Koning Willem-Alexander bezoekt gezondheidscentrum Thermion | De Oranjes

donderdag 10 december 2015

Koning Willem-Alexander bezoekt gezondheidscentrum Thermion

Koning Willem-Alexander bracht vandaag een werkbezoek aan gezondheidscentrum Thermion in Nijmegen. Er werden gesprekken gevoerd met mensen die werken in de thuiszorg of in hun werk nauw betrokken zijn bij de transitie in de thuiszorg; als wijkverpleegkundige, buurtteammedewerker, huisarts, thuiszorgmedewerker, zorgaanbieder, zorgverzekeraar of bij de gemeente. Thema van het eerste gesprek was de veranderingen in de zorg, die per 1 januari 2015 zijn doorgevoerd. Bij de transitie in de thuiszorg gaat het om de uitvoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij gemeenten een grotere verantwoordelijkheid krijgen. Tot slot bracht de Koning een bezoek aan een chronisch zieke bewoner uit Nijmegen die gebruik maakt van en ervaring heeft met de nieuwe zorgaanpak.

Voor de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari 2016 worden, naast de enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen, dit jaar ook specifiek mensen genodigd die werken in de thuiszorg of in hun werk betrokken zijn bij de transitie in de thuiszorg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten