Prins Constantijn bij 30-jarig bestaan van Prins Bernhard Leerstoel | De Oranjes

maandag 12 juni 2017

Prins Constantijn bij 30-jarig bestaan van Prins Bernhard Leerstoel

Prins Constantijn was vanmiddag aanwezig bij de viering van het 30-jarig bestaan van de Prins Bernhard Leerstoel voor Internationale Natuurbescherming in Utrecht. Prins Constantijn woonde een lezing bij van professor Pieter Zuidema, verbonden aan de Wageningen Universiteit en bestuurslid van de Prins Bernhard Leerstoel. In zijn lezing ging hij in op hoe de wetenschap, en in het bijzonder de leerstoel, heeft ingespeeld op veranderingen in de visie op natuurbescherming.   De Prins Bernhard Leerstoel voor Internationale Natuurbescherming is een bijzondere leerstoel van het departement Biologie van de Faculteit Bètawetenschappen van Universiteit Utrecht. De leerstoel werd ingesteld in 1987 ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard (1911-2004) als erkenning voor zijn rol in de internationale natuurbescherming. De leerstoel biedt een opleiding voor Nederlandse en internationale studenten in de internationale aspecten van natuurbescherming en creëert bewustwording voor urgente natuurbeschermingskwesties. Op maandag 12 juni houdt professor Jaboury Ghazoul, de hoogleraar die momenteel de Prins Bernhard Leerstoel bekleedt, zijn oratie. Hij spreekt over de uitdagingen die zich voordoen bij bosrestauratie en de conflicterende belangen die zich daarbij kunnen voordoen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten