Prinses Máxima in Bazel bij bijeenkomst internationale standaardisatieorganisaties in de financiële sector | De Oranjes

dinsdag 20 maart 2012

Prinses Máxima in Bazel bij bijeenkomst internationale standaardisatieorganisaties in de financiële sector

Prinses Máxima is twee dagen in Bazel (Zwitserland) geweest voor een bijeenkomst met leiders van internationale standaardorganisaties in de financiële sector.

Vorig jaar werd ook al een dergelijke bijeenkomst gehouden. Dat beviel de organisatoren en de deelnemende organisaties wel. Prinses Máxima (erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion' (GPFI) ) en de gouverneur van de Zweedse centrale bank, en de voorzitter van het Bazels Comité stemden met het plan toe. De afgelopen dagen is besproken hoe internationale standaardorganisaties en toezichthouders in de financiële sector op een praktische wijze ‘inclusive finance’ kunnen bevorderen en hoe ze intensiever kunnen gaan samenwerken op dit onderwerp. Prinses Máxima en de heer Ingves zaten de bijeenkomst voor. Naast de bijeenkomst had de prinses ook verschillende gesprekken met de Mexicaanse en Russische co-voorzitters van het G20 Global Partnership voor Financial Inclusion.

Zelf is Máxima – zoals inmiddels wel duidelijk is- in september 2009 benoemd als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (Ban Ki-moon) in deze functie adviseert Máxima de secretaris generaal over toegang tot financiële diensten en zet ze zich tevens in om wereldwijd financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Bovendien is de prinses sinds juni 2011 erevoorzitter van het G20 Global Partnership for Fiancial Inclusion.

© Vivian Kramer - royalfanvivian

Geen opmerkingen:

Een reactie posten