Koning Willem-Alexander reikt Militaire Willems-Orde uit aan Korps Commandotroepen | De Oranjes

dinsdag 15 maart 2016

Koning Willem-Alexander reikt Militaire Willems-Orde uit aan Korps Commandotroepen

In aanwezigheid van Koningin Máxima reikte Koning Willem-Alexander vandaag aan het Korps Commandotroepen de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding uit: de Militaire Willems-Orde.
Foto: Ministerie van Defensie
Het Korps Commandotroepen, de ‘special forces’ van de Koninklijke Landmacht, kreeg de onderscheiding voor zijn buitengewone inzet in Afghanistan in de periode maart 2005 tot september 2010. Na een speech van minister Hennis-Plasschaert sprak de Koning het korps toe. De Koning roemde het Korps Commandotroepen voor de getoonde inzet. "U had te maken met Talibanstrijders, buitenlandse infiltranten, krijgsheren, corrupte bestuurders en drugscriminelen. Maar ook met angstige dorpsbewoners die bescherming zoeken bij de sterkste partij", zei hij. "Te midden van die gecompliceerde wereld deed u uw plicht." "Wie de verhalen hoort, heeft diep ontzag", vervolgde de Koning. 

"Zoals in juli 2009, toen negen commando's zich 's nachts per parachute lieten droppen. De eerste operationele vrije val in zestig jaar. Bovenop een berg konden zij de bewegingen van de tegenstander volgen, en doorgeven aan de operationele leiding." Ook benadrukte Koning Willem-Alexander dat het Korps zich kan meten met de beste special forces in de wereld. "Die positie is in vele jaren opgebouwd, met inzet van velen. Allen die de groene baret dragen, of gedragen hebben, kunnen trots zijn op de onderscheiding die het korps vandaag ontvangt."

Na zijn toespraak maakte Koning Willem-Alexander het versiersel van de Militaire Willems-Orde, de cravatte, vast aan het vaandel van het korps.
Foto: Ministerie van Defensie
Foto: Ministerie van Defensie
De officiële uitreiking werd afgesloten met het spelen van het Wilhelmus. Commandant Groen droeg het met de Willems-Orde behangen vaandel vervolgens weer over aan de vaandeldragers die met de onderscheiding een rondgang maakten over het Binnenhof. De uitreiking van vandaag is een na-oorlogse primeur: Sinds 1940 zijn alle uitgereikte onderscheidingen naar eenheden gegaan die beloond werden voor hun daden in de Tweede Wereldoorlog.

Kleding
Koning Willem-Alexander droeg het uniform van de Koninklijke Landmacht. Koningin Máxima had een grijze jas aan met daaronder een kanten top. Op haar hoofd zat een grijze hoed. Wie goed kijkt ziet ook een deel van het korenaardiadeem zitten die op de hoed is gespeld.

1 opmerking: