Koninklijk paar bij bijeenkomst nabestaanden | De Oranjes

maandag 21 juli 2014

Koninklijk paar bij bijeenkomst nabestaanden

“Mensen wier leven in scherven ligt. Hun verdriet, hun onmacht en hun wanhoop snijden ons door de ziel.” 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima hebben vandaag een bijeenkomst bijgewoond voor nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp. Aansluitend hield de Koning een toespraak voor de camera. 

De besloten informatiebijeenkomst voor nabestaanden vond plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein en werd behalve door het Koninklijk paar ook door diverse leden van het kabinet, rechercheurs en hulpverleners van Slachtofferhulp Nederland bijgewoond. Bij de ramp met vlucht MH17 van Malaysia Airlines kwamen donderdag bijna 300 mensen om het leven. Onder hen waren 193 Nederlanders. Het toestel werd neergeschoten boven Oost-Oekraïne, bij de grens met Rusland.


Rond kwart voor 16.45 uur werd op Nederland 1 een toespraak van de Koning uitgezonden. Hij hield de toespraak kort na de ontmoeting met de nabestaanden:

Vanmiddag kwam een grote groep nabestaanden bij elkaar van de slachtoffers van de vliegramp in het oosten van Oekraïne. Mijn vrouw en ik waren daarbij. Wij zijn diep geraakt door de schrijnende, persoonlijke verhalen van mensen die dierbaren hebben verloren. Mensen wier leven in scherven ligt. Hun verdriet, hun onmacht en hun wanhoop snijden ons door de ziel. Veel mensen zeiden ons: "Wij willen tenminste waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbaren." We begrijpen hun frustratie en hun gekwetstheid. En we delen hun innige wens dat er klaarheid komt over de oorzaak van deze ramp. We weten dat hun verlies niet meer goed te maken is. Het verdriet is immens. Het enige dat wij vandaag konden doen, is bij hen zijn en luisteren naar hun verhaal.

De afgelopen dagen zijn overal in het land mensen bij elkaar gekomen. Ook in de komende tijd zal dat gebeuren. In bedrijven. Op scholen. Bij sportverenigingen. En in huiskamers overal in Nederland. Mensen laten elkaar niet los. Dat is vooral van belang in deze dagen, nu ons land zo op de proef wordt gesteld en zoveel landgenoten overweldigd zijn door verdriet. Dat wij elkaar vasthouden. Dat wij elkaar steunen en opvangen waar mogelijk. En dat we ons hart openstellen voor iedereen die zijn of haar verhaal wil delen. Nu, maar ook in de maanden en jaren die volgen. Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor al die mensen die zich bekommeren om de getroffenen. Familie, vrienden, buren, collega's, clubgenoten. U bent zo nodig nu! Ik wil ook mijn waardering uiten voor de honderden professionals die ondersteunen bij de vele droevige en moeilijke taken die moeten worden verricht.

Mijn vrouw en ik leven mee met alle getroffenen die in rouw zijn gedompeld. In gedachten zijn we bij hen. Dat geldt evenzeer voor mijn moeder en de overige leden van mijn familie die zich in deze donkere dagen extra nauw met het land verbonden voelen. Deze vreselijke ramp heeft een diepe wond geslagen in onze samenleving. Het litteken zal zichtbaar en voelbaar blijven. Tot in lengte van jaren. In diepste nood komt het aan op innerlijke kracht, compassie en onderlinge verbondenheid. Het zijn die eigenschappen waar ons land op cruciale momenten over blijkt te beschikken.

1 opmerking: