Koning Willem-Alexander bezoekt akkerbouwbedrijf in Eethen | De Oranjes

donderdag 19 mei 2016

Koning Willem-Alexander bezoekt akkerbouwbedrijf in Eethen

Het is geen alledaags beeld, Koning Willem-Alexander die op een trekker rijdt. Toch ging het hem vandaag goed af tijdens een bezoek aan een akkerbouwbedrijf in Eethen. Het bezoek aan de Brabantse boerderij is onderdeel van een tournee van de Koning met alle kabinetsleden. 

Het werkbezoek stond in het teken van de toekomst van de voedselvoorziening. De akkerbouwer gaf de Koning en de staatssecretaris uitleg over de precisielandbouw die hij op het bedrijf toe past. Met een drone werd de stand van een perceel in beeld gebracht, waarna de Koning samen met de akkerbouwer op de trekker stapte om kunstmest te strooien.

Aansluitend spraken de Koning en de staatssecretaris met verschillende agrariërs en vertegenwoordigers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de milieubeweging over de toekomst van de voedselvoorziening. Aan de orde kwamen onder andere het mede door de overheid gefinancierde onderzoek naar nieuwe zaadveredelingsmethoden en teelttechnieken en de voor- en nadelen van genetische modificatie. Verder spraken zij over de vraag hoe de landbouwsector en andere partijen in de productieketen kunnen inspelen op de vraag van consumenten naar duurzamer en gezonder voedsel.

1 opmerking: