Koning Willem-Alexander brengt werkbezoek aan Nederland Isoleert in kader van energietransitie | De Oranjes

dinsdag 9 juni 2020

Koning Willem-Alexander brengt werkbezoek aan Nederland Isoleert in kader van energietransitie

Koning Willem-Alexander heeft vandaag een werkbezoek gebracht aan Nederland Isoleert in Amersfoort om zich te laten informeren over de effecten van de coronacrisis (COVID-19) op de energietransitie. Het bedrijf richt zich op het isoleren van bestaande woningen en gebouwen en is onderdeel van energiebedrijf Essent. Naast energielevering en verduurzaming van gebouwen, houdt Essent zich bezig met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.


De Koning sprak met een klantadviseur van Nederland Isoleert over de impact van de pandemie op de aanvraag van offertes en de uitvoering van werkzaamheden. Vandaag publiceert de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) een rapport waaruit blijkt dat de coronacrisis leidt tot vertraging van de verduurzaming van woningen. In de loods van het bedrijf kreeg de Koning een demonstratie te zien van spouwmuurisolatie en een toelichting op diverse andere isolatiemogelijkheden voor woningen. Aansluitend nam de Koning deel aan twee rondetafelgesprekken over de gevolgen van de coronacrisis op de voortgang van de energietransitie, de bevordering van duurzaamheid en het klimaat. De gesprekken werden geleid door de directeur van de NVDE, Olof van der Gaag. Het eerste gesprek stond in het teken van de effecten op investeringen voor isolatie van de eigen woning, het zelf opwekken van energie en het aardgasvrij maken van woningen. Ook werd inzicht gegeven in de stand van zaken van grootschalige projecten voor het opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld windmolenparken en geothermie. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van energiebedrijf Vattenfall, WoonDuurzaam, een startup voor het aardgasvrij maken van huizen, Vereniging Eigen Huis en de Radboud Universiteit. In het tweede rondetafelgesprek werd vooruit gekeken naar de kansen en oplossingen voor een ‘groen herstel’ van de energiemarkt na de pandemie.

De Koning sprak met vertegenwoordigers van Essent, Natuur & Milieu, TenneT en het onderzoeks- en adviesbureau CE Delft over mogelijkheden voor het stimuleren van de vraag en het hervatten van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Nederlandse klimaatbeleid. Daarnaast kwamen thema’s als het bevorderen van financiële zekerheid van investeringen en het opschalen van samenwerkingsverbanden aan de orde. Ook gaf de directeur van de NVDE een toelichting op hun onderzoeksrapport.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten