De Oranjes: juni 2007

vrijdag 29 juni 2007

Prins Pieter-Christiaan vandaag uit ziekenhuis

Prins Pieter-Christiaan mag vrijdag het Universitair Medisch Centrum in Utrecht verlaten. Hij werd daar vorige week vrijdag opgenomen met een ernstige bacteriële en virale huidinfectie. De prins is daarvoor de afgelopen week intensief medisch behandeld. Pieter-Christiaan moet de komende dagen nog rust houden en thuis zijn genezingsproces vervolgen met medicijnen.
Dat Pieter-Christiaan (35), derde zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, last had van zijn huid was al opgevallen rond de autoraces waaraan hij de afgelopen maanden deelnam.
Bij bezoek aan het ziekenhuis vorige week vrijdag werd meteen besloten de prins te houden. PC accepteerde zijn lot: het kan volgens hem na de zware behandeling alleen maar beter worden. De doopplechtigheid voor Emma, de op 28 november geboren dochter van Pieter-Christiaan en Anita, moest wel worden uitgesteld.

De bastaardkinderen van Prins Hendrik

Prins Hendrik kreeg in zijn leven zes - mogelijk acht- bastaardkinderen; vijf van Mien Abbo en één van Elisabeth van Bork. Ook bestaat het vermoeden dat hij nog twee dochters heeft bij Gertrude Duplessis en Alice Louise van Hemert.

dinsdag 26 juni 2007

Koningin bezoekt krijgsmacht

Koningin Beatrix heeft vanmorgen een werkbezoek gebracht aan de Generaal-Majoor De Ruyter van Stevinckkazerne in Oirschot. Ze sprak daar met militairen die recent hebben gediend in Afghanistan.
De Koningin voerde onder anderen gesprekken met teruggekeerde commandanten van de Task Force Uruzgan. Militairen van verschillende rangen, onder wie enkele gewonden, vertelden haar hun persoonlijke beleving van de missie.
Een onderhoud met eerder uitgezonden hulpverleners - dominee, psychologe en bedrijfsmaatschappelijk werker - sloot het werkbezoek van koningin Beatrix af.

(Foto: Defensie)

FOTOSESSIE-verjaardag Alexia

Prins Willem-Alexander, prinses Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane poseerden voor de fotografen. Prinses Alexia is vandaag jarig en dat werd gevierd met taart. In de Koninklijke Stallen in Den Haag vond vandaag een fotosessie plaats.Foto's: http://aycu40.webshots.com/image/19159/2006175363477427546_rs.jpg/http://aycu06.webshots.com/image/18485/2003803818016920219_rs.jpg/http://img242.imageshack.us/img242/7097/doop1jq1.jpg/
http://aycu15.webshots.com/image/19774/2005202250426892961_rs.jpg

   

Bekijk hier een filmpje van het feestje!

maandag 25 juni 2007

Deel 5 thema Bastaardkinderen

Deel 5 thema Bastaardkinderen: Johannes Willem van Reinhartshausen, bastaardzoon van prinses Marianne, dochter van koning Willem I

Prinses Marianne * 09-05-1810 + 29-05-1883 is een dochter van Koning Willem I en Koningin Wilhelmina. In 1830 trouwt prinses Marianne met haar neef prins Albert van Pruisen, hij was de jongere broer van de latere keizer Wilhelm I. Zij gingen wonen in Berlijn en zij kregen 5 kinderen, van wie er 2 niet de volwassen leeftijd zouden bereiken: 1) Charlotte 1831-1885 getrouwd met hertog George II van Saksen-Meiningen 2) Doodgeboren zoon 1832 3) Albert 1837-1906 getrouwd met hertogin van Saksen-Altenburg4) Elisabeth 27 augustus- 9 oktober 1840 5) Alexandrine 1844-1906 getrouwd met hertog Willem van Mecklenburg

Aanvankelijk was dit een gelukkig huwelijk; echter het verdriet om de gestorven kinderen kwam er een breuk in dit huwelijk. Prins Albert verwaarloosde haar en stak zichzelf in de schulden om zijn liefjes te behagen. In 1845 verliet prinses Marianne haar man en Berlijn om zich in haar buitenplaats Rusthof te Voorburg te vestigen. De echtscheiding wordt uitgesproken 31 augustus 1849. Prinses Marianne wordt daarop verbannen van het Pruisische hof waar haar kinderen verder worden opgevoed. Zij vertrok na de scheiding per schip het land en vertrok naar Sicilië, waar zij openlijk samen leefde met haar koetsier en minnaar Johannes van Rossum.
Op Sicilië wordt op 30 oktober 1849 een zoon geboren: Johannes Willem van Reinhartshausen. Johannes naar de vader Johannes van Rossum en Willem naar haar eigen vader Koning Willem I. De naam van Reinhartshausen krijgt hij pas in 1855 van Hertog Adolf van Nassau.Daarop verbrak het Oranjehuis alle contacten met haar, en werd haar de toegang tot Pruisen en dus feitelijk tot haar kinderen, ontzegd.
Kort na de bevalling maakte de prinses een maande durende reis naar Egypte en daarna betrok zij met van Rossum en haar zoontje een villa, die zij in 1851 had gekocht op de Monte Celio op Sicilië. Regelmatig was zij ook in Voorburg echter haar zoontje Johannes Willem, die in Nederland nooit werd erkend, bleef dan op Sicilië, waar ze hem dan regelmatig bezocht.

In 1852 mochten haar kinderen uit haar 1e huwelijk haar komen bezoeken van het Pruisische hof. In 1855 overlijdt Marianne’s oudste dochter in het kraambed. Een jaar later verkoopt zij haar villa en koopt slot Reinhartshausen aan de Rijn bij Erbach. Met haar zoon Albert heeft zij uiteindelijk een goede verstandhouding; echter haar dochter Alexandrine keurt haar levenswijze af.
Johannes Willem start in het najaar van 1861 een opleiding aan het particuliere onderwijsinstituut van de predikant W. Feller te Dauborn, waar hij zich een ijverige leerling toont. Tijdens de kerstvakantie krijgt de 12 jarige Johannes Willem plotseling roodvonk en sterft op 25 december 1861 in slot Reinhartshausen. Zijn moeder schenkt nog diezelfde dag F 60.000,-- aan de Evangelische kerk van Erbach ten behoeve van de bouw van een kerk te zijner gedachtenis (thans Johanneskerk geheten). Op het graf van haar zoon laat zij een mausoleum bouwen.Zijn heengaan heeft de prinses veel verdriet bezorgd, waar ze nooit goed is overheen gekomen.
10 april 1872 sterft haar minnaar Johannes van Rossum. Gedurende haar leven heeft ze veel gereisd, vaak naar het buitenland. Echter de laatste jaren van haar leven verbleef ze meestal in Voorburg op Rusthof. “s Zondags ging ze daar naar de “Oude Kerk” en zat dan in de “prinsessenbank”, die haar reeds in 1848 werd aangeboden.

In 1883 is ze in Reinhartshausen na een langdurig ziekbed overleden op 29 mei.Prinses Marianne is in Reinhartshausen begraven en zij is de enige “Oranje” die niet in Delft is bijgezet.

(Met dank aan Anja, Foto´s: Koningkeizerreiken, Wikipedia,RD)

vrijdag 22 juni 2007

Prins Pieter-Christiaan in ziekenhuis

Prins Pieter-Christiaan is vrijdag in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht opgenomen, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. De zoon van prinses Margriet heeft een huidinfectie en moet intraveneus, dus met medicamenten direct in de aderen, worden behandeld.
Hij heeft zeker een week medicijnen nodig, maar het is niet duidelijk of hij ook een week in het ziekenhuis moet blijven. Ook zijn vader Pieter en broer Floris hebben met huidproblemen gekampt, maar bij Pieter ging het om huidkanker en bij Floris om een abces.Bij Pieter Christiaan (1972) is dat dus niet het geval.

(Foto: Picturetrail)

donderdag 21 juni 2007

Prins van Oranje bezoekt HR.MS. Rotterdam

Prins Willem-Alexander bracht vandaag in Groot-Brittannië een bezoek aan Hr.Ms. Rotterdam. Het was voor de bemanning de laatste dag van de grootscheepse Flag Officers Sea Training.
De Hr.Ms. Rotterdam volgt de training in Plymouth, in het zuiden van Engeland. Het doel is om de hoogste standaard te behalen in de operationele inzet als marineschip. Aan boord zitten mariniers van 2 Mariniersbatakjon, die zich gedurende deze training beoefenden in amfibische operaties.

(Mindef)

Fotosessie gezin Prins van Oranje

Dinsdag 26 juni vindt op Landgoed de Horsten in Wassenaar een fotosessie plaats met Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje, Prinses Máxima, Prinses Catharina-Amalia, Prinses Alexia en Prinses Ariane. Tevens viert Prinses Alexia die dag haar 2e verjaardag.
Uitgangspunt voor deelname aan deze fotosessie is dat media de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis respecteren, in het bijzonder die van de Prins van Oranje, Prinses Máxima en hun kinderen. Dit geldt ook voor publicatie van beeldopnamen door derden gemaakt. (Zie ook de mediacode op www.koninklijkhuis.nl)

Deel 4 thema Bastaardkinderen

Deel 4 thema Bastaardkinderen:Frederik, bastaardzoon van Prins Frederik Hendrik
Stadhouder prins Frederik * Delft 29 januari 1584 en hij is overleden te Den Haag 14 maart 1647, 63 jaar oud. Hij is begraven te Delft 10 mei 1647. Hij is een zoon van prins Willem van Oranje en zijn 4e vrouw Louise de Coligny. Frederik Hendrik trouwt als hij 41 jaar oud is op 14 april 1625 te De Haag met Amalia, Gravin van Solms-Braunfelds (1602-1675)Uit dit huwelijk worden 9 kinderen geboren waaronder Willem II.

Hij heeft nog 2 buitenechtelijke relaties gehad met (1)Margaretha Catharina Bruyns en met (2)Adriana van Egmond van der Nijenburg (1577-1613) Uit deze 2e relatie zijn geen kinderen geboren.
Margaretha Catharina Bruyns, dochter van Ludolph Bruyns en Christina ten Herenhaven, schenkt Frederik Hendrik een zoon genaamd Hendrik. Er leven nu nog afstammelingen van deze Frederik.Frederik van Nassau geboren 1623/1624 gesneuveld bij Grevenbroich 12 oktober 1672 en begraven te Den Haag 17 januari 1673, natuurlijke zoon van stadhouder Frederik Hendrik en Margaretha Catharina Bruyns.
Deze Frederik is de voorvader van Pamela en Julie Nassau en van Janet Elisabeth Nassau, de enige nog in leven zijnde afstammelingen in mannelijke lijn van Willem van Oranje die de naam Nassau dragen.Deze Frederik van Nassau 1623/1624-1672 krijgt zijn opvoeding aan de academie van Monsieur Benjamin en vermoedelijk kreeg hij les in Schermen, Paardrijden, Frans en Latijn.

Frederik van Nassau krijgt van zijn vader Frederik Hendrik in 1640 kasteel Zuylenstein, die zich dan ook van Nassau-Zuylenstein mag noemen. De familie van Nassau-Zuylenstein blijft, totdat het geslacht in 1830 in mannelijke lijn uitsterft, eigenaar van het kasteel. Kasteel Zuylenstein ligt in de gemeente Leersum.

Frederik van Nassau trouwt te Den Haag op 18 oktober 1648 met Mary Killigrew (1627- )Zij is een dochter van Sir William Killigrew en Mary Hill van Honilay.
In 1659 wordt Frederik benoemd tot Gouverneur van zijn 8 jarig neefje prins Willem III, zoon van zijn halfbroer Willem II. Dit zeer tegen de zin van zijn Grootmoeder Amalia van Solms.Zijn Gouverneurschap duurt tot 1666 wanneer zijn neefje “Kind van de Staat” werd, dit tegen de zin van Willem III zelf. Willem III had liever gehad dat Frederik zijn Gouverneur bleef.Frederik en Mary krijgen 2 zonen: Willem en Hendrik van Zuylenstein.
Willem wordt geboren te Den Haag op 2 oktober 1649 en hij sterft te Zuylenstein op 2 juli 1708. Hij is 1e graaf van Rochford, Heer van Zuylenstein, Leersum en Waayenstein.Hij trouwt 28 januari 1681 te Den Haag met Jane Wroth (1659-1703).

Hendrik werd geboren in 1650 en erft na de dood van zijn vader Frederik van Nassau de Heerlijkheid Leersum. Hij treedt in militaire dienst en sterft al op 13 november 1673 in het leger voor Bonn en hij wordt in de buurt van Keulen begraven.
Frederik Nassau (1771-1845), de achter-achter kleinzoon van Frederik van Nassau, erft als onwettige zoon niet de titels van zijn vader, wel laat zijn vader hem het landgoed St. Osyth’s Priory na.Rocherd August (1853-1902) is de laatste van zijn familie die op het landgoed St. Osyth Priory is geboren. Hij gaat werken bij een Londense hoedenfabriek. Hij en zijn vrouw Jessica Warren krijgen 3 dochters en 3 zonen.

Zoon Frederik Frank Rocherd 1889-1959 gaat in de 1e Wereld Oorlog bij de Britse Marine vliegdienst en later wordt hij vertegenwoordiger bij dezelfde hoedenfabrikant als waar zijn vader heeft gewerkt. Hij en zijn vrouw Elsie Janet Coppin krijgen 3 kinderen Dorit Elsie, Frederik Herbert en Herbert John.
(Met dank aan Anja! Foto´s: Elsloo, switchimage, tate)

maandag 18 juni 2007

Prinses Máxima weer aan de slag

Prinses Máxima is weer aan de slag, na de geboorte van Ariane. Máxima houdt dinsdag in Londen een toespraak over de toegankelijkheid van de financiële diensten in de ontwikkelingslanden voor de bevolking daar.Ze spreekt voor de deelnemers aan het High Level Financial Inclusion Congres, dat wordt georganiseerd door het Britse Ministerie van Financiën en het Departement voor Internationale Samenwerking (DFID).
De echtgenote van prins Willem-Alexander gaat aankaarten dat meer arme mensen toegang krijgen tot financiële diensten als spaarrekeningen, verzekeringen en leningen. Meer dan 2 miljard mensen hebben die toegang niet of nauwelijks. Hierdoor kunnen zij zich niet sociaal-economisch ontwikkelen en meeprofiteren van de economische groei die deze landen doormaken.
Prinses Máxima opent vrijdagmiddag 22 juni het lustrumsymposium van de Prins Claus Leerstoel in Paleis Noordeinde in Den Haag en woont maandag 25 juni in Den Haag de afronding bij van het project Taskforce Jeugdwerkloosheid. (Telegraaf)

Gravin Zaria 1 jaar!

zaterdag 16 juni 2007

Koningin opent Betuweroute

Koningin Beatrix heeft zaterdagmiddag de Betuwelijn, het omstreden nieuwe goederenspoor tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, geopend. De vorstin haalde in Barendrecht, even na drie uur, een handel over waarmee verderop, op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht, een speciale trein in beweging werd gesteld.
Heel ver kwam de zevenhonderd meter lange stoet met tien locomotieven en ruim twintig wagons overingens niet, want actievoerders van GroenFront hadden zich bij Papendrecht aan het spoor vastgeketend. De rit werd snel stopgezet. In Barendrecht, waar ook de overkapping van de sporen (waaronder ook de Betuwelijn) werd geopend, was van de actie in de Alblasserwaard weinig te merken. De festiviteiten op de kap moesten omstreeks half vier door het slechte weer worden stopgezet.
De Betuwelijn heeft bijna vijf miljard euro gekost. In 1989 werd nog gedacht dat het werk een miljard zou gaan kosten. De aanleg van het project heeft tien jaar geduurd. Foto's: KLIK

Koningin opent Den Haag Sculptuur 2007

vrijdag 15 juni 2007

Deel 3 thema Bastaardkinderen

Deel 3 thema Bastaardkinderen: 8 bastaardkinderen van prins Maurits
Prins Maurits, zoon van prins Willem I en zijn 2e vrouw prinses Anna van Saksen, is geboren te dillenburg op 14 november 1567.
Gedurende 40 jaar trekt deze Oranje in Europa meer aandacht dan alle gekroonde hoofden bij elkaar. Hij bereikt wat zijn vader tevergeefs heeft nagestreefd: een geslaagde Opstand tegen Spanje. Hij gaat ongehuwd door het leven, maar hij heeft verschillende bastaardkinderen bij verschillende vrouwen. De bekendste is Margaretha van Mechelen, dochter van jonkheer Cornelis van Mechelen, Schepenen van Lier en Barbara van Nassau, die weer een afstammeling is van Alexis van Nassau-Corroy, bastaardzoon van graaf Hendik III van Nassau.


De Katholieke Margaretha werd als wees te Leiden opgevoed en de prins onderhoudt haar met een jaargeld van F 6000,--.Uit deze relatie die van 1601 tot circa 1610 duurde worden 3 zoons geboren, de enige kinderen die behandeld werden als wettige kinderen en aan het hof werden opgevoed, de overige natuurlijke kinderen werden buiten het hof gehouden.
Prins Maurits en Margaretha van Mechelen krijgen 3 zoons:
1) Willem van Nassau, Heer van de Lek * rond 1601 + 18-08-1627. 1625: wordt hij benoemd tot Luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland Huwt te Sluis op 04-04-1627 met Anna van der Noot (+1642)Hij verwekt voor zijn huwelijk een zoon bij Barbara Cox:Jonker Willem van Nassau * rond 1620 + tussen 1677 en 1679.Huwt in 1650 met Geertruid Hendriks Mulder (1629-1719)Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren, het geslacht sterft uit in 1751.
2) Lodewijk, Heer van Beverweerd * 1602 + Den Haag 28-02-1665 Huwt 07-04-1630 Isabella, Gravin van Hornes + 1664 Lodewijk krijgt in 1625 van zijn vader het huis Beverweerd aan de Kromme rijn en de Heerlijkheid Odijk; deze is via Anna van Buren in de familie terechtgekomen.Als zijn broer Willem in 1627 komt te overlijden, erft hij de heerlijkheid van Lek.Lodewijk maakte carrière in het Staatse leger, onderscheidde zich in 1629 bij het Beleg van ’s-Hertogenbosch, werd 1632 kolonel en redde in 1640 bij Hulst de kanonnen uit de handen van de vijand. Hij werd in 1643 generaal-majoor en gouverneur van Bergen op zoom en in 1658 gouverneur van ’s-Hertogenbosch.Uit dit huwelijk worden 6 dochters en 4 zonen geboren:
Gerhard doopdatum Den Haag 21-10-1643 en hij overlijdt op jonge leeftijd, Maurits Lodewijk I * Den Haag 1631 + Leiden 23-04-1683.Hij wordt Rijksgraaf van Nassau La Lecq, huwt met Isabella van Beieren en dit geslacht sterft uit in 1861
Willem Adriaan I, Rijksgraaf van Nassau-Odijk, *1632 + 21-09-1705Huwt in februari 1664 met Elisabeth van der NisseUit dit huwelijk 12 kinderen met nakomelingen wat betreft Nassau-Odijk en Nassau-Lalecq.
Hendrik, Heer van Ouwerkerk en Woudenberg * Den Haag 16-12-1640 + Roeselaere 18-10-1707 huwt Francoise van Aersen.Uit dit huwelijk komen 8 kinderen en hij erft Nassau-Ouwerkerk
3) Maurits van Nassau * rond 1604 en hij sterft aan de pest op 5 juni 1617


Uit de relatie van prins Maurits met Cornelia Jacobsdochter wordt een dochter geboren:Anna van Nassau +11 juni 1673. Zij trouwt in Vianen (Luxemburg), maar zij gaat in ondertrouw te Heusden, Noord-Brabant op 7 maart 1636 met Jonkheer Francois de Ferrier +1647.
Uit de relatie van prins Maurits met Ursula de Rijck wordt ook een dochter geboren:Elisabeth van Nassau. Zij is geboren in 1611. Zij is ongehuwd en verzorgt haar zieke moeder en uiteindelijk sterft zij in 1679. Zij wordt op 29 0ktober 1679 begraven in de Grote Kerk te Breda.


Uit de relatie van prins Maurits met Jobgen van Alphen Arendsdochter wordt rond 1612 een zoon geboren: Carel van Nassau. Als hij 10 jaar oud is, gaat hij naar internaten te Rijnsburg. Carel leidt het leven van een edelman wat wat uit zijn opleiding en aankopen blijkt. In 1630 trouwt hij met Margaretha van Bodegem, kinderloos huwelijk. Carel sneuvelt op 28 maart 1637 bij Porto Calvo te Brazilië.
Uit de relatie van prins Maurits met Anna van den Kelder wordt 1616 wederom een zoon geboren die de naam Carel Maurits van Nassau meekreeg.Hij wordt opgevoed door zijn moeder, die net als zijn andere vrouwen bij wie hij een kind heeft verwekt, een jaargeld ontvangt om haar zoon op te voeden.Samen met zijn halfbroer Carel, bezoekt hij de kostschool in Rijnsburg. In 1628 wordt Carel Maurits ziek, een kwaadaardig gebrek aan zijn hoofd en uiteindelijk sterft hij in 1646 ongehuwd.
Uit de relatie van prins Maurits met Deliana de Backer krijgt de prins een dochter:Eleonora van Nassau geboren rond 1620 en gestorven tussen 1693-1793. Zij huwt op 23 februari 1642 met Gerhard Bernhard, Freiherr van Pöllitz.
Prins Maurits dreigt op zijn sterfbed te huwen met zijn maîtresse Margaretha van Mechelen, zodat dan haar kinderen erfgenaam worden als zijn halfbroer prins Frederik niet huwt met Amalia van Solms. 3 weken nadat prins Frederik Hendrik getrouwd was overlijdt hij op 23 april 1625 te Den Haag.


*=geboren, +=gestorven

(Met dank aan Anja,
Wikipedia, TDK, Koninklijke Bibliotheek)

woensdag 13 juni 2007

Dankbrief van Prins van Oranje en Prinses Máxima

De Prins van Oranje en Prinses Máxima spreken in een door hen ondertekende brief hun dank uit voor de vele cadeaus, persoonlijke brieven en gelukwensen die zij hebben ontvangen na de geboorte van hun dochter Ariane en de hartverwarmende reacties na de ziekenhuisopname van de kleine Prinses.

(RVD)

dinsdag 12 juni 2007

Kroonprins begint rechtszaak tegen Party

Kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima beginnen een rechtszaak tegen roddelblad Party.
Dat heeft volgens hen hun persoonlijke levenssfeer aangetast en onrechtmatig gehandeld door vorige week foto's te publiceren van een familie-uitje op het strand van Wassenaar. De schending van de privacy geldt wat de prins betreft vooral Amalia en Alexia, die op de foto's te zien zijn met hun moeder.
(BNdestem)(Ik heb de foto´s ook gezien en ze zijn wel leuk, maar uit respect voor de privacy van Willem-Alexander en zijn gezin plaats ik ze niet.)

maandag 11 juni 2007

In de media


Panorama:


Vorsten:

Troskompas:

zondag 10 juni 2007

Deel 2 thema Bastaardkinderen

Deel 2 thema Bastaardkinderen: Justinus van Nassau, bastaardzoon van Willem van Oranje
Willem van Oranje is ontroostbaar als zijn gemalin Anna van Egmond, Gravin van Buren op 24 maart 1558 op 25-jarige leeftijd komt te overlijden.

Willem van Oranje leert in 1558 Eva Elincx, ook bekend als Eva Elinx (circa 1535-1590) kennen. Zij is een dochter van een burgemeester uit Emmerich. Uit deze buitenechtelijke relatie wordt er in september 1559 een zoon geboren, die de naam Justinus krijgt. Justinus wordt onder Willems toezicht opgevoed. Hij studeert vervolgens aan de universiteit van Leiden. Zijn loopbaan in het Staatse leger verhoogt zijn aanzien en in 1583 wordt hij Kolonel van de Infanterie.
Met enige aandrang van zijn halfbroer prins Maurits wordt Justinus door de Staten Generaal benoemd tot Luitenant-admiraal van Zeeland. Hij werkt mee aan het ontzet van Antwerpen(1585). Hij verdient in 1588 zijn sporen door 2 galjoenen van de Spaanse Armada in te nemen. De Spanjaarden wordt hiermee een zware slag toegedaan. In 1590 staat hij Maurits terzijde bij de inname van Breda.

Tijdens diverse diplomatieke missies in Justinus ook van de partij en op deze manier ondersteunt hij de politiek van zijn halfbroers. Voor hen oefent hij vanaf 1601 de heerlijke rechten over de Baronie Breda uit. Als de stad in 1624 door de Spaanse veldheer Ambrosio Spinola (1569-1630) wordt belegerd, leidt Justinus de verdediging. Dit mag echter niet baten, want op 11 juni 1625 moet hij capituleren. Hij verhuist naar Leiden en verdiept hij zich in de wetenschap. Ondertussen trouwt hij te IJsselmonde op 4 december 1597 met Anna, Barones van Merode (1565-1634). Uit dit huwelijk worden 2 zonen en 1 dochter geboren.
Op 26 juni 1631 overlijdt hij in de sleutelstad Leiden. In de Hooglandse kerk te Leiden ligt hij en zijn vrouw begraven. Zijn grafsteen is daar te zien met naast hem zijn vrouw Anna van Merode.

(Met dank aan Anja, Wikipedia, Geocities)

woensdag 6 juni 2007

Deel 1 thema Bastaardkinderen

Inleiding thema bastaardkinderen:
Vele bastaarden zijn er door de eeuwen heen geboren bij de Oranjes. Van de vrouwen die deze kinderen kregen, is meestal weinig van bekend. Zij ontvingen financiële vergoedingen, maar bleven verder op de achtergrond. Alleen Margaretha van Mechelen, de moeder van de 3 zonen van prins Maurits (1567-1625) is hierop een uitzondering; zij leefde openlijk met de prins van Oranje. Ofschoon volgens Hollands recht bastaarden niet tot de Adel behoren, beschouwden men bastaarden van de Oranjes wel als Adellijk.Zo sprak men bv. over Willem de Zwijgers natuurlijke zoon Justinus als Jonker van Nassau.
De Oranjes zorgden goed voor de bastaarden die zij aanvaardden. De meeste werden gewoon aan het Hof opgevoed, samen met de eventuele halfbroers en –zusters. Thans zijn alle bastaardtakken uitgestorven, op één onwettige tak van de Nassau-Zuylenstein. (bastaardtak van prins Frederik Hendrik 1584-1647) Hiervan leven in Engeland nog 3 (vrouwelijke) leden te weten Janet, Julie en Pamela Nassau. Zij zijn de enige levende descendenten in mannelijke lijn van Willem de Zwijger (1533-1584)
De takken van Palamedes van Chalon en Justinus van Nassau stierven in de 16e en 17e eeuw uit; de laatste afstammeling van prins Maurits, Johanna Geertruida van Nassau overleed in 1861.
Deel 1 thema bastaardkinderen: Palamedes van Nassau, bastaardzoon van Rene van Chalon
Rene van Chalon wordt in Breda geboren op 5 februari 1519 als enige zoon van Hendrik III van Nassau (1483-1538) en zijn 2e vrouw Claudia van Chalon (1498-1521)Na de dood van zijn vader in 1538 wordt hij plechtig ingehuldigd als Heer van stad en lande van Breda.22 augustus 1540 trouwt Rene met Anna, Hertogin van Lotharingen en uit dit huwelijk wordt een dochtertje geboren dat maar erg kort leefde. Nog tijdens zijn 1e huwelijksjaar wordt zijn bastaardzoon Palamedes geboren, wie zijn moeder is, is onbekend.

Palamedes groeit ook op in het kasteel van Breda. En hij slaagt erin Polyxena van Mansfeld zo zeer te bekoren dat zij niet alleen belooft ondanks zijn onwettige geboorte met hem te trouwen, doch ook het huis van haar oom te ontvluchten. Zij groeit op bij haar oom Fredrik van Brederode (1531-1568 broer van de moeder van Polyxena) op het kasteel Batestein te Vianen, na het vroege overlijden van haar moeder. Dit kasteel is een centrum van verzetsplannen tegen het Spaanse gezag en de gebroeders Jan, Willem en Lodewijk van Nassau, die hier geregeld besprekingen voeren. Mogelijk is Palamedes in het gevolg van Oranje meegekomen en heeft hij zo Polyxena ontmoet.

Uit het huwelijk van Palamedes en Polyxena, dat rond 1566 wordt gesloten worden 2 zoons en 1 dochter geboren: 1) Margaretha. Zij huwt 2x met Filips de Robles en Baron de Lilly.2) Rene, Hij is kapitein van de Compagnie Waalse Landknechten en later Gouverneur van Hulst. Hij trouwt met Anne de Longin, maar dit huwelijk blijft kinderloos 3) Hendrik (1560-1616) trouwt met Odilia de Heu en zij krijgen 2 dochter en 1 zoon. Hendrik wordt onder zijn beroemde grootvader van moeders zijde Pieter Ernst, Graaf van Mansfeld ridder in de Orde van het Gulden Vlies en plaatsvervangend Gouverneur van Virton en St. Mart, beide in Luxemburg. In 1592 wordt hij stadhouder van Luxemburg. Zijn 3 kinderen trouwen maar zorgen niet voor een nageslacht.
Van Palamedes is helaas geen foto of tekening beschikbaar, wel is er een vlinder met dezelfde naam..

(Met dank aan Anja,foto´s: Wikipedia, Cultuurwijzer,Nature)

dinsdag 5 juni 2007

'Traktatie'

5 juni 1990 kwam ‘RoyalfanVivian’ ter wereld…en nu alweer 17 jaar later ‘trakteer’ ik op 17 mooie foto´s van de Oranjes. Het was heel moeilijk om de selectie te maken, want er zijn zoveel mooie foto´s. Ik hoop dat jullie ze mooi vinden.

(foto´s:Worldroots,AD, Trouw, DLB, ST)

Koningin bij congres Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Voor foto´s kijk hier!

vrijdag 1 juni 2007

Royalfanvivian´s-juni brief

Ha Royalfans! Het lijkt zo onderhand wel een soort column die ik voor mijn maandelijkse tijdschrift ‘RoyalfanVivian’ schrijf (Ja ik fantaseer graag) maar het is ‘gewoon’ de Juni-brief, zoals jullie iedere keer aan het begin van de maand van mij gewend zijn.
Waar wil ik mee beginnen?? Allereerst maar over het thema dan. Het thema van deze maand zal heten: ‘Bastaardkinderen’ Een interessant onderwerp vind ik, hopelijk vinden jullie dat ook. Wat ik er echter wel bij wil vertellen is dat Anja (trouwe bezoekster) alle delen gemaakt heeft en naar mij toe gemaild. Hiervoor nogmaals veel dank! Verder wil ik even mijn excuses aanbieden, omdat ik in de maand mei ‘slordig’ met m´n thema ben omgegaan. Vooral de laatste paar delen kwamen pas op het laatste moment op de site en dat had ik gewoon beter moeten verdelen. Dus ik beloof dat de delen nu echt netjes verspreid over de maand komen. Heb je in de gaten dat ik mijn belofte nog steeds niet nakom? Stuur me dan gerust een mail met iets van: ‘Heey hoe zit da meeij dat thema? Schiet es op!’ Ik denk dat ik dan wel luister..
Dan het volgende: EEN OPROEP, in eerste instantie was de mail voor mij bedoeld maar omdat ik die videobanden niet in mijn bezit heb, probeer ik het maar via m´n site. Hopelijk kan iemand helpen. Hier de mail:
Beste Vivian, Ik ben op zoek naar videobanden (in zéér goede staat) van de huwelijken van Constantijn en Laurentien en van Willem-Alexander en Máxima. De videobanden die ik heb zijn zéér slecht, kwa beeldkwaliteit; tijdens het opnemen van het huwelijk van 2-2-2, is mijn videorecorder kapot gegaan. Ik dacht in eerste instantie dat de schade wel mee zou vallen, maar toen ik de videoband weer uit de kast pakte, na een hele tijd, ontdekte ik dat het beeld: schokte, trilde en rolde. Nou dat is ook niet fijn om naar te kijken. Het complete huwelijk van 2-2-2 duurde zo’n 4 uur (240 minuten). Ik heb diverse mensen gemaild, maar helaas………..met geen positief succes. Ook ben ik op zoek naar het complete huwelijk (burgerlijk en kerkelijk) van Constantijn en Laurentien. Dus liever géén samenvattingen van 60, 80 of 100 minuten. Want zo lang duurt zo’n tv-uitzending in werkelijkheid niet. Als ik iets vraag dan graag ALLES, en niet INGEKORT. Misschien kun je me helpen?. Ik zou ook graag het interview willen hebben dat Maartje van Weegen had met Constantijn en Laurentien, voorafgaand aan hun huwelijk. Ik hoop dat het niet teveel gevraagd is?. Wellicht kan je me helpen of weet jij iemand anders die me kan helpen?. Alvast bedankt, mvg Twanne Mail als jij dit probleem kunt oplossen naar twanne@solcon.nl
Ja! En dan nu iets waar ik verschillende reacties op verwacht.. Vanaf nu is er per maand een quiz. Dus niet meer om de week of nog korter. Ten eerste is het voor sommigen best een opgave denk ik om voor de uiterlijke datum steeds de antwoorden te sturen en vooral het vinden van de antwoorden. De quizzen zijn al niet zo simpel, en daarnaast weet ik op een gegeven moment ook geen onderwerpen voor de quizzen meer te bedenken. Het is voor jullie ook een fijn idee dat je een maand de tijd hebt toch? Hopelijk zijn er niet al te veel mensen nu teleurgesteld. Er zullen per quiz ook iets meer vragen komen, dus in principe mis je niets.De juni-quiz komt waarschijnlijk dit weekend nog op de site.
Graag maak ik van deze mededelingen-brief ook nog even gebruik door reclame voor een splinternieuwe weblog te maken! www.maryletizia.web-log.nlGaat zoals de naam al zegt: Over de prinsessen Mary van Denemarken en Letizia van Spanje, daarnaast wordt er ook aandacht aan de rest van hun familie besteed. Met categorieën als: kleding, huwelijk, kinderen enz. Doordat deze weblog pas nieuw is, kan het wel wat publiciteit gebruiken. Want als ik dan terugkijk op augustus 2005…toen royalfanvivian.web-log.nl online ging..nou nou! in het begin moet je echt doorzetten hoor. De bezoekers wilden maar niet komen! Of beter gezegd: niemand kende mijn weblog natuurlijk. Gelukkig is dat anno 2007 allemaal verleden tijd en behoor ik tot de gelukkige webloggers met gemiddeld 8.000 bezoekers per maand en een hoop mensen die op mijn logjes reageren. Hartelijk dank! De 2e weblog waar ik in deze brief reclame voor maak is: www.royaleurope.web-log.nl Prachtige weblog met actueel royalnieuws en als rode draad: Vorstelijke juwelen, wat mede in de lay-out zichtbaar naar buiten komt!Wat betref de lay-out van mijn site..nu is ´t hier nog lief voorjaar: Maar in de loop van deze maand zal de lay-out veranderen, met wellicht een aanpassing op het seizoen en ik denk zomaar dat ik de knallende kleur Oranje weer eens tevoorschijn tover. Oranje voor Oranje!
En dan tot slot: dinsdag 5 juni ben ik jarig, ik mag dan het getal 17 als leeftijd gaan dragen..Ik kan jullie helaas niet trakteren op koffie met gebak.Zou wel kunnen misschien..maar zie die eventuele koffievlekken maar eens uit mijn weblog te poetsen.. Nee ik neem het zekere voor het onzekere en trakteer op een door mijzelf samengestelde top 17 van mooiste koninklijke foto´s. Je bent dinsdag van harte uitgenodigd. Maar dat geld eigenlijk voor altijd!
Genoeg gebrabbel, ik zou zeggen: Geniet van het thema, succes met de quiz, en voor van alles en nog wat ben ik altijd te bereiken via vivianvalke@hotmail.com
Groetjes, RoyalfanVivian