Koningin Máxima zet zich in voor Oekraïense vluchtelingen | De Oranjes

zondag 20 maart 2022

Koningin Máxima zet zich in voor Oekraïense vluchtelingen

Koningin Máxima's week stond vooral in het teken van Oekraïense vluchtelingen. Zo bezocht ze woensdagmiddag, in de kleuren van de Oekraïense vlag een Humanitarian Service Point voor vluchtelingen. Vrijdag lanceerde ze de website www.refugeehelp.nl en bezocht ze 's middags twee scholen in Den Haag waar gevluchte Oekraïense kinderen les krijgen.
Koningin Máxima heeft woensdagmiddag in Amsterdam een bezoek gebracht aan een Humanitarian Service Point voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het Rode Kruis en de gemeente Amsterdam hebben in de RAI een doorstroomlocatie ingericht waar vluchtelingen worden ontvangen en waar hulpvragen van de Oekraïners worden geïnventariseerd. Vanuit de RAI krijgen de vluchtelingen een plek aangeboden waar ze de komende tijd kunnen verblijven. Koningin Máxima sprak met medewerkers van het Rode Kruis en van de gemeente Amsterdam over het opstarten van de locatie en over de samenwerking met andere organisaties op het gebied van onder meer vervoer en informatievoorziening. In dit gesprek kwamen ook de rol van het Rode Kruis in Nederland en de hulpverlening in Oekraïne en de aangrenzende landen aan bod. Tijdens een rondleiding is met vluchtelingen gesproken over de situatie in Oekraïne, hun reis naar Nederland en het contact met hun dierbaren die zijn achtergebleven. Vrijwilligers hebben tijdens de rondleiding verteld over hun inzet om de vluchtelingen een warm welkom te kunnen geven en over hun eerste ervaringen bij het servicepunt. Het werkbezoek werd afgesloten met een rondetafelgesprek met medewerkers van het Rode Kruis, het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk Nederland en Takecarebnb, de organisatie die vluchtelingen en gastgezinnen aan elkaar koppelt. In dit afsluitende gesprek is toegelicht hoe alle initiatieven voor de opvang van vluchtelingen op elkaar worden afgestemd en wat de uitdagingen zijn bij de samenwerking tussen hulporganisaties, vrijwilligersorganisaties en particuliere initiatieven. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam ook deel aan de gesprekken en de rondleiding. Op donderdag 10 maart zijn in de RAI de eerste 200 Oekraïense vluchtelingen aangekomen. De vluchtelingen krijgen bij het Humanitarian Service Point de gelegenheid om bij te komen van hun reis naar Nederland, worden hier geregistreerd, krijgen een medische check en worden voorzien van eten en drinken. Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen bij de registratie van vluchtelingen, bij het uitdelen van maaltijden en bieden een luisterend oor. Vrijdagochtend heeft de Koningin in Rijswijk in de aanmeldlocatie Haaglanden voor vluchtelingen uit Oekraïne de website www.refugeehelp.nl gelanceerd. Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen hier in hun eigen taal relevante informatie vinden over hun verblijf in Nederland. Initiatiefnemers zijn VluchtelingenWerk Nederland en SparkOptimus. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, hield na de lancering een korte toespraak. Vluchtelingen uit Oekraïne hebben behoefte aan informatie over zaken als huisvesting, openbaar vervoer, onderwijs, medische zorg, werk en juridische ondersteuning. De site www.refugeehelp.nl heeft deze informatie met behulp van ervaringen van enkele vluchtelingen vanuit hun perspectief in kaart gebracht en gebundeld. De site geeft ook een overzicht van organisaties en initiatieven waar zij een beroep op kunnen doen. De informatie is beschikbaar in het Engels, Nederlands, Oekraïens en Russisch. De informatie op de website wordt op basis van ontwikkelingen continu bijgewerkt zodat vluchtelingen zelf makkelijker hun weg kunnen vinden in Nederland. De plenaire bijeenkomst begon met een kort welkomstwoord door de voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden, Jan van Zanen. Vervolgens gaf de voorzitter van VluchtelingenWerk, Frank Candel, uitleg over het gebruik van de website. Aansluitend verrichte Koningin Máxima de lancering. Staatssecretaris Van der Burg sloot af met een korte toespraak. Koningin Máxima en de staatssecretaris spraken na het plenaire deel met een aantal vluchtelingen en andere betrokkenen over hoe de website tot stand is gekomen en de ambities voor de toekomst. De website is een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland en SparkOptimus, in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, IND, Leger des Heils, Navara, OpenEmbassy, Pharos, Rode Kruis, UAF, UNHCR en vele andere NGO’s, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatieven. Vrijdagmiddag bezocht Koningin Máxima in Den Haag twee scholen waar gevluchte Oekraïense kinderen les krijgen. Het is voor Oekraïense kinderen die vanwege de oorlog huis en haard hebben moeten verlaten, net als voor andere gevluchte kinderen, belangrijk om zo snel mogelijk weer een zo normaal mogelijk leven op te bouwen. Het krijgen van onderwijs en spelen met leeftijdsgenoten is hier onderdeel van. Om deze leerlingen zo goed mogelijk hierin te helpen, zijn er nieuwkomersscholen en klassen in reguliere scholen die hierin gespecialiseerd zijn. Op deze scholen en in deze klassen krijgen gevluchte kinderen onder meer extra taallessen en hulp bij het verwerken van trauma’s. Koningin Máxima en minister Wiersma bezochten De Vuurvlinder, een internationale multiculturele school voor kinderen met 42 verschillende nationaliteiten (expats, vluchtelingen, asielzoekers en statushouders) in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. Leerlingen krijgen een jaar intensief Nederlands in een taalklas en krijgen daarna de kans om in de reguliere klassen van de school binnen twee á drie jaar de taalachterstand in te lopen. Tijdens het bezoek namen Koningin Máxima en minister Wiersma deel aan een taalcircuit met het thema kunst en emoties. Zij spraken onder meer met leerlingen uit Oekraïne over hun ervaringen. Aansluitend spraken zij met de schoolleider en docenten over de capaciteit voor nieuwkomers, wachtlijsten en onderwijskwaliteit. Vervolgens werd het Diamant College bezocht, een school voor voortgezet onderwijs met meerdere taalklassen voor vluchtelingen. Deze klassen zijn bestemd voor leerlingen vanaf twaalf jaar die nog maar kort in Nederland zijn en het Nederlands niet voldoende beheersen. De leerlingen volgen veel lessen om zo snel mogelijk aan het reguliere onderwijs te kunnen meedoen. Koningin Máxima en minister Wiersma woonden een les bij over het thema ‘Dromen over de toekomst’. Naast leerlingen spraken zij ook met docenten over hun ervaringen en het belang van deze klassen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kijkt samen met scholen en gemeenten hoe het onderwijs voor de Oekraïense leerlingen het beste georganiseerd kan worden. Dat hangt ook af van het aantal kinderen dat hier komt. Het ministerie bereidt zich op elk scenario voor, zodat ieder kind op de vlucht voor oorlog zo goed mogelijk wordt opgevangen.
Embed from Getty Images

Geen opmerkingen:

Een reactie posten