Vlaginstructie verjaardag Prinses Catharina-Amalia | De Oranjes

vrijdag 2 december 2005

Vlaginstructie verjaardag Prinses Catharina-Amalia

Minister-president Balkenende heeft de algemene vlaginstructie voor het uitsteken van de vlag van rijksgebouwen opnieuw vastgesteld. Als gevolg van de gewijzigde instructie wordt ieder jaar op 7 december, de verjaardag van H.K.H. Prinses Catherina-Amalia, de vlag met oranje wimpel gevoerd op de hoofdgebouwen van de rijksoverheid en van de diensten, instellingen en andere publiekrechtelijke lichamen die ressorteren onder de rijksoverheid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft provincies en gemeenten verzocht de nieuw vastgestelde vlaginstructie te volgen. De minister van Buitenlandse Zaken heeft een soortgelijk verzoek gedaan aan de buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen en internationale organisaties in Nederland. Voor particulieren, bedrijven en instellingen geldt een dergelijke instructie niet. Desgevraagd wordt hen geadviseerd deze vlaginstructie te volgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten