Doe mee en win: ‘Juliana’s vergeten oorlog’ | De Oranjes

dinsdag 25 maart 2014

Doe mee en win: ‘Juliana’s vergeten oorlog’



Over het boek:
“20 maart 2014 was het tien jaar geleden dat koningin Juliana overleed. In de commentaren rond haar overlijden bleek eens te meer hoezeer de werkelijkheid van Juliana’s leven verdwenen is achter een aantal steeds herhaalde clichés. Tot de vaste ingrediënten van ons beeld van Juliana behoort dat zij de oorlogsjaren doorbracht in Canada als een ‘gewone huisvrouw en moeder’, die zich vooral bezighield met de opvoeding van haar kinderen, en wier bijdrage aan de strijd tegen de nazi’s bestond uit breien, bloed geven en de verkoop van tweedehandsspulletjes in de Rode-Kruiswinkel. In deze voorpublicatie, de bewerking van een hoofdstuk uit haar komende biografie van Juliana, laat sociologe Jolande Withuis zien dat dit mierzoete beeld de inzet van de toenmalige kroonprinses tekort doet. Juliana beperkte zich bepaald niet tot dergelijke deugdzame damesbezigheden. Juliana was in haar Canadese jaren een actieve ambassadrice van de geallieerde zaak. Ze hield her en der op het continent lezingen, moedigde soldaten aan en onderhield vriendschappelijke betrekkingen met het echtpaar Roosevelt.”

RoyalfanVivian verloot 2 exemplaren van dit boek!

Wil je ook kans maken? Doe dan mee met onderstaande ‘Oorlog quiz’. Stuur de antwoorden + adresgegevens op naar viviankramer@hotmail.com met als onderwerp: Juliana’s vergeten oorlog. Dit kan t/m 30 april. Winnaars krijgen op 2 mei bericht.

1. Waarom werd op 10 mei 1940, de dag van de Duitse inval, uitgeweken naar Paleis Noordeinde?
2. Hoewel Prins Bernhard met zijn gezin was meegereisd naar Londen, keerde hij snel daarna al weer terug. Waarom verbleef hij toen korte tijd in de provincie Zeeland?
3. Wat was de naam van het schip waarop Juliana met haar dochters vanuit Londen naar het Canadese Halifax werd vervoerd?
4. Bezocht Juliana tijdens de Tweede Wereldoorlog de Amerikaanse president Roosevelt meer of minder dan vijftien keer?
5. Voor welke radiozender hield Wilhelmina toespraken?
6. Hoeveel eredoctoraten ontving Juliana tijdens de oorlog?
7. Waar opende Juliana tijdens de Tweede Wereldoorlog een vliegveld?
8. In welk jaar sprak Koningin Wilhelmina het Amerikaanse congres toe?
9. Uit welk jaartal dateert de foto van de Koninklijke familie die tijdens de oorlog verspreid werd en in de kamer van Anne Frank hing?
10. Wie zijn dit? (van links naar rechts)

Foto: © RVD

Geen opmerkingen:

Een reactie posten