Koning Willem-Alexander bezoekt Katwijk over integratie | De Oranjes

woensdag 6 juli 2016

Koning Willem-Alexander bezoekt Katwijk over integratie

Koning Willem-Alexander heeft zich vandaag tijdens een werkbezoek aan Katwijk verdiept in de vraag hoe een doorsnee gemeente omgaat met de integratie van vluchtelingen. De Koning ging langs bij een woon-zorgcentrum, een wijkcentrum en de interkerkelijke werkgroep asielzoekerscentrum Katwijk (IWAK).De Koning begon zijn werkbezoek samen met burgemeester Wienen bij woon-zorgcentrum Salem. Tien vluchtelingen die in Nederland mogen blijven hebben hier woonruimte gekregen en volgen tegelijkertijd een opleiding tot verzorgende of verpleegkundige. Leegstaande woonruimte wordt in Salem zo nuttig ingezet ter ondersteuning van de ouderenzorg en statushouders wordt daarnaast een kans geboden volwaardig mee te draaien in de maatschappij en bij te dragen aan de Katwijkse samenleving. Initiatiefnemers, medewerkers, vrijwilligers en vluchtelingen deelden hun ervaringen met de Koning. "Het was net alsof ik met een collega stond te praten" was één van de reacties van de mensen, die tot slot allemaal de kans grepen om met de Koning op de foto te gaan.

In wijkcentrum De Schelp in de wijk Hoornes Noord-Oost sprak de Koning vervolgens met buurtbewoners en medewerkers over de sociale functie van het centrum. In deze wijk met veel sociale woningbouw wonen mensen met meer dan dertig verschillende nationaliteiten. Het buurtcentrum biedt een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners en een plek waar mensen met problemen en hulpvragen terecht kunnen. Zo is er een tienersoos, een kookcafé, een vrouwencentrum en kunnen bewoners moestuintjes huren. Ook is er een formulierenbrigade die bewoners helpt met administratie.

Afsluitend vond in de Piekkapel een ontmoeting plaats met vrijwilligers van de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekerscentrum Katwijk en bewoners van het AZC in Katwijk. Het IWAK is in 2008 opgericht door de kerken met het doel het verblijf van de asielzoekers in het AZC prettiger te maken en hen te ondersteunen. Dit doen de vrijwilligers onder meer door taallessen, kinderclubs, een tweejaarlijkse kledingmarkt en door de bewoners van het AZC wegwijs te maken in Katwijk.

De Koning sprak zich vanmiddag ook uit over de val van Koningin Máxima. "Ze moet nu echt rust houden", aldus de bezorgde Koning.

1 opmerking: