Koning Willem-Alexander bezoekt Erasmus MC in Rotterdam | De Oranjes

woensdag 11 november 2020

Koning Willem-Alexander bezoekt Erasmus MC in Rotterdam

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam bezocht. Hier liet hij zich informeren over de huidige situatie in de Nederlandse ziekenhuizen en het belang van patiëntenspreiding tijdens de coronapandemie. 

Tijdens de eerste coronagolf diende het Erasmus MC als locatie voor het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ook tijdens de tweede golf worden coronapatiënten verdeeld over de beschikbare zorgcapaciteit in Nederland om de druk op de zorg te reguleren en de continuïteit van zorg aan alle patiënten zo goed mogelijk te waarborgen. Samen met het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) en de elf Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ) maakt het LCPS mogelijk dat patiënten zo snel mogelijk evenredig verspreid worden en op de juiste plaats van acute zorg worden voorzien. Professor Ernst Kuipers, voorzitter Raad van Bestuur van het Erasmus MC, voorzitter van de LNAZ en tevens betrokken bij het LCPS, informeerde de Koning over de actuele situatie in de COVID- en de reguliere zorg in het Erasmus MC en andere ziekenhuizen in Nederland. Daarbij werd ingegaan op de rol van het LNAZ en op het belang van patiëntenspreiding. Daarnaast vertelden medewerkers van het universitair medisch centrum wat zij hebben geleerd uit de eerste coronagolf en hoe momenteel personeel en faciliteiten worden ingezet. Tevens kwam de impact van de tweede golf op de reguliere zorg ter sprake. Koning Willem-Alexander bracht vervolgens een kort bezoek aan de spoedeisende hulp. Zorgmedewerkers lichtten daar de gang van zaken toe als coronapatiënten op de spoedeisende hulp worden binnen gebracht. Ook gingen zij in op de invloed van de coronapandemie op het werk en de werkdruk. Afsluitend sprak Koning Willem-Alexander met ambulancemedewerkers over hun werk en over de agressie die zij soms tijdens hun werk ervaren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten