Digitale werkbezoeken Koningin Máxima: 19 t/m 21 januari 2021 | De Oranjes

donderdag 21 januari 2021

Digitale werkbezoeken Koningin Máxima: 19 t/m 21 januari 2021

Van Senegal tot Tilburg. Koningin Máxima was de afgelopen dagen op vele locaties te vinden en dat gewoon vanuit Paleis Huis ten Bosch. Ze voerde vele virtuele gesprekken en gebruikte de pauzes om even iets anders leuks online te doen, zoals een bestelling op bol.com.
Het virtuele bezoek is een vervolg op het gesprek van Koningin Máxima met president Macky Sall van Senegal over inclusieve financiering tijdens het WEF in Davos in januari 2020. Volgens de Global Findex 2017 heeft 42% van de volwassenen in Senegal toegang tot financiële diensten bij een bankinstelling of bankagentschap. In 2014 bedroeg dit percentage 15%. Ondanks de toename hebben nog altijd 4,85 miljoen Senegalezen geen toegang tot een bank- of spaarrekening, verzekering, lening, pensioenvoorziening of digitale betaalmethoden. Dit beperkt hun mogelijkheden voor economische ontwikkeling. Het gaat met name om mensen met een laag inkomen, vrouwen, kleine bedrijven en mensen die in afgelegen gebieden wonen, waaronder ook kleinschalige boerenbedrijven. Een belangrijk punt is de genderkloof. Van de mannen heeft 47% toegang tot financiële diensten versus 38% van de vrouwen. Op 18 december 2020 sprak Koningin Máxima online met gouverneur Tiémoko Meyliet Koné van de Centrale Bank van West-Afrikaanse Staten (BCEAO) over inclusieve financiering. De BCEAO is een centrale bank die de acht landen van de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie (WAEMU) bedient. De lidstaten van de WAEMU zijn Benin, Burkina Faso, Ivoorkust, Guinee-Bissau, Mali, Niger, Senegal en Togo. In 2016 presenteerde de BCEAO voor de lidstaten een strategie voor financiële inclusie. Koningin Máxima en gouverneur Koné bespraken onder meer de stand van zaken van de invoering van deze strategie in Senegal. Andere onderwerpen waren de uitbreiding van digitale financiële diensten voor mensen die in afgelegen gebieden wonen, de fintech sector en betere digitale betaalmethoden. Koningin Máxima benadrukte het belang van publieke goederen als goede telecomverbindingen, cyber security, data privacy, digitale identiteitsbewijzen en financiële en digitale vaardigheden voor veilig en volwaardig gebruik van financiële diensten. 

Koningin Máxima sprak dinsdag met de minister van Financiën en Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Daarnaast had zij een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van fintech organisaties over digitale financiële diensten. Vandaag sprak Koningin Máxima met president Macky Sall, de minister voor Microfinanciering en Sociale en Solidaire Economie, Zahra Iyane Thiam en de minister voor Digitale Economie en Telecommunicatie, Yankhoba Diatara. Ook was er een tweede gesprek met gouverneur Koné. Het Afrikaanse continent behoort tot de prioriteitsgebieden van het werk van Koningin Máxima als UNSGSA. Sinds zij in 2009 begon heeft zij diverse Afrikaanse landen bezocht; Egypte (2010), Ethiopië (2013, 2019), Kenia (2010), Liberia (2010), Mali (2011), Nigeria (2012, 2017), Rwanda (2010), Senegal (2011), Tanzania (2010, 2013), Zuid-Afrika (2011). Dinsdagmiddag sprak Koningin Máxima in haar VN-functie tevens met gouverneur Alejandro Díaz de León van de Banco de México over de nationale strategie voor financiële inclusie (NFIS) die in maart 2020 gelanceerd werd. Het gesprek met de gouverneur van de centrale bank is een vervolg op de online gesprekken die Koningin Máxima op 17 december vorig jaar had met minister Herrera Gutiérrez van Financiën van Mexico en president Graf Noriega van de Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Zij bespraken het belang van digitale financiële dienstverlening en financiële gezondheid. Ook werd ingegaan op hoe de NFIS kan bijdragen aan betere toegang tot en gebruik van financiële diensten voor achtergestelde groepen, zoals mensen met een laag inkomen, vrouwen, kleine ondernemingen en boerenbedrijven voor betere kansen op economische ontwikkeling. 


Ook werd er gebeld met het IMF op het terrein van fintech, betere toegang tot financiële diensten voor vrouwen en de samenwerking met de regelgevende instanties voor banken en financiële instellingen, de Standard-Setting Bodies. Vorig jaar spraken Koningin Máxima en de IMF directeur elkaar tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos. Kristalina Georgieva gaf toen aan dat het IMF nog meer de focus gaat leggen op het belang van inclusieve financiering voor economische ontwikkeling. In vervolg daarop presenteerde het IMF in juli vorig jaar het Fund’s July 2020 report ‘The Promise of Fintech: Financial Inclusion in the Post COVID-19 Era’. Dit rapport sluit aan op de boodschap van Koningin Máxima dat goede toegang tot en veilig gebruik van een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen, pensioenen en digitale betaalmethoden belangrijk is voor het economisch herstel van landen in de context van de coronacrisis. Het IMF is één van de leden van de Reference Group met wie Koningin Máxima al sinds haar benoeming tot speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) in 2009 samenwerkt. Deze ‘klankbordgroep’ heeft wereldwijd veel ervaring met inclusieve financiering. De Reference Group werkt samen met Koningin Máxima om financiële diensten wereldwijd voor iedereen toegankelijk te maken en de kansen voor economische ontwikkeling te vergroten. Het gaat in het bijzonder om mensen met een laag inkomen, vrouwen en kleine (boeren)bedrijven. 

Woensdagmiddag kwam Koningin Máxima 'even terug naar eigen land' voor een digitaal werkbezoek aan ‘de Doorbraakmethode’ in Tilburg, één van de vijf schuldhulpmethoden die door SchuldenlabNL landelijk worden opgeschaald. Huishoudens met problemen op verschillende gebieden worden bij dit initiatief door maatwerk geholpen om hun leven weer op orde te krijgen. Koningin Máxima sprak met de initiatiefnemers, met professionals die gezinnen begeleiden en met ervaringsdeskundigen over hoe de Doorbraakmethode in de praktijk werkt. In dit gesprek kwamen onder meer de aanpak op maat en het samen bedenken en uitvoeren van passende oplossingen om weer grip te krijgen op de persoonlijke en de financiële situatie aan bod. Vervolgens ging Koningin Máxima met wethouder Lahlah en met medewerkers van de gemeente Tilburg in gesprek over het leren van de uitkomsten van de gerealiseerde doorbraken en de betekenis hiervan voor de samenwerking met partners en voor het gemeentelijk beleid en processen. Het werkbezoek werd afgesloten met een gesprek over het gebruik van de Doorbraakmethode in andere gemeenten en over de verbinding met andere initiatieven om schuldenproblematiek aan te pakken. 


Het vervolgbezoek vond ook plaats in Tilburg. Samen met SER-voorzitter Mariëtte Hamer bracht de Koningin een virtueel werkbezoek aan Station 88 het Huis voor Ondernemerschap en Innovatie in Tilburg. Het bezoek richt zich op mkb-bedrijven en organisaties in de regio Midden-Brabant die mensen begeleiden die vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken. Koningin Máxima, Mariëtte Hamer en lid van het Comité, Meiny Prins, namen deel aan drie gesprekken. Zij spraken met werkgevers over hun ervaringen met het platform Werk-Samen. Dit is in maart 2020 opgezet omdat diverse mkb-bedrijven in Midden-Brabant aangaven verschillende behoeften te hebben op personeelsgebied, personeelstekort versus tijdelijk geen of onvoldoende werk. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar zodat medewerkers op regionaal niveau via detachering kunnen worden uitgewisseld. Zij behouden het arbeidscontract bij de oorspronkelijke werkgever om na verloop van tijd weer terug te kunnen keren. Het platform is gratis en toegankelijk voor alle soorten bedrijven. 

Het tweede gesprek was met onder anderen vertegenwoordigers van bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het Regionale Mobiliteitsteam (RMT) Midden-Brabant. Dit is één van de 35 RMT’s die het kabinet eind november 2020 heeft aangekondigd. Het RMT zet in op een ‘Van Werk Naar Werk’ traject. Hierin worden het bedrijf dat geen werk meer kan bieden en de betrokken werknemer geholpen om de slag te maken naar een aanstelling bij een nieuwe werkgever. In het team werken gemeenten, UWV, Divosa, onderwijsinstellingen, Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven, werkgeversorganisaties, vakbonden en de ministeries SZW en OCW samen. Hierbij is ook aandacht voor scholing en ontwikkeling die door het provinciaal samenwerkingsverband Brabant Leert worden geboden. Het RMT Midden-Brabant behoort tot één van de eerste drie regio’s waar de mobiliteitsteams actief zijn. Tot slot spraken Koningin Máxima en Mariëtte Hamer met bestuurders van het UWV, VNO-NCW, regionale FNV, de gemeenten Tilburg en Waalwijk, de provincie Noord-Brabant, de directeur Midpoint Brabant en de Universiteit van Tilburg over de bestuurlijke samenwerking en wat er nodig is om werknemers uit een krimpsector te laten doorstromen naar bedrijven met een tekort aan arbeidskrachten. 

Tot slot was Koningin Máxima vanmiddag virtueel aanwezig bij het webinar ‘Samen Sterk voor een schuldenzorgvrij ondernemend Nederland’. Vanuit het ADO stadion in Den Haag werd gesproken over het recente onderzoek van Deloitte naar de impact van de coronacrisis op het mkb en toenemende schuldenproblematiek. Met name zelfstandigen zonder personeel (ZZP) zijn kwetsbaar. Het onderzoek is gedaan in opdracht van SchuldenlabNL, het Verbond van Verzekeraars (VvV)en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Eén van de belangrijkste uitkomsten is het versnipperde hulpaanbod aan ondernemers. Naast het financiële steunpakket van het kabinet, zijn er veel niet-financiële hulpinitiatieven om ondernemers tijdens de coronacrisis bij te staan. Het is belangrijk om deze initiatieven goed op elkaar af te stemmen, zodat de ondernemers makkelijker hun weg vinden naar een voor hen geschikte regeling of oplossing. Bundeling van de initiatieven en maatwerk kan hierbij ook helpen. In het rapport wordt een routekaart voorgesteld, het ‘COVID-19 Actieplan voor het het mkb’. Ondernemers die door de coronacrisis in problemen komen, moeten met de belangrijkste stakeholders gaan samenwerken zodat financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium ondervangen kunnen worden. De focus ligt hierbij op ZZP’ers. Deze zijn het meest kwetsbaar en doen in een probleemsituatie met name een beroep op ondersteuning vanuit gemeenten. 

Koningin Máxima volgde in het eerste deel van het webinar een gesprek met de voorzitters van het VvV, NVB en MKB Nederland. Zij spraken over hoe publieke en private partners gezamenlijk kunnen optrekken om ondernemers met problemen zo vroeg en efficiënt mogelijk te kunnen helpen. Aansluitend is er een gesprek met de gemeente Lelystad, een franchise ondernemer en een ZZP’er over hun ervaringen met gemeentelijke ondersteuning. Ook zijn er korte pitches van maatschappelijke hulpinitiatieven aan ondernemers. Het laatste gesprek ging over hoe gemeenten ondernemers met financiële problemen kunnen ondersteunen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten