Koningin Máxima opent huis van Teyler en lanceert regionaal SchuldenlabMVS | De Oranjes

dinsdag 30 november 2021

Koningin Máxima opent huis van Teyler en lanceert regionaal SchuldenlabMVS

Koningin Máxima opende vanochtend Pieter Teylers Huis, een nieuwe vleugel van Teylers Museum in Haarlem. De vleugel is het voormalige woonhuis van Pieter Teyler van der Hulst (1702-1778), een aanhanger van de Verlichting. Aansluitend was Máxima in de Havenkerk in Schiedam aanwezig bij de lancering van Schuldenlab MVS.
Pieter Teyler had een brede belangstelling voor wetenschap en kunst. Hij liet zijn vermogen, verzamelingen en huis na aan een stichting die als doel had om het leven van iedereen te verbeteren. Daaruit kwam onder andere Teylers Museum voort, dat in 1784 opende. Sinds 2013 wordt dit Rijksmonument in authentieke staat hersteld. Een uitgebreid kleur- en interieuronderzoek ligt aan de basis van de gekozen kleurstellingen en afwerkingen voor het huis en verwijzen naar de tijd waarin Pieter Teyler het huis bewoonde en naar de tijd dat Teylers Museum opende. Na het openingswoord opende Koningin Máxima Pieter Teylers Huis en volgde een rondleiding waarbij stil werd gestaan bij het leven van Pieter Teyler, het interieur en de restauratie. Bij het miniatuurhuis, een exacte reconstructie zoals het eruit zag op Pieter Teylers sterfdag, werd het verhaal van Pieter Teyler uitgebeeld aan een groep kleuters. In het historisch atelier op de eerste verdieping sprak Koningin Máxima vervolgens met een aantal middelbare scholieren. De rondleiding eindigde met een bezoek aan het Eikenhouten Kabinet, waar Teylers waardepapieren lagen. Na de rondleiding sprak Koningin Máxima met gebruikers, betrokkenen en financiers van Pieter Teylers Huis.
Vanmiddag was Koningin Máxima in de Havenkerk in Schiedam aanwezig bij de lancering van Schuldenlab MVS. SchuldenlabMVS is een publiek-private netwerksamenwerking en zet zich in om de inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schuldenzorgvrij te krijgen. Burgers worden sneller en effectiever ondersteund bij schuldenproblematiek. Het regionale initiatief is ontstaan in samenwerking met de landelijke Stichting SchuldenlabNL. Die zet zich onder meer in voor opschaling van effectieve schuldhulpmethoden voor kwetsbare groepen om hen schuldenzorgvrij te maken.
SchuldenlabMVS is gestart met twee schuldhulpmethodes die reeds beproefd zijn: De Nederlandse Schuldhulproute en Collectief Schuldregelen. De Doorbraakmethode gericht op ‘multiprobleem huishoudens’ is in ontwikkeling. Daarnaast werken de drie gemeenten samen met private partners als Waterweg Wonen, zorgverzekeraar DSW en uitzendbureau Randstad aan nieuwe initiatieven. Inwoners, bedrijven, financiële instellingen, overheidsorganisaties en wetenschappers uit de regio worden ook uitgenodigd om mee te denken aan de vorming van SchuldenlabMVS. Het doel is om gezamenlijk bestaande schuldhulpmethodes effectief in te zetten en innovatieve methoden te ontwikkelen die bijdragen aan zowel het voorkomen van schulden als het oplossen daarvan. Koningin Máxima was aanwezig bij de lancering in het bijzijn van wethouders Werk en Inkomen van de drie betrokken gemeenten en de directeur van Stroomopwaarts. Dit is een uitvoeringsorganisatie van de drie gemeenten voor de portefeuille Werk en Inkomen. Schuldhulpverlening valt daar ook onder. Aansluitend aan de lancering had Koningin Máxima gesprekken met ervaringsdeskundigen en partners van SchuldenlabMVS over hun plannen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten