Sophie van Württemberg | De Oranjes

vrijdag 29 februari 2008

Sophie van Württemberg

Deel 5 thema: 'De vrouwelijke echtgenotes van de Oranjes'


Sophie Frederika Mathilde, Prinses van Wurtemberg *17-06-1818 + 03-06-1877, dochter van Koning Willem I van Wurtemberg en Grootvorstin Catharina Paulowna van Rusland (Sophie en Willem waren neef en nicht, Catharina was een zuster van Anna Paulowna die getrouwd was met de vader van Koning Willem III).


08-06-1808 trouwde hij voor de 1e maal met Caroline Charlotte, prinses van Beieren, van wie hij zich in 1814 liet scheiden. Voor de 2e maal trouwde hij op 24-01-1816 met Chatarina Paulowna (1788-1819) van wie hij 2 dochters kreeg nl. Marie en Sophie. Voor de 3e maal huwde hij in 1820 met zijn nicht Pauline van Wurtemberg (1799-1873)


Sophie’s zuster was Marie * 30-10-1816 + 04-01-1887 x 19-031840 Alfred, Prins van Neipperg * 26-01-1807 + 16-11-1865


Sophie had 2 halfzusters en 1 halfbroer (3e huwelijk van haar vader): Chatarina (1821-1890) getrouwd met Hertog Friedrich van Wurtemberg (1808-1870) Charles (1823-1891) getrouwd met Olga, Grootvorstin van Rusland (1825-1892) Auguste (1826-1898) getrouwd met Herman, Prins van Saksen Weimar (1825-1901) Kort na haar geboorte overleed Sophie’s moeder. Haar tante Catharina, die gehuwd is met Jerome Bonaparte probeert die moederrol zo goed en zo kwaad als dat gaat over te nemen. Ook haar vader de koning bemoeide zich zo veel hij kon met zijn dochter. Hij hielp mee aan de opvoeding van zijn begaafde dochter door haar voor intellectuele zaken te interesseren en hij betrok haar in zijn staatszaken. Door de intense omgang met het gezin van haar tante, vatte Sophie geleidelijk aan een grote liefde op voor de Franse cultuur. Ze kon het goed vinden met haar neef en nicht, de kinderen van haar tante Catharina. In de Lente van 1837 beëindigde prins Willem zijn studie en vertrok naar Stuttgart om zijn oom, de Koning van Wurtemberg en zijn 2 dochters te bezoeken. Hij werd verliefd op de jongste dochter prinses Sophie, maar Sophie, zeer ontwikkeld, belezen, kunstzinnig, door en door verwend moest Willem helemaal niet. Willem vertrok terug naar Nederland, maar in het voorjaar van 1839 vertrok hij weer naar Stuttgart en vroeg om haar hand bij haar vader, die zonder te overleggen met Sophie, het aanzoek aannam. Sophie maakte een enorme scène, want ze wilde liever met de hertog van Brunswijk trouwen, maar haar vader zette door en uiteindelijk om haar vader een plezier te doen, stemde ze toe in een huwelijk met Prins Willem. In intellectueel opzicht was Sophie veruit de meerdere van haar echtgenoot die bovendien buitenechtelijke relaties aanknoopte.


Op 18 juni 1839 trouwde zij in het Koninklijk slot van Stuttgart.


Het paar gaat wonen op Paleis Noordeinde Prins Willem en Prinses Sophie kregen 3 kinderen


: 1) Willem * 04-09-1840 + 11-06-1879


2) Maurits *15-09-1843 +03-06-1850


3) Alexander *24-08-1851 +21-06-1884


12 mei 1849 wordt Willem III ingehuldigd als Koning Willem III


 


Als op 3 juni 1850 de kleine Maurits op 6 jarige leeftijd komt te overlijden en nadat het ergste verdriet was geluwd, zag het er naar uit dat de beide ouders nader tot elkaar kwamen, dat resulteerde in 1851 met de geboorte van hun derde zoon Alexander. Vervolgens laaide de strijd heviger op dan ooit tevoren en zij liet blijken dat ze hem haar mindere vond, zichzelf ook meer geschikt als regentes en het huwelijk was dan ook echt geen succes meer. Sophie probeerde daarom van haar man te scheiden. Met een beroep op het landsbelang werd dit geweigerd. Vanaf 1855 leefde het paar feitelijk gescheiden van tafel en bed. Koningin Sophie verhuisde naar Paleis Huis Ten Bosch, terwijl de koning op paleis Noordeinde verbleef en zomers op paleis Het Loo te Apeldoorn. Alleen bij officiële gelegenheden vertoonden zij zich nog in het openbaar.


 


Koningin Sophie probeert op een andere manier inhoud aan haar leven te geven. Eerst bemoeit ze zich intensief met de opvoeding van haar kinderen en komt daarmee nog al eens in conflict met haar man. Vooral de wat zwak begaafde Alexander heeft haar speciale aandacht. Verder wijdt Sophie zich aan liefdadigheid, vooral aan de volksgezondheid. Ze begint een intensieve briefwisseling met vrienden en kennissen in het buitenland en maakt langere reizen naar haar vader in Stuttgart, waar ze ook veel mensen ontmoet. Ze is zeer goed belezen en charmant en maakt daardoor gemakkelijk contacten met geleerden, staatslieden en anderen. Zelfs bemoeit ze zich via haar brieven met de Europese politiek en vooral met de situatie in Frankrijk. In het laatste deel van haar leven lijdt Sophie aan verschillende kwalen, waaraan ze uiteindelijk ook bezwijkt. Sophie sterft op Huis ten Bosch op 3 juni 1877 op 58-jarige leeftijd. Conform haar wens werd zij niet gebalsemd (als een van de weinige Oranjes) en in haar trouwjurk gehuld, omdat volgens eigen zeggen haar leven al geëindigd was op haar trouwdag. (Haar man zal daarna hertrouwen met de latere Koningin-regentes Emma. Wordt behandeld in een volgend deel) Haar zoons Willem en Alexander waren kapot van verdriet. Zoon Alexander is overmand van verdriet over dit verlies: "Mijn leven is geknakt, mijn geluk, de dagelijkse omgang, de gesprekken met mijn innig geliefde en zoo diep betreurde moeder, is verwoest".


Alexander wijkt niet meer van haar baar, tot op de dag van bijzetting in het familiegraf. De begrafenis in de Nieuwe Kerk en haar bijzetting in de Koninklijke Grafkelder te Delft vindt plaats op 20 juni 1877. Als de kist op het punt staat om in de grafkelder te zakken, dringt Alexander zich naar voren en stort zich hevig snikkend op haar kist die hij met kussen bedekt. Zijn broer moet hem met zachte dwang verwijderen zodat de plechtigheid voort kan gaan. Iedereen, aanwezig in de kerk, is zeer geroerd door het gebeuren, zelfs de koning heeft de tranen in zijn ogen staan. Daags na de bijzetting gaat Alexander met zijn broer weer terug naar de grafkelder voor een langdurig verblijf. De daarop volgende dag vertrekt Willem weer naar Parijs en Alexander voelt de eenzaamheid nu nog zwaarder. Er is niemand waar hij met zijn verdriet naar toe kan. Hij zondert zich af in zijn woning aan de Kneuterdijk en leeft als een kluizenaar.


 


Deel5p6 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten