casimir vierde gisteren zijn 9e verjaardag.

 - Prins Pieter-Christiaan viert vandaag zijn 41e verjaardag.

 - Prins Bernhard – aandeelhouder van radiozender Wild FM – zou een rechtszaak aan zijn broek hebben hangen.

 - Koningin Beatrix schijnt het officiële regeringsvliegtuig ook voor flink wat privévluchten gebruikt te hebben het afgelopen jaar. Zeker 42 keer was dat een retourtje Londen, om Friso te bezoeken..

 - Prins Floris is een van de mensen die in een speciale denktank gaan meepraten over de strategische koers van de gemeente Apeldoorn.

donderdag 21 maart 2013

MONACO: Zoon voor Andrea en Tatiana

Andrea Casiraghi en zijn verloofde Tatiana Santo Domingo zijn vandaag - 21 maart - ouders geworden van een zoon. 

Het nieuws werd bevestigd door het persbureau van Prinses Caroline – die nu voor het eerst oma is. Moeder en zoon maken het goed volgens het bericht.

Aangezien Andrea en Tatiana nog moeten trouwen zal deze nieuwe Grimaldi officieel nog geen kans maken op de Monegaskische troon. En mochten Prins Albert en Prinses Charlene een of meerdere kinderen krijgen, dan is die kans helemaal nihil.

Update:
- De naam van de baby luidt: Sacha Casiraghi.

dinsdag 19 maart 2013

Prins van Oranje en Prinses Máxima bij inauguratie paus

In Vaticaanstad te Rome vond vandaag de inauguratie van Paus Franciscus plaats onder toeziend oog van veel Koninklijke Hoogheden, hoogwaardigheidsbekleders en gewone burgers uit de hele wereld. Namens Nederland waren de Prins van Oranje, Prinses Máxima en Minister-president Rutte aanwezig. Prins Carlos vertegenwoordigde als hertog het huis Bourbon-Parma.

Precies een maand nadat onze Koningin haar aftreden bekend maakte – trad Paus Benedictus af. Zeventien dagen daarvoor – op 11 februari - maakte hij tijdens een consistorie (vergadering met kardinalen) bekend dat hij op 28 februari om 20.00 uur zou aftreden, en dat heeft hij gedaan ook. Naar eigen zeggen trad de 85-jarige Benedictus XVI af vanwege gezondheidsredenen. Hij zou de kracht niet meer hebben om de functie van paus langer uit te oefenen. Een opmerkelijke gebeurtenis, omdat hij nog maar de vijfde paus is die bij leven terugtreedt. Kardinaal Jorge Mario Bergoglio werd vorige week na een paar dagen durend conclaaf onverwacht tot paus gekozen. Als Argentijn is hij de eerste Zuid-Amerikaan die het pauselijke ambt bekleedt. Zijn voormalig Argentijnse landgenoot, Prinses Máxima, moest de inauguratie van paus Benedictus XVI in 2005 missen omdat ze toen hoogzwanger was. De Prins van Oranje woonde de plechtigheid wel bij samen met toenmalig Minister-President Balkenende.

Vlak voordat vanochtend de 266e paus aan zijn ronde over het Sint-Pietersplein begon werden de Koninklijke stoeltjes bezet door alle genodigden. De prins en prinses kwamen vele bekenden tegen, zoals Prins Albert van Monaco en zijn vrouw Charlene, die door Máxima begroet werd met een kus. Ook leden van Koninklijke families uit België, Luxemburg, Spanje en Liechtenstein waren aanwezig. Prinses Máxima was in het zwart gekleed en gesluierd. Alleen katholieke monarchen of de echtgenote van een katholieke monarch mag witte kleding dragen – zoals Koningin Paola van België. De prins en prinses vonden hun gereserveerde plek uiteindelijk naast collega’s Kroonprins Felipe en Prinses Letzia van Spanje. Tijdens het wachten hadden ze regelmatig een (Spaans) onderonsje, want ook Willem-Alexander kan inmiddels een flink mondje Spaans spreken. Verder ontmoetten ze de Nederlandse bisschop Eijk.

Toen de rondrit van de paus over het Sint-Pietersplein begon, haalde de prins zijn camera uit z’n zak om het een en ander vast te leggen. In de open auto - ook wel het 'pausmobiel' genoemd - konden alle mensen hem goed zien en toejuichen. Bovendien werden er meerdere rondjes gereden en stapte de paus regelmatig uit de auto om mensen persoonlijk te begroeten en te zegenen. Na een half uur rondjes rijden betrad de paus de Sint-Pietersbasiliek waar hij het graf van Sint Petrus bezocht en de pauselijke ring ontving. De ring stelt een zogeheten vissersring voor, omdat Petrus volgens de bijbel een visser was en pausen zijn opvolgers zijn. Paus Franciscus wilde vanwege zijn ‘eenvoudige levensstijl’ geen gouden ring, daarom is de ring speciaal voor hem in zilver gegoten. Na wat gebeden liepen alle kardinalen in processie (optocht) naar buiten, gevolgd door de paus. Eenmaal buiten werd de paus wederom luidt toegejuicht door de menigte, en aangekleed met het pallium. Het pallium is een onderdeel van de liturgische kleding in de Katholieke en de Anglicaanse Kerk en wordt gedragen om de hals. Het heeft twee afhangende banden aan de voor- en achterkant, waarvan de witte band is voorzien van zwarte kruisen. Na een gebed beloofden alle kardinalen trouw aan de nieuwe paus. Hij droeg vervolgens ook zelf een gebed voor en hield zijn eerste preek als paus. Hij zei daarin onder andere dat hij de naam Franciscus gekozen heeft omdat hij de sobere levensstijl van de heilige Franciscus van Assisi waardeert. Katholieke gelovigen waarderen op hun beurt weer de houding die de nieuwe paus zich aanneemt. “Mensen moeten verwoesting van natuur vermijden en menselijke relaties koesteren” aldus de paus. Prinses Máxima pinkte even een traantje weg bij deze liefdevolle woorden. Na afloop van de plechtigheid op het Sint Pietersplein gaf de Prins van Oranje zijn vrouw een handkus. Minister-president Rutte – die pal achter de prins en prinses stond keek beteuterd toe. Naar links kijken was ook geen optie want daar deden Kroonprins Felipe en Prinses Letizia precies hetzelfde – maar dan op de wang.

Ruim een uur later – het liep al tegen lunchtijd – was het drietal (Willem-Alexander, Máxima en Rutte) eindelijk aan de beurt om de paus kort te ontmoeten. Ze wisselden enkele woorden in vermoedelijk Spaans en feliciteerden hem. En wellicht dacht de prins: “Maar mijn inhuldiging, op 30 april, dát wordt écht een feestje… ”


Foto's : © PPE/van Katwijk, www.ppe-agency.com

PROGRAMMA INHULDIGING KONING WILLEM-ALEXANDER

10.00 – 10.30 uur: 
Abdicatie van Koningin Beatrix, in de Mozeszaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam. De Koningin ondertekent de Akte van Abdicatie.

10.30 – 10.50 uur: 
Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en Prinses Beatrix betreden het balkon van het paleis. Prinses Beatrix en de Koning houden een korte toespraak, waarna het Wilhelmus wordt gespeeld. (Je kunt er ook voor kiezen op de melodie van het Wilhelmus dit Koningslied te zingen) Aansluitend betreden de Prinses van Oranje, Prinses Alexia en Prinses Ariane het balkon.

 ± 13.00 uur: 
Er worden officiële foto’s van de Koning en zijn gezin gemaakt. (En groepsfoto's met de Koninklijke gasten)

13.50 uur: 
Koninklijke familie arriveert in de Nieuwe Kerk.

13.55 uur: 
Vertrek van de Koning en het gevolg naar De Nieuwe Kerk.

14.00 – 15.30 uur:
Beëdiging en inhuldiging van de Koning in De Nieuwe Kerk. Toespraak en eedaflegging door de Koning, en het hoofdelijk afleggen van eed of belofte door leden van de Staten-Generaal.

16.30 – 17.30 uur:
Receptie in het Koninklijk Paleis Amsterdam.

19.30 uur: 
Het Koningslied wordt in aanwezigheid van de Koning en Koningin ten gehore gebracht voorafgaand aan de vaartocht. Dit gebeurt bij het EYE Filmmuseum via een videoverbinding met Ahoy Rotterdam.19.45 - 21.00 uur: 

De Koning en Koningin maken met hun dochters een vaartocht over het IJ. De '5 mei boot' vaart vanaf EYE Film Instituut langs het Oeverpark en de kop van het Java-eiland. Op verschillende locaties langs de vaarroute krijgen ze een feestelijk programma aangeboden, waaronder een mini-sail.

21.00 uur: 
Feestavond in het Muziekgebouw met genodigden.


Bijzonderheden rondom 30 april:

- Op 26 april worden er voor alle basisscholen 'Koningsspelen' georganiseerd. Ontbijt op school met een aansluitende sportdag. De prins en prinses zullen op een van de deelnemende scholen het officiële startsein geven.

- Op maandagavond 29 april dineren Koningin Beatrix, de Prins van Oranje en Prinses Máxima met leden van buitenlandse Koninklijke families in het Rijksmuseum.

- Onder het motto 'Mijn droom voor ons land: inspiratie voor onze Koning' kun je op mijndroomvooronsland.nl  terecht voor meer informatie over hoe je jouw droom voor de toekomst kunt insturen. (d.m.v brief, tekening, gedicht etc.) Alle dromen worden gebundeld in een boek wat later dit jaar wordt aangeboden aan het Koningspaar.

- De Koningin bedanken kan hier.

zaterdag 16 maart 2013

Koninklijke familie actief op NL Doet – 2013

NL Doet begint al net zo’n Koninklijke traditie te worden als Prinsjesdag. Nu geen koetsen, hoedjes, robe’s met crêpure kant of een duur jacquet, maar werkkleding, laarzen, een goedkope NL Doet bodywarmer of: bowlingschoenen! 

Al voor de 9e keer werd NL Doet georganiseerd. Uit de 8400 klussen kozen enkele leden van de Koninklijke familie ook dit keer weer een leuk vrijwilligerswerkje uit.

Vrijdagochtend arriveerde een blauw Koninklijk busje bij Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordrecht. Niemand minder dan Koningin Beatrix, Prinses Margriet, Prins Bernhard, Prins Pieter-Christiaan, Prins Floris en Tjalling ten Cate (man van Prinses Margarita) stapten uit. In de tas van de Koningin – met afbeelding van haar favoriete hondenras – zaten een paar oude schoenen. Want zoals het een echte Koningin betaamd ga je niet op een stel oude gympen over straat. Wel bij de pony’s en de ezels, waar ze – net als vorig jaar bij de hulphonden – helemaal op haar plek leek te zijn en hen met liefde verzorgde. Ook zusje Margriet nam een pony onder haar hoede.

Foto : © Oranje Fonds - Redmar Kruithof
Ondertussen hielpen de drie broers en Tjalling mee met schoonmaken en klussen. Weizigt beschikt namelijk naast een boerderij op het grote natuurterrein ook over faciliteiten als een koetshuis, tuinen, klimaatkas en een bijenstal. De prinsen verwijderden met alle mogelijke middelen (van schuurspons tot beitel) zoveel mogelijk groene aanslag van de picknicktafels – en banken.

Foto's : © Oranje Fonds - Redmar Kruithof

In Utrecht zochten de Prins van Oranje en Prinses Máxima bowlingschoenen in hun schoenmaat uit. Samen met een groep dak – en thuislozen van Dagopvang Catharijnehuis werd er gebowld. De mensen – die dagelijks van 10.00 uur tot 18.00 uur – terecht kunnen bij de stichting voor allerlei activiteiten, blijven toch ’s nachts aangewezen op een bankje in een park en bij slecht weer onder een viaduct. Afgelopen nacht hebben ze ondanks de kou waarschijnlijk voortreffelijk geslapen door de onvergetelijke ochtend met de prins en prinses – die ook nog eens ware bowlingtalenten blijken te zijn. Door alle kegelspelletjes in de tuin van de Eikenhorst was het voor het aanstaande Koningspaar niet moeilijk regelmatig een ‘strike’ (het omverwerpen van alle 10 pins in 1 worp) te behalen. Natuurlijk met veel dank aan de Oránje bowlingballen ;)

Foto's : © PPE/Nieboer, www.ppe-agency.com


Foto's : © Oranje Fonds - Bart Homburg

Tot slot kwamen vandaag Prins Constantijn en Prinses Laurentien – met hun twee oudste kinderen Eloise en Claus – in actie. Ze hielpen de Gevangenpoort in Bergen op Zoom schoon te maken. Elke zomer zijn er exposities in de oude gevangenis uit de 14e eeuw, daarom wordt er ieder jaar een voorjaarsschoonmaak gehouden, dus de Koninklijke hulp werd zeer gewaardeerd. Terwijl Prinses Laurentien zich bijna vertilde aan een vitrinekast, stofzuigden Constantijn en zoon Claus een etage lager de vloer. Dochter Eloise bleek over technisch inzicht te beschikken; moeiteloos schroefde ze de tafelpoten weer stevig vast aan het blad. Ook werden de tentoonstellingsbakken geleegd:Foto's : © Oranje Fonds - Redmar Kruithof

vrijdag 15 maart 2013

Oranje nieuws – 15 maart 2013

Prins Constantijn gepromoveerd tot kabinetchef

Zijn broer wordt Koning, maar Prins Constantijn timmert ook flink aan de weg. Hij heeft weer promotie gemaakt, en wordt nu kabinetchef van Europees Commissaris Neelie Kroes. 

Vorig jaar september promoveerde de prins nog tot adjunct-kabinetchef. Hij mocht toen meer management taken op het gebied van digitale ontwikkelingen uitvoeren. Nog geen half jaar later zet hij dus weer een stapje hoger in de ambtelijke staf van de commissaris.

Vanaf 2 april gaat zijn nieuwe functie officieel in.
Prinses Máxima opent kunstmanifestatie ‘Ja Natuurlijk’


Na een ochtendje bowlen met daklozen in Utrecht, opende Prinses Máxima vanmiddag in en om het Gemeentemuseum in Den Haag de kunstmanifestatie ‘Ja Natuurlijk – hoe kunst de wereld redt’. 

Vanwege de natte sneeuwbui werd de prinses na het uitstappen uit de auto droog het museum in begeleidt onder een paraplu met druppelprint. Ze werd daar verwelkomd door de artistieke directeur van de Stichting Niet Normaal (Prinses Máxima opende in december 2009 al eens de kunstmanifestatie ‘Niet Normaal’) die de naam van de stichting eer aan doet, en er zelf ook niet al te ‘alledaags’ uitziet.

Na een uitgebreide rondleiding ín het museum; afvalkunst, lampen die tot leven komen en planten die naar een crèche gebracht worden, mocht de prinses buiten de openingshandeling verrichten. Het museum maakte dankbaar gebruik van het feit dat de natte sneeuw plaats had gemaakt voor een flinke regenbui. Er werd weer een ándere paraplu boven het hoofd van de prinses gehouden, met een opvallend kunstzinnige binnenkant. Nadat de prinses de opening verricht had, en kinderen – verkleed als kakkerlak – bootjes te water lieten, moest ze toch echt zelf de paraplu vasthouden, die door de toenemende wind bijna opsteeg. 


Wellicht komt Prinses Máxima de bijzondere tentoonstelling nog eens bekijken met haar kinderen. De expositie is nog t/m 18 augustus te bewonderen, en omstreeks die periode zijn we weer even van dit soort weersomstandigheden verlost.

Foto's: © Gera Nieland, haagsallerlei.nl

Koningin Beatrix struikelt op rode loper
“Ik heb ervaring met vallen, tijdens skiën gebeurd het ook wel eens.”

Foto : © Netty Leistra, nettyroyal.wordpress.com
Koningin Beatrix woonde vanavond een jubileumconcert bij van het Noord Nederlands Orkest, wat hun 150-jarig bestaan viert. Echter, ging het op de rode loper mis..

Een enthousiaste fan riep: “Majesteit!” waardoor de Koningin naar het publiek keek en de stoeprand onder de rode loper niet zag. Ze struikelde en viel voorover. Eenmaal weer op de been geholpen bood ze haar excuses aan: “Sorry, ik keek niet naar de grond. Er is niets gebeurd. Ik heb ervaring met vallen, tijdens skiën gebeurd het ook wel eens”. De Oosterpoort in Groningen – waar het NNO haar jubileumconcert opvoerde – is al eens eerder pijnlijk geweest voor de Koningin . Tijdens haar bezoek aan het Prins Claus Concert in 2010 kwam ze in botsing met de directeur. Binnen was de Koningin haar val al weer snel vergeten, en genoot ze van het NNO die werken van de Russische grootmeesters Sergej Prokofjev en Dmitri Sjostakovitsj speelden. In de pauze kreeg ze een jubileumboek overhandigd, waarin de mooiste successen van het eerste symfonieorkest van Nederland te lezen zijn.

donderdag 14 maart 2013

Oranje nieuws – 10 t/m 14 maart 2013

Prins van Oranje en Prinses Máxima bij afscheid prof.dr. Schnabel

De Prins van Oranje en Prinses Máxima waren maandagmiddag aanwezig bij het afscheid van de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) prof.dr. Paul Schnabel. 

De bijeenkomst vond plaats in het Lucent Danstheater in Den Haag. Daar ontving Paul Schnabel – die sinds 1998 leiding aan het SCP gaf – een Koninklijke onderscheiding. Hij werd geridderd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding ontving hij niet – zoals wellicht verwacht– uit handen van de prins of prinses. Martin van Rijn (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) spelde de man de onderscheiding op.

SCP
Het SCP verricht zelfstandig sociaalwetenschappelijk onderzoek op uiteenlopende terreinen, zoals arbeid, emancipatie, mantelzorg en sport. De onderzoeksresultaten zijn bestemd voor de regering, ministeries, maatschappelijke en overheidsorganisaties, niet-commerciële instellingen, voor de wetenschap en voor de individuele burger. Met artikelen, lezingen, congresbijdragen en interviews van de onderzoekers wordt een bijdrage geleverd aan het publieke en wetenschappelijke debat.

Prins van Oranje ontvangt de Grote Atlas van het VOC en WIC

Welke zaal is nog toepasselijker voor de Grote Atlas van de VOC en de WIC dan de Indische Zaal in Paleis Noordeinde? De Prins van Oranje mocht afgelopen dinsdag de serie atlassen (die uit 9 delen bestaat) hier in ontvangst nemen

Zeven atlassen uit de serie zijn gewijd aan de VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) en twee aan de WIC (West-Indische Compagnie) Ze bevatten handgetekende kaarten, plattegronden, en topografische afbeeldingen. De atlassen zijn het product van een samenwerking tussen het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, Uitgeverij Asia Maior/ Atlas Maior, het Nationaal Archief en URU-Explokart/Universiteit Utrecht. Het 9e deel is eind 2012 verschenen, waarmee de serie compleet is.

Dat de grote atlassen achteraf soms niet in de smaak vallen, is te zien op Marktplaats, waar al heel wat tweedehands exemplaren aangeboden worden. En hoewel de atlassen zich perfect thuis voelen binnen de muren van de Indische Zaal– die geheel uit houtsnijwerk bestaat –werden ze toch meegenomen naar Wassenaar.

Koningin Beatrix bezoekt 50-jarige Europese School in Bergen

Foto : © Screenshot Leidsch Dagblad
Groot feest op de Europese School in Bergen afgelopen dinsdag. Koningin Beatrix kwam de viering van het 50-jarig bestaan bijwonen.

Als prinses opende Koningin Beatrix – die bijna weer prinses is – in 1978 de nieuwbouw van de Europese school. Ze kwam graag nog eens terug voor het 50-jarig bestaan van de school waar meertalig onderwijs aan kinderen van werknemers van Europese instellingen en internationale bedrijven wordt gegeven. Daarnaast zitten er ook Nederlandse kinderen op de school. Al met al zijn er zo’n 600 leerlingen van 50 verschillende nationaliteiten.


Een grote hoeveelheid kinderen verwelkomde de Koningin, zwaaiend, met Europese vlaggetjes, op het schoolplein. In de hal van de school liep de Koningin langs een collectie tekeningen. Speciaal voor de komst van de Koningin had ieder kind een tekening van haar gemaakt. Vervolgens werd ze toegezongen en werd er door de leerlingen een heuse musical opgevoerd. Ook bezocht de Koningin een scheikundelokaal waar men met dezelfde kleurstoffen als haar rood-zwarte pakje een proefje uitvoerde.

Met het vertrek van de Koningin is nog geen einde gekomen aan de jubileumviering. Nog de gehele week viert de school feest en vinden er allerlei activiteiten plaats. Zo komen er bekende schrijvers op bezoek en wordt zaterdag de week afgesloten met een reünie.


Foto's : © PPE/v.d. Werf, http://www.ppe-agency.com/ 

Prinses Laurentien opent studiemiddag: ‘100% kind; hart van Boeiend onderwijs’

Als voorzitter van de Missing Chapter Foundation hield Prinses Laurentien woensdagmiddag een toespraak op de bijeenkomst ‘100% kind; hart van Boeiend onderwijs’. 

“De creativiteit en denkkracht van kinderen zou beter benut moeten worden om de wereld mooier te maken” aldus de prinses. Met deze boodschap opende ze de studiemiddag op de Hogeschool Zeeland die georganiseerd was voor leraren.

Na haar toespraak bezocht de prinses verschillende workshops waarin thema’s als het puberbrein, het lerende kind, denkgewoonten en systeemdenken centraal stonden. Kinderen van basisschool ‘De Lichtboei’ uit Westkapelle spraken aan de hand van zelfgemaakte collages over duurzaamheid met de prinses over dit onderwerp.

Prins Constantijn bij uitreiking Geuzenpenning

Foto : © PPE/Nieboer,
 
http://www.ppe-agency.com/
Prins Constantijn was woensdagmiddag aanwezig bij de uitreiking van de Geuzenpenning die dit jaar naar Radhia Nasraoui ging.

Vicepremier Asscher reikte de onderscheiding uit aan mevrouw Nasraoui die in 2003 de Association de Lutte contre la Torture en Tunisie (ALTT) oprichtte. Dat deed ze samen met anderen, maar omdat zij nou eenmaal de voorzitter van die mensenrechtenorganisatie is kon ze met gemak de geuzenpenning in de wacht slepen.

De Geuzenpenning is een initiatief van de stichting Geuzenverzet 1940-1945, opgericht door oud-Geuzen om zo de idealen van en de nagedachtenis aan de verzetsgroep 'De Geuzen' levend te houden. De uitreiking vindt elk jaar plaats in de Grote Kerk van Vlaardingen.


Prins van Oranje voor bijeenkomst WMO in Genève
“Ieder mens heeft recht op sanitaire voorzieningen en drinkwater, en dat moet realiteit worden.”

De Prins van Oranje was vandaag in Genève aanwezig bij enkele water gerelateerde bijeenkomsten. 

De prins begon met een bezoek aan de bijeenkomst ‘Water for All The human Right to safe Drinking Water and Sanitation’. Op deze – Nederlandse georganiseerde – bijeenkomst hield hij een toespraak. Hij sprak onder andere over de post-2015 agenda, en de doelen die nog uitgevoerd zouden moeten worden in verbetering op het gebied van water en sanitatie. “Ieder mens heeft recht op sanitaire voorzieningen en drinkwater, en dat moet realiteit worden.” aldus de prins.

En een voorzitter van de Adviesraad voor Water en Sanitatie kan natuurlijk ook niet ontbreken bij een belangrijk onderwerp als droogteproblematiek. Het doel van de bijeenkomst - High Level meeting on National Drought Policies’ - was het uitwisselen van kennis en informatie op nationale, regionale en globale schaal tussen overheden en andere organisaties bij de aanpak van droogtebestrijding en het omgaan met waterschaarste. Hierbij werd bijvoorbeeld ook gekeken naar financiële en verzekeringsaspecten bij het bepalen van strategieën en naar het opzetten van de meest efficiënte organisatiestructuur voor noodhulp. Ook bij deze bijeenkomst hield de prins een toespraak. Hij benoemde dat watermanagement en bestrijding van droogte door de klimaatverandering steeds gecompliceerder werd. Maar zei ook: “Ik hou niet van huilen met de wolven. Ik ben dan ook nadrukkelijk hier om te melden dat voedsel niet per definitie moet worden gebruikt voor brandstof.”


Foto's : © Rijksoverheid

Overig kort nieuws: 

- Prins Pieter-Christiaan rende zondag 10 maart mee met de ABN AMRO CPC Loop. Hij finishte als 930e met een tijd van 1.34.48. ”Ik heb lekker gelopen en het nieuwe parcours is mij goed bevallen,'' aldus de prins.

- Zondag 10 maart was Prins Maurits met zijn kinderen Anna, Lucas en Felicia aanwezig bij de wedstrijd Ajax-PEC Zwolle (3-0) Na afloop gingen ze met een voetballer op de foto.

 - De melodie van het Koningslied wordt gecomponeerd door John Ewbank. Een gedeelte liet hij al horen in het programma ‘De wereld draait door’. De melodie toont echter verdacht veel overeenkomsten met andere nummers. Vooral met ‘Bie Heweld van het Zeeuwse Surrender..

- Vorige week is een 12-jarige jongen van de Bloemcampschool overleden aan kanker. Vlak voor zijn overlijden mocht hij in de helikopter van Koningin Beatrix een laatste vlucht over de school maken, daar vormden alle scholieren – waaronder ook de prinsesjes – een hart met een rood vlaggetje.

 - Volgens een Argentijns blad zou Prinses Máxima kardinaal Jorge Mario Bergoglio (de nieuwe paus onder de naam Franciscus) vijf jaar geleden 125.00 euro gegeven hebben voor een eigen televisiezender.

 - De laatste officiële munt met daarop een beeltenis van Koningin Beatrix wordt op 11 april in omloop gebracht. De munt wordt uitgegeven ter gelegenheid van de 300ste herdenking van de Vrede van Utrecht

- Benjamin van Vollenhoven vierde dinsdag zijn 5e verjaardag.

 - Vanaf vandaag is naar aanleiding van de naderende troonswisseling op de website van het Koninklijk Huis een digitale tentoonstelling te bezichtigen. Objecten die gerelateerd zijn aan de troonswisseling worden getoond. Momenteel is er alleen nog maar een inhuldigingsportret van Wilhelmina en een afbeelding van de regalia te zien, maar er schijnen dagelijks nieuwe dingen bij te komen. In de gaten houden dus!

17 april: TV-interview Prins van Oranje en Prinses Máxima

Zo'n anderhalve week voor de inhuldiging – op woensdag 17 april – zal een uitgebreid interview met de aanstaande Koning en Koningin worden uitgezonden. 

Na nu al vele overeenkomsten met 1980, wordt ook het ‘uitgebreide tv interview’ in ere gehouden. In 1980 werd een week voor de inhuldiging van Koningin Beatrix een  bijzonder (en lang) gesprek met Beatrix en Claus uitgezonden, waarbij allerlei onderwerpen aan de orde kwamen. De prinsjes werden ook geïnterviewd, wat historische beelden opleverde. Grote kans dus dat Prinses Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane ook aan het woord komen.

Het interview wordt om 20.30 uur tegelijkertijd uitgezonden op Nederland 1 en RTL 4. Het paar wordt namelijk geïnterviewd door Mariëlle Tweebeeke (RTL) en Rick Nieman (NOS).

Bekijk hier het interview uit 1980.

dinsdag 12 maart 2013

Inhuldiging Koning Willem II

De 47-jarige Willem besteeg op 7 oktober 1840 officieel de troon als Koning Willem II. Op 28 november 1840 werd hij feestelijk ingehuldigd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Over een loper liep hij vanuit het paleis met zijn vrouw Anna Paulowna over de Dam naar de kerk:De Dam en de nabijgelegen straten stonden vol. Bij gebrek aan een televisie, wilde men toch graag een glimp opvangen van de nieuwe Koning in zijn uniform die hij bij de Tiendaagse Veldtocht gedragen had met daaroverheen de Koningsmantel. De mantel was enorm aangepast en leek eigenlijk niet meer op het exemplaar die zijn vader 25 jaar eerder droeg. Het opstaande boord was verwijderd, en de mantel was meer vierkant gesneden. Om de kraag van de mantel bevond zich nu een korte schoudermantel van hermelijn die alleen aan de bovenkant, bij de hals, was vastgezet. Van de mantel die zijn vader droeg leken alleen de leeuwen te zijn hergebruikt. Zijn vrouw, Koningin Anna Paulowna droeg ook een soort koningskostuum. Haar jurk was aan de onderkant afgezet met hermelijn. Onder de jurk droeg ze nóg een jurk van zilverlamé. Naar eigen zeggen vanwege de koude kerk. In die tijd was daar nog geen sprake van verwarming.

De ceremonie in de kerk duurde bijzonder lang. Alleen al het feit dat de Grondwet volledig werd voorgelezen (wat 1,5 uur duurde) Verder had de plechtigheid nog een godsdienstig karakter. Er werden psalmen gezongen, gepreekt en gebeden. Vanaf Willem III zou dit afgeschaft worden, en bij de inhuldiging geen predikant meer uitgenodigd worden. Het is immers een staatsrechtelijke gebeurtenis. Onder toeziend oog van vele mensen legde de Koning staand voor zijn troon onder het baldakijn de eed af, met voor hem op de credenstafel de kroon en andere regalia.In het drukke Amsterdam bleef het die dag niet rustig. Zakkenrollers gebruikten de gelegenheid om hun slag te slaan en in sommige straten werden zelfs mensen doodgedrukt. Desondanks ging het feest – met vele genodigden – ’s avonds in het Paleis op de Dam gewoon door. De Koning liet zich wel op de hoogte houden van het drama en betuigde zijn medeleven met de nabestaanden.

Koning Willem II mocht nog geen negen jaar Koning zijn. Door verschillende gezondheidsproblemen overleed hij op 17 maart 1849..

Foto's: © RVD, Rijksmuseum en Stadsarchief Amsterdam

vrijdag 8 maart 2013

Oranje nieuws – 7 & 8 maart 2013

Koningin Beatrix bij 20-jarig bestaan Hoge Commissaris

Koningin Beatrix was donderdag in Sociëteit de Witte in Den Haag aanwezig bij een speciale bijeenkomst van het 20-jarig bestaan van de Hoge Commissaris. 

Tijdens de jubileumbijeenkomst werd teruggeblikt op de afgelopen 20 jaar inzake Nationale Minderheden. Taak van de Hoge Commissaris (momenteel Noor Knut Vollebaek) is het zo vroeg mogelijk signaleren van spanningen in het gebied van de 55 landen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), en het vinden van oplossingen door middel van stille diplomatie. Volgens minister Timmermans – die het woord nam – zijn in de loop van de jaren al veel etnische spanningen opgelost. De Koningin genoot van deze positieve woorden en luisterde vervolgens ook nog een stukje paneldiscussie mee. In discussie kwam het verleden, heden en de toekomst van OVSE aan bod.
Foto's: © Gera Nieland, haagsallerlei.nl

Prinses Laurentien schrijft in ‘The Beanstalk Charter for Children’s Literacy’
“Uit de schokkende Europese cijfers blijkt dat er geen tijd te verliezen is. We moeten nu handelen.”Ter ere van het 40-jarig jubileum van de Engelse organisatie Beanstalk schreef Prinses Laurentien - als voorzitter van Stichting Lezen & Schrijven, de EU High Level Group on Literacy en Speciaal Gezant Geletterdheid voor UNESCO- mee aan ‘The Beanstalk Charter for Children’s Literacy’.

De organisatie Beanstalk zet zich in voor het verkleinen van taalachterstand op basisscholen. Op pagina 18 is een stukje te lezen, geschreven door de prinses. Ze schrijft over de belangrijkste aanbevelingen van de EU High Level Group of Experts on Literacy. In het Verenigd Koninkrijk verlaat namelijk een op de acht leerlingen de basisschool met een taalachterstand.

Prinses Laurentien benoemd in haar tekst ook de vooroordelen die over laaggeletterdheid bestaan: “We moeten accepteren dat laaggeletterdheid niet wordt veroorzaakt door migratie. Het overgrote meerderheid van de kinderen en volwassenen met een slechte leesvaardigheid is geboren en getogen in Europa. Onderzoek toont aan dat, in principe, elk kind kan leren lezen en schrijven. Iedereen in de samenleving moet hun steentje bijdragen: van ouders en kleuterscholen tot de gezondheidszorg, maatschappelijke programma's en werkgevers. Uit de schokkende Europese cijfers blijkt dat er geen tijd te verliezen is. We moeten nu handelen.”

Prins van Oranje opent tentoonstelling over Peter de Grote

Tot 13 september is in de Hermitage in Amsterdam de tentoonstelling ‘Peter de Grote, een bevlogen tsaar’ te bewonderen. Beschermheer van de Hermitage en verre nazaat van de tsaar – de Prins van Oranje – opende vanavond de tentoonstelling.

Foto : © PPE/Nieboer, http://www.ppe-agency.com/ 
De prins kreeg een rondleiding langs de expositie die meteen al luguber begint met een dodenmasker van Peter de Grote. Verder laat de tentoonstelling ook veel persoonlijke eigendommen van de Russische tsaar zien, zoals zijn wapens, een toilet en zijn opgezette hond Liza.

De tentoonstelling vindt plaats ter ere van het Nederland-Ruslandjaar, een Russische traditie waarmee de banden tussen twee landen worden aangehaald. De Oranjes stammen via Koningin Anna Paulowna (de vrouw van Koning Willem II) af van tsaar Peter de Grote, dat maakte de tentoonstelling voor de prins extra interessant.