Koning Willem-Alexander opent schaapskooi in hoogveengebied Bargerveen | De Oranjes

donderdag 27 september 2018

Koning Willem-Alexander opent schaapskooi in hoogveengebied Bargerveen

Koning Willem-Alexander opende vanochtend de nieuwe schaapskooi in natuurgebied het Bargerveen. Met de ingebruikname van de schaapskooi wordt de laatste fase van de jarenlange beschermings- en herstelwerkzaamheden voor het recreatieve natuurgebied afgerond.

Het Bargerveen is met 2.000 hectare het grootste hoogveengebied in Nederland. Het halfopen veenlandschap beschikt over grote plassen en bovenveengraslanden, ontstaan door vroegere boerenactiviteiten zoals landbouw. In het gebied zijn hierdoor zeldzame planten en insecten te vinden, net als vele vogelsoorten. In opdracht van de provincie Drenthe hebben Staatsbosbeheer, gemeente Emmen, waterschap Vechtstromen, de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Noord en de NAM gedurende lange tijd waterbeheer, recreatie- en natuurontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd om het gebied te beschermen en toegankelijk te maken recreatie. Zo is het nieuwe bezoekerscentrum het startpunt om het gebied te verkennen. Naast het centrum ligt de schaapskooi die onderdak biedt aan ruim 1000 schapen en 110 runderen. Zij zorgen voor het behoud van het beschermde hoogveengebied. Bij de ontwikkeling van het Bargerveen is ook het Duitse natuurpark Moor-Veenland betrokken. Deze samenwerking heeft geleid tot een nieuw ingericht grensoverschrijdend natuurgebied. De Koning opende de schaapskooi, kreeg een rondleiding door het bezoekerscentrum en maakte een rit door het natuurgebied Bargerveen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten