Prins van Oranje neemt ontslag bij de Krijgsmacht | De Oranjes

donderdag 7 maart 2013

Prins van Oranje neemt ontslag bij de Krijgsmacht

“Wij zijn en blijven voorgoed aan elkaar verbonden” 
Foto: © Ministerie van Defensie
De Prins van Oranje zal sinds 1849 de eerste Koning zijn die als militair diende. Met het betreden van het Koningschap zal hij echter afstand nemen van zijn actieve militaire status. In een interview met Defensie – te lezen in de Defensiekrant – geeft hij aan dat hij straks als Koning wel met trots de verbondenheid met Defensie in woord, daad en militair ceremonieel zal tonen.

De prins is nu nog commandeur bij de Koninklijke Marine en heeft een overeenkomstige generaalsrang bij de andere krijgsmachtdelen. Een staatshoofd kan geen actieve militaire functie vervullen, toch zal de prins zijn uniformen bij bijzondere gelegenheden blijven dragen vanwege zijn hechte band met de krijgsmacht. De uniformen zullen er íets anders uitzien dan dat we gewend zijn. De rangonderscheidingen zullen vervangen worden door een Koninklijk distinctief (kenmerk). “Mijn voorvader Koning Willem I had aan het eind van de achttiende eeuw als officier ervaring opgedaan in de strijd tegen de Fransen en zou op grond daarvan een zeer acceptabele opperbevelhebber zijn geweest. Hij koos er voor zich buiten de hiërarchie van de krijgsmacht te plaatsen. Hij droeg een generaalsuniform zonder de daarbij behorende onderscheidingstekens.” aldus de prins, die het voorbeeld van Koning Willem I zal volgen. 

1986 (Foto: © RVD)
Militaire loopbaan
Na zijn middelbare schoolperiode vervulde de prins zijn dienstplicht bij de Koninklijk Marine – van augustus 1985 tot januari 1987 – op het Koninklijk Instituut voor de Marine in Den Helder. In die tijd diende hij onder andere aan boord van de fregatten Hr. Ms. Tromp en de Hr. Ms. Abraham Crijnssen. In 1986 werd de prins beëdigd als luitenant – ter – zee derde klasse en in ’88 voerde hij een aantal weken mee als wachtofficier aan boord van de Hr. Ms. Van Kinsbergen voor een herhalingsoefening. Na de Koninklijke Marine besloot de prins te gaan studeren in Leiden (dat moest immers ook nog gebeuren) Daarna volgde een nadere kennismaking met de andere krijgsmachtdelen. De Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marechaussee. Zijn lessen volgde hij in Rijswijk in een speciale klas voor officieren. Zo haalde hij in 1993 het groot militair vliegbrevet bij het 334 Transportsquadron van de Koninklijke Luchtmacht. Dit brevet werd hem uitgereikt door opa Bernhard. Na het succesvol afsluiten van de hogere Militaire Vorming trad de prins als reserveofficier toe tot de andere krijgsmachtdelen, en daarmee kreeg hij tegelijk de bevoegdheid om de uniformen van de krijgsmachtdelen te dragen.

Meer informatie over de uniformen van de Prins van Oranje.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten