De Oranjes: maart 2006

dinsdag 28 maart 2006

Filmpje doop

Heb je ruim een uur niks te doen?? bekijk dan dit filmpje eens! Doop Alexia 

Pieter en Anita

Het is al een tijd geleden. Maar ik kwam deze foto's nu pas tegen dus.. Prins Pieter-Christiaan en Anita op 14 februari 2006 bij een premiere van een cabaret. KLIK HIER VOOR FOTO´S

woensdag 22 maart 2006

Maxima vestigt de aandacht rondom Downsyndroom

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden gaf dinsdagmiddag 21 maart in de Schiecentrale te Rotterdam het startsein voor Showdown, een beeldvormingcampagne rond Downsyndroom. De Prinses zette in één keer 21 monitoren aan met videobeelden van jongvolwassenen met Downsyndroom uit alle delen van de wereld. In de opnamen is te zien hoe zij in hun land leven met Downsyndroom en hoe zij participeren in de samenleving. Op initiatief van de Stichting Downsyndroom (SDS) is de 21ste dag van de derde maand in het vervolg World Down Syndrome Awareness Day. Die datum symboliseert het in drievoud aanwezig zijn van het 21ste chromosoom als oorzaak van Downsyndroom. Aan deze kant van de aarde is deze dag ook het begin van de lente. De Stichting plaatst daarmee Downsyndroom in het licht van ontluikende mogelijkheden en wil zo met name de positieve aspecten van Downsyndroom wereldwijd onder de aandacht brengen. rvd

Pieter opent tuin der Bezinning

Professor Meneer Pieter van Vollenhoven heeft gisteren de Tuin der Bezinning geopent. Deze is opgesteld voor alle overleden politie agenten. Foto's: http://www.freelancefotobuys.nl/tuinderbezinning.htm

zondag 19 maart 2006

Kroonprins houdt toespraak in Mexico

De prins van oranje hield 16 maart een toespraak van het vierde wereld water forum in Mexico Klik op de foto om de toespraak te lezen:  

zaterdag 18 maart 2006

Máxima opent slotdag scholierenproject

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima opende vrijdag 17 maart aan de Universiteit Utrecht met een toespraak de slotdag van het Utrechtse scholierenproject Mensenrechten en Migratie. Zij deed dit als voorzitter van het Curatorium van de Prins Claus Leerstoel, dat het initiatief nam tot het project. Enkele honderden scholieren uit de regio hebben deze dag hun werkstukken over mensenrechten en migratie gepresenteerd en spraken met wetenschappers en andere deskundigen. Op instigatie van de Prins Claus Leerstoel is het project Mensenrechten en Migratie opgezet door het scholennetwerk van de Universiteit Utrecht in samenwerking met scholen uit de regio. De Prince Claus Chair in Development and Equity heeft ontwikkelingssamenwerking als vakgebied en wordt elk jaar door een andere wetenschapper bekleed. Onderzoek naar vraagstukken op het terrein van mensenrechten en migratie behoort tot het deskundigheidsterrein van professor Gaspar Rivera-Salgado, in 2005 leerstoelhouder van de Prins Claus Leerstoel. Hij zal op deze dag eveneens over dit onderwerp een toespraak houden. 
Foto´s: klik hier

woensdag 15 maart 2006

Máxima en Marilène in het Rijksmuseum

Prinses Maxima ontvangt woensdag een Vriendenpas uit handen van Ronald de Leeuw, hoofddirecteur van het Rijksmuseum in Amsterdam. De prinses is hiermee de eerste Vriend van het Rijksmuseum. Cultuurliefhebbers krijgen door een Vriendenpas aan te schaffen extra voordelen rond toegang en activiteiten van het museum. Prinses
Foto´s: klik hierBron RVD 

dinsdag 14 maart 2006

Werkbezoek Prins van Oranje ruimtelijke ordening

Werkbezoek Prins van Oranje ruimtelijke ordening Den Haag, 14 maart 2006 Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje heeft dinsdag 14 maart 2006 in Den Haag een werkbezoek gebracht aan de Binckhorst, het World Forum en Scheveningen-Haven. Dit zijn drie gebieden die de komende jaren ruimtelijk ingrijpend zullen veranderen. Het bezoek werd georganiseerd door de gemeente en het ministerie van VROM. De Prins werd tijdens zijn bezoek geïnformeerd over de Haagse binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en de internationale ambities die de stad daarbij voor ogen heeft. Den Haag wil met deze en andere integrale gebiedsontwikkelingen uitgroeien tot een wereldstad aan zee, zoals verwoord in de onlangs verschenen Structuurvisie Den Haag 2020. Aan de Prins is uiteengezet hoe de gemeente daarbij nauw zal samenwerken met private partijen en andere overheden. De Binckhorst is hiervan een goed voorbeeld. Dit bedrijventerrein midden in de stad wordt de komende twintig jaar herontwikkeld tot een gebied om te wonen, werken en recreëren. Zowel publieke als private partijen zullen fors in dit gebied investeren. Na een algemene toelichting op het stadhuis over de plannen van de gemeente Den Haag is een rondrit door de stad gemaakt langs de belangrijkste ontwikkelingsgebieden. Het bezoek eindigde in Scheveningen-Haven, waar de Prins met Haagse bestuurders van gedachten wisselde over de toekomst van de stad. rvdzodra er hier foto's van zijn zet ik ze er op!

Werkbezoek Prinses Máxima aan FMO

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden heeft vanochtend in Den Haag een werkbezoek gebracht aan de Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO. De Prinses sprak er met CEO Arthur Arnold en inhoudelijk experts over internationale trends in de financiële sector van ontwikkelingslanden. Daarbij kwamen onderwerpen aan de orde als mobilisatie van lokaal spaargeld, woningfinanciering, ontwikkeling van verzekeringsproducten en verstrekking van credit cards aan lagere inkomensgroepen. De Nederlandse Ontwikkelingsbank FMO zet zich in voor het scheppen van goed florerende ondernemingen die als motor kunnen fungeren voor duurzame groei in hun land. Zij ontwikkelt producten en nieuwe fondsen om ondernemers in ontwikkelingslanden te ondersteunen in snel veranderende markten. Daarbij werkt zij nauw samen met lokale partners om kleine en middelgrote ondernemers toegang te geven tot financiële diensten en de kosten daarvan te verlagen. FMO is de internationale ontwikkelingsbank van Nederland. FMO investeert risicokapitaal in ondernemingen en financiële instellingen in ontwikkelingslanden. De investeringsportefeuille bedraagt 2,4 miljard, waarmee zij een van de grootste bilaterale ontwikkelingsbanken ter wereld is. Mede dank zij haar banden met de Nederlandse overheid kan FMO risico's nemen die commerciële banken niet - of nog niet - bereid zijn te nemen. rvd

zaterdag 11 maart 2006

Proost!!

Professor mr. Pieter van Vollenhoven en mr. Hein van Oorschot tekenden op vrijdag 10 maart het contract tussen het Fonds Slachtofferhulp en de Universiteit van Tilburg, dat de instelling van de Pieter van Vollenhoven-leerstoel mogelijk maakt. De heer Van Vollenhoven is voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp en de heer Van Oorschot is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg.

Modeshow Ronald Kolk 2006

7 maart was Prinses Laurentien aanwezig bij de Modeshow van Ronald Kolk
KLIK HIER VOOR FOTO´SKLIK HIER VOOR NOG MEER FOTO´S  

donderdag 9 maart 2006

Staatsbezoek aan België, 20-22 juni 2006

Hare Majesteit de Koningin brengt van dinsdag 20 juni tot en met donderdag 22 juni 2006 een staatsbezoek aan België. Zij doet dit op uitnodiging van Koning Albert II. rvd

dinsdag 7 maart 2006

Staatsbezoek Luxemburg, 24-26 april 2006

Op uitnodiging van Hare Majesteit de Koningin brengen Hunne Koninklijke Hoogheden de Groothertog en Groothertogin van het Groothertogdom Luxemburg van maandag 24 tot en met woensdag 26 april een staatsbezoek aan Nederland. Groothertog Henri en Groothertogin Maria Teresa bezoeken de steden Den Haag, Amsterdam en Leiden en de provincie Fryslân.

rvd

woensdag 1 maart 2006

Prinses Máxima aanwezig bij doop Prins Sverre.....

H.K.H. Prinses Máxima der Nederlanden is op zaterdag 4 maart in Oslo aanwezig bij de doop van Prins Sverre Magnus van Noorwegen. De Prinses zal één van de peetouders zijn van de jonge Prins, die op 3 december 2005 geboren werd als zoon van Kroonprins Haakon en Kroonprinses Mette Marit van Noorwegen.

koninklijkhuis.nl