Koning Willem-Alexander bezoekt corona-afdeling voor kwetsbare ouderen en overlegorgaan voor langdurige zorg | De Oranjes

woensdag 25 november 2020

Koning Willem-Alexander bezoekt corona-afdeling voor kwetsbare ouderen en overlegorgaan voor langdurige zorg

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een werkbezoek gebracht aan een verpleegafdeling voor coronapatiënten in Breda en aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) in Tilburg.
De Koning kreeg op de geïsoleerde corona-afdeling van zorgorganisatie Thebe en revalidatiekliniek De MARQ uitleg over de beschermende maatregelen voor het verplegend personeel en voor de bezoekers van de patiënten. Tijdens een rondleiding sprak de Koning met verpleegkundigen en met patiënten over hoe patiënten hun verblijf op deze cohortafdeling ervaren en over de verschillen tussen de eerste coronagolf en de huidige omstandigheden. Ook is gesproken over het werk en de werkdruk op de afdeling. Het bezoek aan Breda werd afgesloten met een gesprek over onder andere de zorg voor coronapatiënten op cohortafdelingen, de mogelijkheden om indien nodig het aantal bedden op de Brabantse cohortafdelingen op te schalen en over het vrijmaken en gebruiken van bestaande capaciteit uit de wijkverpleging. Koning Willem-Alexander ging in Tilburg met het RONAZ in gesprek over het ontstaan van het overlegorgaan en over de gezamenlijke aanpak met het overleg voor acute zorg (ROAZ) om voldoende COVID-zorg te bieden, maar ook de reguliere zorg zoveel mogelijk te door te kunnen laten gaan. Ook kwamen de verwachtingen voor de komende periode en voor de langere termijn en het voorkomen van overbelasting van het zorgpersoneel ter sprake. Momenteel zijn op de cohortafdeling van Thebe en De MARQ in Breda 45 bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Oudere patiënten met een hoog risico op een ernstig verloop van de ziekte krijgen hier specialistische zorg en behandeling. Het RONAZ is opgericht om voor een goede afstemming te zorgen binnen de langdurige zorg en de thuiszorg over de maatregelen rondom het coronavirus. In het RONAZ zijn Brabantse zorgorganisaties voor verpleeghuizen, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg vertegenwoordigd. Ook huisartsen, gemeenten en de GGD’s maken deel uit van het overlegorgaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten