Koningin Máxima spreekt online bij internationaal evenement over financiële gelijkheid | De Oranjes

maandag 8 maart 2021

Koningin Máxima spreekt online bij internationaal evenement over financiële gelijkheid

Koningin Máxima hield vandaag op Internationale Vrouwendag een virtuele openingstoespraak bij het evenement ‘Call to Action for Reaching Financial Equality’. Het evenement gaat over financiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Organisatoren zijn de Better Than Cash Alliance (BTCA), United Nations Capital Development Fund (UNCDF), World Bank Group (WB) en Women’s World Banking. Nog altijd hebben vrouwen minder toegang tot financiële diensten dan mannen. Dit belemmert hun kansen op ontwikkeling. Het verschil in toegang tot financiële diensten tussen mannen en vrouwen is 9% in ontwikkelingslanden (Global Findex 2017). De coronacrisis raakt de economische positie van vrouwen disproportioneel hard aldus UN Women. Uit hun onderzoek blijkt dat sinds de pandemie, naar schatting 47 miljoen meer vrouwen en meisjes van alle leeftijden in armoede terecht zijn gekomen. Hiermee komt het totaal wereldwijd op 435 miljoen (UN Women 2020). In haar toespraak moedigt Koningin Máxima regeringen en bedrijven aan om digitale inclusieve financiering voor vrouwen in te zetten als instrument voor economisch herstel na de pandemie. Koningin Máxima noemt tien concrete actiepunten zoals het stimuleren van het digitaal uitbetalen van sociale uitkeringen, universele toegang tot veilige (digitale) identiteitsbewijzen, consumentenbescherming en meer digitale betalingen in de private sector. Fintech draagt bij aan innovatieve oplossingen om meer diversiteit en meer maatwerk te realiseren in financiële diensten. BTCA, UNCDF en de WB maken deel uit van de klankbordgroep waar Koningin Máxima mee samenwerkt als UNSGSA. Het is een groep van internationale organisaties met expertise op het gebied van inclusieve financiering. Zij delen hun kennis en ervaring ter ondersteuning van haar werk als speciale pleitbezorger.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten