De Oranjes: 2011

woensdag 28 december 2011

Familie van Vollenhoven bezoekt Wereldkerstcircus

Net als vorig jaar bezochten Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven met hun kinderen en kleinkinderen het Wereldkerstcircus in theater Carré in Amsterdam. Dit keer wel ná de kerst.

Nog tot 8 januari kun je voor een duur ticket in het theater genieten van de voorstelling. Het circus bestaat onder andere uit drie Gouden Clownwinnaars van het circusfestival in Monte Carlo. Natuurlijk stond ook de pers er weer bovenop om wat reacties van de van Vollenhoven kindjes los te peuteren. Maar die dachten…wegwezen.. Met hun hoofd zaten ze ook nog bij de vliegende trapeze act en de vele clowns. Bovendien wilden vooral de kleine Magali en Eliane zo snel mogelijk naar huis om in hun bedjes verder te dromen over het Wereldkerstcircus.

Screenshots

zondag 25 december 2011

Kersttoespraak Koningin Beatrix - 2011

"Kerstmis, het feest van licht in duisternis, roept de verwachting op van vrede en welbehagen. Juist vandaag kan het verlangen hiernaar ons helpen gevoelens van onvrede en onbehagen te overwinnen en ons in te zetten voor een leven in harmonie met de medemens en de natuur.
Velen in onze wereld leven in spanning en onzekerheid over het bestaan. Onrust en bezorgdheid om de dag van morgen overheersen ook in Europa en in óns land. Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.

Geen land kan er wél bij varen als mensen alleen zijn gericht op eigen gewin. Bij het bepalen van de waarde van alles moet daarom meer gelden dan geld alleen. Geldzucht en zich verrijken vervormen het doel van de economie. Aan de nood van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen mag niet worden voorbijgegaan. Allen moeten kunnen méé-delen in welvaart zodat het menselijk welzijn steeds wordt verbonden met het algemeen belang. Bovendien moet in elke besluitvorming de kwaliteit van de toekomst meetellen. Die ligt in beschermen van natuur en milieu, respect voor het culturele erfgoed en onderkennen van de immateriële waarden die zin geven aan beschaving. Met de afwegingen die nu worden gemaakt staat ook het leven van wie na ons komen op het spel; niemand mag daarvoor de ogen sluiten. Met kennis en informatie kunnen wij ons wapenen. Daarmee mag niet angst de drijfveer worden maar een nieuw gevoel van universele verantwoordelijkheid.

In het Handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord: "De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht." "Duurzaamheid" wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.

Bemoedigend zijn de vele initiatieven om goede voornemens in praktijk te brengen. Zuinig gebruik van energie en water ligt binnen ieders bereik. Kritisch en bewust kopen blijkt het hele aanbod van goederen en diensten te kunnen beïnvloeden. Ondernemers richten zich meer en meer op verantwoorde productie en houden rekening met de gevolgen voor het klimaat. Veel mensen spannen zich in voor natuurbehoud en leren kinderen oog te krijgen voor de onvervangbare schatten van de aarde. Ook voor de verbondenheid tussen landbouw en leefomgeving zetten velen zich enthousiast in. Op al die mogelijkheden kunnen wij elkaar aanspreken. Oude en nieuwe media informeren ons en roepen op om verantwoordelijkheid te nemen, elk op eigen niveau. Wat begint in het klein kan uitgroeien tot een nieuwe cultuur van zorg om de toekomst. Wie de wereld wil veranderen, moet nu eenmaal beginnen bij zichzelf.

Al die hoopgevende aanzetten tot verandering vanuit de maatschappij krijgen in het nieuws minder aandacht dan de zorgen om geld en goed. Een diffuus gevoel van onbehagen kenmerkt de vertrouwenscrisis van deze tijd. In het dagelijks werk wordt dikwijls een tekort aan visie en idealen ervaren. Gebrek aan ruimte voor individuele verantwoordelijkheid ontmoedigt eigen inzet. Gevoelens van onmacht roepen boosheid op en afkeer van retoriek en regels. Maar vechten noch vluchten biedt uitzicht op hervorming van structuren en levensstijl. De uitdaging blijft zelf iets te dóen, samen met anderen en in betrokkenheid op de gemeenschap. Overal nemen mensen nu reeds eigen initiatieven tot een meer bewuste manier van leven. Dat biedt hoop op een nieuw toekomstperspectief. Het zijn juist de jongeren die ons vandaag daartoe aansporen. Met kracht van overtuiging, moed en zelfvertrouwen zoeken zij medestanders en inspireren zij hun omgeving met een positief elan.

Mahatma Gandhi zei eens: "De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte". Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. Verbondenheid met de naaste en met de wereld om ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd. Met de boodschap van vrede en welbehagen kan Kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid van deze tijd. Laten wij zeggen wat wij hopen en doen wat wij kunnen.
Ik wens u allen een gezegend Kerstfeest toe."

Bekijk hier de video

Foto: RVD

zaterdag 24 december 2011

Verkiezing: Máxima’s mooiste outfit 2011 – stemmingsronde 2Bedankt dat jullie (89 mensen) meegedaan hebben met de 1e stemmingsronde. Uit de 15 kledingstukken zijn er 3 gekomen die met kop en schouders boven de anderen uitstaken. Laat in een reactie op dit logje weten welke van deze 3 je de allermooiste vind!


(Je kunt ze bekijken door erop te klikken)

1: De verjaardagsjurk

2: Het Monaco jurkje

3: De Nova Zembla jurk

Stemmen kan tot 2 januari!

vrijdag 23 december 2011

Kroonprins Willem-Alexander bij uitvaart Václav Havel

Kroonprins Willem-Alexander was vandaag namens zijn moeder aanwezig bij de uitvaartdienst voor de Tsjechische ex-president Havel. Samen met minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal was hij naar Praag gereisd.

Václav Havel overleed afgelopen zondag op 75-jarige leeftijd. Hij was de laatste president van Tsjecho-Slowakije en de eerste van Tsjechië, ook was hij schrijver en politicus. Behalve Willem-Alexander , waren nog meer hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. De Franse president Sarkozy, de Amerikaanse minister Clinton en de Duitse bondspresident Wulff waren er onder andere. Qua Koninklijke afvaardiging zaten Kroonprins Filip van België en Groothertog Henri van Luxemburg in de kerk.

dinsdag 20 december 2011

Koningin Beatrix bij feestje gerestaureerde Synagoge

Koningin Beatrix was vanmiddag bij het feestje van de ingebruikname van het gerestaureerde Portugese Synagoge-complex in Amsterdam.

Door de restauratie is het joods cultureel en religieus erfgoed van de Portugees-Israëlietische Gemeente voor het publiek beter toegankelijk gemaakt. De nieuwe schatkamers bevatten collecties ceremoniële objecten van zilver, goud, brokaat en zijde. Ook zijn oude handschriften te bezichtigen uit de joodse bibliotheek Ets Haim - Livraria Montezinos, dat deel uitmaakt van het complex. Koningin Beatrix nam na de viering een kijkje in de bibliotheek en bekeek de eeuwenoude Joodse geschriften.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

zondag 18 december 2011

Prins Pieter-Christiaan rent voor Serious Request

‘Meters voor mama’s'

Sportief en tevens Rode-Kruis bestuurslid. Het lag al bijna in de verwachting dat Prins Pieter-Christiaan mee zou doen aan de actie ‘Meters voor mama’s’ van 3FM Serious Request.

De prins gaf vandaag het startsein voor de estafetteteloop ‘Meters voor mama’s’ en heeft daarna zelf ook wat meters gerend. Zes dagen lang zal de landelijke estafette – die langs Haarlem, Zwolle, Enschede, Apeldoorn en Rotterdam gaat duren. Niet 100% landelijk dus, maar wel een flink eind. Iedereen kan meedoen aan de hardloop – en wandelestafette. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren door familie en vrienden en op die manier geld ophalen voor Serious Request. Als je je behoorlijk verveelt, extreem sportief bent of wat kilo’s af wil vallen: Schrijf je dan in om wat meters mee te rennen.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

vrijdag 16 december 2011

Oranje nieuws 13 t/m 16 december 2011

Koningin Beatrix reikt onderscheiding uit aan vertrekkend ‘Apostolisch Nuntius’

Koningin Beatrix heeft dinsdag op Paleis Huis ten Bosch geluncht met apostolisch nuntius François Robert Bacqué. De man kwam daar om afscheid te nemen.

In 1966 werd hij al priester en tot die tijd is hij altijd verbonden gebleven met bisschoppenconferenties en het Vaticaan. Koningin Beatrix had nog een leuk cadeautje voor hem: Het Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau.

Prins Constantijn reikt Prins Claus Prijs uit
In het bijzijn van Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prinses Laurentien, Prins Friso en Prinses Mabel

Dit jaar was het weer de beurt aan Prins Constantijn om de Prins Claus Prijs uit te reiken. Hij doet dit om beurten met zijn broer Prins Friso. Samen zijn ze erevoorzitter van het Prins Claus Fonds. Behalve de broers, waren ook Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prinses Laurentien en Prinses Mabel aanwezig.

De gelukkige winnaar van de Grote Prins Claus Prijs is dit jaar Ntone Edjabe. Hij kreeg uit handen van Prins Constantijn de ‘trofee’ wat symbool staat voor maar liefst 100.000 euro. Aan tien andere laureaten was 25.000 euro toegekend. Verschil moet er zijn, want daar hield de prins ook niet zo’n lange toespraak over. Meneer Edjabe krijgt de prijs vanwege zijn opgerichte ‘Chimurenga’ magazine. Een Afrikaans blad over cultuur, kunst en politiek. Het schijnt een belangrijke rol te spelen om taboes in Afrika te doorbreken. Dat was de doorslaggevende reden om in aanmerking te komen voor de Prins Claus Prijs. Omdat het de 15e keer was dat de Prins Claus prijzen werden uitgereikt, had het nog een feestelijk tintje. Het gangpad in de volle zaal van het paleis fungeerde als catwalk. Aparte creaties kleding werden gepresenteerd in een modeshow. Tot slot werd nog een groepsfoto gemaakt met alle winnaars en de Koninklijke familie.Foto's: paleisamsterdam, prins claus fund en screenshot

Koningin Beatrix bij Koninkrijksconcert

Koningin Beatrix was gisteravond bij het zesde Koninkrijksconcert ter gelegenheid van de Koninkrijksdag in Lelystad.

Het doel van het Koninkrijksconcert is de verbondenheid te tonen tussen Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Verschillende artiesten uit vier landen van het Koninkrijk traden op. Het was de eerste keer dat na de opheffing van het land Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010, de eilanden Curaçao en Sint Maarten als land op het Koninkrijksconcert vertegenwoordigd waren.

Prinses Marilène reikt Platina film uit voor Nova Zembla

Prinses Marilène overhandigde donderdag in het Rijksmuseum de Platina film voor Nova Zembla aan regissseur Reinout Oerlemans.

Op 21 november was Prinses Marilène, samen met haar man Maurits, Prins Floris, Prinses Aimée en Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima ook aanwezig bij de première. De platina film werd uitgereikt ter ere van de nu al 400.000 bioscoopbezoekers. Ook is er in het Rijksmuseum een ‘Nova Zembla deel’ ingericht. Spullen die ook in de film gebruikt zijn en een kleine replica van het schip waarmee de ontdekkingsreis over de zee vaarde..

Kroonprins Willem-Alexander en Prins Filip bij conferentie Vlaams-Nederlandse deltagebied
Deltaconferentie met Antwerpse garnalenkroketten

Kroonprins Willem-Alexander was vanochtend al vroeg in Antwerpen waar hij samen met de Belgische Prins Filip in het provinciehuis een conferentie bijwoonde over logistiek in het Vlaams-Nederlandse deltagebied.

De twee prinsen en de heer van Rompuy tekenden het zogenaamde ‘Guldenboek’ en begaven zich vervolgens naar de ‘bioscoopzaal’ van het provinciehuis voor de conferentie. Ondertussen werd de eettafel gedekt, waar Willem-Alexander en Filip samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in het deltagebied en Europese, nationale, regionale, provinciale en lokale autoriteiten een lunch van garnalen kroketten en sandwiches nuttigden.


Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima bij symposium ‘Crisis in Europa’

Vandaag waren Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima voor de tweede keer deze week in het Paleis op de Dam. Ze bezochten het symposium ‘Crisis in Europa’.

Omdat het een onaangekondigd bezoek was, waren er geen fotografen in de gelegenheid nog iets vast te kunnen leggen. Op dit filmpje zijn Willem-Alexander en Máxima kort te zien.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

maandag 12 december 2011

Oranje nieuws – 12 december 2011

Dagje Zuid-Afrika voor Prinses Máxima
In het kader van ‘Inclusive Finance’

Prinses Máxima was speciaal voor een dag naar Zuid-Afrika gereisd om daar vandaag te spreken met ministers, gouverneurs en de centrale bank over het belang van toegang tot financiële diensten.

Sinds haar benoeming als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties – Ban Ki-moon – reist Prinses Máxima vaak de wereld over. Dan kan het ook voorkomen dat de reis veel meer tijd in beslag neemt, dan het bezoek zelf.. Het bliksembezoek aan Zuid-Afrika was kort maar krachtig. De prinses begon haar ‘Inclusive Finance’ dag met minister Gordhan van Financiën en gouverneur Gill Marcus van de South African Reserve Bank. Aan het eind van de middag woonde Máxima een bijeenkomst bij, genaamd: ‘New Faces New Voices’ – een organisatie van vrouwen uit het bedrijfsleven die zich inzetten voor betere toegang tot financiële diensten voor vrouwen en het ontwikkelen van financiële vaardigheden van vrouwelijke ondernemers.

Kroonprins Willem-Alexander bij jubileumfeestje De Lotto

Kroonprins Willem-Alexander was vandaag in het World Forum Theater in Den Haag aanwezig bij de bijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Lotto.

De Lotto ondersteunt het werk van 19 goede doelen. Sinds de oprichting in 1961 is er meer dan 1,3 miljard euro via NOC*NSF naar de Nederlandse sport gegaan. Aan overige goede doelen waaronder het Oranje Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Skanfonds, het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg en veertien volksgezondheidsfondsen is sinds de oprichting circa 500 miljoen euro afgedragen.Ter gelegenheid van het jubileum is een speciaal boek gemaakt. Willem-Alexander mocht hier het eerste exemplaar van mee naar huis nemen.


Verder vandaag: Koningin Beatrix ontving vanmiddag op Paleis Huis ten Bosch voor de laatste keer de ambassadeur van de Republiek Libanon; Zeidan Al-Saghir. Ondanks de afscheidsaudiëntie hebben ze nog heerlijk geluncht, met een knipoog naar kerst.

TV tip: Donderdag 15 december wordt van 20.30 uur tot 21.20 uur op Nederland 1 het NOS Oranje Jaaroverzicht uitgezonden.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

vrijdag 9 december 2011

Oranje nieuws – 8 & 9 december 2011

Kroonprins Willem-Alexander zet voet in groene klei
Opening nieuwe fabriekshal Fujifilm

Kroonprins Willem-Alexander bezocht donderdag samen met minister Verhagen de nieuwe fabriekshal van Fujifilm in Tilburg om ‘m vervolgens met een voetafdruk officieel te openen.

De opening van de nieuwe fabriekshal van Fujifilm stond in het teken van duurzaamheid en innovatie. En om het duurzame gedeelte extra te benadrukken bestond de openingshandeling uit een letterlijke ‘green footprint’ De prins en meneer Komori van het Japanse bedrijf zetten allebei hun voetafdruk op groene klei. Na de opening kreeg iedereen – waaronder dus Willem-Alexander – een witte jas voor een rondleiding op de afdeling offsetplaten.

Prinses Máxima bij slotmanifestatie ‘Duizend en één kracht’

Een flinke storm hield ook Utrecht niet rustig. Het weerhield Prinses Máxima er niet van om alsnog zonder jas naar de Central Studios te komen. Voor de kou had ze een wat langere rok aangetrokken. Binnenin de Central Studios vond de slotmanifestatie van het project ‘Duizend en één kracht’ plaats.

Het project ‘Duizend en één kracht’ is in het leven geroepen om allochtone vrouwen te stimuleren actief deel te nemen aan de maatschappij. Duizend en één Kracht komt voort uit afspraken die de voormalige Commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen) maakte met een aantal landelijke vrijwilligersorganisaties. PaVEM komt bekend voor.. want Prinses Máxima was hier commissielid van. Veel vrouwen zijn gestimuleerd en zo zijn in de loop der jaren verschillende initiatieven ontstaan. De achttien meest succesvolle initiatieven zijn genomineerd voor de ‘VSB Duizend en één Kracht Sterren’ en gebundeld in een boek. De prinses nam het boek op het podium in ontvangst, temidden van alle ‘winnaars’. Vervolgens bezocht Máxima de speciaal aangeklede ‘markt’. In verschillende kraampjes presenteerden vrouwen hun initiatief. Prinses Máxima nam uitgebreid de tijd met de vrouwen te spreken, al was het met al de volgers achter haar lastig van kraampje tot kraampje te lopen.. Buiten was de wind weer toegenomen. Een handjevol toeschouwers was getuige van een vertrekkende Máxima. Onder hen een klein kind. Met haar bevroren vingers kon ze nog net een door haar moeder gemaakt bord vasthouden met de tekst: Máxima mag ik met u op de foto? De prinses zag het kind van amper 2 jaar niet eens staan, en had de warme auto in het vizier. Logisch.


Kroonprins Willem-Alexander bezoekt internet conferentie en ‘Het Dorp’ in Arnhem

Kroonprins Willem-Alexander had vandaag een drukke dag. Vanochtend was hij aanwezig bij de conferentie Freedom Online, en vanmiddag bezocht hij het Revalidatie Medisch Centrum Klimmendaal en de woonwijk Het Dorp in Arnhem.

De conferentie ‘Freedom Online: Joint action for Free Expression on the Internet” werd op donderdagavond al geopend door de special overgevlogen minister van Buitenlandse Zaken uit Amerika: Hillary Clinton. Het doel van de conferentie is een internationale coalitie van landen, bedrijven, internationale organisaties en maatschappelijke organisaties te realiseren. Men wil zich inzetten voor cyberdissidenten en bloggers (hmm..) Hoe interessant hij ook vond, de prins moest haast maken nog op tijd in Arnhem te komen waar mensen van ‘Het Dorp’ al vol verwachting op hem wachtten.

Het Dorp is een van de locaties van zorgorganisatie Siza waar mensen met een lichamelijke of meervoudige handicap wonen. Doel van het bezoek was om te kijken in hoeverre informatie- en communicatietechnologie de zelfredzaamheid van de cliënten kan bevorderen. Willem-Alexander sprak met cliënten en medewerkers over hun ervaringen met het testen van informatie en communicatietechnologie. Dit in zijn rol als Lid van de Raad van Advies van ECP.NL (Platform voor e-Nederland).

© Vivian Kramer - royalfanvivian

woensdag 7 december 2011

Oranje nieuws – 6 & 7 december 2011

Koningin Beatrix overhandigt vaandel Koninklijke Landmacht

Koningin Beatrix overhandigde gisteren een vaandel aan het Korps Militaire Administratie van de Koninklijke Landmacht. Het gebeurde allemaal op het Binnenhof in Den Haag.

Dik ingepakt, hield Koningin Beatrix dinsdagochtend een toespraak voorafgaand aan de overhandiging van het vaandel. Het vaandel symboliseert de verbondenheid met het Koninklijk Huis en de saamhorigheid binnen een korps. Het vaandel wordt binnen de Koninklijke Landmacht gebruikt bij ceremoniële gebeurtenissen zoals beëdigingen, commandowisselingen en herdenkingsbijeenkomsten. Het Korps Militaire Administratie was de laatste eenheid binnen de landmacht die nog niet over een eigen vaandel beschikte.

Werkkamer Prinses Máxima overvol
Twaalf leden van Alumniraad delen ervaringen met prinses

Tegenwoordig ontvangt Prinses Máxima steeds vaker mensen op villa Eikenhorst. Dinsdag zat haar werkkamer vol met de twaalf leden van de Landelijke Alumniraad.

De mensen kwamen de prinses verslag geven over hun ervaringen op de weekendschool en hun inspanningen om een actief netwerk op te bouwen. Zo willen ze op 2 mei volgend jaar een reünie organiseren. Niet zomaar een reünie, maar dat zou dan hét moment moeten worden waarop alle oud-leerlingen van alle negen IMC Weekendscholen samenkomen. Het bezoek aan Prinses Máxima beschouwen ze als de officiële start van het hele ‘project’.

Foto samen met de prinses voor de voordeur

Kroonprins Willem-Alexander ontvangt 25 jaar Officierskruis

Kroonprins Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag – de geboortedag van Koning Willem II- in de Julianakazerne in Den Haag een gesp, behorende bij het Nederlands Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier, ontvangen.

Dit gebeurde ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als officier. Minister van Defensie Hans Hillen overhandigde de gesp aan de prins. De militaire onderscheiding, ook wel het ‘jeneverkruis’ genoemd, wordt uitgereikt aan officieren in de Nederlandse krijgsmacht die ten minste 15 jaar actief zijn. Iedere opvolgende 5 jaar in actieve dienst wordt het getal op de onderscheiding aangepast. Willem-Alexander heeft de reserveofficier rol binnen Defensie (Bij de marine in de rang van commandeur, landmacht in de rang van brigadegeneraal en luchtmacht in de rang van commodore) Vandaar dat hij niet ieder jaar op prinsjesdag hetzelfde uniform draagt, maar ze afwisselt.


Foto: Defensie

Prinses Amalia 8 jaar 
Prinses Amalia viert vandaag haar 8e verjaardag.
De prinses kijkt ieder jaar uit naar deze tijd. Want twee dagen voor haar eigen verjaardag, is het pakjesavond. Geen gebrek aan cadeautjes dus. Wat ze niet van de Sint krijgt (voor zover ze daar nog in gelooft) kan ze op haar verjaardag verwachten. Toen Amalia met haar moeder de traktaties maakte, konden Alexia en Ariane er maar moeilijk afblijven… Gelukkig zitten ze ook op de Bloemcampschool, en kunnen ze er nog wel eentje meepikken als ze grote zus Amalia in de gang tegenkomen. Vanmiddag is de school dicht en zal het feestje van de prinses waarschijnlijk ook plaatsvinden. Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima hebben speciaal vrij genomen om in ‘besloten huiselijke kring’ met vriendjes/vriendinnetjes, en later vandaag familie de 8e verjaardag van hun dochter te vieren.


Prinses Margriet op vrijwilliger pad
Van het jubileumfeestje in Lunteren tot de ‘meer dan handen’ awards in Amsterdam

Prinses Margriet was vanmiddag bij het jubileumfeestje van de Stichting Allegoeds in Lunteren, en vanavond getuige bij de uitreiking van de ‘meer dan handen awards’ in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Dit alles omdat het de Nationale dag van de vrijwilliger is, en Margriet zich beschermvrouw Stichting Landelijke Unie van Vrijwilligers mag noemen.

Bij de Stichting Allegoeds was het vanmiddag feest. De stichting zet zich al ruim 40 jaar met behulp van vrijwilligers in voor mensen die hulp, zorg en aandacht nodig hebben. Over aandacht hebben de mensen die vanmiddag bij het feestje in Groepshotel het Bosgoed aanwezig waren nooit meer te klagen. Niemand minder dan Prinses Margriet kwam een nieuw logo van de stichting onthullen en schudde vervolgens ook nog eens enkele handen.

Vanavond was de prinses in Amsterdam te vinden. In het kader van de Nationale dag van de vrijwilliger werden een aantal mensen met een ‘meer dan handen award’ vereerd. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw Veldhuijzen van Zanten-Hyllner reikte de prijzen uit aan mensen en organisaties die men uit vond blinken in vier categorieën; Passie, Verbinding, Competentie en Innovatie. De prijs ‘meer dan handen award’ bestaat uit 5.000 euro (!) Hoewel de winnende vrijwilligers die eigenlijk in hun vrijwilligeractiviteit moeten stoppen, kunnen ze het vast met de feestdagen ook goed gebruiken. Met een beetje pech zijn ze hun vrijwilligerstaak in het nieuwe jaar zelfs volledig vergeten.

Verder vandaag: Koningin Beatrix ontving op Paleis Noordeinde geloofsbrieven van de ambassadeur van de Republiek Angola, Republiek Colombia en de Federale Democratische Republiek Ethiopië. Het ging er zoals altijd met de geloofsbrief-middagen weer koninklijk aan toe. Galarijtuigen werden van stal gehaald, en enkele rijders te paard brachten de ambassadeurs naar het paleis.

maandag 5 december 2011

De Oranjes en Sinterklaas


…De jarenlange liefde van de Koninklijke familie voor Sinterklaas


Vanavond krijgen er flink wat kinderen in Nederland cadeautjes van Sinterklaas.. Ook de prinsesjes van Villa Eikenhorst. Prinses Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane hebben trouw iedere avond hun schoentje gezet en liedjes gezongen. Ieder jaar gaan ze naar de intocht in Wassenaar of in Scheveningen. Daarnaast komt de Sint ieder jaar naar de Bloemcampschool. Zie hier een filmpje van het bezoek aan de school in 2009. Vanaf de 40e seconde komen, Máxima, Amalia en Alexia in beeld.Koningin Juliana en Prins Bernhard bezochten altijd met hun dochters de intocht in Amsterdam. De prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Marijke werden altijd erg verlegen zodra de grote man met de mijter hen naderde om een handje te geven. Op Paleis Soestdijk werd pakjesavond altijd groots gevierd. Lange tijd kon oma Wilhelmina verkleedt de rol van Sinterklaas vervullen. Marijke noch Beatrix had door dat dit oma was…

Sint en Piet kwamen ook vaak op bezoek. Op Kasteel Drakensteyn was hij altijd welkom. Zelfs toen Willem-Alexander en z’n broers allang niet meer in hem geloofden. De prinsen sloegen net als hun moeder nooit een intocht over. Ze probeerden zoveel mogelijk pepernoten te verzamelen. Niet om op te eten, maar om elkaar onderling thuis mee te bekogelen.. Prins Willem-Alexander heeft zelfs een keer voor een klasgenoot als surprise de Groene Draeck nagemaakt. (in mini-versie) ‘Grootmammam’ Juliana – die graag toneel speelde – genoot al heel haar leven van het Sinterklaasfeest. Zie hier een fragment van de prinses in de jaren ’80. Ze zingt: ‘De zak van Sinterklaas’ en vierde pakjesavond het liefst met al haar kinderen en kleinkinderen samen op Soestdijk. Prins Pieter-Christiaan is zelfs twee keer zwarte piet geweest tijdens de intocht op tv.De Koninklijke familie zal dit traditionele feest waarschijnlijk nog generatie na generatie blijven vieren. Want Sinterklaas en de Oranjes hebben ook 1 grote overeenkomst die hen blijft verbinden: ze blijven áltijd bestaan ;)

Foto's: Screenshots, RVD, Gera - haagsallerlei.nl, sinterklaasindenhaag.nl

zondag 4 december 2011

200 jaar Koninkrijk der Nederlanden

Feest tussen 2013 en 2015

Afgelopen woensdag heeft het Nationaal Comité ‘200 jaar Koninkrijk’ de opzet voor de viering van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 2013 bekend gemaakt.

Op 30 november 2013 beginnen de festiviteiten. Er wordt maar liefst bijna twee jaar feest gevierd, tot oktober 2015. Vijf grote nationale festiviteiten vinden plaats in Den Haag, Maastricht, Zwolle en Amsterdam. Verder nodigt het comité andere organisaties en instellingen uit zich met eigen initiatieven aan te sluiten bij de nationale evenementen. Uiteraard zal niet iedere gemeente hier gehoor aan geven.. De feesten duren bijna twee jaar, omdat Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau op 30 november 2013 naar Nederland terugkeerde en in 1815 ingehuldigd werd als Koning Willem I.

Programma, voor zover nu in grote lijnen bekend:

  • 30 november 2013: Start van de festiviteiten met de nagespeelde landing van de latere Koning Willem I op het Scheveningse strand. (mogelijk vertolkt Kroonprins Willem-Alexander deze rol)
  • 29 maart 2014: In Den Haag wordt aandacht besteed aan de grondwet en grondrechten.
  • 5 september 2014: In Maastricht wordt de internationale oriëntatie van ons land centraal gezet. Hier zal een programma worden georganiseerd dat inhoudelijk en feestelijk ingaat op de de politieke, zakelijke en culturele verbindingen.
  • April 2015: Zwolle vraagt aandacht voor actief burgerschap, voor vrijwilligers en het verenigingsleven.
  • 26 september 2015: In Amsterdam vind een feestelijke slotmanifestatie plaats.
De website van 200 jaar Koninkrijk: http://www.200jaarkoninkrijk.nl/

© Vivian Kramer - royalfanvivian

vrijdag 2 december 2011

Prinses Laurentien neemt 1e exemplaar ‘Omgaan met laaggeletterdheid binnen de huisartspraktijk’ in ontvangst

” Ik hoop van harte dat u en uw collega’s in het hele land dit initiatief, en deze toolkit als instrument, omarmen.... Wij hopen dat het onderdeel wordt van uw dagelijkse werk, en niet gezien wordt als iets ernaast.”

Prinses Laurentien nam vandaag in de Ridderzaal als bestuursvoorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven het eerste exemplaar van de nieuwe toolkit ‘Omgaan met laaggeletterdheid binnen de huisartspraktijk’ in ontvangst.

Het boek is bestemd voor huisartsen, zodat ze patiënten met laaggeletterdheid beter kunnen herkennen en doorverwijzen. Iedere huisarts in Nederland krijgt volgend jaar dit toolkit toegestuurd. De overhandiging van het boek aan de prinses vond samen tegelijk plaats met het 65-jarig bestaan van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) Prinses Laurentien hield na het in ontvangst nemen van het boek ook nog een toespraak. In haar toespraak verwijst ze naar youtube. Een filmpje met het verhaal van een kind dat opgroeit met ouders die niet kunnen lezen en schrijven.


Foto’s: Stichting Lezen & Schrijven

© Vivian Kramer - royalfanvivian

donderdag 1 december 2011

Officieel bezoek president Mali, 29 november – 1 december 2011

De president van Mali is een paar dagen op officieel bezoek in ons land geweest. In het volle programma zaten ook wat koninklijke ‘onderdelen’

Op dinsdagochtend werd hij verwelkomd door Koningin Beatrix met een welkomstceremonie op het achterplein van Paleis Noordeinde. ’s Middags had de man vooral ontmoetingen met leden van de Tweede Kamer en woonde hij een bijeenkomst bij over grensoverschrijdend waterbeheer. Zo’n drukke middag bezorgd een rammelende maag. Pas rond 20.30 uur kon er gedineerd worden. Eerst moesten er officiële foto’s gemaakt worden van de president, zijn vrouw, Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima in de bibliotheek van Paleis Noordeinde. Terwijl de serveersters al klaar stonden met het voorgerecht, hielden zowel de president als de Koningin een Franse toespraak. In haar toespraak maakt Koningin Beatrix af en toe een persoonlijke opmerking. Prins Claus en Prinses Máxima komen er in voor. Het Frans gaat haar ook goed af.

Woensdagochtend – kinderen net naar school gebracht – ging rond 9 uur de bel bij Villa Eikenhorst. Prinses Máxima –die alleen thuis was – liet de president met zijn vrouw binnen. Volgens het draaiboek zou het een onderonsje worden over ‘financial inclusion’. Wel anderhalf uur duurde het bezoek aan Prinses Máxima. Ze arriveerden met hun delegatie nog net op tijd in Rotterdam waar mevrouw Touré het Sophia Kinderziekenhuis bezocht, en haar man naar de GGD ging. In Den Haag werd later op de middag samen met Koningin Beatrix het International Institute of Social Studies bezocht. Hier hield de president van Mali een lezing. Tot slot kon de president s’avonds ook nog wat kletsen met minister-president Rutte op het Catshuis.

Vanochtend namen de president van Mali en zijn vrouw afscheid van Koningin Beatrix, waarna ze richting Brabant vertrokken. In Den Bosch bezocht mevrouw Touré het Lilliane Fonds en haar man de Universiteit van Wageningen. In Restaurant van de Toekomst werd een lunch genuttigd. Textielfabriek Vlisco in Helmond werd ook nog gelukkig gemaakt met een bezoekje, en toen was het toch echt tijd om te gaan. Vanaf de luchthaven Rotterdam vertrok het stel weer richting huis.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

Prinses Margriet bij conferenties Rode Kruis in Genève

24 november t/m 1 december 2011

Prinses Margriet - erevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en bestuurslid van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen - was de afgelopen week (24 t/m 1 december) in Genève bij de jaarlijkse vergaderingen van de Internationale Federatie van Rode Kruis – en Rode Halve Maanverenigingen. Margriet woonde verschillende bijeenkomsten bij en nam deel aan een conferentie. Op de conferentie werd gesproken over de ontwikkeling van het oorlogsrecht en de toekomst van hulpverlening.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

dinsdag 29 november 2011

Oranje nieuws – 28 & 29 november 2011

Prinses Máxima reikt Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2011 uit
En weerzien met Bono (U2)

Prinses Máxima heeft gisteren in Amsterdam de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2011 uitgereikt aan fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Als verrassing waren Bono (U2) en Herbert Grönemeyer (Coldplay) ook aanwezig, om voor de winnaar (en ook een beetje voor de prinses) op te treden en hem te feliciteren.

Prinses Máxima reikt jaarlijks deze oeuvreprijs uit aan een persoon of instelling die ‘zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op cultureel gebied’ Aan die eisen voldoet Anton Corbijn. Hij geldt als een internationaal voorbeeld voor fotografen, ontwerpers en art directors. Koningin Beatrix liet zich zelfs door deze man fotograferen. Hij maakte een serie officiële portretten ter gelegenheid van haar 70e verjaardag. Of na de uitreiking Prinses Máxima nog snel een handtekening van Bono gevraagd heeft is niet bekend. Maar omdat de prinses behoorlijk fan is van U2 lijkt dat vanzelfsprekend.

Koningin Beatrix ontvangt president van Slovenië

De president van Slovenië – Danilo Türk – was voor twee dagen in Nederland. Gisteren mocht hij bij Koningin Beatrix op Paleis Huis ten Bosch op visite komen.

Vandaag trok zijn werkbezoek verder door Den Haag. Zo bracht hij een bezoek aan het Internationaal Gerechtshof en had hij een ontmoeting met het Nederlandse bedrijfsleven. Uiteraard kon dit niet tippen aan de audiëntie op het paleis maandagmiddag.

Prinses Máxima even Koningin in levend schaakspel
Opening Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn

Een levend schaakspel kennen we allemaal wel. Toch waren vandaag de spelregels anders. Prinses Máxima werd even Koningin van de witte spelers. Dit alles in een regenachtig Zuidhorn, waar de prinses de nieuwe zorg – en woonlocatie Zonnehuis Oostergast kwam openen.

Het Zonnehuis Oostergast is bestemd voor mensen die zorg of intensieve verpleging nodig hebben en graag gezellig – zonnig – willen wonen. Prinses Máxima arriveerde om 11.15 uur, maar vertrok 45 minuten later alweer. Door middel van het levende schaakspel te betreden werd de woonlocatie officieel geopend. Eenmaal binnen gaf de directeur van de Zonnehuisgroep Máxima een rondleiding.


Foto's: © Anoniem
Overname verboden


- Emma van Vollenhoven – de oudste dochter van Prins Pieter-Christiaan en Prinses Anita – vierde maandag 28 november haar 5e verjaardag!

- Vandaag werd bekend dat Prinses Máxima volgend jaar op 8 februari de Machiavelliprijs krijgt “voor de uitzonderlijke communicatieve kwaliteiten die de afgelopen 10 jaar haar werk als prinses der Nederlanden hebben gekenmerkt.”

© Vivian Kramer - royalfanvivian

zaterdag 26 november 2011

Oranje nieuws – 23 t/m 26 november 2011

Prinses Laurentien spreekt op The Women’s Conference Europe
En verschijnt met interview in Britse krant

Prinses Laurentien was woensdag aanwezig bij ‘The Women’s Conference Europe’ waar ze de openingsspeech verzorgde.

The Women's Conference Europe biedt een platform aan alle professionele vrouwennetwerken om te komen tot reflectie, verbinding en inspiratie. 'Samen Sterker' is het motto van deze conferentie, met Eurocommissaris Neelie Kroes als beschermvrouwe. De eerste editie van de Women's Conference Europe bracht behalve de prinses veel Nederlandse invloedrijke sprekers naar voren zoals Agnes Jongerius (Voorzitter Vakcentrale FNV), Alexander Rinnooy Kan (voorzitter SER), Nicolette Mak (oprichter Valid People), Hanna Verboom (acteur en oprichter Get It Done) en Philippe de Ridder (Algemeen Directeur Heineken Nederland).

Ook verscheen er woensdag een interview met Prinses Laurentien in een Britse krant.

Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima bij conferentie ‘Kunst Beweegt’

Kunst Beweegt doet vast denken aan het thema van de Appeltjes van Oranje op 17 mei. Donderdagochtend vond er een conferentie – georganiseerd door het Oranjefonds – over plaats. Daarbij was ook het beschermpaar; Willem-Alexander en Máxima aanwezig.

Tijdens de conferentie werden verschillende organisaties geinformeerd over de mogelijkheden om kunst te verbinden met mensen. Klinkt vaag, maar acteur Peter Faber – met eigen stichting – legde het in Jip en Janneke taal uit. De prins en prinses luisterden aandachten en bezochten vervolgens workshops en spraken met succesvolle initiatiefnemers. Sinds twee jaar organiseert het Oranje Fonds aan het eind van het jaar een conferentie met hetzelfde thema als de Appeltjes van Oranje dat jaar hadden.

Koningin Beatrix bij viering 50 jaar Universiteit Twente

Koningin Beatrix was vrijdag aanwezig bij de viering van de 50e verjaardag van de Universiteit Twente in Enschede.

Op het moment dat de Koningin arriveerde werden er net 4 eredoctoraten uitgereikt. De viering van het Dies Natalis, de geboortedag, van de universiteit staat dit jaar in het teken van 50 jaar High Tech, Human Touch.


Prinses Máxima ontvangt Postma-prijs en K3 cd

Prinses Máxima sprak donderdag op de Nyenrode Business Universiteit over ‘Financial Inclusion’ vanwege haar rol binnen de VN. Korte tijd later werd de prinses verrast met de Postma-prijs 2011. Het bleef niet bij dit loodzware beeldje. Voordat Máxima de auto in wilde stappen om weer te vertrekken, werd haar de nieuwste k3-cd aangeboden.

Prinses Máxima arriveerde donderdag al vroeg in Breukelen bij de conferentie ‘Sustainability in the Financial Sector’ op de Nyenrode Business Universiteit. Ze hield vervolgens een toespraak over Financial Inclusion als weg naar duurzame ontwikkeling. Na haar volgden nog twee sprekers over hetzelfde onderwerp.. De keuze voor de Postma-prijs stond al langere tijd vast, maar daar wist de prinses niets van. Het is ook nog maar de eerste keer dat deze prijs uitgereikt wordt. Het is namelijk ingesteld vanwege het 65-jarig jubileum van Nyenrode. Reden om in aanmerking voor de prijs te komen was een persoon die een buitengewone maatschapelijke prestatie heeft geleverd rond Leadership, Entrepreneurship en/of Stewardship. Termen die buiten Nyenrode haast niet gebruikt worden. Een heuse jury boog zich erover, maar kwam al gauw tot de conslusie dat Prinses Máxima dit wel eens verdiend had. Daarom kon ze helemaal niet meer stuk toen ze ook nog eens op de uitnodiging in ging om te komen spreken op de Universiteit. De Jury prijst de jarenlange inzet van Prinses Máxima in binnen- en buitenland voor het vergroten van toegang tot financiële diensten en bevorderen van financiële vaardigheden.

De Postma Prijs 2011 bestaat uit een sculptuur van beeldend kunstenaar Pieter Kortekaas. Deze verbeeldt het Egyptische Djed-teken, symbool voor stabiliteit en duurzaamheid in de samenleving. Vol van verbazing nam Máxima de prijs in ontvangst. Het bleef niet bij 1 cadeau.. Buiten stond nog een bevroren fan met een bloemetje en de k3 cd te wachten. Het gezin kan nu dus écht niet meer aan het liedje Willem-Alexander ontkomen. Waarschijnlijk zingt Amalia het inmiddels al een hele dag..

Prinses Laurentien opent congres in Breda en bezoekt met gezin première Dolfje Weerwolfje

Een drukke zaterdag voor Prinses Laurentien. ’s ochtends was ze in Breda om het congres van het Genootschap Onze Taal te openen, ’s middags bezocht ze met haar gezin de première van de kinderfilm Dolfje Weerwolfje.

In het Chassé theater in Breda zaten vanochtend zo’n 1400 onuitgeslapen bezoekers die getuige wilden zijn van het congres. Beschermvrouwe Laurentien opende het congres, maar liet de presentatie ervan verder over aan Jan Kuitenbrouwer. Het thema van het 2-jaarlijkse congres was: ‘Taal leren’. Verschillende mensen hielden een lezing over taalonderwijs, taalbeheersing en taalwerving. Ook Prinses Laurentien hield een toespraak. Tot slot werd de Groenman-taalprijs uitgereikt, de gelukkige winnaar was dit keer Herman Finkers.

Prins Constantijn, Gravin Eloise, Graaf Claus en Gravin Leonore waren ondertussen op visite bij oma Beatrix. Toen Prinses Laurentien terug kwam uit Breda, nuttigden ze nog een verlate lunch waarna Constantijn, Laurentien en kinderen zich klaar maakten voor de première Dolfje Weerwolfje. De première in theater Carre in Amsterdam was vandaag weer speciaal voor BN-ers met hun kroost bestemd. Ook schrijver van de griezel-boeken serie Paul van Loon was aanwezig en wachtte speciaal op de rode loper op het Koninklijk gezelschap. Voor Leonore was de rode loper iets minder leuk, met al die belangstelling en flitsende fotocamera’s kroop ze weg bij mammie..

© Vivian Kramer - royalfanvivian

vrijdag 25 november 2011

PRINSES ANNEMARIE ZWANGER

Prinses Annemarie is in verwachting van haar eerste kind. Dat liet het secretariaat van de familie vandaag weten.

Tot nu toe loopt de zwangerschap voorspoedig. Afgelopen maandag was Annemarie nog in Koffietijd om te praten over haar boek 'De smaak van de macht' dus ze heeft nog genoeg energie.De baby van Prins Carlos en Prinses Annemarie, en het 3e (of eigenlijk 4e) kleinkind van Prinses Irene wordt in mei 2012 verwacht! Als het een jongen is, zal hij in de toekomst het hoofd van het huis Bourbon-Parma worden.


donderdag 24 november 2011

Verkiezing: Máxima’s mooiste outfit 2011Er is maar één prinses van wie haar kleding zó in de gaten gehouden wordt, en dat is Prinses Máxima. Ik ben wel eens benieuwd wat mijn bezoekers de allermooiste outfit vinden die ze dit jaar droeg. Daarom introduceer ik hierbij de verkiezing ‘Máxima’s mooiste outfit 2011’


Wat is de bedoeling? -Zoek maximaal 3 verschillende oufits die jij het mooist vond van Máxima. Stuur de foto’s onder vermelding van ‘verkiezing Máxima’s mooiste outfit 2011’ op naar: viviankramer@hotmail.com 

 Nominaties insturen kan tot 15 december. Dan zal ik ook verder uitleggen hoe de stemmingsrondes eruit gaan zien. Succes en alvast heel veel dank voor jullie medewerking!

dinsdag 22 november 2011

Oranje nieuws – 21 & 22 november 2011

Koninklijke galapremière Nova Zembla

Veel Koninklijke belangstelling maandagavond bij de galapremière van de speelfilm Nova Zembla in Amsterdam. Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren uiteraard de hoofdgasten, maar tussen de ‘gewone’ BN-ers bevonden zich ook nog Prins Maurits, Prinses Marilène, Prins Floris en Prinses Aimée.

De film Nova Zembla is gebaseerd op de zeereis in 1596 van de Nederlandse zeevaarder Willem Barentsz langs de kust van Nova Zembla in diens pogingen een noordelijke doorvaart naar het Verre Oosten te vinden. Hoofdrollen worden gespeeld door Robert de Hoog, Derek de Lint, Victor Reinier, Teun Kuilboer, Semmy Schilt, Jan Decleir en Doutzen Kroes. Er worden wel vaker films gemaakt, ook door regisseur Reinout Oerlemans, maar omdat dit de eerste 3D film in Nederland is, heeft het zelfs een première in gala met Koninklijke gasten opgeleverd. Vanaf donderdag is de film ook voor mensen van gewone komaf in de bioscoop te bewonderen. Wie zich schaamt voor de 3D-bril op z’n neus, moet maar denken; Willem-Alexander en Máxima zaten er ook zo bij..

Prinses Máxima bezoekt uitwisselingsdag ‘Kinderen Maken Muziek’

Prinses Máxima was vandaag in Utrecht om daar haar ‘ eigen’ project; ‘Kinderen Maken Muziek’ weer eens te bezoeken. Kinderen maken Muziek werd gelanceerd door de prinses op haar verjaardag. De ‘traktatie’ is inmiddels een populair Oranjefonds programma geworden.

Tijdens de uitwisselingsdag – die Máxima voor een deel bijwoonde- kwamen mensen van verschillende organisaties werkend met het project bijeen om ervaringen en ideeën te bespreken. Het doel van het programma ‘Zoveel mogelijk kinderen in aanraking laten komen met muziek, een instrument leren bespelen en in groepjes muziek maken’ lijkt behoorlijk aan te slaan. Ook op scholen wordt er meer aandacht aan muziek besteed, met als resultaat dat veel ouders in Nederland ieder weekend een gratis concert voorgeschoteld krijgen. Onaangekondigd, en ook nog eens op de vroege morgen. In huize Eikenhorst sis  het meer de zangkwaliteit van Prinses Amalia die welk instrument dan ook overtreft. In ieder geval wordt er met dit Oranjefonds programma flink wat vrolijkheid in de jonge kinderleventjes geblazen. Prinses Máxima keerde dan ook voldaan weer richting huis.

Koningin Beatrix op bezoek bij kernreactor en Goudse Sint-Janskerk

Koningin Beatrix had vandaag een drukke dag. ’s Ochtends bezocht ze de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Hoge Flux Reactor in Petten en ’s middags was ze in Gouda om de tentoonstelling ‘Schetsen van schoonheid’ te openen.

Compleet met wit pak over haar eigen pakje aan liet Koningin Beatrix zich vanochtend rondleiden door het energieonderzoekscentrum de Hoge Flux Reactor. De kernreactor in Petten is een grote producent van medische isotopen in Europa. Dagelijks maken ruim 24.000 patiënten gebruik van de toepassing van deze radioactieve geneesmiddelen bij diagnostiek, therapie en pijnbestrijding. Daarnaast speelt de Hoge Flux Reactor een rol bij onderzoek naar een schone, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Rond het middaguur lunchte de Koningin op haar werkpaleis Noordeinde, waar ze ook nog maar even een ander pakje aantrok omdat de andere toch wel wat chemisch rook.

Bij de Sint-Janskerk in Gouda stond men al vol verwachting op Koningin Beatrix te wachten. Ze arriveerde stipt op tijd en opende de tentoonstelling Schetsen van schoonheid. Een tentoonstelling met 16-eeuwse ontwerptekeningen voor de gebrandschilderde ramen van de kerk. Het museum wat de tentoonstelling in de kerk organiseert is erg trost op de selectie ontwerptekeningen van glasschilder Dirck Crabeth. Ook Koningin Beatrix wist niet waar ze eerst moest kijken. Tevens had deze glasschilder een nauwe band met onder andere Prins Willem van Oranje en Koning Philips II dus wist hij exact hoe hij het Koninklijk bloed om zijn vinger moest winden. Wat tot op de dag van vandaag blijkbaar nog kan. Na de opening bezocht Koningin Beatrix ook nog de expositie in het naastgelegen museumgoudA. Al met al werd het een lange middag, het was dan ook al donker toen ze zich weer huiswaarts keerde.

Gisteren was Prinses Annemarie te zien in het programma Koffietijd. Ze sprak o.a. over haar boek ‘De Smaak van de Macht’. Je kunt hier de uitzending terugkijken.

vrijdag 18 november 2011

Oranje nieuws – 17 & 18 november 2011

K3 maakt liefdesliedje over Willem-Alexander
"Waar kan ik zo'n leuke jongen vinden? Die me met z'n glimlach kan verblinden? net als jou, prins Willem-Alexander "

De nieuwe cd van K3 ‘Eyo!’ beschikt over een heel bijzonder nummer. Je zou verwachten dat – als ze een liedje maken over een prins – Prins Filip nemen, maar ze kozen voor onze Kroonprins Willem-Alexander.

Met “Liefste Maxima, ik stuur jou deze brief omdat ik iets moet bekennen, ik ben een beetje verliefd op die mooie prins van jou”, begint het liefdeslied over Willem-Alexander. Josje, Karen en Kristel vragen zogenaamd Prinses Máxima advies hoe ze toch die ‘lieve teddybeer’ heeft gevonden.. ‘in de discotheek of in de bus’. Ze willen ook graag zo’n heerser.. want die zijn er niet veel meer.. Het album ‘Eyo’ ligt vanaf maandag 21 november in de winkel, maar is nu ook al te  bestellen.

Prinses Máxima gaat regelmatig met haar dochters naar een concert van K3. Verder vragen de meisjes wellicht de nieuwe K3 cd wel voor Sinterklaas.. Wat zouden zij – en vooral de prins en prinses – van dit nummer vinden? ;) Misschien konden ze ook wel niet wachten, lag de cd vandaag in Amalia’s schoen en draait het nummer nu in de huiskamer van Villa Eikenhorst.. Als je het liedje ‘Willem-Alexander’ wilt luisteren, moet je hier klikken.

Koningin Beatrix bij symposium rechten van het kind

Koningin Beatrix was gisteren – 17 november - in de Euroborg in Groningen om het symposium ‘De Internationale Rechten van het Kind in geslotenheid’ bij te wonen.

Het symposium werd gehouden ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Stichting Het Poortje Jeugdinrichtingen.Tijdens het symposium werd ingegaan op het spanningsveld tussen de behandeling en begeleiding van jongeren in de gesloten jeugdzorg en de rechten van het kind. Sprekers waren de eerste Kinderombudsman van Nederland, de heer M.L.M. Dullaert MBA en prof.dr. B. Orobio de Castro, hoogleraar Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht.

Koningin Beatrix bij Balletgala Dansersfonds ‘79

Koningin Beatrix was gisteravond in het Muziektheater aanwezig bij het 16e Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79.

Het jarenlange Dansersfonds heeft als doel jonge dansers te ondersteunen en te stimuleren zo lang mogelijk te dansen, dan blijft de stichting ook lang bestaan. Bij ieder optreden verrast het fonds met een bijzondere solist. Zo ook dit keer. Het Ballet de l’Opéra National de Paris en het Stuttgarter Ballett bezorgden de aanwezigen met als hoofdgast Koningin Beatrix een mooie voorstelling.

Prinses Máxima opent Amsterdamse Participatiemarkt

Prinses Máxima was donderdagochtend in Amsterdam om de 6e Participatiemarkt te openen.

De participatiemarkt richt zich op kwetsbare inwoners voor wie actieve deelname aan het maatschappelijke leven zoals vrijwilligerswerk, sporten of een cursus volgen niet vanzelfsprekend is. De Amsterdamse Participatiemarkt biedt bezoekers de mogelijkheid op een laagdrempelige wijze in contact te komen met instanties die kunnen helpen bij het vinden van passende activiteiten of vrijwilligerswerk. Naast het bezoeken van stands, kunnen bezoekers deelnemen aan onder andere kook- en theaterworkshops. Prinses Máxima bezocht samen met burgemeester van der Laan de markt en sprak met de stichting ‘De Omslag’ die organisaties in geestelijke gezondheidszorg ondersteunt.

Koningin Beatrix bij jubileumbijeenkomst Reumafonds

Koningin Beatrix was vandaag in de Ridderzaal waar een Jubileumbijeenkomst georganiseerd was van het Reumafonds wat 85 jaar bestaat.

De Koningin – sinds 1980 beschermvrouwe van het fonds – luisterde naar de toespraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bekeek hoe een juryvoorzitter de Reumafonds Support Award uitreikte. Met de Support Award prijst het Reumafonds werkgevers en werknemers die een collega met reuma ondersteunen en wordt de aandacht gevestigd op het belang van openheid over reuma op de werkvloer. Anita Witzier – die de bijeenkomst presenteerde – wachtte ook nog een verrassing. Ze kreeg een onderscheiding vanwege haar inzet als ambassadeur voor het Reumafonds.

Kroonprins Willem-Alexander opent sanitatiesysteem ‘Waterschoon’

Kroonprins Willem-Alexander opende vanochtend in Sneek het duurzame en innovatieve sanitatiesysteem ‘Waterschoon.’ Waterschoon is aangelegd in de wijk de Noorderhoek in Sneek. De opening hiervan vond plaats tijdens het Symposium Waterschoon 2011.

Zo’n 350 mensen waren er getuige van, en zagen hoe de prins moeite had het zware wiel te draaien. Verder kreeg Willem-Alexander een rondleiding in het woonzorgcentrum Noorderhoek. Hier kreeg hij uitleg over de werking van Waterschoon, en de bewoners hadden uiteraard de dag van hun leven. Het nieuwe sanitatiesysteem zorgt dat in de afzonderlijke woningen via een keukenvermaler het organisch afval wordt ingezameld en samen met toiletwater (zwartwater) wordt afgevoerd door middel van een vacuümsysteem. Het huishoudelijke afvalwater (grijswater) wordt apart afgevoerd. Deze reststromen worden los van elkaar in een lokale zuiveringsinstallatie midden in de wijk schoongemaakt. In woningbouwproject Noorderhoek in Sneek worden in een periode van tien jaar 282 woningen gesloopt en ruim 200 woningen weer teruggebouwd. Al deze nieuwe woningen worden aangesloten op het nieuwe sanitatiesysteem.

Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima bij première ‘The Sound of the Bandoneón’

Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren vanavond bij de première van de Nederlandse documentaire ‘The Sound of the Bandoneón’ tijdens het International Documentary Film Festival Amsterdam.

De film had speciale aantrekkingskracht van Prinses Máixma, omdat de bandoneon een Argentijns muziekinstrument is. De film laat de strijd zien om het instrument levend te houden. Eén van de bekendste bandoneonspelers van Argentinië, Néstor Marconi, wordt gevolgd tijdens de repetities en concerten in Buenos Aires, net als Daniel Vedia die lesgeeft aan arme studenten op het platteland van Argentinië. Daniel Vedia was ook aanwezig bij de première en speelde na afloop van de film op de bandoneon.

Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven dansen op jaarlijks Stuyvesantbal in New York

In New York vond vanavond de 30e editie van het Stuyvesantbal plaats. Zoals ieder jaar waren ook dit keer Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven daarbij aanwezig.

Het bal wordt jaarlijks georganiseerd door de 'Netherland-America Foundation' waar Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven beschermvrouwe en beschermheer van zijn. Dit jaar werd tevens het 90-jarig bestaan van de 'Netherland-America Foundation' gevierd. Margriet en Pieter openden de avond met een openingsdans…


Prinses Máxima bezoekt project Boris op VSO het Duin

Prinses Máxima was vanochtend op bezoek bij de school ‘het Duin’ in Noordwijk.

 De prinses bezocht de school om kennis te maken met het project ‘Boris brengt je bij een baan’ Máxima sprak met leerlingen en keek mee tijdens een praktijkles. Landelijk nemen 400 leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) deel aan het project Boris. De stappen voor de deelnemende leerlingen zijn: loopbaanoriëntatie en beroepskeuze, een maatwerktraject en het vinden en behouden van een passende werkplek op de arbeidsmarkt. Het project is een initiatief van Colo en Stichting Speciaal Onderwijs in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tv tips:

Zaterdag: Blauw Bloed, 19.30 uur op Nederland 2: Interview met Prinses Anita (en Prins Pieter-Christiaan) vervolg op deel wat al in RTL Boulevard van de week kwam.

Zondag: Tros tv show, 21.20 uur op Nederland 1: Interview met Prinses Margriet en Prof.mr Pieter van Vollenhoven

woensdag 16 november 2011

Staatsbezoek aan VAE en Oman – 8 t/m 12 januari 2012

2e poging staatsbezoek aan Oman..

Afgelopen maart werd het staatsbezoek aan Oman uitgesteld. Vandaag werd bekend dat in januari 2012 het bezoek alsnog zal plaatsvinden. Eerst worden tussen 8 en 10 januari de Verenigde Arabische Emiraten bezocht, en daarna t/m 12 januari Oman.

Hoewel het bezoek begin dit jaar afgelast werd, bracht Koningin Beatrix samen met haar zoon en schoondochter wel een kort privébezoek aan de staat. Dit zorgde voor veel negatieve politieke reacties, maar het was voor het Koninklijk gezelschap een kleine moeite; ze waren immers op doorreis naar Qatar. Daar vond het staatsbezoek wel gewoon plaats. En nu maar hopen dat Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima begin volgend jaar niet weer voor niks die kant op gaan..

Oranje nieuws - 13 t/m 16 november 2011

Kroonprins Willem-Alexander bij 17e UNSGAB vergadering en Bon2011 Conferentie
13 t/m 16 november

Voor Máxima was het de afgelopen dagen een drukke bezigheid om drie schoentjes te vullen en briefjes te beantwoorden in Pietentaal. Haar hulppiet Willem-Alexander zat t/m vandaag in Bonn (Duitsland) om daar de 17e vergadering van de Adviesraad van de Secretaris-Generaal van de VN voor Water en Sanitatie (UNSGAB) voor te zitten. Ook hield hij er twee toespraken.

Na de bijeenkomsten waarbij de prins de voorzitter was, hield hij op 14 november een toespraak bij de opening van de Bonn2011 conferentie. Er werd gesproken over water, energie en voedselzekerheid. Ook stond tijdens de bijeenkomst het thema ‘groene economie’ centraal. Men wilt een oplossing zoeken voor een centrale groene economie. De overige dagen werden besteed aan het discussiëren en plannen bespreken over de VN top in Rio de Janeiro van 2012. Het bevorderen van hergebruik van afvalwater en efficiënter watergebruik in de landbouw werden bijvoorbeeld besproken. Ook vandaag nog hield Kroonprins Willem-Alexander  een toespraak. Hij zegt o.a. blij te zijn met de veranderingen die UNSGAB al teweeg heeft gebracht.

Afscheidsmiddag ambassadeurs op Paleis Huis ten Bosch

Op Paleis Huis ten Bosch werd maandag afscheid genomen van twee ambassadeurs.

Rond lunchtijd ontving Koningin Beatrix samen met haar schoondochter Prinses Máxima de ambassadeur van de Argentijnse Republiek, Santos Goñi Marenco. Hoewel het een afscheidslunch was werd er feestelijk uitgepakt met Argentijnse goulashsoep en empanadas. Om Koningin Beatrix niet buiten te sluiten werd er engels gepraat. Een paar uur later ontving Koningin Beatrix de ambassadeur van de Koning van Marokko, Jaouad El Himdi. Máxima stond toen alweer op het schoolplein van de Bloemcampschool.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven op wijkbezoek in Zwolle

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven bezocht maandag Zwolle in zijn functie als voorzitter van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) De projecten Samen Gaan voor de Palestrinalaan en Dak – en thuislozenopvang De Herberg.

Er werd een wandeling gemaakt door een Zwolse wijk, samen met een delegatie wethouders, politiemannen, de burgemeester en andere betrokkenen. Bij een beschilderde portiek van een flat in de Palestrinalaan sprak Pieter met wijkbewoners. De middag werd afgesloten bij de Herberg. Hoewel er genoeg bedden staan, koos van Vollenhoven er toch niet voor om een nachtje in zo’n bed te slapen en te testen hoe comfortabel de dak – en thuislozen kunnen liggen en ’s ochtends een ontbijt krijgen.

Koningin Beatrix viert 100-jarig bestaan FloraHolland mee

Koningin Beatrix was dinsdag bij de viering van het 100-jarig bestaan van de bloemenveiling FloraHolland.

In het Circustheater in Scheveningen werd het feestje met als thema ‘Floraholland viert 100 jaar kleur’ gevierd. Ook de Koningin droeg een fleurige outfit. De coöperatieve bloemenveiling FloraHolland biedt telers en klanten een netwerk van zes marktplaatsen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk, Eelde en de joint-venture Veiling Rhein-Maas in Duitsland). Ook is er een landelijk opererende bemiddelingsorganisatie (FloraHolland Connect) en een internationaal werkende afdeling Import. FloraHolland verwerkt jaarlijks ruim 12 miljard bloemen en planten.


Prinses Máxima bezoekt Ondernemershuis Deventer

Prinses Máxima bezocht dinsdag het Ondernemershuis in Deventer waar ze sprak met ondernemers die via het Ondernemershuis geholpen zijn bij de start van hun bedrijf.

Bij aankomst werd de prinses ontvangen door juichende toeschouwers die haar bloemen – waaronder een orchidee – overhandigden en stoer tegen de pers verkondigden: ‘nog wel even te wachten’ tot de prinses weer naar buiten kwam. Terwijl de orchidee in de auto gezet werd, bekeek Máxima binnen de  spulletjes van een klein bedrijfje met een microkrediet. RTV Oost hield kort voor het vertrek een interview met Prinses Máxima, daarin zegt ze onder andere “Het is heel heeeel belangrijk dat we in Nederland kleine ondernemers hebben, die hopelijk nog kunnen groeien.”

Koningin Beatrix opent vernieuwd Drents Museum

Koningin Beatrix opende woensdag het vernieuwde Drents Museum in Assen.

Het museum heeft zo’n jaar verbouwd en vanwege de opening een Chinese tentoonstelling in de nieuwe aangebouwde vleugel gepresenteerd. Koningin Beatrix bezocht de openingstentoonstelling en bekeek vol bewondering de 150 voorwerpen van aardewerk, zilver, goud, glas en steen. Vanaf morgen kan ook het publiek het Drents Museum weer bezoeken.

zondag 13 november 2011

Papo d’Anjo prinsesjes


Zoals de meeste moeders koopt/bestelt Prinses Máxima bij verschillende winkels kleding voor haar dochters. Zowel in binnen – als buitenland. Een merk waar Máxima (maar ook haar Spaanse collega Letizia) dol op is, is het Portugese Papo d’Anjo.Het jurkje wat Alexia droeg tijdens de fotosessie in Italië dit jaar, heeft haar zus én de Belgische Elisabeth in een grotere versie. Erg populair dus in de Koninklijke families.  Papo d’Anjo is een Portugees kledingmerk. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lissabon. Maar over de hele wereld hangt de kleding in boetiekjes en is het te bestellen via de webshop: http://www.papodanjo.com/  De kleding is klassiek, maar toch schattig. De jurkjes, blouses en jasjes gaan niet met de tijd mee en zijn daarom zo bijzonder. Papo d’ Anjo staat verder bekend om de drukke motiefjes en mooie details. Dat maakt ieder kledingstuk weer exclusief. Wie de webshop bekijkt, komt al gauw herkenbare jurkjes en prints tegen. Omdat de website zich aan het seizoen aanpast, zijn lang niet alle kledingstukken die Prinses Máxima hier kocht nog te zien.

Enkele voorbeelden van kledingstukken die momenteel nog via de webshop te bestellen zijn:
Foto’s: papodanjo.com, RVD, Gera Nieland – haagsallerlei.nl, Els Jacobi, screenshots

zaterdag 12 november 2011

Prinsesjes bij intocht Sinterklaas in Scheveningen – 2011

“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan’ Luidkeels stonden Prinses Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane vanochtend op de haven van Scheveningen te zingen. Ze waren – zoals ieder jaar – naar Scheveningen gekomen om Sinterklaas te verwelkomen.

In Wassenaar komt de Sint pas volgende week aan, en de prinsesjes willen natuurlijk wel vanaf vanavond hun schoen kunnen zetten. Prinses Máxima was alleen met haar meiden in Scheveningen (en wat beveiligers) Kroonprins Willem-Alexander moest dit jaar de traditionele intocht van de Sint missen. Hij was vanochtend in Den Haag, waar hij de Europese Trilateral Commission toesprak. De prinses was met haar dochters extra vroeg van huis vertrokken om vooraan te kunnen staan. Het lange wachten werd beloond met optredens van zangeres Sita en enkele Zwarte Pieten. Rond 11.15 uur kwam de stoomboot in zicht. Snel werden de lege snoepzakjes opgezocht, net op tijd want de zwarte pieten begonnen al pepernoten uit te delen. Toen ook de Sint voet aan wal zette, probeerden de prinsesjes hem te roepen.. Het lukte! Sinterklaas kwam hun kant op en poseerde met Amalia, Alexia en Ariane voor de fotografen.. Prinses Ariane werd zelfs opgetild en mocht op de arm van Sinterklaas plaats nemen. Voordat de optocht met praalwagens door Den Haag begon, wilde een groepje zwarte pieten nog graag met Prinses Máxima op de foto.

Tot 5 december zullen de prinsesjes uiteraard hun schoentje zetten en iedere avond liedjes zingen bij de open haard. Want mede door hun taalovereenkomst (Spaans en Nederlands) hebben de dochters van Willem-Alexander en Máxima een hechte band met Sinterklaas ;)

57 foto’s
Foto's: © Gera Nieland, http://haagsallerlei.nl/

Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima ontvangen leden Europese Trilateral Commission

Samen met haar zoon en schoondochter ontving Koningin Beatrix vandaag op Paleis Noordeinde de leden van de Europese Trilateral Commission.

Dit weekend kwamen de leden al bijeen in Den Haag voor de 35e jaarlijkse conferentie, waar ook Kroonprins Willem-Alexander een toespraak hield. Om nog wat meer Koninklijk bloed te ontmoeten bleef de commissie dus nog enkele dagen in de stad om vandaag te lunchen op het paleis met de Koningin, prins en prinses. De Trilateral Commission is opgericht in 1973 met als doel ervaren leiders samen te brengen om kwesties van mondiaal belang te bespreken en onderlinge communicatie en samenwerking tussen Europa, Noord-Amerika en Azië te verbeteren. De commissie houdt zich sindsdien bezig met het bevorderen van de politieke en economische samenwerking tussen deze werelddelen.