Koning Willem-Alexander opent Tergooi Medisch Centrum | De Oranjes

woensdag 27 september 2023

Koning Willem-Alexander opent Tergooi Medisch Centrum

Koning Willem-Alexander opende vanmiddag het nieuwe Tergooi Medisch Centrum in Hilversum. Het Tergooi MC heeft het concept van passende zorg toegepast in de nieuwbouw om zo nu en in de toekomst betrouwbare en betaalbare zorg te kunnen blijven bieden in de regio. Door vergrijzing, personeelstekorten en de toegenomen mogelijkheden tot behandeling staat de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van zorg in toenemende mate onder druk. Passende zorg richt zich op een andere organisatie van zorg, om zo de zorg nu én in de toekomst toegankelijk te houden. Tergooi MC heeft samen met huisartsen, verloskundigen, apothekers, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in de regio gekeken hoe de zorg zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij de patiënt geboden kan worden. Het nieuwe Tergooi MC is kleiner dan de voormalige locaties in Hilversum en Blaricum doordat zorg nu vaker thuis of op afstand kwalitatief goed geleverd kan worden. De ligging in het groen draagt bij aan het herstel van patiënten en het werkplezier van medewerkers. Na toespraken van de burgemeester van Hilversum en de voorzitter van de Raad van Bestuur, verrichtte Koning Willem-Alexander de officiële opening. Aansluitend kreeg hij een rondleiding door het ziekenhuis. De Koning bezocht onder meer de afdeling oncologie waar hij sprak over de oncologische zorg in Tergooi MC en hoe chemotherapie thuis wordt georganiseerd. Ook sprak Koning Willem-Alexander met een geriater en een verpleegkundig specialist geriatrie over betere zorg aan kwetsbare ouderen in de regio. Tot slot ging de Koning in gesprek met medewerkers en partners over de regionale samenwerking van het ziekenhuis, werkdruk en de zorg van de toekomst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten