Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen | De Oranjes

dinsdag 27 november 2018

Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen

Koning Willem-Alexander heeft vanochtend samen met vicepremier en minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Schouten een werkbezoek gebracht aan twee melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen. Het werkbezoek stond in het teken van de kringlooplandbouw. Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.
Het eerste bedrijf dat de Koning en de minister aandeden was Groot Steinfort in Joppe, een melkveehouderij met 160 melkkoeien van de familie Smale. Tijdens een rondgang over het bedrijf vertelde boer Erik Smale, die het melkveebedrijf met zijn ouders leidt, over hoe hij kringlooplandbouw in de praktijk zoveel mogelijk toepast en waar hij tegenaan loopt. Zo komt het ruwvoer voor de koeien vooral van eigen land – en niet zoals gebruikelijk van de voerfabriek. Ook doet de familie Smale aan agrarisch natuurbeheer op zo’n 30 hectare, onder meer door kruidenrijk grasland te zaaien. De Koning en de minister bezochten vervolgens het biologisch landbouwbedrijf van Annette Harberink in Diepenveen, Natuurderij Keizersrande. Het landbouwbedrijf beslaat 120 hectare natuurlijk grasland en 30 hectare natuurlijk akkerland in de uiterwaarden van Deventer en telt 80 roodbonte Maas-Rijn-IJssel koeien. Kringlooplandbouw staat in de hele bedrijfsvoering centraal. Er is geen aanvoer van mest of voerdermiddelen van buiten. Veel schoolklassen bezoeken het landbouwbedrijf, dat in een Natura 2000-gebied ligt, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Harberink stelt het bedrijf in dienst van die natuur en dat zorgt voor een grote diversiteit aan planten, insecten en vogels, waarmee ze wil laten zien dat landbouw en natuur hand in hand kunnen gaan. Afsluitend spraken de Koning en de minister met diverse partijen die een belangrijke rol spelen in de uitwerking van de landbouwvisie, onder wie vertegenwoordigers van de zuivelbedrijven, het onderwijs en de financiële sector. Zo werd er gesproken over wat er nodig is om deze verandering op bedrijven in de sector te realiseren, welke knelpunten boeren zelf kunnen oplossen en waar keten- en overige partijen een rol bij kunnen spelen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten