Koningin Máxima bij lancering van Manifest Hoofdzaken | De Oranjes

donderdag 30 september 2021

Koningin Máxima bij lancering van Manifest Hoofdzaken

Koningin Máxima was vanochtend aanwezig bij de lancering van het Manifest Hoofdzaken in De Remise in Den Haag. Het manifest is een initiatief van de Hersenstichting, MIND en ZonMw waarin zij pleiten voor het opzetten van een nationaal kennis- en innovatieprogramma voor hersen- en/of psychische gezondheid. Het doel is om samenwerking te bevorderen tussen disciplines als psychiatrie, psychologie en neurologie voor een betere kwaliteit van onderzoek en zorg.
In Nederland heeft een op de vier mensen een hersen- en/of psychische aandoening. Het gaat om psychische stoornissen, niet aangeboren hersenletsel, chronische hersenaandoeningen die geleidelijk zijn ontstaan, zoals dementie, slaapstoornissen en hersenaandoeningen als een geestelijke handicap die in het eerste levensjaar tot uiting komen. De aandoeningen hebben grote impact op het dagelijks leven van mensen en hun naaste omgeving. Daarnaast is twintig procent van alle jaarlijkse sterfgevallen in Nederland gerelateerd aan een ernstige hersenaandoening. De behandelmogelijkheden voor patiënten zijn beperkt. Dit komt mede door gebrek aan medische onderbouwing. De zorgkosten bedragen jaarlijks ruim 25 miljard euro. Dat is meer dan een kwart van alle zorgkosten in Nederland. De verwachting is dat deze verder gaan stijgen (RIVM-onderzoek 2017 in opdracht van de Hersenstichting). Koningin Máxima was bij de presentatie van het manifest dat drie prioriteiten beschrijft. Ten eerste willen de initiatiefnemers betere preventie en meer effectieve behandelmethoden voor de patiënt. Hiervoor moeten patiënten en mensen in hun naaste omgeving betrokken worden bij wetenschappelijk onderzoek. Tweede punt is het bundelen van bestaande en nieuwe kennis over de aandoeningen. Dit kan door het stimuleren van onderzoek, het ontwikkelen van nieuwe technieken voor precisiegeneeskunde en leefstijlinterventies. Ten derde moeten betrokken disciplines en organisaties kennis en data met elkaar gaan delen en netwerken gaan opbouwen. De prioriteiten worden aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht door hoogleraren en deskundigen uit onder meer de psychiatrie, neurologie, hersenonderzoek en klinische genetica. Ook is er een gesprek met de drie initiatiefnemers over de aanleiding en de toekomstambities. Aan het einde van dit gesprek kreeg Koningin Máxima het Manifest Hoofdzaken aangeboden.
Na het plenaire programma had Koningin Máxima drie tafelgesprekken met onder anderen hoogleraren, psychiaters, wetenschappers en patiënten over hun ervaringen met de zorg en behandelmethoden, onderzoek en hun visie op het manifest. Het bezoek wordt afgesloten met een korte wandeling over de Innovatiemarkt. Daar laten wetenschappers zien hoe zij vanuit de verschillende disciplines met elkaar samenwerken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten