Staatsbezoek aan Ierland - II | De Oranjes

donderdag 13 juni 2019

Staatsbezoek aan Ierland - II

De tweede dag van het staatsbezoek begon met een ontvangst door de Lord Mayor van Dublin. In het Mansion House tekende het Koninklijk Paar het gastenboek van de stad. De burgemeester en de Koning hielden een korte toespraak.


Vervolgens bracht het Koninklijk Paar een bezoek aan Trinity College Dublin en de Bibliotheek van de universiteit. Er volgde een rondleiding door de Long Room waarbij werd stilgestaan bij de Ierse Proclamatie voor onafhankelijkheid uit 1916 en de Brian Boru Harp, het nationale symbool van Ierland. Specifieke aandacht ging verder uit naar de historische Nederlandse Fagel-collectie. Deze werken zijn sinds 1802 onderdeel van de bibliotheekcollectie van Trinity. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en Trinity College Dublin werken samen aan de ontsluiting van de Fagel collectie.
De ontvangst voor Nederlanders die in Ierland wonen en werken vond plaats in King’s Inns. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima begroetten de gasten en spraken met hen over hun werk en leven in Ierland. Vanmiddag ontving minister-president Leo Varadkar het Koninklijk Paar voor een gesprek in de Government Buildings. Na het gesprek vond de ondertekening plaats van een herzien verdrag tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en vermogenswinsten en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting.
In de National Botanic Gardens vond een presentatie plaats over Nederlands-Ierse samenwerking op het gebied van kennisinnovatie en verduurzaming in de landbouw. Deze samenwerking is er op gericht om uitdagingen op het gebied van duurzaamheid gezamenlijk aan te gaan, waarbij door Ierland met veel belangstelling naar initiatieven in Nederland gekeken wordt.
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima boden vanavond aan Ierse autoriteiten en gasten een contraprestatie aan. Het Nederlands Dans Theater (NDT) danste moderne balletten in het Bord Gáis Energy Theatre, waarna een receptie plaatsvond.

1 opmerking: