Koninklijk paar brengt staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen | De Oranjes

woensdag 4 april 2018

Koninklijk paar brengt staatsbezoeken aan Letland, Estland en Litouwen

Na Luxemburg (mei) zal het Koninklijk paar ook in juni staatsbezoeken afleggen. De Koning en Koningin zijn van maandag 11 t/m vrijdag 15 juni in Letland, Estland en Litouwen.

De drie bezoeken staan in het teken van de lang gedeelde historische en de nauwe bilaterale banden van Nederland met Letland, Estland en Litouwen. De historische relatie met de drie landen gaat terug tot de veertiende eeuw, met de meest intensieve handelsrelaties in de Gouden Eeuw. De huidige relatie kenmerkt zich door een sterk partnerschap voor vrede, veiligheid en welvaart, met name in de Europese Unie en de NAVO.   De staatsbezoeken vinden plaats in het jaar waarin Letland en Estland honderd jaar onafhankelijkheid vieren en Litouwen honderd jaar herwonnen onafhankelijkheid. Tijdens de bezoeken wordt stilgestaan bij de viering van deze onafhankelijkheid en het belang ervan voor de drie landen. Op donderdag 14 juni herdenken de drie landen de eerste Sovjet-massadeportaties van Estse, Letse en Litouwse burgers naar Siberië in 1941. Het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Litouwen wordt om die reden op vrijdag 15 juni voortgezet.   Naast deze gezamenlijke thema’s staan de staatsbezoeken in het teken van de afzonderlijke bilaterale relaties van Nederland met Letland, Estland en Litouwen. Zo ligt de focus in Letland op de thema’s transport en logistiek (smart mobility). In Estland gaat de aandacht uit naar de thema’s cyber security, digitale overheid en (digitale) innovatie in de landbouw. In Litouwen staat, naast de militaire samenwerking, de onderlinge samenwerking op het gebied van energie centraal. Parallel aan het staatbezoek vinden daarom in Letland, Estland en Litouwen afzonderlijke economische programma’s plaats om het bestaande potentieel voor economische samenwerking te vergroten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten