Prins Willem-Alexander 18 jaar | De Oranjes

donderdag 17 juli 2008

Prins Willem-Alexander 18 jaar

Toen Prins Willem-Alexander zijn 18e verjaardag vierde zat hij nog volop in zijn eindexamens aan het Atlantic College te Wales.Tot zijn 18e verjaardag verrichtte Willem Alexander slechts één officiële daad. Daarmee leek het streven van Koningin Beatrix en prins Claus hun zoon zo lang mogelijk buiten de publiciteit te houden, geslaagd. Vanaf 30 april 1980, de dag dat zijn grootmoeder afstand deed en zijn moeder Koningin werd en Willem Alexander kroonprins, zagen we de kroonprins iets meer in het openbaar. 

1 juli 1981 verrichtte de toen 14 jarige prins zijn eerste officiële daad. Hij opende in het bijzijn van zijn moeder de Willemsbrug in Rotterdam. Het prinsje kreeg als blijk van waardering van de Gemeente Rotterdam een timmerkist cadeau. Hij reageerde zoals het een 14 jarige betaamt heel enthousiast: “Kijk es wat er allemaal inzit, mam”. En daarmee was het openbare optreden van de kroonprins voorlopig weer afgelopen. In 1983 vergezelde hij zijn moeder tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam als plaatsvervanger van zijn vader, die wegens klachten van depressieve aard langdurig in het buitenland verpleegd moest worden. 

Een jaar later trad hij voor het voetlicht bij de Herdenking van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk te Delft. Eind mei 1985 keert de kroonprins terug naar Nederland en op 16 juni 1985 hoorde hij dat hij geslaagd was.

Zoals de traditie voorschrijft, installeerde Koningin Beatrix haar 18 jarige zoon als Lid van de Raad van State, het hoogste adviescollege van ons land. Deze gebeurtenis vond plaats op 3 juli 1985. Het werden 20 spannende minuten voor Alexander. Als eerste nam Koningin Beatrix het woord: “Het verheugt mijn man en mij in uw midden te zijn teneinde onze oudste zoon. De Prins van Oranje in de Raad binnen te leiden. Ik heb geleerd dat zitting hebben in deze Raad een Recht maar bovenal een voorrecht is. Grote ervaring en eminente kennis van zaken in vraagstukken van Wetgeving en bestuur zijn in dit college verenigd”.


Voor het eerst voerde de kroonprins in het openbaar het woord: 

Ik denk dat mensen in hun leven verschillende keren in een nieuwe periode terecht komen waarin zij opnieuw jong zijn, of in ieder geval onervaren. Met mijn 18e jaar is voor mij zo’n nieuwe fase begonnen”, zo verwoorde de kroonprins zijn gevoelens, nadat Beatrix haar zoon in een openingstoespraak aan de voltallige raad had voorgesteld als “Prins van Oranje”. “Ik dank U allen voor uw aanwezigheid bij deze vergadering. Ik ben blij dat de voorzitter deze bijeenkomst van de raad zelf wil leiden en ook dat mijn vader hierbij wil zijn. Uw aanwezigheid onderstreept het bijzondere karakter dat deze zitting voor mij heeft. Ik besef dat ik nog te weinig van het werk van de Raad van State afweet, maar naarmate deze dag dichterbij kwam, ben ik er wel nieuwsgieriger naar geworden. Daarbij heb ik het voordeel dat er bij mij thuis veel kennis over de Raad van State aanwezig is en uw raad voor mij een vertrouwd begrip is. Als aankomend lid hoop ik in de komende tijd van u allen die in deze raad bent benoemd op grond van lange ervaring in de maatschappij, veel te kunnen leren. De Raad van State is een college waar bijna alle maatschappelijke problemen vroeg of laat op tafel komen. Er is waarschijnlijk geen plaats van waaruit beter te zien is hoe de wetten tot stand komen en hoe ons land wordt bestuurd. Ik ben er dankbaar voor dat ik in dit college een bijzondere positie mag innemen. Wanneer ik zal kunnen beginnen uw vergaderingen regelmatig te bezoeken, hangt af van het verloop van mijn diensttijd en van mijn verdere studie. Ik kan U wel zeggen dat ik zeker van plan ben, evenals mijn moeder dat vele jaren heeft gedaan, de vergaderingen zo dikwijls mogelijk bij te wonen. Om het lidmaatschap van de Raad van State het volle profijt te kunnen trekken voor mijn verdere opleiding, ben ik aangewezen op uw hulp. Ik hoop dat u mij die zult willen geven”, en zo besloot Willem Alexander zelfbewust zijn toespraak. 

Hij woonde zelfs zijn eerste vergadering bij en kon na afloop opgelucht het glas champagne heffen. Zijn eerste optreden zat erop.


17 september 1985 volgde zijn eerste Prinsjesdag.


Hoewel zijn 18e verjaardag in huiselijke kring al was gevierd, kreeg de prins later in het jaar nog een paar presentjes. Zo werd hem voor het eerst toegestaan zijn eigen vlag te voeren. Vanuit de Nederlandse Antillen kreeg hij zijn eerste uitnodiging voor een buitenlandse reis. En in 1987 was het zover. Samen met zijn ouders vertrok Willem Alexander begin februari voor een bezoek aan het overzeese gebiedsdeel, Het werd een vrolijk en ontspannen bezoek dat twee weken duurde.

Prins Willem Alexander’s eerste bezoek zónder ouders betrof een vijfdaags bezoek aan Thailand in december 1987. 

Van augustus 1985 tot januari 1987 vervulde hij zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. Per 27 april 1990 wordt hij benoemd tot adjudant bij de Koninklijke Marine Reserve. De prins heeft grote belangstelling voor de luchtvaart, hij behaalt diverse vliegbewijzen, waaronder het groot militair vliegbrevet. Sinds de aanvaarding van het koningschap door zijn moeder voert Willem-Alexander de titel Prins van Oranje. Hij vertegenwoordigt met grote regelmaat het koninklijk huis bij officiële gelegenheden in binnen- en buitenland. Foto's: RVD en Nationaal Archief

12 opmerkingen: