Koningin Máxima bij zorgbijeenkomst en startschot 'Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving' | De Oranjes

dinsdag 23 mei 2023

Koningin Máxima bij zorgbijeenkomst en startschot 'Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving'

Koningin Máxima was vanochtend in Austerlitz aanwezig bij een dialoogbijeenkomst over passende zorg en de brug tussen formele en informele zorg. De bijeenkomst is een initiatief van Zorginstituut Nederland en van Nederland Zorgt Voor Elkaar. Vanmiddag opende ze samen met minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs het startschot voor het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie die het basispakket van de zorgverzekering samenstelt. Nederland Zorgt Voor Elkaar is een landelijk netwerk van lokale burgerinitiatieven die de leefbaarheid van hun woonomgeving verbeteren en de steun voor hun buurt- of dorpsgenoten organiseren. De toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg staan in toenemende mate onder druk door vergrijzing, personeelstekorten en de toegenomen mogelijkheden tot behandeling. Passende zorg is gericht op het toekomstbestendig maken van de Nederlandse gezondheidszorg, met aandacht voor zowel passend gebruik als passende organisatie en bekostiging van de zorg. Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op preventie, zorg waar het kan op afstand of digitaal aan te bieden en door de patiënt meer te betrekken bij het besluit tot behandeling. Naast de formele zorg ontstaan in buurten en dorpen steeds meer georganiseerde zorgzame gemeenschappen van burgers die elkaar zorg bieden en ook gericht zijn op welzijn en wonen. Deze informele zorg en de formele zorg weten elkaar nog niet altijd te vinden en om passende zorg te kunnen bieden is samenwerking essentieel. Koningin Máxima was aanwezig bij het plenaire gedeelte van de bijeenkomst. Hier werd gesproken over de stappen die de komende jaren moeten worden gezet om bewonerscollectieven die zelf zorg en ondersteuning willen organiseren goed te laten samenwerken met de formele zorg. Ook bezocht Koningin Máxima twee dialoogsessies waarbij deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden in gesprek gaan over de mogelijkheden om passende zorg en zorgzame gemeenschappen te verbinden en over hoe de formele en de informele zorg elkaar kunnen versterken om mensen die dat nodig hebben te ondersteunen. Bij de dialoogbijeenkomst zijn vertegenwoordigers aanwezig van zowel de formele als de informele zorg, afgevaardigden van de jonge generatie in de zorg, wetenschappers en kritische denkers over het zorgstelsel. 

Vanmiddag gaf Koningin Máxima samen met minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs het startschot gegeven voor het programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’. De stichting Méér Muziek in de Klas en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenchap (OCW) verbreden hun samenwerking met de focus op een breed cultureel aanbod op en na school, om leerlingen in het Nederlandse onderwijs gelijke kansen te bieden. De aftrap vond plaats bij Kindcentrum O3 in Den Haag. Koningin Máxima en minister Wiersma maakten een rondgang over het schoolplein waar leerlingen onder meer workshops toneel, mode maken, koken en dans volgden. Vervolgens gaven zij met leerlingen het startschot van het nieuwe programma ‘Méér Kunst en Cultuur in School en Omgeving’. Tijdens de bijeenkomst vertelden leerlingen uit de provincies en het Caribisch deel van het Koninkrijk in videoreportages wat zij graag in school en na schooltijd doen. Zij vertegenwoordigen leerlingen uit het primair-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Ook vond een paneldiscussie plaats waarbij minister Wiersma sprak met leerlingen. Verschillende samenwerkingspartners, waaronder Gelijke Kansen Alliantie, Jeugdeducatiefonds en Jeugdfonds Sport en Cultuur en private partijen spraken over de vraag hoe ze gezamenlijk door middel van kunst en cultuur de kansengelijkheid van kinderen en jongeren kunnen bevorderen. De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich sinds 2015 in voor structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied. Na ruim zeven jaar verbreedt de stichting zich naar het toegankelijk maken van een breed cultuuraanbod voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Het doel is de wereld van de leerling te vergroten en een bijdrage te leveren aan de cognitieve, sociale en creatieve ontwikkeling van kinderen. De stichting sluit aan bij het programma School en Omgeving van OCW. De stichting blijft de behaalde successen voor structureel muziekonderwijs bestendigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten