Koninklijk paar brengt streekbezoek aan Salland | De Oranjes

dinsdag 14 september 2021

Koninklijk paar brengt streekbezoek aan Salland

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten vandaag een streekbezoek aan het zuidelijk deel van Salland in Overijssel. Het Koninklijk Paar bezocht de gemeenten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe. 
Foto: RVD


Het streekbezoek staat in het teken van het vermogen van de regio om zich steeds aan nieuwe omstandigheden aan te passen door samen te werken. Salland koestert wat waardevol is uit het verleden, terwijl het tegelijk nieuwe ontwikkelingen omarmt. Een belangrijke basis voor het aanpassingsvermogen van de streek ligt in het ‘noaberschap’. Het zijn van goede buren door mensen en hun belangen met elkaar te verbinden. Daarnaast verbindt Salland economische regio’s en stad en platteland met elkaar. Het streekbezoek begon in Deventer. De voormalig Hanzestad zag door de terugloop van transport via water de haven in verval raken. Particulieren en kleine ondernemers worden betrokken bij de ontwikkeling van de stad doordat zij de mogelijkheid krijgen te bouwen voor eigen gebruik. Op deze manier transformeren stadsdelen naar plekken waar industrieel erfgoed, creatieve ondernemers, kunst en cultuur, horeca en wonen gecombineerd worden. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wandelden door een deel van de stad en bezoeken enkele ondernemers. Aansluitend spraken zij met betrokkenen over de manier waarop Deventer stadsontwikkeling vorm geeft. Vervolgens bezoekt het Koninklijk Paar een familiebedrijf dat bezig is haar productieproces aan te passen en energieneutraal te maken. Tijdens een rondleiding door de fabriek kregen zij uitleg over de bijdrage die het bedrijf levert aan het afvalprobleem door in te zetten op innovatie, verduurzaming en hergebruik van materialen.
Vervolgens reisden de Koning en Koningin Máxima door naar Heeten, onderdeel van de gemeente Raalte. In 2018 kwamen de inwoners van het dorp met het idee voor een burgerbegroting waarbij zij meebepalen waar en hoe gemeentelijk geld binnen de eigen omgeving wordt besteed. Naast raadsleden en ambtenaren zijn ook onderzoekers bij dit initiatief betrokken om te kijken of een burgerbegroting leidt tot meer betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie en het versterken van het gemeenschapsgevoel. Het Koninklijk Paar spreekt met deelnemers van het initiatief over hun ervaringen.
De gronden langs de IJssel zijn al eeuwenlang geschikt voor tal van agrarische activiteiten zoals landbouw, akkerbouw en veeteelt. Vanuit de samenleving klinkt de roep om de agrarische sector anders in te richten ten behoeve van het milieu. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezochten een melkveehouderij waar inmiddels de zesde generatie aan het roer staat. Op dit bedrijf horen zij hoe er gewerkt wordt aan verduurzaming. Zo wordt gebruik gemaakt van kruidenweides ter vervanging van kunstmest. Ook zijn de eigenaren bezig om samen met lokale ondernemers een eigen zuivelketen op te zetten. Melk wordt zo op de boerderij gezuiveld, verpakt en vanuit daar geleverd. Hierdoor wordt de keten korter en hopen de boeren een duurzaam en toekomstbestendig verdienmodel te realiseren.
Aansluitend bezoekt het Koninklijk Paar Stichting IJssellandschap. Deze stichting dateert uit 1267 en beheert en ontwikkelt land, landgoederen, boerderijen en huizen rondom Deventer. Daarbij is altijd speciale aandacht geweest voor armen, zieken, daklozen en vreemdelingen. Deze sociale component bestaat nog steeds. Zo worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrokken bij het groen onderhoud van Stichting IJssellandschap en worden tal van activiteiten voor ouderen, mensen die specifieke zorg nodig hebben of vluchtelingen georganiseerd. Tot slot kregen de Koning en Koningin Máxima een impressie van de IJsselbiënnale. In totaal hebben 27 kunstenaars meegewerkt aan de 120 kilometerlange kunstroute langs de IJssel waar de impact van klimaatverandering op het landschap van de IJsselvallei centraal staat.

1 opmerking:

  1. Heel leuk gedaan mooie foto's en wat zagen ze er allebei stralend uit.

    BeantwoordenVerwijderen