Koninklijk paar brengt streekbezoek aan Krimpenerwaard | De Oranjes

dinsdag 21 februari 2017

Koninklijk paar brengt streekbezoek aan Krimpenerwaard

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben vandaag een streekbezoek gebracht aan de Krimpenerwaard. Tijdens het negende streekbezoek van het Koninklijk paar stond het thema 'De kracht van de Krimpenerwaard' centraal.Van de aankomst van het Koninklijk paar rond tien uur bij het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel waren veel mensen getuige. Opvallend veel kinderen besloten liever te spijbelen van school om de Koning en Koningin te zien, hen de hand te schudden of tekeningen te overhandigen. "Een prachtig warme ontvangst" aldus de Koning terwijl hij langs het enthousiaste publiek wandelde.
Iemand had zelfs een schilderij laten drukken van de drie prinsessen.
Binnen werd gesproken met de burgemeester van Krimpen aan den IJssel, en de burgemeester van de hele streek, Krimpenerwaard. Er werd gesproken over de recente herindeling en de rolverdeling en interactie tussen gemeente en gemeenschap. Aansluitend vond in het gemeentehuis een gesprek plaats met onder andere mevrouw Riek Bakker, trekker van een burgerinitiatief over mogelijke ontwikkelrichtingen voor de Krimpenerwaard. Voordat het Koninklijk paar weer in de bus stapte voor het bezoek aan een boerderij in Gouderak, kregen ze een 'bijzonder koekje' van een plaatselijke bakker te eten.

Tijdens de busrit richting Gouderak werden Willem-Alexander en Máxima bijgepraat over e dijkversterking langs de Hollandse IJssel. In Gouderak bezochten de Koning en Koningin gastenboerderij 'De Appelgaard'.
Deze oorspronkelijke melkveehouderij is vanwege het verkopen van gronden voor natuurontwikkeling omgebouwd tot een bed & breakfast met daarnaast een bedrijf voor 'jongvee' - onschuldige koeien die allemaal vermoord zullen worden. De landbouw in dit gebied ziet zich geconfronteerd met bodemdaling en natte veenbodem. Op de gastenboerderij spraken de Koning en Koningin met agrariërs en natuurorganisaties over deze uitdagingen, duurzaam ondernemen en natuurontwikkeling in samenspel met landbouw.
Na een wandeling langs de koeien in de stal, poseerden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima nog speciaal voor de fotografen op een landbouwweggetje. Het decor zag er zonder koeien in de wei wel wat kaal uit.
Geluncht werd er in de bus. Het was een korte lunch, want Gouderak ligt maar een klein kwartiertje van Berkenwoude. In dorpshuis 'De Zwaan' werd het streekbezoek vervolgt. De Zwaan fungeert als centrale locatie voor verschillende verenigingen en voorzieningen in deze kleine kern. De Koning en Koningin spraken vrijwilligers van diverse organisaties uit de Krimpenerwaard, waaronder buurtverenigingen en asielzoekers met hun taalmaatjes. Ook spraken ze met jongeren over hun toekomst in de Krimpenerwaard.

In Bergambacht bezochten de Koning en Koningin het bedrijf Koninklijke Otolift Trapliften.
Ze kregen daar een korte rondleiding door het bedrijf en spraken met verschillende ondernemers uit de Krimpenerwaard. Het gesprek ging over de kwetsbaarheden en de kansen van ondernemen in een regio waar het behoud van het landschap van groot belang is en over de innovatiemogelijkheden die de regio biedt. Het streekbezoek werd afgesloten in het voormalige gemeentehuis van Bergambacht. Daar vond een informele ontmoeting plaats met een aantal mensen die bij de organisatie van dit bezoek betrokken was.

2 opmerkingen: