Koningin Máxima bij World Economic Forum in Davos | De Oranjes

donderdag 24 januari 2019

Koningin Máxima bij World Economic Forum in Davos

Koningin Máxima bezocht van dinsdagavond tot en met vandaag het World Economic Forum (WEF) in Davos. Zij deed dit in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.


Koningin Máxima had onder meer bilaterale gesprekken over de verbetering van toegang tot financiële diensten met regeringsvertegenwoordigers van diverse landen, functionarissen van centrale banken en vertegenwoordigers van fintech organisaties en het bedrijfsleven. Daarnaast woonde ze een aantal plenaire sessies bij waaronder de ontbijtbijeenkomst Financial Inclusion: Minding the gap op woensdag.
Ook had Koningin Máxima woensdag een overleg met het CEO Partnership for Inclusion. Dit is een informeel samenwerkingsverband van tien internationale bedrijven uit verschillende sectoren (Ant Financial, AXA, Bharti Airtel, Mastercard, PayPal, PepsiCo, Rabobank, Santander Bank, Telenor, Unilever). De samenwerking heeft tot doel om de kennis en ervaring op het gebied van inclusieve financiering met elkaar delen en de samenwerking op dit terrein te intensiveren. De CEO’s kwamen in januari 2018 op uitnodiging van Koningin Máxima voor het eerst bijeen tijdens het WEF. Koningin Máxima voerde ook een gesprek met bondskanselier Merkel en de Hertog van Cambridge.
Foto: RVD
Vanochtend was Koningin Máxima aanwezig bij de Financial and Monetary Systems Stewardship Board Meeting waar zij sinds 2016 op uitnodiging van het WEF lid van is. Aansluitend aan het overleg was er een open paneldiscussie Private-Private Partnership for Financial Inclusion. Koningin Máxima was hier gastvrouw van, samen met het CEO Partnership. De discussie richt zich op de rol van internationale bedrijven in het beter toegankelijk maken van financiële diensten en wat dit kan betekenen voor het uitbreiden van hun marktpotentieel. Hoewel de afgelopen tien jaar ruim 1,2 miljard meer volwassenen toegang hebben gekregen tot financiële diensten, moeten nog steeds 1,7 miljard het zonder stellen (Global Findex 2017). Volgens onder meer de Wereld Bank Groep (WB) belemmert dit hen in hun economische ontwikkeling.
Foto: RVD
Koningin Máxima zet zich sinds 2009 als speciale pleitbezorger van de VN wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen, met inbegrip van lage inkomensgroepen en kleine- en middelgrote bedrijven, toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten. Als lid van de ‘Stewardship Board of the World Economic Forum System Initiative on Shaping the Future of Financial and Monetary Systems’ vraagt zij aandacht voor inclusieve financiering. Andere experts in dit kader zijn regeringsvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van centrale banken en private instellingen. Het WEF is een jaarlijkse internationale bijeenkomst van ongeveer tweeduizend politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en internationale organisaties, academici, maatschappelijke organisaties en journalisten. Het thema van dit jaar is ‘Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten