Kersttoespraak Koningin Beatrix | De Oranjes

donderdag 25 december 2008

Kersttoespraak Koningin Beatrix

Toespraak_koningin


De om 13.00 uur uitgezonden kersttoespraak van Koningin Beatrix was in ieder geval voor mij – royalfan Vivian- spannender dan ooit tevoren. De tekst die voornamelijk over bejaard worden ,ouderdom, en over generaties ging zorgde voor gebonk.. en met name toen ze dit zei: "De jeugd heeft de toekomst." Hield ik m’n hart vast..ik heb tot bijna de laatste minuut gedacht..ze gaat aftreden..of in ieder geval in aanloop daartoe.. Gelukkig sloot ze ‘gewoon’ af met :” Ik wens U een gezegend Kerstfeest toe.” En wordt het woord ‘aftreden’ bewaard voor een later termijn.


Hieronder volgt de kersttoespraak door H.M. de Koningin , omgeven door enkele screenshots:


"In de kerstnacht schijnt het licht van de geboorte van Jezus. In oude vertellingen wordt die gebeurtenis verbonden met de plaats van dit kind in de geschiedenis van opeenvolgende generaties. Ieder mens heeft natuurlijk een moeder en een vader, en ook grootouders en verre voorvaderen. Ons bestaan wordt sterk bepaald door de plek waar we worden geboren en de tijd waarin wij leven. Wij staan niet los van wie er voor ons waren en na ons komen: de band tussen de generaties vormt het decor van onze tijd op aarde.


In één tijdperk leven mensen van verschillende leeftijden samen: van zeer oud tot heel jong. In ons land bepalen ouderen meer en meer het beeld. De maatschappelijke gevolgen daarvan worden steeds vaker als zorgelijk ervaren.


Huis_ten_bosch_kerst


Terwijl ouderen hoogbejaard worden, komen tegenwoordig minder kinderen ter wereld. Daardoor worden de verhoudingen tussen de generaties onder druk gezet. De maatschappelijke solidariteit waar ons hele sociale bestel op berust, legt een zware last op jonge schouders. Maar in deze tijd willen veel jongeren zelf bepalen waarvoor zij verantwoordelijkheid aanvaarden. Voor hen geldt de opgelegde zorg voor ouderen niet meer als vanzelfsprekend. Toch zal elke nieuwe generatie zich bewust moeten worden van verplichtingen tegenover mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen.


Dynamiek in onze samenleving verwachten wij vooral van de jonge generatie. Opvoeding en onderwijs zijn dan ook gericht op weerbaarheid en eigen initiatief. "De jeugd heeft de toekomst." Maar de jongeren van nu zijn de ouderen van straks. Met alle problemen die de nieuwe verhoudingen meebrengen, blijft verantwoordelijkheid voor elkaar het maatschappelijk fundament.


Toespraak_koningin2 Ouderdom wordt vaak alleen als probleem gezien. Daarbij denkt men aan gebreken en hulpbehoevendheid, oplopende kosten en hoge eisen aan de gezondheidszorg. Maar de maatschappij kan zich niet veroorloven ouderen af te schrijven; vergrijzing heeft ook een verrijkende kant. De vrije tijd kan positief worden benut. Er komt ruimte om na te denken, nieuwe wegen in te slaan, activiteiten te ontplooien en zich in te zetten voor anderen. Levenservaring en wijsheid kunnen worden verzilverd als ouderen die mogelijkheden ook zelf aangrijpen.


Helaas zijn er ook omstandigheden waarin ouderdom daadwerkelijk problemen oproept. Het menselijk bestaan is vergankelijk en ouder worden onontkoombaar. Iedereen kan in eigen omgeving zien dat zorgen toenemen en dat op de eenzame wegen van ziekte en onmacht er meer behoefte komt aan hulp en waakzame aandacht.


In vroeger tijden, toen families groter waren en sterk op elkaar aangewezen, was er tussen de generaties een vanzelfsprekende betrokkenheid. Tegenwoordig staat het kleinere gezin meer op zichzelf. De mogelijkheden om in alle omstandigheden de nodige hulp te bieden ontbreken dikwijls.


Huis_ten_bosch_kerst_2_2 In het algemeen zijn de verhoudingen tussen jong en oud kwetsbaarder geworden. Met elkaar rekening houden kan soms een proces zijn van harde lessen tussen gezinsleden. Opvoeden is sturen en grenzen stellen, met liefde en zorg. Confrontaties en emoties kunnen fors aankomen. Maar moeilijkheden komen nu eenmaal op ieders levensweg: bij huwelijk en opvoeding, volwassen worden, zich staande houden in de maatschappij. Daar ontkomt niemand aan.
De spanning tussen ouders en kinderen kan omslaan in verwijdering als er geen begrip meer is. Waar het gesprek stokt raken de verhoudingen verstoord. Om zulke tegenstellingen tussen generaties te overwinnen wordt wijsheid gevraagd en de wil anderen te begrijpen. Juist vanuit levenservaring kunnen mensen groeien in mildheid en het vermogen vooroordelen eerlijk te toetsen.


Met de jaren groeit ook de ervaring van verdriet, teleurstelling en tegenslag, van pijn die mensen elkaar aandoen, onverschilligheid of onmacht om omstandigheden en relaties beter te maken. Beproevingen horen bij het leven en vormen een mens; hoe zwaar ook, wij moeten leren ze te verwerken. Je ziet de dingen anders met ogen die gehuild hebben.


Ook in het samenleven binnen gezin en familie zijn verzoening en vrede met elkaar en in onszelf belangrijk. Elk woord, elk gebaar van vergiffenis draagt bij aan vrede. Het is nooit te laat om een hand te reiken, weerstand te overwinnen, wantrouwen te doorbreken, onenigheid bij te leggen. Het is nooit te laat om lief te hebben. In liefde houd je mensen vast.


Kerstmis is het feest van Gods liefde in de geboorte van zijn zoon. Ieder kind dat ter wereld komt, mag warmte en geborgenheid verwachten. Het scheppen van vertrouwen en een gevoel van veiligheid ligt op de weg van ouders. In de verhouding tussen de generaties blijft het nodig waarden en tradities voor te leven. Door te leren omgaan met goed en kwaad wordt het geweten gevormd en komen jongeren sterker in het leven te staan.


In verbondenheid draagt elke generatie geloof over in wat het leven zin geeft en houvast biedt. Generaties gaan, generaties komen; maar in Gods liefde blijven wij allen opgenomen.


Ik wens U een gezegend Kerstfeest toe."


Huis_ten_bosch_kerst_3

12 opmerkingen:

 1. Mooie toespraak ik dacht eerst ook dat ze zou zeggen dat ze ging aftreden maar toch niet.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik heb als nieuwe voornemen op elke weblog een nieuwe categorie te beginnen. Graag wil ik van jullie het één en ander weten, want mijn voornemen is in jullie belang. Reageer gerust met wat jij een zinnig onderwerp vind, het liefst zo origineel mogelijk! Het beste onderwerp wint een collage! Vergeet niet dat je twee onderwerpen moet verzinnen, voor elke weblog één!
  Ook al is het vermeld in mijn kopfoto, ik wens iedereen nogmaals het beste toe in 2009!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Iedereen zou de tekst eens goed moeten te lezen, mooie samenhangend verhaal, jammer dat 75% van de bevolking de moeite niet neemt maar wel veel kritiek leveren. Vivian bedankt voor de moeite dit jaar! Happy New Year!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik vond dat Beatrix er prachtig uitzag, ook ik dacht dat ze het over een troonswisseling zou gaan hebben toen ze over de generaties begon... Hopelijk gunt ze het gezin van WA nog een paar jaar de rust en het geluk waar ze zelf ook zo van heeft genoten met haar gezin! De kleur rood staat onze koningin heel erg mooi!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Haar aftreden zal ze zo niet bekendmaken, tijdens een Kersttoespraak of b.v. na de Koninginnedagviering. en wanneer ze hara aftreden zal bekendmaken, dat weet alleen de Koningin. Ik verwacht pas als het Paleis op de Dam en Drakensteyn gereed zijn. Verder was het een mooie toespraak, die echt van haar zelf uitging.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ook ik vond het een mooie toespraak! Erg leuk dat de Koningin deze altijd zelf schrijft! Ze zag er weer prachtig uit!

  BeantwoordenVerwijderen
 7. zou je eens op mijn weblog wilen kijken? ik denk dat ik unieke fotos van dopen heb gevonden!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Mooie toespraak. En wat staat de kleur rood haar goed zeg!

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hoi, alles wat ze je laten zien op de TV en wat er bij wordt verteld moet je niet altijd voor waar opvatten. Nergens nemen ze zo hun publiek in de maling als op de TV. Als je ergens zelf bij bent geweest klopt er meestal niets van het verslag. Dat is met de krant ook vaak zo. Bij alles wat je hoort en ziet moet je altijd denken: is dat zo? Dit is een levensles! Anneke

  BeantwoordenVerwijderen
 10. ...leuk gedaan met die screenshots! Daarbij vond ik de toespraak heel inhoudsvol! Mooi, die rode japon...

  BeantwoordenVerwijderen