Koninklijk Paar brengt streekbezoek aan de Brabantse Peel | De Oranjes

donderdag 15 september 2022

Koninklijk Paar brengt streekbezoek aan de Brabantse Peel

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brachten vandaag een streekbezoek aan de Peel in de provincie Noord-Brabant. Achtereenvolgens werden de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Helmond bezocht. Het bezoek stond in het teken van ontwikkelingen in natuurbehoud, de toekomst van de agrarische sector, nieuwe vormen van maatschappelijke coöperaties en innovatief ondernemen in de Peelregio. Ook werd stilgestaan bij de invloed van corona op het in 2020 zwaar getroffen gebied.
De Peel is een streek gelegen in Noord-Brabant en Limburg en was oorspronkelijk een gebied van moerassen, berkenbossen, heide en akkers. Het veengebied is voor turfwinning grotendeels afgegraven. De regio kenmerkt zich tegenwoordig door landbouw- en natuurgebieden. Met de Brabantse Peel wordt het zuidoosten van Noord-Brabant aangeduid, met de Peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. De gemeenten werken regionaal nauw samen bij onder meer de strategische afstemming op gebieden als ruimtelijke ontwikkeling en economie en bij de uitvoering van bijvoorbeeld veiligheid, afvalverwerking en regiomarketing. Het Koninklijk Paar bezocht als eerst de Deurnsche Peel in de gemeente Deurne. Bij de ingang van het natuurgebied werden Willem-Alexander en Máxima 'verwelkomd' door tientallen omgekeerde vlaggen en meerdere rode zakdoeken. Ook stonden er twee Alex en Max poppen op de kop. Het koningspaar sprak met boeren uit de omgeving over hun opties voor de toekomst. "We hopen op een goede discussie. We weten wat de problematiek is en we gaan erover praten", zei de koning tegen de mensen langs de route. 

Tijdens een wandeling kreeg het koningspaar een toelichting op dit Natura 2000-natuurgebied. De boswachter, omwonenden en afgevaardigden van Werkgroep Behoud de Peel en Waterschap Aa en Maas gaven uitleg over het belang van natuurbehoud in dit gebied, de effecten van stikstofneerslag en de transitie van cultuurgrond naar natuurgrond. Er werd tevens stilgestaan bij natuurbranden in de Peel. Vervolgens spraken Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met verschillende boeren uit de omgeving over de effecten van de nabijheid van een Natura 2000-gebied op hun agrarische bedrijven. De boeren lichtten hun kijk op de actualiteit toe en benoemden hun opties voor de toekomst.
In de gemeente Gemert-Bakel werd het Koninklijk Paar ontvangen in het gemeentehuis. Zorgmedewerkers, een voormalige coronapatiënt, nabestaanden van coronaslachtoffers en andere betrokkenen vertelden hier over hun ervaringen tijdens de pandemie en over de impact van corona op de zorg en de samenleving in de Peel. Vervolgens gingen Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima naar het Boerenbondsmuseum. Het museum is gevestigd in het geboortehuis van pater Gerlachus van den Elsen, de grondlegger van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond en meerdere boerencoöperaties. Het Koninklijk Paar kreeg uitleg over het ontstaan van de coöperatieve gedachte. Vervolgens gaven vertegenwoordigers van verschillende hedendaagse coöperaties in een rondetafelgesprek hun visie op het belang van coöperaties in de Peel en lichtten zij de kansen en uitdagingen van een coöperatie toe.
Op de Automotive Campus in Helmond sloot het Koninklijk Paar het streekbezoek af met aandacht voor durf en innovatie. Hier werden de Koning en Koningin niet door demonstranten, maar door kinderen verwelkomd die hen toezongen en zoveel mogelijk selfies met het Koninklijk Paar probeerden te bemachtigen. De campus is een ontmoetings- en vestigingsplaats op het gebied van automotive (technologie) en slimme mobiliteit. Tijdens een rit in een zelfrijdende shuttle hoorden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima over het last-mile-principe, waarbij vervoer wordt ingezet om bij een reis met het openbaar vervoer de laatste mijl tot de eindbestemming te overbruggen. Ook kreeg het Koninklijk Paar een toelichting op de verschillende testvormen van zelfrijdend vervoer.
Vervolgens vertelden Brainport Development en de gemeente over de Helmondse wijk Brandevoort. Doel is de slimste wijk ter wereld te ontwikkelen, waarbij de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit worden ingezet om een duurzame en leefbare woonomgeving te creëren. Het streekbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek met diverse ondernemingen die met hightech innoveren op het gebied van mobiliteit of energie. 

De koning zegt terug te kijken op een ''ongelofelijk streekbezoek''. Hij vindt de boeren ''niet het probleem'', maar ''onze oplossing'', zei hij na afloop. "We hebben heel duidelijk willen maken hoe wij in deze discussie staan. Dat we echt vinden dat de boeren, de agrariërs, onderdeel zijn van onze cultuurhistorie", aldus Willem-Alexander. "We kunnen niet zonder, we willen ze hebben, we willen aan de toekomst met ze werken. Zij zijn niet het probleem, zij zijn onze oplossing." De koning hoopt dat iedereen elkaar positief kan blijven benaderen en dat er zo een oplossing komt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten