De Oranjes: december 2010

woensdag 29 december 2010

Bruidsmeisje Amalia achter de schermen

Voordat de Zweedse Kroonprinses Victoria en Prins Daniel konden trouwen, werden er natuurlijk veel voorbereidingen getroffen. Van bloemschikken tot repetities in de kerk. In Zweden verschijnt eind januari een dvd “Det Kungliga bröllopet”Vandaag verscheen er op internet al een fragment waarin Amalia ook te zien is, ze bekijkt met haar peettante Victoria en andere bruidskinderen de kerk:KLIK HIER VOOR HET FILMPJE

zaterdag 25 december 2010

Kersttoespraak Koningin - 2010


Foto: RVD

"
Van het lied dat zojuist gezongen werd, luiden de eerste woorden: "Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan." Het is het licht van Jezus' geboorte. Zijn komst op aarde en de weg die hij is gegaan richten het oog op wat het leven inhoud geeft en waarde. Kerstmis inspireert stil te staan bij wat wij belangrijk vinden. Het zijn dagen van bezinning op vragen waaraan wij aandacht willen geven en op alles waaraan wij hechten voor ons zelf, voor elkaar en voor een toekomst waarin wij kunnen geloven.


Ieder mens heeft behoefte aan een veilige plek en een bestaan in harmonie met anderen; met elkaar maken wij deel uit van één samenleving. Daarom moeten wij zorgen dat de basis sterk blijft en de verhoudingen evenwichtig. Vrees voor onbestemde veranderingen leidt tot onrust en onzekerheid over de toekomst. Dan komt ook het maatschappelijk weefsel onder spanning. Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen. Maar geduld, respect en saamhorigheid kunnen tegenwicht bieden. Het komt aan op maatschappelijke verbondenheid. De uitdaging is steeds elkaar te betrekken bij het oplossen van problemen. Wie zich deelnemer voelt, wordt ook gesterkt in besef van eigenwaarde.


Wie wil meewerken aan begrip en vertrouwen zal bereid moeten zijn eigen vooroordelen onder ogen te zien en zijn handelen te toetsen op de consequenties voor medemensen en de gevolgen voor de samenleving als geheel. Elke gemeenschap is geworteld in sociaal gevoel en vergt verantwoordelijkheid over en weer. Medemenselijkheid, betrokkenheid en solidariteit zijn krachten die binden en in moeilijke tijden houvast kunnen bieden.


Steun wordt ook gezocht in het persoonlijk leven. In de kracht van eigen overtuiging kunnen mensen innerlijke zekerheid vinden. Maar wanneer in het leven de golven hoog gaan is moed nodig om vast te blijven houden aan beginselen. Tegen de stromen in komt het aan op standvastigheid.


Uit verhalen over de Tweede Wereldoorlog kennen we indrukwekkende voorbeelden van persoonlijke moed, toen mensen die zichzelf niet moedig achtten, toch voor hun principes bleven staan. Hun keus had grote gevolgen voor anderen en voor henzelf. Ondanks vrees en vertwijfeling vonden zij tóch de kracht om trouw te blijven aan hun geloof in humane solidariteit.


Die wereld van de oorlog ligt gelukkig ver achter ons. In het geschiedenisverhaal van jongere generaties spelen dan ook andere voorbeelden een rol. Opnieuw zijn er mensen - ver weg en soms dichtbij - die in actie komen waar onrecht heerst. Er is nog altijd moed nodig om sterk te blijven en tegenstand te trotseren. Ook wij kunnen voor de vraag gesteld worden: waar staan we als het aankomt op gerechtigheid?


Het geweten is de toetssteen die de keus bepaalt. Door vanuit beginselen te leren omgaan met goed en kwaad wordt iemands geweten van jongsaf gevormd. Daarin ligt de basis voor persoonlijke overtuiging en standvastigheid. Wie op eigen keuzen wordt aangesproken moet zich niet alleen tegenover zichzelf kunnen verantwoorden maar ook tegenover anderen.


Dagelijks merken we dat over uitgangspunten en verwachtingen ten aanzien van het algemeen belang verschillend wordt gedacht. Het gevaar bestaat dat het gemeenschappelijke wordt verzwegen en verschillen worden uitvergroot. Dan worden muren van vermeende tegenstellingen opgetrokken en verharden standpunten. Maar het is juist belangrijk te zoeken naar wat verbindt en elkaar over en weer te bemoedigen.


Uiteenlopende opvattingen horen natuurlijk bij een open samenleving. We kunnen de verschillen niet ontkennen maar moeten ze zien als startpunt voor maatschappelijke dialoog. Het is niet nodig elkaar te overtuigen om elkaar te verdragen. Dát is de basis van wederzijds respect.


Bemoediging vinden wij evenzeer in het delen van waarden die door de eeuwen heen gestalte hebben gekregen. Die zijn herkenbaar op tal van plaatsen waar mensen vreedzaam met elkaar verkeren en samenwerken. Van oudsher berust dit op verdraagzaamheid, zorgvuldigheid en hulpvaardigheid. Deze principes zijn ook vandaag essentieel. Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Zo heeft Jezus de bekende gulden regel - wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet - pósitief geformuleerd.


Bij de processen die het menselijk leven beheersen zijn wij allen betrokken. In tal van verbanden zijn wij met elkaar verbonden. Door ons te richten op een gemeenschappelijk perspectief kunnen wij trachten angst en argwaan te overwinnen en een goede balans te vinden tussen 'wij' en 'zij'. In de boodschap van geloof, hoop en liefde geeft Kerstmis ons bezieling en bemoediging.


Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest toe."

donderdag 23 december 2010

'Juliana's jaren' - 1925…serie ter gelegenheid van Juliana’s 100e geboortejaar (1909-2009)


1925


In 1925 wordt Juliana uitgenodigd de eerste spade in de grond te steken voor het Juliana-kanaal in Limburg. Na slechts een paar minuten heeft de prinses al een flink gat gegraven en roept spontaan; “Dat ging best! Ik had eigenlijk het hele kanaal wel even kunnen graven.” Bij die publieke activiteit blijft het niet dat jaar.. Net een aantal maanden 16 jaar is ze, als ze met haar ouders aanwezig is op het Amsterdamse IJsclubterrein waar kinderfeesten georganiseerd worden. Na de officiële ontvangst van het Koninklijk gezin wordt het een ontspannen gebeurtenis. Juliana interesseert zich in de spelletjes, en ontfermt zich over de kinderen als een echte moeder, terwijl Wilhelmina en Hendrik ergens formeel staan te praten. In het najaar is het weer tijd voor officiële foto’s.. Het bleken zeer populaire foto’s van Juliana te zijn, want je komt ze zo nu en dan nog overal tegen.. Opvallend is dat ze zich van twee kanten laat zien; met lang los haar, en met een opgestoken kapsel..Of zou een van de twee foto’s toch een montage zijn?:Foto's: RVD

zondag 19 december 2010

FOTOSESSIE IN ARGENTINIË

Zoals eerder vermeld brengen Kroonprins Willem-Alexander, Prinses Máxima en hun dochters de kerstdagen door bij de familie in Argentinië. Omdat vakanties in Argentinië tot op heden niet zonder het ‘geklier’ van de media zijn verlopen, besloten Willem-Alexander en Máxima vandaag een fotosessie te organiseren voor Argentijnse en Nederlandse media om in ruil daarvoor met rust gelaten te worden.


Hoewel er in Nederland een flink pak sneeuw ligt, is het in Argentinië prachtig weer. De fotosessie vond plaats in Villa La Angostura – de plaats waar de broer van Máxima (Martin) een restaurant heeft. Met een prachtig decor – tussen de bloemetjes- en nabij het Nahuel Huapi-meer werd er geposeerd…en dat leverde schattige voorjaarsplaatjes op!De RVD heeft een foto vrijgegeven:


(De 'draden'  zijn regendruppels die zo nu en dan tijdens de fotosessie vielen)KLIK HIER VOOR EEN UITGEBREIDE FOTOSERIE !

zaterdag 18 december 2010

Oranje nieuws – 17 & 18 december 2010

Friso_clausprijs Koninklijke familie bij uitreiking Prins Claus Prijs


Koningin Beatrix, Kroonprins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prins Friso, Prinses Mabel, Prins Constantijn en Prinses Laurentien waren gistermiddag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam aanwezig bij de jaarlijkse uitreiking van de Prins Claus Prijs aan de Algerijnse Barzakh Editions, die de prijs krijgt omdat hij een platform heeft gecreëerd voor een nieuwe generatie van Algerijnse schrijvers. Prins Friso – die samen met Prins Constantijn erevoorzitter is van het Prins Claus Fonds – reikte de prijs uit. 
Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima aanwezig op bijeenkomst zedenzaak


Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima zijn direct na de uitreiking van de Prins Claus Prijs in Amsterdam doorgereisd naar een bijeenkomst voor ouders van kinderen van de zedenzaak.. Dit om met hun aanwezigheid medeleven te tonen en symbool te staan voor de betrokkenheid van de Nederlandse bevolking met deze kinderen en hun ouders.
Magali_aimee_circus Familie van Vollenhoven bezoekt Wereldkerstcircus


Vanmiddag begon in het Koninklijk Theater Carré het t/m 3 januari durende ‘Wereldkerstcircus’ waar een gedeelte van de familie van Vollenhoven naar toe kwam..


Oma Prinses Margriet, Prins Maurits, Prinses Marilène, Lucas, Felicia, Prinses Aimée, Magali, Prinses Anita, Emma, Prins Bernhard, Prinses Annette, Isabella, Samuel en Benjamin zagen verschillende circusacts van het beste wereldniveau voorbij komen. Magali en Samuel genoten van clown Fumagalli, terwijl Isabella – die zelf op turnen zit- geen genoeg kon krijgen van de beste fietsacrobaten uit China en een vliegende trapeze act uit Korea.


Video
Prinses Margriet sluit Glazen Huis
..."Aids wordt vaak onder de aandacht gebracht. Maar het is ook belangrijk dat juist de stille slachtoffers aandacht krijgen. En die stille slachtoffers van aids zijn vaak de kinderen.”


Na Kroonprins Willem-Alexander in 2007, en Prinses Máxima in 2009 was het vanavond de beurt aan Prinses Margriet om het Glazen Huis – die dit jaar in Eindhoven staat - op slot te doen voor de 7e editie van de actie ‘Serious Request’ van Radio 3FM.


Dit jaar wordt geld ingezameld voor aidswezen in Afrika – in samenwerking met het Rode Kruis. Omdat Prinses Margriet erevoorzitter is van het Rode Kruis was zij de aangewezen persoon om dit jaar de 3 dj’s op de sluiten. Ook vroeg de prinses in ruil voor geld een nummer aan; ‘Mister Blue’ van de aan aids overleden zanger René Klijn. Verder bood Margriet een veilig aan: Ze gaat zélf 2 tot 4 mensen een rondleiding geven door Paleis het Loo en laat dan ook kamers zien die bezoekers normaal gesproken niet mogen bekijken. Inmiddels is al 4000 euro geboden… Rond 20.45 uur was het dan echt zover en sloot Prinses Margriet de 3 djs’s op..

Jarig: De pasgetrouwde Prinses Annemarie viert vandaag haar 33e verjaardag!

woensdag 15 december 2010

Oranje nieuws - 14 & 15 december 2010

Prinses Máxima bij 30-jarig jubileum MS Research


Prinses Máxima was dinsdagavond aanwezig bij de start van de viering van het 30-jarig jubileum van de Stichting MS Research in het theater Castellum in Alphen aan de Rijn. En ondanks de kou, liep ze er zeer zomers bij..


Samen met kinderen met de ziekte MS reikte ze een ‘fellowship’ prijs uit aan de heer van Horssen van de Stichting MS Research voor zijn onderzoek naar zuurstofschade in de hersenen bij mensen met MS. Behalve de prijsuitreiking werd er ook een toneelstuk opgevoerd. Om het 30-jarig jubileum wat ‘officieler’ te maken werd er door Máxima en de kinderen een groot touw uit de knoop gehaald.


Fotoserie (PPE)
Kroonprins Willem-Alexander getuige van eerste uitreiking Hartstichting Wetenschapsprijs


Met een toepasselijke felrode stropdas (in de kleur van het logo) was Kroonprins Willem-Alexander vanmiddag in Den Haag aanwezig bij de uitreiking van de eerste Hartstichting Wetenschapsprijs.


De winnaar, gekozen door een internationaal onafhankelijke jury, heeft een grote wetenschappelijke bijdrage geleverd aan innovaties in de strijd tegen hart- en vaatziekten. De stimuleringsprijs bedraagt 1 miljoen euro, bestemd voor nieuw onderzoek.


Fotoserie (PPE)
Dscb056 Prinses Máxima ontvangt prijswinnaars ‘G20 SME Finance Challenge’


Omdat Prinses Máxima sterk betrokken is bij het bevorderen van toegang tot financiële diensten en financiering voor het MKB wereldwijd ontving ze vandaag de drie prijswinnaars van de ‘G20 SME Finance Challenge’ op Villa Eikenhorst. Helemaal alleen durfden ze niet te komen, dus werd de aanwezigheid wat groter dan 3 personen.


(Foto: RVD)
Mededeling: Mijn hotmailaccount heeft een groot probleem.. ik kan niet in m'n inbox komen en dus geen mailtjes lezen.. Tot dit verholpen is raad ik iedereen aan tijdelijk naar royalfanvivian@hotmail.com  te mailen (ook als je vandaag al een mailtje naar me gestuurd hebt, even opnieuw sturen naar dit adres)

zondag 12 december 2010

Willem-Alexander en Máxima op ‘De Verjaardag van Koning Lodewijk de Enige’

Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren vanmiddag in Rotterdam om de jubileumvoorstelling ‘De Verjaardag van Koning Lodewijk de Enige’ te bekijken.


De jubileumvoorstelling is geschreven door kinderboekenschrijver Koos Meinderts. Het verhaal gaat over de viering van de verjaardag van Koning Lodewijk de Enige die 25 jaar wordt. Spelers waren leerlingen van de Jeugdtheaterschool Hofplein en studenten van de MBO Theaterschool.


Fotoserie (PPE)

vrijdag 10 december 2010

Oranje nieuws – 9 & 10 december 2010

Prinses Máxima opent 25e ‘Resto vanHarte’ restaurant


Prinses Máxima heeft donderdagmiddag in Amersfoort het 25e restaurant van ‘Resto vanHarte’geopend. Dat deed ze door een taart aan te snijden..


Inmiddels zijn op 25 locaties in Nederland ‘Vanharte’ restaurants gevestigd, onder meer in wijkgebouwen en scholen. Bewoners en buurtprofessionals kunnen elkaar tijdens een betaalbare en gezonde drie-gangenmaaltijd informeel ontmoeten – dit allemaal met dank aan het groeiprogramma van het Oranje Fonds.
Prinses Margriet opent ‘Humanity House’


Prinses Margriet was donderdag weer eens in Den Haag om daar het museum ‘Humanity House’ te openen.


In het Humanity House staan menselijke ervaringen centraal. Bezoekers horen, zien en beleven de persoonlijke verhalen achter rampen en conflicten. Zo ontdekken ze hoe het is om tijdens een ramp te overleven en afhankelijk te zijn van noodhulp. Ook Prinses Margriet kreeg een rondleiding.


Fotoserie (PPE)
Prinses Máxima op Microfinancieringspad in Dordrecht


Prinses Máxima bracht vanochtend een bezoek aan Dordrecht en opende daar het nieuwe Microfinancieringsondernemerspunt.


Ook voerde ze nog hele gesprekken met leden van de Raad van Microfinanciering en initiatiefnemers van dit ondernemerspunt. Na het bezoek aan het ondernemerspunt (een winkel) bezocht Máxima een ‘kansenflat’ in een andere wijk – startende ondernemers kunnen daar ruimte huren en begeleid worden om een bedrijf te starten.


Fotoserie (PPE)

Argentijnse fotosessie op komst


Volgende week vrijdag is er nog een kerstviering op de Bloemcampschool en daarna begint voor veel kinderen en voor de prinsesjes kerstvakantie. Het gezin gaat deze kerstvakantie opnieuw naar Argentinië, waar zich al vele irritante mediataferelen hebben afgespeeld. Om deze vakantie eens écht goed uit te kunnen rusten en te kunnen genieten hebben Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima besloten een fotosessie te organiseren bij Villa La Angostura om in ruil daarvoor met rust gelaten te worden door de pers. De fotosessie zal op zondag 19 december plaatsvinden!

dinsdag 7 december 2010

Oranje nieuws – 6 & 7 december 2010

Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima bij 85-jarig jubileum BPV


Kroonprins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren gisteravond aanwezig bij het 85-jarig jubileum van de Buitenlandse Persvereniging.


Ze kregen bij een speciale feestelijke receptie het jaarboek van de vereniging in ontvangst en lieten zich informeren over het werk van de BPV.  De BPV werd op 14 november 1925 in Den Haag opgericht met als doel de krachten van de buitenlandse pers in Nederland te bundelen en op te komen voor de belangen van buitenlandse journalisten in Nederland.


Fotoserie (PPE)
Prinses Amalia 7 jaar


Amalia_7 Het zijn echte verwendagen voor Prinses Amalia. Zondag kreeg ze veel cadeautjes t.g.v. Sinterklaas, en vandaag zal ze weer verrast worden met een lading cadeautjes, want de prinses viert haar 7e verjaardag!


Zoals eerder gemeld zal tevens vandaag de oude Dakota DC-3 van Prins Bernhard omgedoopt worden tot ‘Prinses Amalia’ – maar of Amalia nu echt zo blij is met dit cadeau en of ze bij de doop van het vliegtuig aanwezig zal zijn is nog maar de vraag.. Bovendien verheugt ze zich veel meer op de traktatie die ze op school uit zal delen, de taart met 7 kaarsjes die ze na schooltijd uit mag blazen, én een barbiepaard met koets (want die had de Sint nog niet aan haar gegeven) hoopt ze vandaag van haar ouders te krijgen..


- Mochten er onverwachts vandaag nieuwe foto’s vrijgegeven worden, die kan ik pas vanavond plaatsen..dan weten jullie dat..

vrijdag 3 december 2010

Oranje nieuws – 1 t/m 3 december 2010

Spullen uit Juliana's collectie worden geveild

Voorwerpen uit de nalatenschap van Koningin Juliana worden volgend jaar op 14, 15, 16 en 17 maart geveild in veilinghuis Sotheby’s in Amsterdam, in opdracht van haar vier dochters (Beatrix, Irene, Margriet en Christina)

De meeste voorwerpen zijn afkomstig uit paleis Soestdijk. Het gaat om gebruiksvoorwerpen, meubilair, servies, zilver en kunstwerken. De opbrengst gaat voor een groot deel naar het Rode Kruis (vanwege Juliana’s jarenlange betrokkenheid met het Rode Kruis) De rest wordt verdeeld over het Prinses Beatrix Fonds (keuze van koningin Beatrix), het Natuurcollege (keuze van prinses Irene), het Rode Kruis (prinses Margriet) en Stichting Vrienden van het Prinses Christina Concours (prinses Christina's keuze). Voorafgaand aan de veiling zijn er vijf kijkdagen voor het publiek, ook wordt er in februari een catalogus uitgegeven.Prinses Margriet en Prinses Mabel ingesneeuwd in Genève

Zowel Prinses Margriet als Prinses Mabel waren allebei in Genève, maar vanwege de vele sneeuwval zaten ze vast..

Margriet was er al van 29 november om de Governing Board van de internationale Federeatie van Rode Kruis en Rode Halve Maan-verenigingen bij te wonen als vice-voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en lid van de Governing Board. Waarom Prinses Mabel in Genève moest zijn is niet helemaal duidelijk. Ze baalde wel dat ze niet naar Amsterdam kon reizen om bij de Stop Aids now stunt te zijn, en twitterde: “Zo jammer dat ik niet bij @stopaidsnow stunt kan zijn omdat ik ingesneeuwd ben in Geneve. Benieuwd naar de fotos. #wereldaidsdag”Prinses Máxima actief op ‘Back-up dag’ Oranje Fonds

Prinses Máxima was donderdagmiddag te vinden in het Museum voor Communicatie in Den Haag om daar deel te nemen aan de landelijke werkconferentie ‘Back-up’.

Centraal stond de inzet van het Oranje Fonds voor het verbeteren van toekomstkansen voor jongeren . Het gaat bijvoorbeeld om huiswerkbegeleiding, mentorprojecten, weekeindscholen, maatjes, stagebegeleiding en coaching. De ‘rondetafelgesprekken’ waren ook letterlijk rond, en ook Máxima deed actief mee en schreef zelfs kantjes vol.Prinses Margriet ontvangt Revalidatie Prijs

Prinses Margriet is blijkbaar toch nog op tijd uit Genève weg kunnen komen, want ze ontving vandaag in Rotterdam de Nationale Revalidatie Prijs 2010 van het Revalidatiefonds vanwege haar inzet voor mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte.

Fotoserie (PPE)Prinses Máxima op Microfinancieringbezoek in Rotterdam

Prinses Máxima bezocht vanochtend als lid van de Raad van de Microfinanciering de Creative Factory en daarna een symposium in het Ondernemershuis in Rotterdam.

In de ‘Creative Factory’ kreeg de prinses een rondleiding en deed mee aan een spel ‘Mad Wish’ – een soort ganzenbordspel maar dan om elkaar met geld te treiteren etc. Het werkbezoek wordt afgesloten in het Ondernemershuis Zuid. RBZ heeft een symposium georganiseerd waar betrokken publieke en private partijen ervaringen uitwisselen over microfinanciering en coaching. Máxima was niet van plan het hele symposium bij te wonen, dus sprak vooraf met enkele mensen..

Foto: Máxima speelt ‘Mad Wish’(ANP) - Fotoserie (PPE)