Koning Willem-Alexander reikt Militaire Willems-Orde uit aan Roy de Ruiter | De Oranjes

vrijdag 31 augustus 2018

Koning Willem-Alexander reikt Militaire Willems-Orde uit aan Roy de Ruiter

"Uw moed was imponerend", zei Koning Willem-Alexander vandaag op het Binnenhof in Den Haag tegen majoor-vlieger Roy de Ruiter. Die kreeg daar de Militaire Willems-Orde opgespeld, de hoogste dapperheidsonderscheiding van het Koninkrijk.In het uniform van de Luchtmacht, en in aanwezigheid van Koningin Máxima, minister-president Rutte en andere genodigden reikte Koning Willem-Alexander vanmiddag de Militaire Willems-Orde uit aan majoor-vlieger Roy de Ruiter.
De Ruiter ontvangt de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding vanwege zijn te allen tijde beleidvol, gedreven en moedige optreden tijdens uitzendingen in Afghanistan, met een onvoorwaardelijk grote loyaliteit naar zijn collega’s op de grond. Na het opspelden van de onderscheiding en de bijbehorende klap op de schouder maakte het '301 Squadron' een fly by.
De Militaire Willems-Orde is de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. Zijne Majesteit de Koning is Grootmeester van de Orde. De onderscheiding werd op 30 april 1815 door Koning Willem I ingesteld als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. De eerste Militaire Willems-Orde werd uitgereikt aan Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon. De laatste individuele Militaire Willems-Orde werd op 4 december 2014 toegekend aan majoor Gijs Tuinman van het wapen der infanterie. Er zijn heden nog drie Ridders Militaire Willems-Orde in leven. Enkele nationale en internationale militaire eenheden zijn ook drager van de Militaire Willems-Orde, waarvan het Korps Commandotroepen op 15 maart 2016 de laatste ontvanger was.
Lees hier de toespraak van de Koning  en/of bekijk hier de uitzending van de NOS.

2 opmerkingen: