De Oranjes: 2009

dinsdag 29 december 2009

Oranje nieuws - 29 december 2009

Koningin bezoekt geitenboerderij


Koningin Beatrix bezocht vanochtend een gezin waarvan hun geitenhouderijbedrijf getroffen is door de Q-koorts en daarom vorige week ongeveer 366 onschuldige geiten zijn vermoord.
De Koningin sprak met het gezin, daarbij was ook minister Gerda Verburg aanwezig. Daarvoor had de Koningin op het gemeentehuis in Bakel gesproken met Q-koortspatiënten, een huisarts en een vertegenwoordiger van de regionale GGD.


Koningin_bakel


(Foto: Ministerie van LNV/WFA - Hennie Keeris)


Willem-Alexander en Amalia kopen schaatsen


Vanmiddag nam Prins Willem-Alexander zijn oudste dochter Amalia mee naar Den Haag. In een schaatswinkel kocht hij vervolgens een paar schaatsen voor Prinses Amalia en voor zichzelf.
Nu maar hopen dat het behoorlijk gaat vriezen. Dan kan het Koninklijke bloed de schaatsen op! Iets wat al door verschillende generaties Oranjes met veel plezier wordt uitgevoerd. Willem-Alexander heeft immers zelfs meegedaan met de Elfstedentocht in 1986. Amalia is net zo'n sportliefhebber als haar vader. Regelmatig zit ze als toeschouwer op de tribune en juicht ze de schaatsers, hockeysters e.d. enthousiast aan! Mocht het nou niet gaan vriezen, dan kunnen ze altijd nog terecht op 'De Uithof' in Den Haag. Een grote sporthal met een kunstijsbaan.

vrijdag 25 december 2009

Kersttoespraak Koningin Beatrix - 2009


Foto: RVD


"In de schaduw van de tijden schijnt het licht van Kerstmis. Het kerstverhaal speelt in sombere dagen van onderdrukking en zorg. Het is het verhaal van het Christuskind. Op zoek naar onderdak klopten Jozef en Maria aan bij een herberg waar voor hen geen plaats bleek te zijn. Maar hun werd toch een veilige plek in een stal gegund. Daar is Jezus geboren. Met zijn komst straalt in onze wereld het licht van de liefde die ons verbindt met God en met onze medemensen.


Wezenlijk is de aloude opdracht: hebt uw naaste lief als uzelf. Vandaag is het minder duidelijk wat dat betekent. Weten we nog wie onze naaste is? Het is een ieder die op onze weg komt: de medemens in ons leven. Maar zien wij die ook? Laten wij wie wellicht onze steun en hulp nodig hebben aan hun lot over of staan wij open voor toenadering en contact en bieden we een helpende hand? Hoe goed professionele zorg ook is, we blijven aangewezen op een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar. Bij tegenslag en verdriet is nu eenmaal niet alles alleen te verwachten van overheid en maatschappelijke instellingen. Gelukkig zijn er dan ook velen die zich inzetten wanneer dat nodig is.


In deze tijd van mondialisering zijn snelheden vergroot en afstanden verkleind. Technische vooruitgang en individualisering hebben de mens onafhankelijker en afstandelijker gemaakt. We zijn meer en meer op onszelf aangewezen. Toch blijft een plek waar wij ons thuis voelen, vertrouwen kunnen hebben in de mensen om ons heen en mogen uitgaan van solidariteit enorm belangrijk. Misschien is wel de grootste uitdaging hoe individu en gemeenschap weer met elkaar te verbinden en vertrouwen te herstellen. Ook de crisis van vandaag leert ons dat.


Huistenbosch Wanneer de zorgen groot zijn, wordt de behoefte aan een gezamenlijk perspectief sterker gevoeld. Godsdiensten en levensovertuigingen wijzen op verantwoordelijkheid voor de naaste. Vroeger was er vrijwel overal burenhulp en vormde nabuurschap de basis van de samenleving. Men kende elkaar. Maar de moderne mens lijkt weinig aandacht te hebben voor de naaste. Nu is men vooral met zichzelf bezig. We zijn geneigd van de ander weg te kijken en onze ogen en oren te sluiten voor de omgeving. Tegenwoordig zijn zelfs buren soms vreemden. Je spreekt elkaar zonder gesprek, je kijkt naar elkaar zonder de ander te zien. Mensen communiceren via snelle korte boodschapjes. Onze samenleving wordt steeds individualistischer. Persoonlijke vrijheid is los komen te staan van verbondenheid met de gemeenschap. Maar zonder enig 'wij-gevoel' wordt ons bestaan leeg. Met virtuele ontmoetingen is die leegte niet te vullen; integendeel, afstanden worden juist vergroot. Het ideaal van het bevrijde individu heeft zijn eindpunt bereikt. We moeten trachten een weg terug te vinden naar wat samenbindt.


Steeds minder roept de medemens bij ons solidariteit en compassie op. Om te kunnen mee-leven is tastbare nabijheid nodig. Echt contact ontstaat in daden en woorden. Taal is onmisbaar bij het opbouwen van vertrouwen. Maar wie het gesprek niet aangaat, sluit zichzelf uit. Zo kan een middel om mensen tot elkaar te brengen ook een barrière zijn voor wie niet begrijpt en niet begrepen wordt. Dan komt er geen saamhorigheid en blijven naasten buitenstaanders.


Via woord en beeld komt veel verdriet van anderen tot ons, maar dat is vaak ver weg en roept eerder gevoelens van onmacht op. Teveel informatie stompt mensen ook af. Zo zijn we misschien wel doof en blind geworden voor de naaste. Meeleven wordt weggedrukt. Gemeenschapsgevoel gaat verloren.


De moderne technische mogelijkheden lijken mensen wel dichter bij elkaar te brengen maar ze blijven op 'veilige' afstand, schuilgaand achter hun schermen. Wij kunnen nu spreken zonder te voorschijn te komen, zonder zelf gezien te worden, anoniem. Domweg, grofweg emoties uiten is makkelijk geworden. Op spreken zonder respect wordt niemand meer afgerekend. Niet het vreemd zijn maakt de ander agressief maar agressiviteit maakt de ander tot vreemde.


De naaste lijkt dus vervreemd en ver weg, maar bij rampspoed zien we plotseling hoe medegevoel wordt opgeroepen waardoor mensen zichzelf wegcijferen, aarzeling overwinnen, eigen angst of afkeer opzij zetten en alles over hebben voor een medemens in nood. In de moeilijkste omstandigheden kan barmhartigheid zich uiten in daadwerkelijke naastenliefde. Dan komt het mooie in mensen naar boven: de bereidheid onbaatzuchtig hulp te bieden, er te zijn voor onbekenden, hen te steunen in wanhoop en pijn. Mededogen verbindt ons met de naaste in nood. Een vastgehouden hand, een stem die moed inspreekt en ogen gericht op contact kunnen de boodschap van naastenliefde indringend overbrengen. In vrijwillige inzet voor anderen kent ons land een grote traditie.


Onze wereld heeft mensen nodig met passie en betrokkenheid, die een plaats geven aan wie zijn buitengesloten, die klaar staan voor hun medemensen en die blijven geloven in het goede.


Kerstmis brengt ons in een sfeer van warmte en nabijheid. In de stal bij een volle herberg wordt de bescheiden plek gevonden waar Jezus' leven begint. In het donker van die nacht schijnt het licht van vrede op aarde en liefde voor de naaste.


Ik wens U allen een gezegend Kerstfeest toe."

PRINS BERNHARD 40 JAAR


Vandaag viert Prins Bernhard (jr) zijn 40e verjaardag! Terwijl de Prins zelf met zijn gezin aan het kerstontbijt zit, blikken wij terug op enkele hoogtepunten uit z’n leven tot nu toe..


Een bijzonder begin


  Baby_klein_3Op donderdag 25 december 1969 – eerste kerstdag – wordt om twee minuten voor negen in de ochtend in het Nijmeegse Sint-Radboudziekenhuis het tweede zoontje voor Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven geboren. Pieter van Vollenhoven zegt vlak daarna tegen wat verslaggevers bij het ziekenhuis: “We gaan net zo lang door totdat we een dochter hebben.” “Meisjes moeten toch ook geboren kunnen worden.” Achteraf zegt hij daarover: “Ik heb dat in mijn spontaniteit gezegd. Wij hadden een dochter natuurlijk erg leuk gevonden, maar voor Maurits is een broertje leuker om mee te spelen.” Omdat het Kerst is blijft het tijdens de kerstdagen erg rustig voor het ziekenhuis. Slechts een aantal mensen staan er af en toe achter een dranghek. Zes dagen na de geboorte – op oudejaarsdag- geeft Pieter zijn zoon aan in het Nijmeegse stadhuis. Het Kerstkindje zal de namen ‘Bernhard Lucas Emmanuel’ krijgen. Pieter licht de namen toe: “Met Bernhard hebben wij onze zoon naar mijn schoonvader genoemd. Hij was daar geweldig enthousiast over. Hij had dat niet verwacht. Bovendien vinden wij Bernhard een heel leuke jongensnaam. Omdat het voor ons zo’n bijzondere kerstmis is geweest, hebben wij in de namen Lucas en Emmanuel de kerstgedachte willen uitdrukken. Wij hopen dat hij de naam Lucas (licht) met ere zal dragen en dat er steeds licht van hem zal mogen uitgaan.” Op zaterdag 21 februari 1970 gebeurt er iets in de geschiedenis van het Koningshuis wat nog niet eerder gebeurde. Niet alleen Bernhard wordt gedoopt, maar ook zijn neefje Constantijn! De plechtigheid – in de Utrechtse Domkerk- duurt bijna anderhalf uur.. Het hoogtepunt nadert als meneer Kater roept: “Dat nu uw kinderen worden binnengebracht!” Dan komen beide dopelingen (Constantijn gedragen door Beatrix en Bernhard door Pieter) binnen gevolgd door een enorm kinderkoor. Prinses Beatrix en Prof.mr Pieter van Vollenhoven lopen naar het doopvont waar meneer Kater tot zes keer toe water op de hoofdjes van de dopelingen gooit. Als peters van Bernhard traden o.a. op: Prins Bernhard sr en luitenant generaal Wolff van de Koninklijke Luchtmacht. Als het belangrijkste van de plechtigheid gebeurd is eist neefje Alexander ieders aandacht op. Hij klimt het podium op en af en laat aan iedereen zijn speelgoedautootjes zien. Het werd dus – naast de bijzondere plechtigheid – nog een vrolijke show van neefje Alexander.School/studiejaren


Bernhard zat dicht bij huis – Apeldoorn- op de basisschool en vervolgens ook in Apeldoorn op de Middelbare school. Het was dan ook een grote stap toen hij daarna economie ging studeren in Groningen én Washington. Het oprichten van een bedrijf zat al vroeg in hem. Binnen de kortste keren had hij het voor elkaar om samen met twee medestudenten het bedrijf ‘Ritzen Couriers’ op te richten. Ritzen Couriers kon pakketjes goedkoop bezorgen door gebruik te maken van de destijds net ingevoerde OV-studentenkaart. Het bedrijf kwam in opspraak nadat het door het GAK beschuldigd werd van fraude met sociale premies; medewerkers zouden een leaseauto hebben gekregen als verkapt salaris zonder dat hierover sociale premies waren betaald. De zaak werd door het Openbaar Ministerie geschikt voor 25.000 gulden. Na zijn studie richtte Bernhard het internetbedrijf Clockwork op, samen met enkele vrienden. Enkele jaren later werkten hier ruim zestig mensen. Clockwork is onder meer al jaren verantwoordelijk voor de internetsites van KLM, Achmea en Coca-Cola. Tussen de studies door leert hij Annette Sekrève kennen.. zij was ook student aan de Universiteit van Groningen en studeerde psychologie.Annette..wordt Prinses Annette


Bernhard weet het al vlak na de eerste ontmoeting zeker dat Annette zijn échte liefde is. De prins heeft tot dan toe nog niet eerder met iemand verkering gehad. De twee houden na de studies met elkaar contact en groeien steeds meer naar elkaar toe. Toch duurt het dan nog 4 jaar voordat ze gaan trouwen. Op 6 juli trouwen ze burgerlijk in het ‘Paushuize’ in Utrecht. De burgemeester vergeet dan echter te zeggen ‘U mag nu de bruid kussen’ waardoor dat dan ook niet meer gebeurt.. er wordt geen tijd voor gemaakt.. 2 dagen later vind het Kerkelijk huwelijk plaats ook in Utrecht maar dan uiteraard in de Domkerk. Alle leden van ’t Nederlandse Koningshuis zijn aanwezig, verder wat leden van Buitenlandse Koningshuizen en goede vrienden. Na een lange mooie dienst wordt de middag afgesloten met een feest in Paleis het Loo.Gezin en hobby


Prins Bernhard en Prinses Annette betrekken na hun huwelijk een woning in Amsterdam. Waar ze later – als ze wat kinderen hebben – ook weer een paar keer verhuizen om alle kinderen een eigen kamer te kunnen geven. Op 14 mei 2002 komt als eerst dochter Isabella, 2 jaar later volgt broertje Samuel. En pas 4 jaar later de laatste van het stel: Benjamin. De kinderen groeien op als normale kinderen en hebben dan ook geen titel. Ze dragen ‘gewoon’ als achternaam van Vollenhoven en moeten zonder ‘prins’ ‘gravin’ o.i.d. worden aangesproken. Het gezin begeeft zich wel regelmatig in Koninklijk Apeldoorn. Regelmatig bezoeken ze opa en oma, maar ook vind er zo nu en dan een familiedoop plaats en dat is dan ook de enige gelegenheid waar de kinderen ‘voor de media’ verschijnen. Het contact met broer Maurits en z’n gezin is zeer hecht en ze wonen dan ook op loopafstand van elkaar in Amsterdam. Nichtjes Isabella en Anna – die niet veel in leeftijd Gezin schelen – zijn ook nog eens hartsvriendinnen. Zijn liefdevolle sport en hobby racen, brengt Bernhard echter niet met Maurits, maar met zijn jongere broer Pieter-Christiaan door. Samen behoren ze bij ‘Racing Team Holland’ en doen ze aan verschillende races mee. Hun broers – Maurits en Floris- en ook Annette met de kinderen komen regelmatig kijken maar zullen nooit zelf deze ‘enge sport’ doen. Zoontje Sam lijkt tot nu toe de enige geïnteresseerde en ziet zijn vader als een voorbeeld. Hij wil later niets liever dan ook aan autoraces meedoen en mag van zijn vader wel eens in een auto zitten, om alvast te kijken hoe zoiets voelt.. Prinses Annette heeft slechts een keer laten zien dat ze ook best hard durft te rijden. Dat was op het verjaardagsfeest van Willem-Alexander in 2007. Uiteindelijk mocht ze toch haar rijbewijs behouden omdat ze in verwachting was, en Bernhard niet altijd thuis is om haar naar een ziekenhuis of dokter te brengen. Prins Bernhard is wat betreft zijn privéleven of vrije tijdsbesteding het meest in het nieuws over zijn autorace avonturen. Het gaat wel eens mis, en hij heeft recent nog een been gebroken. Qua gezondheid gaat het met de prins ook niet helemaal vlekkeloos. Hij is al een aantal keer geopereerd aan zijn darm. Daardoor was hij ook de enige van de Koninklijke familie die dit jaar niet op Koninginnedag was en moest met grote verslagenheid in z’n eentje toekijken via de tv hoe het verschrikkelijke drama zijn vrouw raakte. Hij was er op dat moment niet om haar te troosten..


Vandaag wordt Prins Bernhard 40 jaar en zal hij – net als andere jaren- zijn verjaardag delen met de kerstdagen. Voor een Prins die niet graag de aandacht op zich vestigt, is dat waarschijnlijk niet eens zo erg. Van de 4 zonen, is Bernhard degene die het minst op wilt vallen, en verlegen kan zijn. Toch krijgt hij binnenkort een felicitatieboek, maar dan moeten er nog wel flink wat felicitaties bij! Klik op de knop hieronder om Bernhard te feliciteren. Onder de knop kun je nog genieten van een fototrein. Klik na je felicitatie dus niet meteen weg..Foto's: 

Prins Bernhard 'trakteert' op zijn oude auto.. misschien dat hij vandaag een nieuwe krijgt?
Een goedkope 'traktatie'  is het niet..de auto kost zo'n 184.500 euro: http://www.autoblog.nl/archive/2009/12/21/prins-bernhard-jr-verkoopt-zijn-8c-competizione 


(Tekst: RoyalfanVivian, foto's: RVD)

dinsdag 22 december 2009

Oranje nieuws 20 - 23 december 2009

Willem-Alexander , Maxima en dochters bezoeken Kerstcircus


Zondagmiddag 20 december bezochten Kroonprins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Amalia, Alexia en Ariane het Kerstcircus in Den Haag.

De voorstelling van vorig jaar – in het gezelschap van de Koningin en Friso, Mabel en hun dochters – was erg goed bevallen waardoor het gezin dit jaar ook weer zin had in een show vol goocheltrucks, Chinese optredens , clowns die jongleren, acrobaten en leeuwen, paarden en tijgers. Er was plek zat in de grote circuscent, aangezien vele mensen door de sneeuwval afzagen van de circusmiddag..
Tjalling 34 jaar


Morgen – 23 december – viert Tjalling ten Cate – de man van Prinses Margarita- zijn 34e verjaardag. Juliaofficieel Dochter Julia van 1 jaar kan niet wachten tot ze het pakje met daarin een lekkere parfum aan haar vader kan geven.


Samen met moeder Margarita heeft ze die deze week gekocht. Van alle luchtjes op de testpapiertjes, vond Julia deze het lekkerst ruiken voor haar vader. Het gezin staat dankzij Prinses Irene ver van de troon en hebben dus ook geen Koninklijke verplichtingen. Ze behoren wel tot de Koninklijke familie maar hebben verder een normaal leven. Tjalling werkt als jurist bij de Nederlandsche Bank, en Margarita volgt sinds anderhalf jaar een opleiding interieurarchitectuur aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ze is ook al zelfstandig werkzaam als adviseur op dit gebied.


(Archieffoto: RVD)
Kersttoespraak Koningin Beatrix


Ook dit jaar houdt Koningin Beatrix weer een Kersttoespraak op 1e kerstdag. De kersttoespraak van de Koningin, die enkele dagen eerder is opgenomen, wordt op vrijdag 25 december tegelijkertijd op Nederland 1 en 2 en Radio 1 uitgezonden om 13.00 uur. De herhaling is om 16.05 uur op Nederland 1.

vrijdag 18 december 2009

Cadeautjes voor RFV

Op deze pagina verzamel ik alle collages e.a. leuke dingetjes die mensen mij in de loop der jaren hebben toegezonden:


Datum: 20 december 2014. Gekregen van Jenny:


Datum: 9 februari 2013. Gekregen van Jenny:                         Datum: 21 januari 2013. Gekregen van Jacobien:

Datum: 20 november 2012. Gekregen van Lichelle:
Datum: 17 oktober 2012. Gekregen van Stephanie:Datum 30 juli 2012. Gekregen van Jenny:


Datum: 5 mei 2011. Gekregen van Jenny:


Datum: 30 april 2011. Gekregen van Jeroen:


Datum: 6 april 2011. Gekregen van Gerrianne:


Datum: 4 april 2011. Gekregen van Jeroen:


Datum: 2 maart 2011. Gekregen van Gerrianne:
Collage


Datum: 15 december 2010. Gekregen van Jenny:


Datum: 27 september 2010. Gekregen van Jenny:Datum: 31 augustus 2010. Gekregen van Mariska:


Datum 30 augustus 2010. Gekregen van Lichelle:
 

Datum: 13 augustus 2010. Gekregen van Jenny:Datum: 11 augustus 2010. Gekregen van Karin:


Datum: 29 juni 2010. Gekregen van Jenny:Datum: 28 juni 2010. Gekregen van Gerrianne:Datum: 31 mei 2010. Gekregen van Claudia:

Vivian


Datum: 15 mei 2010. Gekregen van Gerrianne:
Datum 24 april 2010. Gekregen van Claudia:
Collagevivian

Datum 17 april 2010. Gekregen van Jenny:


Datum 8 april 2010. Gekregen van Dagmar
:Datum 5 maart 2010. Gekregen van Jenny:

Collagevivian
Datum: 2 februari 2010. Gekregen van Mariska:
Datum: 29 december 2009. Gekregen van Jenny:
Collagevivian
Datum: 18 december 2009. Gekegen van Annetbeth:
1111ereactie
Datum: 3 oktober 2009. Gekregen van Berthe:
Weblog_royals_4_ever4
Datum: 22 augustus 2009. Gekregen van Jenny:

Datum: 12 augustus 2009. Gekregen van Jenny:


Datum: 25 juli 2009. Gekregen van Mathilde:Datum: 26 juni 2009.  Gekregen van Dagmar:


Datum: 31 januari 2009. Gekregen van Dagmar:Datum: 3 mei 2008. Gekregen van Dagmar:

Oranje nieuws 17 & 18 december 2009

Laurentien bij laatste ledenvergadering Bibliotheken over opsplitsing


Laurentien_rvd Prinses Laurentien was donderdag bij de laatste ledenvergadering van de Verenigde Openbare Bibliotheken aanwezig. Ze reikte tevens aan 20 bibliotheken het Bibliotheekcertificaat uit, en ze hield een toespraak.

In haar toespraak stond ze stil bij de opsplitsing van de Vereniging in een onafhankelijk Sectorinstituut. Er komt een zelfstandige Stichting Bibliotheek.nl en een vernieuwde brancheorganisatie, de nieuwe Vereniging van Openbare Bibliotheken per 1 januari 2010. Voor Laurentien verandert er niks, zij blijft gewoon erevoorzitter van de Vereniging. Verder stond de Prinses in haar toespraak stil bij de belangrijke rol van bibliotheken voor leesbevordering en de bestrijding van laaggeletterdheid. Zij uitte haar waardering voor de verschillende initiatieven van bibliotheken op dit vlak maar zei ook dat er nog meer zou kunnen gebeuren.


Aangezien dit een onaangekondigd bezoek was verschijnen er geen foto’s..


(Archieffoto: RVD)


Máxima sluit DJ’s op in Glazen Huis


Prinses Máxima heeft vanavond in Groningen op de Grote Markt het Glazen Huis op slot gedaan waar dit jaar aandacht gevraagd wordt voor Malaria. Rond 19.00 uur ging Máxima het Glazen Huis in. En ze mocht 2 nummers aanvragen.


Het eerste nummer ‘7 Seconds’ van Youssou N’Dour koos ze omdat ze vond dat de zanger veel heeft gedaan voor de problematiek van malaria. Het tweede nummer was van Anouk, ‘Woman’. Prinses Máxima vind ‘haar muziek geweldig’. Verder bood Máxima een veilingitem aan. Je kunt geld bieden om samen met haar en Willem-Alexander op ‘NL DOET’ (voorheen Make a Difference Day) een dagje vrijwilligerswerk te doen.. De hoogste bieder is dan de geluksvogel.. Het huidige bod staat op 2.550,00 euro. Tenzij je een hoop geld hebt, maak je dus nog kans.. De Prinses gebruikte bij de uitleg over de veiling weer een paar bekende woorden.. ‘Je moet betalen om te werken, een beetje dom’


Vlak voordat ze vertrok kreeg ze van de DJ’s nog drie Mugshirts voor Amalia, Alexia en Ariane. Ook moest ze voordat ze hen opsloot ‘goedemorgen’ zeggen. Ze wilde echter eerst wel weten wáárom ze dat moest zeggen.. al had ze al zo’n vermoeden dat het voor een bandje was.. waarschijnlijk kunnen we dus het ‘goedemorgen’ van Máxima de komende dagen nog regelmatig horen op de Radio..


Bekijk hier het fragment nog een keer!
Deel 1:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=HrISYdbm2d8&hl=nl_NL&fs=1&rel=0&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01]

Deel 2:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=QKHmXbdDeTM&hl=nl_NL&fs=1&rel=0&color1=0xe1600f&color2=0xfebd01]

Foto's: Máxima met de DJ's - Ze krijgt er dorst van - Lol.. - Máxima draait de deur op slot..


Relevante log:
19 december 2007: Willem-Alexander sluit deur van Glazen Huis in Den Haag

woensdag 16 december 2009

Oranje nieuws - 15 & 16 december 2009

Máxima opent kunstmanifestatie “Niet Normaal”


Prinses Máxima was gisteren – 15 december- in de Beurs van Berlage om de kunstmanifestatie “Niet Normaal” te openen. In de grote zaal van de Beurs van Berlage zijn schilderijen, sculpturen en nog veel meer te zien van allerlei bekende en onbekende kunstenaars.

Speciaal voor de nieuwe tentoonstelling zijn ook nieuwe kunstwerken gemaakt. Ook zullen er discussies, filmavonden en lezingen plaatsvinden, waar tijd genoeg voor is want de kunstmanifestatie is tot en met 7 maart nog te bezichtigen. Vandaag was het dus aan Prinses Máxima om de tentoonstelling te openen. Ze deed dat op een ‘niet normale’ doorgaanse manier. Máxima mocht achter een gordijn gaan staan, waarna er een 3Dscan van haar werd gemaakt die vervolgens op een beeldscherm verscheen. Het kleine ‘digitale standbeeldje’ wordt waarschijnlijk geproduceerd tot een echt beeldje en komt dan te staan tussen de andere 3D beeldjes van mensen die haar al voorgingen.


Fotoserie: KLIKFoto's: ©  Anneke Visser, http://www.annekevisserfotografie.nl/
Overname verboden!   


Koningin met zoon en schoondochter bij Koninkrijksconcert in Zoetermeer


Dinsdagavond werd de jaarlijkse Koninkrijksdag weer gevierd. Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba vieren dan hun verbondenheid. Op 15 december 1954 werd namelijk het Koninkrijkstatuur getekend, waarin de verhoudingen tussen Nederland en de overzeese gebieden van ons land zijn geregeld.


Pas sinds 2004 wordt het gevierd met een Koninkrijksconcert wat ieder jaar in een ander theater plaatsvindt. Dit keer was dat het Stadstheater van Zoetermeer. Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander en Prinses Máxima waren aanwezig. Na het geslaagde concert gaf de Koningin haar zoon en schoondochter een liefdevolle afscheidsknuffel. Ze vertrokken immers niet met dezelfde auto en Beatrix zal haar zoon en schoondochter pas vanavond weer zien bij de uitreiking van de Prins Claus Prijs waar ze elkaar - zoals traditie - ook weer met een knuffel zullen verwelkomen.


Fotoserie: KLIK 
Prins Constantijn reikt Prins Claus prijs uit aan bamboebouwer
…onder toeziend oog van Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prinses Laurentien, Prins Friso en Prinses Mabel


Koningin Beatrix, Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima, Prins Friso, Prinses Mabel, Prins Constantijn en Prinses Laurentien waren vanmiddag in het Muziekgebouw in Amsterdam aanwezig bij de jaarlijkse uitreiking van de Prins Claus Prijs die dit keer werd uitgereikt door Prins Constantijn aan de Colombiaanse architect Simón Vélez.


Reden dat hij de prijs van maar liefst € 100.000 kreeg is omdat hij veel dingen met bamboe kan maken.. Meneer Vélez was niet de enige geluksvogel, nog zo’n tien andere personen van wie geen namen bekend zijn – en dus ook geen reden- kregen € 25.000. Alsof het geldbedrag nog niet genoeg was, mocht de winnaar met z’n vrouw ook nog eens op de foto met het hele Koninklijke gezelschap. Die foto kan hij dan weer inlijsten in zijn bamboefotolijst.


Fotoserie: KLIK
Toespraak Prins Constantijn: KLIKFoto's: ©  Marieke, http://royalfotograaf.web-log.nl/ 
Overname verboden!