Koning Willem-Alexander bezoekt opnieuw woonwagenkamp Beukbergen | De Oranjes

woensdag 14 december 2022

Koning Willem-Alexander bezoekt opnieuw woonwagenkamp Beukbergen

Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag in Huis ter Heide, gemeente Zeist, een werkbezoek gebracht aan woonwagencentrum Beukbergen. In 2017 bezocht de Koning op uitnodiging van burgemeester Janssen het woonwagencentrum voor het eerst. 

De Koning sprak in 2017 met bewoners over het samen wonen en leven op Beukbergen, over de vraag in hoeverre de bewoners zich thuis voelen in hun wijk en hoe zij zich inzetten voor de leefbaarheid. Daarnaast werd ingegaan op de samenwerking met de gemeente en op de herstructurering van het woonwagencentrum om de leefbaarheid van de wijk verder te vergroten. Vandaag, vijf jaar later, hoorde de Koning van de bewoners hoe het hen sindsdien is vergaan, welke ontwikkelingen het woonwagencentrum in de tussentijd heeft doorgemaakt en welke plannen er nog zijn voor de toekomst. Woonwagencentrum Beukbergen is in de jaren twintig van de vorige eeuw uit noodwoningen ontstaan. Om de woon- en leefomstandigheden te verbeteren, heeft de gemeenteraad van Zeist begin 2010 ingestemd met de herstructurering van het woonwagencentrum. De bewoners konden hun wensen aangeven en hadden inspraak in onder meer het plaatsingsplan en de groenvoorziening. In maart 2018 is de herstructurering afgerond. Standplaatsen werden gerenoveerd en sociale huurwoningen werden geplaatst door de woningcorporatie. Het aantal wooneenheden werd hierdoor uitgebreid van 170 naar 220. De toenmalige wachtlijst om op Beukbergen te wonen kon op die manier worden weggewerkt. Daarnaast is het in de afgelopen vijf jaar eenvoudiger geworden voor bewoners om bij de bank een hypotheek aan te vragen, waardoor een huurstandplaats door bewoners gekocht kon worden. Steeds vaker bouwen zij op die standplaats een woning met vaste fundering. Inmiddels wonen op Beukbergen circa zeshonderd mensen, waarmee het tot de grootste woonwagencentra van West-Europa behoort. 

De Koning sprak in het clubhuis met leden van de bewonerscommissie over de effecten van de herstructurering op de woon- en levenskwaliteit en over de vraag of ondanks de herstructurering het eigen karakter van de wijk behouden is gebleven. De bewoners vertelden over de recente ontwikkelingen in het woonwagencentrum en de verdere plannen voor het woonwagencentrum. Daarbij werden eveneens de effecten van de coronapandemie en de stijgende energieprijzen op het woonwagencentrum benoemd. De relatiemanager van de gemeente lichtte daarnaast de samenwerking toe tussen de bewoners en de gemeente. Tijdens een wandeling door de wijk kreeg de Koning een toelichting op de herinrichting en de nieuwe vaste woningen die gebouwd zijn. Hij bezocht de bewoonster van de oudste woonwagen van Beukbergen en ter vergelijking ook een woning op fundering. De bewoonster ontving de Koning op haar bank alsof het haar eigen zoon was.. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten