Koning Willem-Alexander bezoekt energielocaties op de Noordzee | De Oranjes

donderdag 25 augustus 2022

Koning Willem-Alexander bezoekt energielocaties op de Noordzee

Koning Willem-Alexander's eerste werkbezoek na de zomervakantie was op de Noordzee. Op de Noordzee wordt namelijk aan de toekomst van het energiesysteem gewerkt, met wind, zon en groene waterstof.  
De energietransitie moet ervoor zorgen dat het energiesysteem in 2050 vrijwel volledig CO2 neutraal is. Het energiesysteem van de toekomst is een mix van elektronen en moleculen. Duurzame elektriciteit en groene waterstof spelen hierin een belangrijke rol. Ook de Noordzee is hierbij als locatie van belang. Het werkbezoek begon op één van TenneT’s transformatorplatformen van het Net op Zee project Hollandse Kust (zuid). Dit zogenaamde stopcontact op zee transporteert de in het gelijknamige windpark opgewekte stroom naar land. Het windpark, dat op dit moment wordt gebouwd door Vattenfall en eigendom is van Vattenfall, BASF en Allianz, werd daarna ook aangedaan. Vervolgens werd het Q13a-A platform van Neptune Energy bezocht*, waar de groene waterstofpilot PosHYdon in voorbereiding is. TNO is hierbij betrokken als één van de partners. In deze pilot worden op een werkend platform offshore wind, offshore gas en groene waterstof geïntegreerd. De groene waterstof wordt via een bestaande pijpleiding naar land getransporteerd. De lessen die hier worden geleerd, kunnen de verdere uitrol van het energiesysteem van de toekomst versnellen. Tijdens de boottocht werd ook langs het pilotproject van Oceans of Energy gevaren, waar drijvende zonnepanelen worden getest. Nederland heeft op land niet genoeg geschikte ruimte om de energie van de zon te benutten die nodig is voor onze toekomstige energiemix. Deze test is een stap richting grootschalige uitrol op zee. Aan het einde van de boottocht vond een slotgesprek plaats met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen en organisaties.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten